Prestiti personali – delibera immediata

Siamo operativi in tutta Italia


0 0 0 ng -0 ang -1 na -2 ▁s -3 an -4 ▁m -5 ▁p -6 ▁a -7 ▁na -8 la -9 ▁ng -10 ▁sa -11 ka -12 ga -13 ▁i -14 ta -15 00 -16 ▁ang -17 ▁pa -18 li -19 ▁b -20 ▁ma -21 in -22 on -23 ▁mga -24 ▁ka -25 ” -26 ong -27 ra -28 ▁n -29 ti -30 ▁ay -31 ma -32 to -33 ▁k -34 ya -35 er -36 ▁d -37 ha -38 sa -39 ▁at -40 ▁* -41 pa -42 ri -43 ba -44 il -45 ▁00 -46 es -47 ina -48 en -49 ▁t -50 un -51 ▁pag -52 ▁h -53 wa -54 is -55 it -56 ro -57 ▁( -58 ▁o -59 ▁is -60 ▁si -61 lo -62 ing -63 ▁ba -64 re -65 ▁c -66 ▁isang -67 da -68 lu -69 ▁” -70 ▁ni -71 ula -72 or -73 ▁0000 -74 ▁g -75 ▁ta -76 os -77 ▁nag -78 ilang -79 si -80 tu -81 te -82 le -83 um -84 ▁la -85 hi -86 yon -87 ▁pang -88 yang -89 di -90 ▁da -91 us -92 yo -93 ▁no -94 ▁e -95 ko -96 ▁ito -97 ig -98 ▁kan -99 lang -100 ki -101 ▁in -102 he -103 ▁noong -104 ▁may -105 ▁f -106 ▁ha -107 yan -108 ▁u -109 mp -110 man -111 bi -112 do -113 lan -114 han -115 ung -116 ▁bilang -117 ▁lu -118 ili -119 ▁ga -120 ran -121 ▁an -122 ▁pina -123 el -124 so -125 mi -126 bo -127 0000 -128 ▁0 -129 ▁li -130 ▁mag -131 bu -132 mo -133 ▁ti -134 ▁w -135 syon -136 ▁j -137 ter -138 ▁un -139 ▁” -140 lala -141 ▁re -142 ▁para -143 ku -144 tang -145 ▁bu -146 ▁hin -147 go -148 et -149 ▁di -150 gang -151 yong -152 ▁pagka -153 bang -154 nan -155 ▁r -156 anga -157 uma -158 wang -159 ▁- -160 tan -161 pag -162 ▁mula -163 mang -164 pina -165 po -166 ▁siya -167 ca -168 ho -169 ▁hindi -170 ▁naka -171 ▁es -172 de -173 ▁the -174 pi -175 ▁ko -176 pang -177 ▁kanyang -178 ye -179 pu -180 mit -181 ▁pan -182 as -183 ▁of -184 ring -185 ▁v -186 ul -187 mb -188 ila -189 gi -190 ling -191 se -192 ▁kasa -193 ▁de -194 san -195 ce -196 ▁kung -197 ▁ca -198 ▁pili -199 pe -200 ▁su -201 ral -202 ci -203 nah -204 ▁pama -205 ▁po -206 ▁pro -207 pin -208 mba -209 wan -210 000 -211 me -212 ▁ika -213 ▁san -214 th -215 gan -216 id -217 hil -218 papa -219 lik -220 ▁0000, -221 ▁nang -222 ▁wa -223 tong -224 ▁se -225 sang -226 ), -227 ting -228 ▁nito -229 ▁000 -230 al -231 ▁lo -232 ik -233 ur -234 ▁co -235 ch -236 ▁ro -237 ▁mala -238 res -239 ▁(0000 -240 les -241 co -242 du -243 itan -244 tag -245 uno -246 tion -247 pan -248 long -249 pinas -250 ▁ban -251 ▁isa -252 ▁iba -253 ini -254 men -255 ▁pilipinas -256 ▁0000. -257 ▁te -258 ▁to -259 tin -260 ). -261 ▁mata -262 ▁upang -263 ▁dahil -264 su -265 pos -266 ▁maa -267 ▁man -268 ▁gina -269 ar -270 ug -271 ▁pinaka -272 ▁al -273 qu -274 ib -275 ”, -276 gay -277 dad -278 hala -279 tor -280 hang -281 ▁hang -282 tas -283 mag -284 nak -285 rang -286 ▁mo -287 lin -288 kal -289 lawang -290 ero -291 ris -292 ob -293 ▁and -294 ▁pe -295 teg -296 tay -297 hu -298 ru -299 orya -300 lak -301 ▁mas -302 bas -303 ▁me -304 ▁ar -305 ▁tu -306 ▁kata -307 ▁sina -308 ▁baha -309 gamit -310 nal -311 ▁esta -312 kas -313 ▁kateg -314 ▁rin -315 ▁hu -316 pat -317 ▁kategorya -318 tra -319 ve -320 ▁tao -321 isi -322 ▁maka -323 eri -324 lis -325 ▁tina -326 gu -327 kan -328 mu -329 ▁unang -330 ▁nasa -331 ▁ak -332 ban -333 ▁pu -334 ▁mar -335 ir -336 ram -337 baba -338 wag -339 ,000 -340 mula -341 ck -342 ▁kanilang -343 ulad -344 ”) -345 ▁mu -346 ▁maaa -347 umu -348 ▁# -349 sod -350 ▁taga -351 gawa -352 inu -353 ▁kon -354 ▁niya -355 pon -356 ▁panah -357 ngsod -358 ino -359 ▁ne -360 ▁naging -361 ▁as -362 ▁hanggang -363 siya -364 ▁kay -365 law -366 hat -367 bis -368 tri -369 ▁le -370 ver -371 ▁** -372 ▁din -373 kat -374 ▁lungsod -375 ▁so -376 hin -377 tro -378 gong -379 ▁saan -380 ▁panga -381 ▁ibang -382 mga -383 ulat -384 hay -385 ▁pangu -386 ▁par -387 ▁(0000) -388 ed -389 ▁dis -390 ▁(” -391 aa -392 yos -393 ▁kara -394 ▁bo -395 tal -396 ▁am -397 ▁*” -398 magitan -399 ▁pagkaka -400 yemb -401 rd -402 ts -403 ia -404 siyon -405 yu -406 bilang -407 ic -408 ▁kala -409 ▁ki -410 lit -411 ▁pamamagitan -412 nap -413 unit -414 ▁lamang -415 las -416 tik -417 ono -418 sasa -419 nay -420 ▁bahagi -421 ▁pin -422 tis -423 ”. -424 ▁pam -425 ▁en -426 ks -427 ke -428 ▁kina -429 ▁pinakama -430 dis -431 ▁maaaring -432 ▁gu -433 roon -434 ▁ara -435 -00 -436 tapos -437 ly -438 no -439 ▁ra -440 ▁ri -441 bong -442 ano -443 ▁ayon -444 ▁pagpapa -445 ene -446 ▁pala -447 ▁do -448 ▁ilang -449 tar -450 ▁bayan -451 igan -452 kita -453 lay -454 ge -455 lim -456 der -457 ▁: -458 ▁dalawang -459 ▁sin -460 ▁ngunit -461 ▁– -462 yembre -463 ▁tinata -464 ne -465 ▁he -466 be -467 lat -468 ▁ipina -469 wi -470 ▁hi -471 ▁panahon -472 ▁taong -473 rani -474 ▁min -475 am -476 log -477 unang -478 yal -479 va -480 nana -481 ▁ab -482 ▁imp -483 per -484 ▁pun -485 ▁bansa -486 ▁ag -487 lohi -488 ton -489 big -490 ▁kapa -491 unod -492 ▁lahat -493 ▁guma -494 dong -495 ▁ku -496 ol -497 tina -498 ▁kasama -499 ▁taon -500 ▁be -501 ▁or -502 yag -503 say -504 ▁00, -505 yari -506 bay -507 ▁pinag -508 ber -509 ▁bi -510 dos -511 pit -512 gat -513 ▁ser -514 ry -515 sti -516 ll -517 ▁kani -518 bing -519 raming -520 buo -521 ▁walang -522 -0 -523 por -524 pis -525 wal -526 rian -527 ▁sum -528 ▁0000) -529 ▁y -530 mpa -531 mon -532 dor -533 za -534 kit -535 ▁*0000 -536 undo -537 ▁baba -538 ▁pangka -539 ▁bar -540 ▁pagta -541 ent -542 ine -543 ▁ing -544 king -545 ▁sila -546 ▁ho -547 ente -548 ria -549 wit -550 idos -551 ▁unidos -552 ▁du -553 pula -554 ▁mali -555 ▁araw -556 isa -557 the -558 ▁maraming -559 ▁estados -560 ▁pangunah -561 lip -562 puan -563 dang -564 ▁ina -565 ▁sali -566 ▁hapon -567 ▁tinatawag -568 ▁ginagamit -569 min -570 tlong -571 ▁for -572 ▁silang -573 ▁loob -574 ▁naman -575 era -576 ika -577 vi -578 ▁lalaw -579 ▁magka -580 ▁qu -581 laga -582 ▁pangunahing -583 ok -584 ara -585 ▁kaniyang -586 ad -587 ▁karani -588 bigay -589 ▁lalawigan -590 st -591 gra -592 ▁con -593 uan -594 tagpuan -595 ▁mang -596 land -597 mog -598 ▁nila -599 ▁nagka -600 ▁uri -601 ut -602 dala -603 tiko -604 ▁bagong -605 ▁pagkatapos -606 ismo -607 ity -608 ▁popula -609 wala -610 umi -611 ▁per -612 ▁tra -613 ▁kaba -614 ksiyon -615 mama -616 tulad -617 ikang -618 ▁dito -619 rea -620 rin -621 ▁babae -622 ▁diyos -623 nati -624 kol -625 ▁kabilang -626 ras -627 sik -628 ▁hila -629 anganak -630 iging -631 est -632 uro -633 kilala -634 ▁l -635 ▁habang -636 tura -637 ▁kilala -638 gar -639 ▁sen -640 ▁inter -641 ham -642 hit -643 ▁kaya -644 luku -645 ▁ja -646 ni -647 ▁mi -648 gal -649 loy -650 pg -651 ▁itong -652 haha -653 ensiya -654 ▁ila -655 wat -656 od -657 und -658 ▁ele -659 kto -660 ▁luma -661 ▁z -662 jpg -663 ph -664 ▁buong -665 ▁siyang -666 una -667 ▁timog -668 ▁mil -669 manta -670 ty -671 igdi -672 ▁ini -673 ▁komp -674 ▁gawa -675 ▁itina -676 ▁lin -677 wak -678 ▁pagitan -679 ▁ingles -680 ▁pamp -681 ▁tung -682 lika -683 ▁sari -684 ▁sis -685 ▁anak -686 mas -687 tika -688 ▁wikang -689 ▁on -690 ose -691 ▁res -692 ulong -693 ▁nagpapa -694 matay -695 los -696 koy -697 ▁tulad -698 rawan -699 ▁panana -700 ento -701 pas -702 ▁karaniwang -703 hulu -704 inal -705 ▁katulad -706 sak -707 ses -708 .0 -709 ord -710 pino -711 tos -712 yano -713 limba -714 ▁ale -715 ▁dig -716 ▁matatagpuan -717 ▁napa -718 ▁ek -719 ▁katu -720 ▁ani -721 ment -722 isang -723 uni -724 ▁hig -725 cal -726 rap -727 ▁kama -728 lam -729 ▁jo -730 we -731 ▁nga -732 ▁bago -733 ▁buhay -734 ron -735 gh -736 itong -737 ▁binu -738 ▁suma -739 dia -740 ▁uma -741 ▁kris -742 ▁pamahala -743 bre -744 ers -745 ▁mundo -746 “. -747 labas -748 tak -749 ▁ch -750 ▁kas -751 ▁maging -752 ril -753 ▁new -754 ▁pangalan -755 ▁nor -756 git -757 kop -758 ble -759 ▁panda -760 at -761 lita -762 ▁siste -763 ▁tang -764 ▁naglala -765 ▁cha -766 mban -767 onal -768 ▁populasyon -769 iba -770 can -771 hiyon -772 way -773 erik -774 nag -775 ▁ap -776 ere -777 pinanganak -778 lohiya -779 che -780 mis -781 ▁batas -782 hong -783 ▁ad -784 ▁pagsasa -785 umb -786 ▁baga -787 laki -788 kong -789 dy -790 ▁uni -791 gda -792 ▁pags -793 oso -794 ▁ii -795 ▁tatlong -796 ▁nagpa -797 ▁nai -798 ▁dating -799 nila -800 zon -801 ilan -802 ▁bawat -803 nayan -804 ▁kapag -805 taas -806 ▁pos -807 lot -808 ▁simba -809 ▁tumu -810 kiki -811 ▁lugar -812 ▁vi -813 ▁kar -814 ▁pi -815 ▁tuma -816 ff -817 aaral -818 ork -819 ▁ilalim -820 ▁pamban -821 ld -822 lidad -823 hen -824 pes -825 ▁isina -826 ganap -827 lung -828 gap -829 ingles -830 hal -831 ▁digma -832 onomi -833 ▁kasaluku -834 ▁ber -835 roong -836 ▁00,000 -837 ▁nagta -838 tes -839 lig -840 ▁roman -841 ▁mayroong -842 cho -843 “, -844 tukoy -845 ▁kla -846 don -847 ▁hala -848 rong -849 -0000 -850 ani -851 ▁ce -852 sidad -853 liko -854 ▁patu -855 ▁pagbaba -856 ▁kaha -857 mihan -858 ▁tala -859 angay -860 ▁go -861 ▁por -862 ilo -863 ser -864 mal -865 ▁amerik -866 ▁fa -867 hing -868 utu -869 ilangan -870 .) -871 ▁tagapag -872 hayag -873 ▁papa -874 ▁lang -875 ▁mara -876 likula -877 ▁maynila -878 ▁pangulo -879 mar -880 ▁ib -881 ▁0,000 -882 yun -883 ular -884 bot -885 ▁ts -886 iber -887 anong -888 ct -889 kin -890 limbawa -891 umpa -892 usu -893 sayan -894 laksan -895 ▁pamahalaan -896 son -897 lar -898 ▁pare -899 hilip -900 pub -901 rom -902 chi -903 ▁laban -904 ▁talaksan -905 ▁sig -906 tid -907 ence -908 ▁ex -909 ▁suba -910 tic -911 ▁0, -912 wer -913 ja -914 nas -915 ▁mahi -916 ▁opis -917 ▁car -918 iko -919 ▁estado -920 gas -921 ▁mada -922 ted -923 bol -924 ▁yo -925 laking -926 sis -927 punan -928 ▁euro -929 ▁bagay -930 ▁itin -931 ▁lupa -932 ▁kanlu -933 umang -934 ▁pamama -935 igdig -936 ▁pambansang -937 hip -938 ▁pres -939 ▁gamit -940 cia -941 ▁pelikula -942 ▁punong -943 ▁malaking -944 ▁karamihan -945 ▁gaya -946 ▁ya -947 ▁niyang -948 ▁ikalawang -949 ▁mai -950 ktu -951 ▁subalit -952 ian -953 ▁bina -954 ▁halimbawa -955 ▁kato -956 ▁nagsi -957 likha -958 hilippin -959 ▁natu -960 ▁katawan -961 ▁tag -962 ▁hilagang -963 ▁ori -964 ▁inila -965 eni -966 ▁pran -967 ▁produ -968 ▁nakaka -969 ▁matapos -970 ▁aklat -971 kod -972 ▁uniber -973 enta -974 lad -975 pres -976 nini -977 .. -978 ces -979 ▁duma -980 ▁organ -981 ▁salitang -982 thumb -983 met -984 ▁sinasa -985 ▁katao -986 ugnay -987 ght -988 ▁dina -989 ▁sang -990 pob -991 pun -992 fa -993 uman -994 ▁gru -995 ▁kaka -996 ▁serye -997 bibigay -998 ▁panahong -999 ▁nina -1000 ▁ameri -1001 kuha -1002 ek -1003 ▁ring -1004 ys -1005 ▁repub -1006 ▁mis -1007 bisyon -1008 for -1009 wn -1010 ren -1011 mes -1012 ▁paglala -1013 ▁pagiging -1014 ▁pangkat -1015 ▁nana -1016 ak -1017 sal -1018 lawa -1019 ▁bri -1020 ulay -1021 ▁tele -1022 use -1023 dro -1024 bum -1025 mer -1026 ▁bata -1027 ▁paara -1028 ▁ama -1029 pen -1030 ilya -1031 tawan -1032 lle -1033 ▁pas -1034 ▁opisyal -1035 tikong -1036 ▁sta -1037 ▁nati -1038 ▁kali -1039 his -1040 ▁nob -1041 den -1042 ward -1043 ▁kasay -1044 pro -1045 dyo -1046 ▁nata -1047 up -1048 ▁dire -1049 sama -1050 ▁kristi -1051 ▁plan -1052 ▁sek -1053 cha -1054 ▁mon -1055 ▁tan -1056 lili -1057 ▁gri -1058 ▁huling -1059 ile -1060 cion -1061 mot -1062 uso -1063 pangyari -1064 ell -1065 ▁gan -1066 ▁univer -1067 ▁binubuo -1068 ten -1069 ▁bro -1070 yonal -1071 ▁bansang -1072 ▁pilipino -1073 ▁higit -1074 ▁jose -1075 ▁teo -1076 br -1077 ▁ke -1078 ▁distri -1079 ther -1080 ▁parehong -1081 ▁pali -1082 kulang -1083 cu -1084 ▁nagsasa -1085 kay -1086 rio -1087 ▁“ -1088 ▁bib -1089 ▁apat -1090 buhay -1091 ▁bin -1092 ▁lumi -1093 con -1094 kla -1095 taon -1096 lia -1097 ven -1098 ▁emp -1099 ding -1100 osto -1101 ▁pakiki -1102 raan -1103 ▁kap -1104 ▁set -1105 ▁ter -1106 ▁mayo -1107 ▁unibersidad -1108 ▁bagaman -1109 ▁mataas -1110 sok -1111 ite -1112 ▁indi -1113 ▁puma -1114 bla -1115 ▁album -1116 ▁tungkol -1117 ▁disyembre -1118 ction -1119 ▁hun -1120 ▁(0000– -1121 ▁x -1122 ▁ngayon -1123 ▁hina -1124 ▁kahit -1125 yer -1126 .00 -1127 ▁parti -1128 esus -1129 ▁wika -1130 my -1131 ▁nanganga -1132 usa -1133 ▁naki -1134 ▁, -1135 ▁sun -1136 ▁git -1137 ▁musi -1138 rasyon -1139 ▁fran -1140 syong -1141 ▁kabu -1142 ▁imper -1143 ▁aleman -1144 ▁maki -1145 ple -1146 win -1147 ▁huk -1148 ▁kaa -1149 ▁maha -1150 sin -1151 ▁paggamit -1152 ▁kasaysayan -1153 lub -1154 tanggap -1155 ▁mayroon -1156 ▁tin -1157 ▁ginawa -1158 ▁siglo -1159 ▁isin -1160 hulugan -1161 ▁manlala -1162 ▁kati -1163 lon -1164 ▁we -1165 ▁(00 -1166 tibong -1167 ▁minis -1168 que -1169 tibo -1170 ulyo -1171 mun -1172 pili -1173 wanag -1174 ▁mapa -1175 ▁kal -1176 ryo -1177 ▁artis -1178 mong -1179 nang -1180 ▁del -1181 ▁enero -1182 kha -1183 ▁(0 -1184 rans -1185 ▁philippin -1186 hiwa -1187 fi -1188 ▁lalaki -1189 bin -1190 ▁poli -1191 lor -1192 ler -1193 wing -1194 ▁pre -1195 sity -1196 ▁klase -1197 ▁fe -1198 ▁tubig -1199 isyon -1200 mento -1201 isip -1202 ging -1203 kasyon -1204 ▁kadala -1205 ▁romano -1206 laha -1207 ot -1208 ▁kasti -1209 ▁katang -1210 stan -1211 hn -1212 ▁griye -1213 mili -1214 ”), -1215 ▁eks -1216 kina -1217 brero -1218 ▁com -1219 gen -1220 :00 -1221 ▁marso -1222 ▁pri -1223 ▁sinaunang -1224 ft -1225 hayan -1226 ▁maga -1227 cos -1228 ▁pagsa -1229 ▁’ -1230 ▁panganga -1231 ▁sing -1232 ▁nu -1233 ▁malapit -1234 ▁ding -1235 ▁ge -1236 ▁wor -1237 illa -1238 ith -1239 ▁namatay -1240 ▁hunyo -1241 ▁abril -1242 fe -1243 yak -1244 loob -1245 ▁hulyo -1246 sk -1247 ▁his -1248 ▁kanya -1249 tahan -1250 ▁agosto -1251 px -1252 ▁maba -1253 ▁her -1254 ▁que -1255 ▁muling -1256 pad -1257 ▁paraan -1258 ros -1259 walang -1260 ▁bang -1261 ▁kum -1262 ▁paaralan -1263 one -1264 ji -1265 ▁fo -1266 ▁dapat -1267 ▁kapu -1268 ▁kasalukuyang -1269 des -1270 ▁sarili -1271 ista -1272 ▁espan -1273 him -1274 ▁iyon -1275 kot -1276 ▁nobyembre -1277 sia -1278 )” -1279 ag -1280 ▁pak -1281 ▁it -1282 stitu -1283 ▁pagda -1284 ▁pebrero -1285 ▁reli -1286 ▁lan -1287 ▁halos -1288 jo -1289 ▁pamanta -1290 vo -1291 sion -1292 ▁senso -1293 ▁barangay -1294 ▁nagsimula -1295 ▁rehiyon -1296 ▁sistemang -1297 uhan -1298 ▁awit -1299 ▁nakapag -1300 ▁by -1301 ▁simula -1302 car -1303 ▁th -1304 ▁nagkaroon -1305 bel -1306 ▁tinu -1307 ▁mabi -1308 ▁kapangyari -1309 ▁asa -1310 ▁cor -1311 usunod -1312 ▁/ -1313 ▁hari -1314 ▁comp -1315 ▁grupo -1316 hel -1317 ▁manlalaro -1318 ▁itinutu -1319 kang -1320 ▁sakit -1321 mina -1322 ▁anyo -1323 kon -1324 tera -1325 ipinanganak -1326 ▁tsina -1327 ▁silangang -1328 ▁prin -1329 ▁dagat -1330 yop -1331 unlad -1332 tayan -1333 ▁gra -1334 eneral -1335 eno -1336 rt -1337 halagang -1338 ▁edu -1339 ▁juan -1340 ▁oktu -1341 gil -1342 ▁oktubre -1343 ▁masa -1344 .” -1345 ▁net -1346 ▁asya -1347 ▁itinatag -1348 ▁simbahan -1349 bil -1350 siyong -1351 ▁mus -1352 io -1353 -000 -1354 piko -1355 ▁nags -1356 mum -1357 cy -1358 ▁aus -1359 ze -1360 tol -1361 ▁wil -1362 ▁tri -1363 umpay -1364 ulta -1365 pong -1366 ▁setyembre -1367 ▁university -1368 ▁scho -1369 ▁ilan -1370 daan -1371 ▁silangan -1372 ▁manga -1373 ▁pagtu -1374 ▁manun -1375 ▁hesus -1376 wid -1377 ▁daan -1378 gana -1379 ▁palabas -1380 ▁kasapi -1381 ▁maaari -1382 ▁”( -1383 ▁pati -1384 ▁was -1385 ▁ling -1386 bn -1387 hinal -1388 disyon -1389 ▁nagkaka -1390 ▁batang -1391 bibilang -1392 hiyong -1393 ▁hayop -1394 ▁ye -1395 ▁ru -1396 natili -1397 .” -1398 ▁sho -1399 ▁sci -1400 ▁city -1401 ▁umi -1402 ▁maliit -1403 ▁ministro -1404 ▁gre -1405 ibang -1406 tasyon -1407 lungan -1408 ▁ginamit -1409 ▁hapones -1410 ktor -1411 ▁0.0 -1412 ▁paghaha -1413 “) -1414 ▁pinuno -1415 ▁sub -1416 ▁digmaang -1417 rus -1418 lian -1419 ▁ital -1420 piya -1421 gon -1422 ▁marami -1423 ▁pinakamalaking -1424 tuloy -1425 ▁konse -1426 dan -1427 ▁pana -1428 ▁patung -1429 ▁des -1430 lus -1431 0000) -1432 ▁kuma -1433 ▁partik -1434 ▁ju -1435 ▁sur -1436 ▁kastila -1437 ▁malawak -1438 bid -1439 oni -1440 ▁pangkalaha -1441 ▁pakikipag -1442 ▁santa -1443 ▁pagtata -1444 ▁anti -1445 mbo -1446 ▁fer -1447 ▁pagpa -1448 ▁daang -1449 ▁sining -1450 ▁kong -1451 ▁kuw -1452 ▁kole -1453 ▁can -1454 ▁orihinal -1455 hina -1456 ▁kanluran -1457 cial -1458 kada -1459 ▁pil -1460 unan -1461 ▁europa -1462 ▁agham -1463 ast -1464 ms -1465 ▁ed -1466 ▁rus -1467 ▁selu -1468 dus -1469 ▁bahay -1470 ▁empera -1471 ▁kul -1472 usan -1473 ▁larang -1474 ▁trans -1475 ▁pamilya -1476 ▁buwan -1477 ▁ac -1478 ▁pla -1479 ▁kau -1480 ▁pulo -1481 ▁ehip -1482 ▁itinuturing -1483 tino -1484 ▁nitong -1485 ens -1486 sala -1487 pel -1488 undu -1489 ree -1490 ▁mate -1491 ilangang -1492 ▁ekonomi -1493 ▁nagmula -1494 ▁gayun -1495 litan -1496 ▁award -1497 ▁pisi -1498 ▁world -1499 ▁mili -1500 ▁ipinanganak -1501 cio -1502 ▁from -1503 ▁partikular -1504 ▁dalawa -1505 ▁spe -1506 likulang -1507 ▁school -1508 zal -1509 ▁sistema -1510 ▁naga -1511 hulugang -1512 niniwala -1513 taw -1514 ryong -1515 ▁pagla -1516 ▁kapatid -1517 ▁sy -1518 ▁st -1519 ▁big -1520 ugnayan -1521 lok -1522 tala -1523 ▁maria -1524 uel -1525 bs -1526 ▁oli -1527 naw -1528 yayari -1529 ▁korea -1530 ▁linya -1531 ▁una -1532 ▁kadalasang -1533 ▁oras -1534 ▁milyong -1535 ▁buma -1536 ▁magkaka -1537 tori -1538 ▁met -1539 tt -1540 ws -1541 ▁ilog -1542 bra -1543 enti -1544 ▁john -1545 ▁with -1546 red -1547 asa -1548 ▁pangalang -1549 baho -1550 ▁emperador -1551 im -1552 ”). -1553 ▁klaseng -1554 ▁pelikulang -1555 ▁amerikanong -1556 ▁kabis -1557 hanan -1558 work -1559 mulang -1560 ▁pagba -1561 ▁kabahayan -1562 ▁apri -1563 gos -1564 angalan -1565 ▁pinapa -1566 yente -1567 ▁bumu -1568 ▁kapangyarihan -1569 ▁anumang -1570 oli -1571 unog -1572 dal -1573 laman -1574 halaga -1575 ▁pani -1576 ▁dan -1577 ▁tumutukoy -1578 ▁dra -1579 rahan -1580 anya -1581 ▁salita -1582 ▁laro -1583 enida -1584 ▁kur -1585 aawit -1586 ▁hum -1587 ▁kamatayan -1588 ▁nagbibigay -1589 ▁magpa -1590 ▁pobla -1591 nao -1592 van -1593 ponan -1594 ▁kinabibilang -1595 ▁mer -1596 mulan -1597 bog -1598 ▁samanta -1599 tikal -1600 ▁telebisyon -1601 ▁hilaga -1602 hiya -1603 ▁bay -1604 ▁kaharian -1605 ue -1606 ▁00. -1607 yat -1608 galing -1609 ▁mari -1610 ▁santo -1611 ▁kinabibilangan -1612 ess -1613 tory -1614 national -1615 mat -1616 riya -1617 ▁mic -1618 ▁laba -1619 ▁pook -1620 gol -1621 pek -1622 ▁mamama -1623 ▁quezon -1624 ▁bibli -1625 ard -1626 ▁ipa -1627 ▁piloso -1628 ▁katoliko -1629 ▁bula -1630 ▁panini -1631 ▁el -1632 sing -1633 ▁num -1634 ▁malala -1635 ▁kor -1636 ▁anime -1637 ▁000,000 -1638 ▁republika -1639 ▁daigdig -1640 hok -1641 ▁wala -1642 ▁ibaba -1643 masyon -1644 ▁progra -1645 tive -1646 ▁kinaka -1647 ▁digmaan -1648 ▁simbahang -1649 ley -1650 siyang -1651 ▁ipinag -1652 husay -1653 dina -1654 ▁pampa -1655 ▁amerika -1656 ▁us -1657 ▁pagli -1658 tatag -1659 ▁griyego -1660 sy -1661 dio -1662 ▁poblacion -1663 ▁dekada -1664 blo -1665 ▁0. -1666 ▁chi -1667 zo -1668 lic -1669 ▁bce -1670 ▁gumagamit -1671 sali -1672 ▁napaka -1673 tus -1674 tain -1675 ▁marcos -1676 ▁pagkain -1677 ▁manunulat -1678 her -1679 bayan -1680 uri -1681 ▁gitnang -1682 leng -1683 ese -1684 ▁network -1685 ▁pamba -1686 ▁pata -1687 ▁espes -1688 ▁sanhi -1689 was -1690 wes -1691 yaan -1692 ▁larangan -1693 ▁fi -1694 cis -1695 ▁cen -1696 kul -1697 lusyon -1698 ▁katangian -1699 ▁sama -1700 liit -1701 ▁science -1702 ▁artista -1703 lohiyang -1704 sen -1705 uang -1706 ▁kalu -1707 ▁naglalaman -1708 ▁abenida -1709 ▁pagkakaroon -1710 ▁tum -1711 ▁kila -1712 gdag -1713 ▁ana -1714 ▁kamp -1715 ▁isra -1716 ▁ehipto -1717 tel -1718 ▁kakaya -1719 ▁elek -1720 ▁bag -1721 bal -1722 ▁temp -1723 ▁madalas -1724 ▁pub -1725 ▁sala -1726 ▁pagbabago -1727 hiwalay -1728 tions -1729 ▁pangalawang -1730 bon -1731 ▁ig -1732 ▁militar -1733 ▁kristiyano -1734 ▁kulay -1735 ▁limang -1736 kum -1737 trol -1738 ▁kini -1739 ▁. -1740 ▁kabisera -1741 luw -1742 ▁sumusunod -1743 liksik -1744 dern -1745 ▁gay -1746 ▁sha -1747 com -1748 ters -1749 ▁kri -1750 ▁men -1751 ▁eng -1752 ▁tur -1753 tig -1754 nador -1755 ▁gin -1756 ▁espanya -1757 sig -1758 net -1759 uth -1760 ▁win -1761 bri -1762 ▁proses -1763 iral -1764 ▁gawain -1765 dra -1766 mpala -1767 tia -1768 ▁isinulat -1769 ▁batay -1770 ▁impor -1771 ▁pransiya -1772 kulo -1773 tung -1774 ▁sob -1775 ▁inilabas -1776 ▁colle -1777 ball -1778 ▁paggawa -1779 ▁koponan -1780 ▁pandaigdig -1781 paman -1782 hy -1783 yas -1784 gamot -1785 ture -1786 kter -1787 ds -1788 hon -1789 teng -1790 raang -1791 unt -1792 ▁tr -1793 ▁tro -1794 ▁tunay -1795 pekto -1796 ligi -1797 lisa -1798 gma -1799 ▁pra -1800 punta -1801 ungka -1802 ▁”” -1803 ▁rey -1804 siwa -1805 itu -1806 ▁rizal -1807 esti -1808 ▁*** -1809 ▁val -1810 ▁gumawa -1811 ▁kahulugan -1812 ▁base -1813 ▁fut -1814 ▁nas -1815 enyo -1816 ▁(0000–0000) -1817 ▁antas -1818 par -1819 ulo -1820 ming -1821 ▁muli -1822 hati -1823 yaw -1824 ping -1825 ▁mater -1826 ▁distrito -1827 ▁gayunpaman -1828 ▁ala -1829 ub -1830 ▁papel -1831 anan -1832 lag -1833 ▁sariling -1834 ▁sal -1835 logy -1836 tulong -1837 ▁nagsa -1838 ▁rec -1839 ▁star -1840 ▁babaeng -1841 ▁asawa -1842 ▁futbol -1843 ▁institu -1844 ▁iti -1845 ▁nin -1846 ▁ver -1847 ▁pari -1848 yembro -1849 ungan -1850 ▁kabi -1851 fer -1852 ▁00% -1853 ▁unit -1854 ▁roma -1855 ▁york -1856 ▁au -1857 esis -1858 init -1859 ason -1860 ▁kil -1861 ▁noon -1862 wo -1863 ▁nanalo -1864 enda -1865 dustri -1866 ita -1867 ▁os -1868 suwal -1869 ▁mahigit -1870 ▁kuwento -1871 ration -1872 ▁kaysa -1873 anib -1874 ▁fili -1875 ▁tagalog -1876 ▁mor -1877 ▁amerikano -1878 kri -1879 ▁han -1880 ▁katutu -1881 ▁kasalukuyan -1882 ▁halaga -1883 lina -1884 ▁pangkalahatang -1885 kap -1886 play -1887 tad -1888 ▁all -1889 ▁va -1890 line -1891 ▁apo -1892 ▁ope -1893 ▁dugo -1894 ▁ali -1895 ▁mun -1896 tao -1897 yet -1898 ▁modern -1899 ▁olimp -1900 ▁sinabi -1901 ▁wi -1902 ▁bis -1903 walan -1904 dulot -1905 ikong -1906 may -1907 cle -1908 bagong -1909 unga -1910 ▁stu -1911 metro -1912 ▁; -1913 fo -1914 ▁(” -1915 ▁rela -1916 ▁hing -1917 ▁tawag -1918 sid -1919 xi -1920 ▁file -1921 pre -1922 para -1923 ▁sapag -1924 ▁britan -1925 ▁gob -1926 bet -1927 bia -1928 int -1929 ▁chris -1930 ▁pranses -1931 ▁yu -1932 base -1933 dol -1934 ▁anim -1935 ▁miyembro -1936 ps -1937 kasa -1938 dones -1939 ▁mabu -1940 ▁tinawag -1941 mbas -1942 balik -1943 right -1944 likong -1945 ▁= -1946 til -1947 ▁manana -1948 ▁bibliya -1949 cas -1950 ▁je -1951 bert -1952 ▁hit -1953 ▁naa -1954 ▁huli -1955 ▁(000 -1956 ▁rosa -1957 ▁nilala -1958 wis -1959 ▁my -1960 ▁kanila -1961 ▁bus -1962 ▁mana -1963 ▁selula -1964 bar -1965 ▁gulang -1966 ▁() -1967 tira -1968 ▁layun -1969 ▁& -1970 ▁manila -1971 by -1972 ▁up -1973 ▁lokal -1974 ner -1975 ibigan -1976 ▁pandaigdi -1977 tog -1978 diri -1979 lista -1980 ▁kanlurang -1981 med -1982 bit -1983 ibig -1984 ▁mababang -1985 ▁pangulong -1986 sian -1987 ▁national -1988 lek -1989 ▁af -1990 ▁iii -1991 apat -1992 ▁hinggil -1993 ▁aqu -1994 ▁lalo -1995 ▁estasyon -1996 ”; -1997 igh -1998 ▁vic -1999 undok -2000 ▁edad -2001 ▁huma -2002 ▁latin -2003 cs -2004 tok -2005 tandang -2006 ▁kababa -2007 has -2008 ▁you -2009 undin -2010 ugh -2011 ▁um -2012 ▁karagda -2013 ▁sumunod -2014 ▁rito -2015 entral -2016 ▁kalak -2017 bur -2018 ▁har -2019 ▁hudyo -2020 ▁ben -2021 ▁japan -2022 ▁sabi -2023 ▁kilalang -2024 muni -2025 je -2026 ▁et -2027 take -2028 ▁lumang -2029 ▁bir -2030 ▁makikita -2031 ▁bil -2032 ▁pampoli -2033 ganan -2034 ▁kaso -2035 gatan -2036 ▁samantalang -2037 ▁high -2038 sahan -2039 ▁that -2040 ▁sapagkat -2041 sil -2042 chelor -2043 ▁philippine -2044 ▁labas -2045 kar -2046 tem -2047 tanda -2048 wasan -2049 ▁matema -2050 yona -2051 ▁kada -2052 rit -2053 ▁kaugnayan -2054 ona -2055 ▁alemanya -2056 ▁nilang -2057 cer -2058 dom -2059 ▁super -2060 ▁aprika -2061 ▁magu -2062 ▁indones -2063 tagumpay -2064 ▁muslim -2065 dri -2066 ▁tek -2067 ny -2068 ▁wo -2069 ▁ten -2070 ▁0:00 -2071 porta -2072 ▁nobe -2073 ▁hen -2074 lanan -2075 tikang -2076 ▁ikatlong -2077 ost -2078 ayon -2079 ▁nau -2080 bus -2081 ▁tanging -2082 sunod -2083 ▁ibini -2084 ▁sanda -2085 ▁labanan -2086 ua -2087 ▁love -2088 ▁italya -2089 ▁jr -2090 turo -2091 ning -2092 ▁lumili -2093 ▁lupain -2094 ▁dahilan -2095 tian -2096 ▁glo -2097 ▁ide -2098 ▁linyang -2099 ▁pablo -2100 ▁makapag -2101 val -2102 ▁ste -2103 luwensiya -2104 ala -2105 sta -2106 ▁kun -2107 mpung -2108 yagan -2109 ▁mapag -2110 gin -2111 ▁year -2112 ▁francis -2113 ▁seryeng -2114 ▁mahalagang -2115 ▁king -2116 ▁kristiyan -2117 minis -2118 anak -2119 ▁ganitong -2120 ▁pampolitika -2121 ▁gene -2122 ▁karapa -2123 ▁nabu -2124 ▁kaurian -2125 vel -2126 ▁tv -2127 lum -2128 ▁industri -2129 cation -2130 ▁paghi -2131 ▁kabuuang -2132 ctor -2133 ramda -2134 ▁pero -2135 ▁pagsusu -2136 gue -2137 ▁ob -2138 ▁mangga -2139 gali -2140 ksi -2141 ▁halip -2142 ▁dinasti -2143 gad -2144 ▁air -2145 gatang -2146 ▁pat -2147 ▁musika -2148 |000 -2149 ▁linggo -2150 ▁philippines -2151 ▁cas -2152 ▁ug -2153 ▁bini -2154 ▁metro -2155 istan -2156 pha -2157 tayo -2158 ▁are -2159 ▁seri -2160 ▁banal -2161 bok -2162 das -2163 ▁mig -2164 toryo -2165 ▁pandaigdigang -2166 laysay -2167 ▁tipan -2168 ihan -2169 plan -2170 ▁matu -2171 ▁modernong -2172 ish -2173 ▁imperyo -2174 ▁israel -2175 ▁natatang -2176 ▁kalakhang -2177 nes -2178 ls -2179 ▁international -2180 vin -2181 ▁ibabaw -2182 ney -2183 ▁gayundin -2184 ky -2185 ▁bra -2186 ▁norte -2187 ▁pinang -2188 tomi -2189 ▁cru -2190 ▁relihiyon -2191 unah -2192 ▁er -2193 ▁ener -2194 ▁nagpapakita -2195 eld -2196 pal -2197 ▁don -2198 ▁gro -2199 ▁arti -2200 ▁mababa -2201 dahan -2202 ▁pagbu -2203 ▁europe -2204 ari -2205 bispo -2206 ▁medi -2207 teral -2208 ▁hini -2209 ▁gas -2210 ▁sinasabing -2211 pto -2212 ▁char -2213 ▁nan -2214 ▁hene -2215 ▁komun -2216 kbay -2217 ▁sukat -2218 ▁prinsi -2219 ▁tuwing -2220 ▁bal -2221 ▁pilipin -2222 ▁patuloy -2223 ▁ano -2224 ▁lakas -2225 dre -2226 ▁alam -2227 ▁mito -2228 hagi -2229 ▁shi -2230 ▁partido -2231 ▁puno -2232 usang -2233 tele -2234 kilang -2235 ▁za -2236 ▁war -2237 ▁proble -2238 ▁gamitin -2239 ▁sh -2240 banghel -2241 ▁bundok -2242 ▁nagbigay -2243 tikan -2244 ud -2245 vil -2246 gayan -2247 halal -2248 ▁she -2249 thala -2250 zi -2251 ▁karaniwan -2252 ▁gusali -2253 ▁tauhan -2254 cus -2255 kanlu -2256 ▁imperyong -2257 bos -2258 ▁heo -2259 entong -2260 mor -2261 eta -2262 mad -2263 lipas -2264 ▁isla -2265 ▁pagtatang -2266 ▁pinaniniwala -2267 ▁pis -2268 ▁yug -2269 nayang -2270 cre -2271 mber -2272 ▁nanini -2273 ap -2274 ins -2275 tur -2276 ▁gen -2277 ▁pagkakataon -2278 ▁luzon -2279 ▁pagsu -2280 lohikal -2281 ▁college -2282 lake -2283 ▁bul -2284 tures -2285 ▁panli -2286 ▁kompanya -2287 laban -2288 ▁tradis -2289 ▁tungku -2290 vid -2291 ▁inili -2292 ▁hangganan -2293 hasa -2294 ▁kumaka -2295 ▁hukbong -2296 bidwal -2297 ▁inilala -2298 ▁kilo -2299 ▁kaugnay -2300 romoso -2301 phi -2302 tum -2303 ▁term -2304 ▁center -2305 ▁minsan -2306 ▁cana -2307 ▁pagmama -2308 ▁umiiral -2309 panga -2310 ▁organisa -2311 bor -2312 ▁pic -2313 ▁magiging -2314 danao -2315 ▁halalan -2316 del -2317 ▁kauna -2318 ▁record -2319 ▁kinatawan -2320 gy -2321 port -2322 ▁baybay -2323 ach -2324 ets -2325 rol -2326 ▁bor -2327 ▁ipin -2328 hiyo -2329 ▁kapwa -2330 ▁:* -2331 inan -2332 ▁pedro -2333 ▁pagha -2334 bago -2335 ▁fil -2336 ▁ukol -2337 mpi -2338 peri -2339 ▁cir -2340 ▁bask -2341 ▁bato -2342 ▁pamum -2343 ▁makaka -2344 ▁tinang -2345 ministra -2346 ▁ipinapa -2347 ▁isinasa -2348 ▁pet -2349 undan -2350 ▁sunda -2351 ▁halaman -2352 sag -2353 ▁lipunan -2354 ▁resulta -2355 ▁0000), -2356 tsu -2357 pital -2358 ▁0000: -2359 ▁kailangan -2360 ., -2361 araw -2362 ▁nam -2363 ktong -2364 ilalim -2365 ña -2366 bag -2367 raniwang -2368 ▁— -2369 ▁gol -2370 bc -2371 ▁km -2372 ▁india -2373 ▁aquino -2374 ▁kasundu -2375 ▁layunin -2376 uka -2377 aral -2378 ilbi -2379 ▁cla -2380 ▁kamay -2381 ▁ting -2382 ▁north -2383 bachelor -2384 ▁magkaroon -2385 nar -2386 ugis -2387 ▁data -2388 ilyang -2389 usap -2390 ▁bukod -2391 ▁ur -2392 ▁sys -2393 ▁serbis -2394 ▁pananaw -2395 ▁talaan -2396 got -2397 hira -2398 ▁paglu -2399 usto -2400 tres -2401 ▁ari -2402 ▁sasak -2403 ▁villa -2404 ▁propes -2405 mbang -2406 ▁elemen -2407 ▁lansang -2408 yunal -2409 ▁kimi -2410 ▁pamantasan -2411 ura -2412 ▁proseso -2413 unda -2414 ▁west -2415 ▁larawan -2416 ▁nilikha -2417 ▁pilipinong -2418 ▁flo -2419 ▁cruz -2420 ▁napag -2421 papawid -2422 nia -2423 ▁ord -2424 phy -2425 ▁vo -2426 ▁reg -2427 ▁vir -2428 ▁kore -2429 ▁malay -2430 ▁administra -2431 ii -2432 ger -2433 mos -2434 ▁bel -2435 mok -2436 ▁im -2437 ▁basket -2438 ▁bumubuo -2439 ▁kultura -2440 ▁ebanghel -2441 ▁programa -2442 laka -2443 vie -2444 ungkahi -2445 socia -2446 ▁00.0 -2447 ▁mati -2448 ▁haring -2449 ▁united -2450 ▁indibidwal -2451 ▁abs -2452 yuter -2453 ▁pataka -2454 ons -2455 ▁geor -2456 kolar -2457 ▁nagkakaisang -2458 tlo -2459 ▁likas -2460 og -2461 ▁malakas -2462 au -2463 sad -2464 ▁south -2465 lagay -2466 ▁banda -2467 ▁maaring -2468 ▁napapa -2469 ▁patungo -2470 ▁(0000). -2471 ▁produkto -2472 ▁series -2473 ▁ve -2474 ▁kinu -2475 ▁perso -2476 ▁kromoso -2477 deo -2478 kila -2479 ikling -2480 hindi -2481 ▁binig -2482 ▁sibil -2483 ▁sumasa -2484 ▁0000-0000 -2485 tv -2486 ▁hy -2487 ▁bes -2488 ▁sini -2489 ▁magmula -2490 ▁:” -2491 ▁negos -2492 ▁hangin -2493 ▁naganap -2494 ▁teoriya -2495 ▁mamamayan -2496 rating -2497 ▁nakilala -2498 rum -2499 ▁galing -2500 ▁malaki -2501 ay -2502 ▁play -2503 ▁maliliit -2504 ves -2505 ▁fu -2506 ▁ekonomiya -2507 ▁east -2508 ▁katimu -2509 ▁lalake -2510 ▁miguel -2511 ▁dumating -2512 ▁puso -2513 rami -2514 ▁inc -2515 mpalata -2516 ▁bur -2517 diriwang -2518 ▁maliban -2519 nu -2520 kulong -2521 usulat -2522 ▁olimpiko -2523 ▁rehiyong -2524 ▁labis -2525 banggit -2526 lem -2527 yod -2528 ▁– -2529 ▁kin -2530 ▁pampub -2531 ▁bandang -2532 ▁ram -2533 liwanag -2534 ▁pasi -2535 ▁(0000-0000 -2536 ▁chan -2537 ▁katumbas -2538 bilidad -2539 ▁q -2540 har -2541 ▁.. -2542 kipe -2543 lingkod -2544 pig -2545 harap -2546 ▁kalayaan -2547 uu -2548 westo -2549 ▁aktor -2550 ▁nagbaba -2551 ▁seksuwal -2552 ayos -2553 cbn -2554 ▁pen -2555 enteng -2556 lid -2557 eles -2558 hika -2559 ▁ilo -2560 ▁sangay -2561 ▁cali -2562 mbing -2563 ▁bitu -2564 ▁mina -2565 ded -2566 dd -2567 ▁human -2568 isimula -2569 ▁gar -2570 yante -2571 liam -2572 ▁gma -2573 ▁pum -2574 unawa -2575 ▁anton -2576 ▁nagiging -2577 logo -2578 rera -2579 ▁milyon -2580 ily -2581 ▁mes -2582 ▁mik -2583 lalaki -2584 lish -2585 ▁siy -2586 ▁gabi -2587 wersa -2588 ▁tren -2589 ▁heneral -2590 lismo -2591 ktura -2592 ▁maca -2593 ▁patay -2594 ▁gawaing -2595 ▁kasang -2596 ▁kapulungan -2597 ▁teks -2598 unahang -2599 unting -2600 day -2601 taong -2602 ▁pamagat -2603 ▁pagkakaiba -2604 tern -2605 galaw -2606 ▁gran -2607 ▁nais -2608 ▁umaa -2609 ▁balat -2610 ▁austra -2611 lla -2612 tho -2613 ▁gamot -2614 ▁ingla -2615 ▁posisyon -2616 ▁panlipunan -2617 ▁impormasyon -2618 ▁aw -2619 delo -2620 ▁dna -2621 ▁ulo -2622 galang -2623 ▁gitna -2624 bili -2625 ▁tug -2626 ▁news -2627 ▁kaibigan -2628 ▁magulang -2629 ▁nasabing -2630 yaya -2631 ▁number -2632 klas -2633 rado -2634 ligiran -2635 ▁lumabas -2636 lop -2637 todo -2638 yanan -2639 ▁teri -2640 pikong -2641 irst -2642 ▁pagkaraan -2643 ▁pangyayari -2644 ▁paniniwala -2645 ▁dulo -2646 ▁season -2647 ▁nagtatag -2648 ▁uk -2649 ▁abo -2650 ▁dar -2651 sugan -2652 kultura -2653 ray -2654 ▁asi -2655 batas -2656 talik -2657 ▁filipino -2658 lun -2659 tado -2660 ▁kalye -2661 ▁kontra -2662 plo -2663 ▁doon -2664 klasan -2665 ▁tinatayang -2666 mic -2667 ▁pisikal -2668 ▁tungkulin -2669 taan -2670 ▁ibig -2671 ▁tulong -2672 tero -2673 0, -2674 ▁cu -2675 gaya -2676 ▁nakapa -2677 tud -2678 ▁kapulu -2679 ▁mabilis -2680 ▁ebanghelyo -2681 imp -2682 pya -2683 war -2684 ▁imb -2685 ▁best -2686 pus -2687 ▁pagpu -2688 ▁mong -2689 trabaho -2690 alang -2691 mation -2692 ▁music -2693 ▁britanya -2694 ▁pagti -2695 ▁kagawa -2696 yad -2697 ▁katutubong -2698 ip -2699 mbag -2700 ▁one -2701 ▁pon -2702 zu -2703 ali -2704 apo -2705 ▁ah -2706 nam -2707 takbo -2708 ▁cebu -2709 ▁tangga -2710 ▁dr -2711 ▁tho -2712 ▁ikina -2713 ▁sentro -2714 ▁edukasyon -2715 wakan -2716 kyo -2717 ▁lib -2718 boy -2719 ▁ganti -2720 ▁kanta -2721 ▁fernan -2722 ▁kolehiyo -2723 ▁pamamaraan -2724 sh -2725 ón -2726 ▁ima -2727 wagan -2728 angkin -2729 ▁lumitaw -2730 very -2731 ▁gayon -2732 ▁nahaha -2733 ▁pamumuno -2734 hol -2735 lima -2736 luhan -2737 ▁aktres -2738 ▁kapanah -2739 ▁kilometro -2740 ▁pitong -2741 ▁pinakamataas -2742 cum -2743 ▁ekwa -2744 ▁obispo -2745 ▁naglalaro -2746 0. -2747 unong -2748 ▁william -2749 nel -2750 sar -2751 katulad -2752 ▁nakatu -2753 ▁santos -2754 tista -2755 ▁rebo -2756 kasaluku -2757 ▁ako -2758 ▁jam -2759 cep -2760 yar -2761 mala -2762 ▁him -2763 ▁tai -2764 ▁trabaho -2765 ress -2766 umulang -2767 cra -2768 guni -2769 ▁ken -2770 ▁tunog -2771 gro -2772 ▁eli -2773 ▁sir -2774 ▁hugis -2775 yol -2776 paan -2777 angal -2778 ental -2779 tasan -2780 ▁proye -2781 ▁island -2782 ▁lon -2783 ision -2784 pagka -2785 ▁sikat -2786 ▁katimugang -2787 ▁imag -2788 ▁paksa -2789 tron -2790 ▁himp -2791 ▁kababaihan -2792 nd -2793 wor -2794 ▁francisco -2795 cto -2796 mpu -2797 pot -2798 ▁isbn -2799 ▁sulat -2800 ▁ibinigay -2801 ▁lalaking -2802 ▁ty -2803 ▁ginagawa -2804 ▁gi -2805 piri -2806 ▁tha -2807 ▁unyong -2808 ▁malalaking -2809 ▁ir -2810 ▁sus -2811 ▁pansa -2812 eksiyon -2813 ▁kakayahan -2814 ana -2815 depen -2816 ▁paga -2817 natiling -2818 ▁pagbibigay -2819 00.00 -2820 ▁pila -2821 ▁tumutu -2822 ▁indonesia -2823 hanga -2824 ▁gober -2825 ker -2826 ▁tiyak -2827 ▁haba -2828 ▁kagana -2829 ”” -2830 ist -2831 ilog -2832 ▁system -2833 ▁dala -2834 riyang -2835 ▁dakilang -2836 cies -2837 ▁paano -2838 ▁titik -2839 ▁katoto -2840 ▁associa -2841 ▁coun -2842 ▁hanay -2843 ▁american -2844 ▁beses -2845 likasan -2846 ▁posi -2847 ▁sena -2848 ▁panganib -2849 kip -2850 ▁ci -2851 ▁siko -2852 ▁magan -2853 ▁epekto -2854 kus -2855 ▁che -2856 tr -2857 ridad -2858 ▁tanyag -2859 ▁tahanan -2860 ▁pictures -2861 ▁umu -2862 ▁0000– -2863 ▁sabihin -2864 ▁makabagong -2865 iang -2866 ▁paa -2867 ▁kalenda -2868 ▁ze -2869 fornia -2870 ▁pinama -2871 tle -2872 dows -2873 stru -2874 ▁kasunod -2875 tek -2876 mall -2877 ▁nakata -2878 ben -2879 ▁pamamahala -2880 ▁awards -2881 ▁constan -2882 deng -2883 cul -2884 ▁bio -2885 ▁siyenti -2886 ▁inglatera -2887 ▁matagumpay -2888 aw -2889 gaw -2890 shi -2891 ▁(0000), -2892 ▁natatanging -2893 ▁bos -2894 ▁lou -2895 ▁bank -2896 ▁nagwa -2897 ▁kailan -2898 ▁madaling -2899 bat -2900 bun -2901 cor -2902 heno -2903 ▁bun -2904 ▁gir -2905 ▁nakuha -2906 unti -2907 ▁mani -2908 ▁cy -2909 ▁ran -2910 ▁paris -2911 ▁tagapa -2912 ▁enerhiya -2913 mpo -2914 ▁lis -2915 ▁nakasa -2916 ▁sobyet -2917 kasalukuyan -2918 breo -2919 mpok -2920 ▁agu -2921 ▁los -2922 ▁sup -2923 ▁kagu -2924 likang -2925 ▁internet -2926 idro -2927 ▁alex -2928 ▁nakiki -2929 ▁pinagmulan -2930 ▁) -2931 ▁ginanap -2932 ▁kaalaman -2933 ▁gobernador -2934 ▁kristiyanismo -2935 ▁epis -2936 ▁liwanag -2937 ▁maagang -2938 sha -2939 lungat -2940 tasyong -2941 pol -2942 ure -2943 tch -2944 ▁namama -2945 ▁0000.00.00 -2946 iling -2947 ▁direk -2948 ▁br -2949 hintu -2950 ▁mindanao -2951 benta -2952 ▁nagsis -2953 mpalataya -2954 lex -2955 huli -2956 ▁tech -2957 song -2958 inter -2959 yanong -2960 ▁california -2961 ▁op -2962 ▁tak -2963 ▁rusya -2964 art -2965 ▁simp -2966 ▁simbo -2967 ▁problema -2968 ño -2969 and -2970 nor -2971 eria -2972 ▁mul -2973 ▁grego -2974 ▁daanan -2975 ▁nagtapos -2976 dar -2977 ▁rea -2978 ▁image -2979 dae -2980 ▁ger -2981 bigkas -2982 ▁nagha -2983 dge -2984 tine -2985 ▁web -2986 ▁akda -2987 ▁prog -2988 usalem -2989 ▁pamahalaang -2990 lity -2991 lakay -2992 ▁islam -2993 ex -2994 ▁usa -2995 ▁sakop -2996 ▁tokyo -2997 ▁hitler -2998 ▁kongres -2999 kano -3000 ▁pumasok -3001 ▁termino -3002 ▁malayang -3003 hiko -3004 rista -3005 tawag -3006 ▁politiko -3007 ▁tar -3008 ▁elemento -3009 ▁pananaliksik -3010 mig -3011 ▁act -3012 nasan -3013 ▁apos -3014 ▁stra -3015 ▁palarong -3016 rac -3017 paran -3018 ▁sinu -3019 ▁direktor -3020 via -3021 ▁den -3022 ▁lee -3023 ▁nagda -3024 ▁pantele -3025 twi -3026 ▁0) -3027 ▁karakter -3028 press -3029 ▁labing -3030 eo -3031 uyod -3032 ▁day -3033 ▁awitin -3034 ensiyang -3035 ges -3036 ▁#” -3037 ulit -3038 risto -3039 ▁tsino -3040 ▁nakita -3041 ▁boy -3042 ▁sak -3043 ▁kalaunang -3044 handa -3045 ▁kabila -3046 ▁mid -3047 ▁pasa -3048 ▁time -3049 vision -3050 ▁nangyari -3051 ▁pilosopiya -3052 ▁”” -3053 hed -3054 ▁aka -3055 tupad -3056 kitang -3057 grapiya -3058 eng -3059 ▁00:00 -3060 ▁larong -3061 tre -3062 ange -3063 kipedia -3064 ▁tinutukoy -3065 py -3066 siyo -3067 tima -3068 ▁david -3069 ▁yugto -3070 ▁panlabas -3071 ▁tagumpay -3072 ▁natuklasan -3073 ▁bala -3074 bigyan -3075 ▁iv -3076 ties -3077 pangulo -3078 mus -3079 nata -3080 linang -3081 ▁posib -3082 onomiya -3083 ▁popular -3084 ey -3085 lie -3086 ight -3087 perensiya -3088 ▁natagpuan -3089 xas -3090 ▁mekan -3091 ▁punto -3092 ▁tekno -3093 ramdaman -3094 ▁griyegong -3095 ase -3096 jan -3097 riang -3098 ▁kita -3099 kis -3100 ▁itim -3101 ▁ating -3102 ▁karera -3103 pho -3104 ust -3105 ▁hor -3106 ▁inaa -3107 pansin -3108 ▁james -3109 ▁nakikilala -3110 ▁guro -3111 ▁dami -3112 ilbing -3113 ▁namang -3114 ▁ortodo -3115 klak -3116 agham -3117 hirap -3118 ▁malawakang -3119 igit -3120 ▁rock -3121 ▁tinutu -3122 tha -3123 walay -3124 ▁patri -3125 ▁paglikha -3126 ▁saligang -3127 landa -3128 misyon -3129 ▁kalihim -3130 ▁industriya -3131 low -3132 tru -3133 ▁humi -3134 ▁malu -3135 ▁anyong -3136 ▁bumalik -3137 vis -3138 ella -3139 lio -3140 ▁bla -3141 ▁pamilyang -3142 ▁naniniwala -3143 uk -3144 rok -3145 ▁first -3146 ilid -3147 saring -3148 ▁biyo -3149 ▁paglili -3150 ac -3151 ▁show -3152 ▁nagla -3153 ▁sto -3154 ▁enter -3155 ▁hukbo -3156 ▁minor -3157 ▁kalaunan -3158 ▁sil -3159 ▁game -3160 ▁inhin -3161 ▁pulis -3162 ▁sapat -3163 ▁antonio -3164 ony -3165 ango -3166 ligtas -3167 ▁modelo -3168 ▁grupong -3169 osi -3170 ▁natural -3171 ▁kalikasan -3172 ▁ato -3173 bidad -3174 ▁repor -3175 ▁kapanahunan -3176 ▁naninirahan -3177 kaw -3178 mda -3179 rra -3180 uter -3181 takda -3182 tural -3183 ▁state -3184 non -3185 ▁nawa -3186 ▁pinaniniwalaang -3187 ▁ear -3188 pikal -3189 tiago -3190 ▁pormal -3191 ae -3192 dian -3193 kama -3194 tics -3195 ▁pul -3196 ▁sik -3197 isita -3198 ▁taas -3199 ▁bahag -3200 ▁nabuo -3201 ▁lea -3202 ▁kawalan -3203 ▁nakaraang -3204 mpan -3205 ▁sit -3206 ipina -3207 ▁song -3208 ▁dalub -3209 ▁pumapa -3210 ▁panloob -3211 silangang -3212 cri -3213 gid -3214 katu -3215 urch -3216 ▁out -3217 ▁kasunduan -3218 ▁paglalakbay -3219 bes -3220 ▁toto -3221 ▁kagawaran -3222 teo -3223 ▁baybayin -3224 miko -3225 ▁tini -3226 ▁alaga -3227 himpapawid -3228 ety -3229 fic -3230 guna -3231 ▁law -3232 ▁paha -3233 ▁papunta -3234 ▁nagsimulang -3235 … -3236 cade -3237 ▁**** -3238 isyong -3239 ▁windows -3240 ▁espanyol -3241 ▁materyal -3242 reat -3243 ▁esti -3244 ▁tumang -3245 ▁katagang -3246 pay -3247 tto -3248 ▁id -3249 ▁cal -3250 ▁group -3251 ▁salin -3252 ▁napili -3253 ▁cho -3254 sayang -3255 ▁serbisyo -3256 ▁nangyayari -3257 ise -3258 ▁nagmum -3259 ilos -3260 star -3261 ▁humigit -3262 ▁pantelebisyon -3263 ▁arts -3264 ▁nara -3265 turang -3266 ▁kundi -3267 ▁walong -3268 ▁pinanga -3269 rey -3270 ttle -3271 ungo -3272 ▁pamumu -3273 ▁gumagawa -3274 wil -3275 bukas -3276 ▁pisika -3277 une -3278 ▁hiv -3279 ▁00-00 -3280 ▁maikling -3281 pla -3282 ▁mos -3283 ▁kolon -3284 ▁lumikha -3285 ▁relasyon -3286 pt -3287 pala -3288 ▁leon -3289 ▁quar -3290 ▁kopya -3291 ▁gumamit -3292 ▁nahahati -3293 len -3294 heng -3295 ▁bum -3296 ▁ibina -3297 ▁video -3298 ▁broad -3299 ▁drama -3300 ▁bahaging -3301 ▁hel -3302 atake -3303 mental -3304 ▁small -3305 ▁canada -3306 ▁normal -3307 taga -3308 ▁ins -3309 ▁…. -3310 hiwatig -3311 ▁kaniya -3312 ▁nobela -3313 ▁espesye -3314 ▁kasangka -3315 ▁karapatan -3316 ▁kompyuter -3317 tical -3318 ▁shin -3319 ▁kanser -3320 ▁europeo -3321 ▁mahabang -3322 ▁association -3323 ▁pampublikong -3324 eres -3325 ▁van -3326 limang -3327 ▁ganap -3328 ▁katotohanan -3329 vite -3330 yerno -3331 ismong -3332 ▁karagdagang -3333 ▁pig -3334 ▁kalendaryong -3335 kle -3336 tary -3337 ▁musik -3338 kanluran -3339 ▁kagamit -3340 haw -3341 kasan -3342 ▁jer -3343 mahala -3344 ▁itaas -3345 ▁bakter -3346 ▁general -3347 ▁kasarian -3348 =” -3349 ju -3350 sum -3351 ▁maya -3352 philippin -3353 ▁mahalaga -3354 ▁pagdating -3355 fu -3356 ▁ph -3357 sulat -3358 ▁umabot -3359 ▁kabataan -3360 ▁konsepto -3361 hoy -3362 akda -3363 lino -3364 chard -3365 tomas -3366 ▁area -3367 gasyon -3368 ▁kabuuan -3369 ▁konseho -3370 ▁kalagayan -3371 ito -3372 time -3373 ▁tour -3374 ▁binuo -3375 ▁sumali -3376 mil -3377 ▁ec -3378 ▁parang -3379 ▁single -3380 ef -3381 uugnay -3382 ▁house -3383 ▁programang -3384 ire -3385 ▁team -3386 ▁bangko -3387 ▁pangkaraniwang -3388 anang -3389 ▁nakikita -3390 ▁patungong -3391 ▁organisasyon -3392 ▁aga -3393 hinga -3394 ▁espas -3395 ▁pagsusuri -3396 ▁kumakatawan -3397 ▁kumu -3398 ▁kakayahang -3399 unahan -3400 ▁ipinalabas -3401 ▁tula -3402 ▁union -3403 kumulang -3404 ▁mono -3405 ▁gumanap -3406 ▁species -3407 ▁binigyan -3408 ▁0: -3409 body -3410 ople -3411 ▁zam -3412 ▁bagu -3413 gisag -3414 ▁nanga -3415 ▁literal -3416 ▁santiago -3417 cti -3418 ▁basketball -3419 ▁tal -3420 ▁road -3421 ▁reyna -3422 ▁engine -3423 ▁fernando -3424 tein -3425 ▁ebo -3426 ▁kab -3427 ▁inaasa -3428 ▁skolar -3429 ▁naunang -3430 ▁sampung -3431 ▁alin -3432 ▁bituin -3433 ▁negosyo -3434 ▁pangung -3435 sor -3436 hite -3437 ▁blo -3438 ▁gil -3439 tanghal -3440 ▁nagdulot -3441 ▁salaysay -3442 ▁dati -3443 ▁disco -3444 ▁iyong -3445 ▁elektron -3446 em -3447 pak -3448 ▁tor -3449 ▁muse -3450 limbag -3451 ▁church -3452 ▁organismo -3453 dida -3454 ▁edi -3455 ▁brow -3456 ▁sintomas -3457 ▁impluwensiya -3458 cen -3459 dya -3460 pri -3461 alam -3462 siko -3463 yudad -3464 ▁radyo -3465 ▁joseph -3466 cil -3467 –000 -3468 ▁hong -3469 col -3470 kula -3471 kutan -3472 simula -3473 ▁dinastiyang -3474 ▁ipag -3475 ▁sinusu -3476 ▁tempera -3477 kata -3478 plano -3479 ▁katay -3480 ▁bersyon -3481 ▁express -3482 ▁naghaha -3483 ▁australia -3484 ▁kinikilala -3485 anim -3486 tter -3487 ▁teritoryo -3488 ep -3489 lupa -3490 mbal -3491 ▁nalala -3492 ▁teoriyang -3493 wel -3494 alis -3495 bala -3496 unuan -3497 ▁integ -3498 ▁database -3499 ▁kalusugan -3500 ▁matematika -3501 vic -3502 ▁bk -3503 ▁(0) -3504 taryo -3505 ▁itinayo -3506 ▁pinakamahusay -3507 dez -3508 kulan -3509 ▁hukuman -3510 ▁patakaran -3511 ▁jan -3512 ▁bisa -3513 ▁deve -3514 ▁kasu -3515 ena -3516 tuan -3517 ▁park -3518 ▁gilid -3519 ▁pahayag -3520 witing -3521 ▁gawin -3522 ▁laguna -3523 ▁katangiang -3524 ké -3525 basa -3526 ingi -3527 ▁bababa -3528 ▁karagdagan -3529 !! -3530 pl -3531 ▁matin -3532 ▁media -3533 ▁martin -3534 ▁education -3535 any -3536 qua -3537 ▁ero -3538 serba -3539 anyang -3540 isipan -3541 saysayan -3542 ▁punsiyon -3543 alth -3544 kuku -3545 mali -3546 ▁tungo -3547 ▁lumipat -3548 anganakan -3549 pani -3550 ▁dol -3551 ▁hol -3552 urong -3553 ▁000. -3554 ▁utak -3555 hirapan -3556 ▁alagad -3557 sira -3558 ▁magas -3559 ▁urban -3560 ▁espiri -3561 bad -3562 yoso -3563 ▁0” -3564 ▁wal -3565 ▁barko -3566 án -3567 inoy -3568 ▁ada -3569 ▁mal -3570 ▁wata -3571 samang -3572 ▁corpo -3573 ▁channel -3574 ▁panitikan -3575 had -3576 nis -3577 ▁panun -3578 ▁pamili -3579 ▁presid -3580 ▁awiting -3581 ▁halamang -3582 sya -3583 zan -3584 chan -3585 ▁sos -3586 ▁mahirap -3587 cla -3588 eva -3589 mpanan -3590 ▁nagawa -3591 ▁senador -3592 ▁malaysia -3593 ▁siyentipiko -3594 ▁plu -3595 ▁tila -3596 ▁micha -3597 ▁senado -3598 tainment -3599 die -3600 ▁lag -3601 liran -3602 tibay -3603 ▁back -3604 ▁buto -3605 ▁budis -3606 ▁carlos -3607 ▁nangung -3608 ▁pangino -3609 ▁siyudad -3610 ▁espesyal -3611 ▁abu -3612 ▁pal -3613 landes -3614 ▁mahusay -3615 ▁sinasabi -3616 back -3617 ▁sul -3618 ▁cala -3619 ▁mark -3620 ▁this -3621 taguyod -3622 ▁nakaba -3623 ▁kromosomang -3624 ▁aug -3625 ▁bon -3626 ▁model -3627 ▁siyam -3628 namatay -3629 wersang -3630 ▁mabili -3631 ▁pangga -3632 ▁estadong -3633 ful -3634 uru -3635 ford -3636 ▁kesa -3637 ▁mama -3638 ▁priba -3639 lg -3640 ced -3641 ving -3642 kasyong -3643 likasyon -3644 ▁daantaon -3645 ▁kadalasan -3646 mari -3647 ▁ita -3648 ▁damit -3649 ▁protes -3650 ▁pagsasanay -3651 nos -3652 iland -3653 sanib -3654 ía -3655 ▁natitira -3656 ▁pangangailangan -3657 kad -3658 kos -3659 ▁mc -3660 ▁ebid -3661 ▁misa -3662 ▁0000). -3663 ▁browser -3664 ▁kongreso -3665 ▁pinalitan -3666 ▁impeksiyon -3667 kord -3668 yuhan -3669 ▁angeles -3670 ab -3671 key -3672 ▁sam -3673 ▁kontro -3674 pil -3675 ▁gaga -3676 ▁ideya -3677 ▁robert -3678 ▁michael -3679 ▁+ -3680 ▁not -3681 ▁tamang -3682 ▁diwa -3683 gawang -3684 ▁demok -3685 ▁depen -3686 ▁padre -3687 ▁richard -3688 ▁tingnan -3689 put -3690 ksan -3691 ▁clas -3692 ▁free -3693 hammad -3694 ▁medal -3695 ▁nabubuhay -3696 uch -3697 komp -3698 ville -3699 ▁offi -3700 ▁paul -3701 ▁sundalo -3702 ▁produksiyon -3703 ikasyon -3704 ▁kasula -3705 ches -3706 kuna -3707 ▁real -3708 ▁publiko -3709 ved -3710 ▁limi -3711 ▁george -3712 ▁internas -3713 ▁partidong -3714 ▁int -3715 ▁sco -3716 ▁film -3717 ▁ugat -3718 ▁estra -3719 ▁portu -3720 ▁eksperi -3721 ▁paaralang -3722 ,” -3723 mia -3724 ▁:: -3725 lapi -3726 ▁had -3727 sanhi -3728 ▁camp -3729 ▁jack -3730 ▁ginto -3731 ▁langit -3732 ▁pagtiti -3733 ▁ugnayan -3734 philippine -3735 ▁inilalarawan -3736 god -3737 ▁chil -3738 minong -3739 0) -3740 ij -3741 ▁sp -3742 mori -3743 ▁punda -3744 ▁entertainment -3745 now -3746 royo -3747 ▁bali -3748 yapaan -3749 ▁games -3750 ▁igles -3751 ▁trono -3752 tibidad -3753 ▁bersiyon -3754 hod -3755 emon -3756 mpas -3757 lawak -3758 ▁boni -3759 boanga -3760 ▁micro -3761 ▁pamayanan -3762 yagang -3763 ▁aking -3764 ▁karne -3765 ▁kalaka -3766 ▁malamang -3767 ▁dia -3768 ▁ulit -3769 ▁pinamagatang -3770 inga -3771 ▁kailangang -3772 ▁pagdiriwang -3773 gio -3774 aari -3775 ▁pinili -3776 ▁indepen -3777 ▁natapos -3778 ez -3779 gao -3780 org -3781 ▁blu -3782 ganak -3783 sasyon -3784 ▁dokum -3785 ▁field -3786 ▁central -3787 ▁kaganapan -3788 ▁lansangan -3789 ▁die -3790 ▁sch -3791 ▁long -3792 hirang -3793 ▁estud -3794 ▁suliran -3795 ▁posibleng -3796 ▁sasakyang -3797 iz -3798 gre -3799 ▁kre -3800 gitna -3801 ▁lawa -3802 ▁nagsisimula -3803 dog -3804 end -3805 yeri -3806 ▁has -3807 strum -3808 ▁suporta -3809 ▁terminong -3810 ▁ebidensiya -3811 wad -3812 mura -3813 let -3814 lymp -3815 tish -3816 lakal -3817 ▁paki -3818 ▁nagaganap -3819 ▁corporation -3820 ▁kapaligiran -3821 ering -3822 tuhan -3823 ▁naba -3824 ▁ikaapat -3825 rez -3826 mata -3827 bilon -3828 ▁miss -3829 ▁yunit -3830 ▁ginawang -3831 ▁humantong -3832 uring -3833 magsik -3834 pulong -3835 yanang -3836 ▁palig -3837 sidente -3838 ▁kinuha -3839 ▁nakipag -3840 kémon -3841 ▁sino -3842 ▁discovery -3843 ice -3844 hara -3845 linis -3846 ▁pagkamatay -3847 hag -3848 down -3849 mana -3850 vera -3851 ▁kana -3852 ▁over -3853 rasyong -3854 ▁komuni -3855 ▁zamboanga -3856 ▁ipinahayag -3857 ▁paglalarawan -3858 ▁il -3859 burg -3860 ▁isda -3861 ▁repres -3862 ▁tradisyon -3863 ▁(0000-0000) -3864 ans -3865 wood -3866 ▁hom -3867 ▁datos -3868 ▁manda -3869 ▁probin -3870 ▁techno -3871 ▁samahan -3872 ▁himpilan -3873 xy -3874 iya -3875 ▁dulot -3876 ▁itinak -3877 ▁thailand -3878 ▁sinimulan -3879 ▁$ -3880 kung -3881 tana -3882 ▁jos -3883 facio -3884 itang -3885 tante -3886 ▁0.00 -3887 ▁black -3888 ▁paligid -3889 ▁operasyon -3890 ugu -3891 arch -3892 rusa -3893 ▁agri -3894 ▁bili -3895 ▁circum -3896 ▁puwesto -3897 ▁kamaka -3898 ▁ninuno -3899 ▁palaro -3900 ▁nakatanggap -3901 yin -3902 inam -3903 tula -3904 iisip -3905 sikong -3906 ▁company -3907 ▁materya -3908 esta -3909 digma -3910 siyal -3911 stances -3912 ▁edisyon -3913 ▁program -3914 ▁dalubhasa -3915 ee -3916 pir -3917 ual -3918 ▁who -3919 apore -3920 tagan -3921 ▁saba -3922 ▁nasasa -3923 ▁karagatang -3924 “), -3925 ”: -3926 sas -3927 ▁000, -3928 ▁parte -3929 ▁libing -3930 ▁sanggol -3931 ▁mitolohiyang -3932 var -3933 ▁hil -3934 board -3935 diyos -3936 ▁epek -3937 ▁isidro -3938 ▁masasa -3939 ▁charles -3940 ▁les -3941 mikal -3942 ▁bunga -3943 ▁london -3944 ▁sentral -3945 ▁pangkalahatan -3946 vao -3947 pagu -3948 ▁pop -3949 ▁vol -3950 siwaan -3951 ▁acade -3952 ▁tulay -3953 ▁mismong -3954 bato -3955 hanap -3956 ▁feli -3957 ▁tama -3958 ▁party -3959 display -3960 ▁sandata -3961 miks -3962 ▁elong -3963 ▁communi -3964 ▁proyekto -3965 ▁bonifacio -3966 ▁constantino -3967 ▁sm -3968 ▁meta -3969 ▁press -3970 ▁champi -3971 ▁kontrol -3972 ▁planets -3973 ▁direksiyon -3974 kom -3975 ▁inu -3976 ▁soci -3977 portahan -3978 ▁hinango -3979 ▁bakterya -3980 ▁mabuting -3981 ▁herusalem -3982 ▁mabilisang -3983 ▁circumstances -3984 “). -3985 -” -3986 hero -3987 ▁fos -3988 ▁ibarra -3989 ▁paraang -3990 ▁numbered -3991 –00 -3992 ports -3993 ▁land -3994 ▁pira -3995 ▁korte -3996 ▁cavite -3997 ▁nauugnay -3998 ▁sinundan -3999 ary -4000 sat -4001 into -4002 ▁cri -4003 deral -4004 produ -4005 ▁bumuo -4006 ▁nukle -4007 ▁reyes -4008 ▁oc -4009 ▁edsa -4010 ▁seks -4011 ▁nagwagi -4012 ▁pagkakas -4013 ipinaganak -4014 ▁ai -4015 ikot -4016 ▁fri -4017 ▁gon -4018 ▁jpl -4019 ▁club -4020 ▁dantaon -4021 ▁tanggapan -4022 bata -4023 berg -4024 ▁boto -4025 baybay -4026 rity -4027 rona -4028 tage -4029 ▁blg -4030 lungsod -4031 ▁babilon -4032 ▁nilalang -4033 ▁naglalarawan -4034 kbo -4035 try -4036 ▁(, -4037 ▁bc -4038 ▁mad -4039 ganang -4040 ▁dinastiya -4041 ▁magandang -4042 ▁nabanggit -4043 ▁karapatang -4044 “” -4045 baan -4046 gsak -4047 kaka -4048 ▁med -4049 ▁son -4050 wagang -4051 ▁palas -4052 ▁border -4053 ▁intsik -4054 dalawang -4055 displays -4056 ▁tumukoy -4057 ▁ipinakilala -4058 bio -4059 pana -4060 dagat -4061 lakas -4062 ▁gres -4063 ▁talu -4064 ▁mateo -4065 ▁mehiko -4066 ▁kuryente -4067 ▁pagganap -4068 ▁republikang -4069 ▁teknolohiya -4070 logi -4071 ▁inil -4072 ordina -4073 tional -4074 ▁likod -4075 ▁opera -4076 ▁sunod -4077 ▁pansin -4078 ▁people -4079 ▁susunod -4080 ▁ipinangalan -4081 gri -4082 kso -4083 ▁damda -4084 ▁republic -4085 ▁krus -4086 ▁kingdom -4087 ▁lumilitaw -4088 ide -4089 wig -4090 hima -4091 pisa -4092 ▁bet -4093 kuran -4094 ranas -4095 ▁imin -4096 ▁katipunan -4097 ▁ibon -4098 ▁pangkasa -4099 ▁cro -4100 ▁dali -4101 ▁life -4102 ▁sele -4103 ▁kristo -4104 ▁respon -4105 soft -4106 wika -4107 ▁asia -4108 ▁bene -4109 ▁milya -4110 presyon -4111 hintulot -4112 kilalang -4113 ▁prinsipe -4114 rak -4115 tiya -4116 ▁cup -4117 ▁balita -4118 ign -4119 ope -4120 sika -4121 ▁00- -4122 ▁idina -4123 ▁watawat -4124 ▁kondisyon -4125 ▁paghahari -4126 ▁manggagawa -4127 ▁institusyon -4128 ▁kapanganakan -4129 zz -4130 ely -4131 laya -4132 sina -4133 ▁garcia -4134 ▁pagsisi -4135 ▁kapuluan -4136 ▁naturang -4137 unta -4138 ▁nasu -4139 ▁pula -4140 kinabang -4141 ▁isinasagawa -4142 lac -4143 sam -4144 ▁bas -4145 ▁cell -4146 dinand -4147 ▁arkit -4148 ▁munisi -4149 ▁history -4150 ▁nakatuon -4151 ▁paggamot -4152 buti -4153 super -4154 ▁libe -4155 inaldo -4156 minasyon -4157 ▁develop -4158 ▁muhammad -4159 mika -4160 ▁max -4161 ▁kino -4162 ▁komed -4163 puntang -4164 ▁singapore -4165 ** -4166 rah -4167 ware -4168 ▁sea -4169 iness -4170 ▁kath -4171 ▁bukas -4172 ▁kautu -4173 ▁liham -4174 ▁magsa -4175 ▁nagdu -4176 ▁panig -4177 paguita -4178 ▁templo -4179 ▁elektri -4180 ▁pagtaas -4181 ▁katayuan -4182 ▁nangangailangan -4183 bac -4184 ory -4185 cess -4186 ▁mahal -4187 ▁metal -4188 ▁gresya -4189 yayaring -4190 ▁matagal -4191 bbc -4192 kun -4193 ▁pho -4194 rismo -4195 ▁konte -4196 ▁pasipiko -4197 ▁expressway -4198 set -4199 pano -4200 yama -4201 pigil -4202 lasyon -4203 piyang -4204 ▁davao -4205 ▁molek -4206 palidad -4207 ▁gloria -4208 pikasyon -4209 ▁kandida -4210 mbak -4211 ▁agad -4212 ▁main -4213 ▁tagu -4214 ▁green -4215 ▁direktang -4216 ▁kompanyang -4217 nat -4218 gado -4219 ▁bug -4220 ▁live -4221 ▁manuel -4222 ▁ugnayang -4223 ▁kinakailangan -4224 elo -4225 ori -4226 bibi -4227 ▁sky -4228 ▁afri -4229 mikong -4230 ▁tatlo -4231 ▁kataas -4232 irino -4233 ▁basi -4234 ▁stre -4235 twiran -4236 ▁teksto -4237 ▁kalimit -4238 ▁inilarawan -4239 ▁karamdaman -4240 ▁engineering -4241 ); -4242 ▁vil -4243 lapit -4244 ▁hall -4245 ▁iran -4246 ▁kapitan -4247 ▁sangguni -4248 awit -4249 ▁bid -4250 ▁nega -4251 rawang -4252 zation -4253 ▁radio -4254 ▁makipag -4255 ▁minsang -4256 ▁persona -4257 ▁artikulo -4258 ▁bulaklak -4259 ▁matinding -4260 om -4261 din -4262 part -4263 lamig -4264 ▁girl -4265 ▁anong -4266 ▁mukha -4267 ▁nucle -4268 ▁tomas -4269 ▁instrum -4270 ▁malinaw -4271 ▁kolehiyong -4272 chu -4273 ids -4274 kor -4275 lope -4276 reli -4277 ▁astr -4278 ▁valen -4279 ▁pagpapaka -4280 ▁temperatura -4281 kh -4282 lyn -4283 sura -4284 pagal -4285 psiyon -4286 ▁lebel -4287 ▁makita -4288 ▁pambansa -4289 ▁personal -4290 bula -4291 ▁hes -4292 ▁ton -4293 ▁apoy -4294 ▁baka -4295 ▁prinsip -4296 ▁kinilala -4297 ▁prosesong -4298 ▁presyo -4299 ▁records -4300 ▁institute -4301 pet -4302 ross -4303 ▁fam -4304 ▁fin -4305 ▁budd -4306 ▁tulu -4307 ▁lindol -4308 ▁aguinaldo -4309 ▁papuntang -4310 ▁panitikang -4311 !” -4312 tral -4313 ▁bau -4314 ▁dro -4315 ▁taiwan -4316 ▁interes -4317 ▁pampang -4318 ▁sumulat -4319 op -4320 mbu -4321 ruan -4322 teryo -4323 ▁laman -4324 zar -4325 peto -4326 wiki -4327 ▁red -4328 ▁hara -4329 ▁tran -4330 yadong -4331 ▁kasal -4332 ▁kilusang -4333 thi -4334 ustin -4335 wadra -4336 ▁monar -4337 ▁simpleng -4338 ▁technology -4339 ▁nani -4340 disina -4341 ▁night -4342 ▁relihi -4343 ▁disenyo -4344 side -4345 trans -4346 ▁hard -4347 ▁sent -4348 hinang -4349 ▁disip -4350 ▁labin -4351 ▁nahalal -4352 ▁komisyon -4353 get -4354 gis -4355 urt -4356 ▁bik -4357 ▁gal -4358 ▁hero -4359 galian -4360 ▁istra -4361 ▁umalis -4362 ▁pokémon -4363 ▁pananakop -4364 tinig -4365 gement -4366 ▁mismo -4367 laganap -4368 ▁batangas -4369 ▁katutubo -4370 ▁ferdinand -4371 kiya -4372 ▁cris -4373 ▁legal -4374 ▁pagpi -4375 ▁times -4376 ▁karagatan -4377 ▁geo -4378 ▁mit -4379 ▁top -4380 ▁tali -4381 ctions -4382 ▁under -4383 ▁magbigay -4384 lion -4385 ▁akade -4386 ▁great -4387 ▁tatak -4388 ▁pampanga -4389 ▁macapagal -4390 ▁estudyante -4391 ,” -4392 kara -4393 ▁syn -4394 ▁kasing -4395 ▁nagpatuloy -4396 eso -4397 luwa -4398 ▁sar -4399 ▁galaw -4400 ▁pagsubok -4401 ▁politika -4402 xt -4403 inta -4404 ▁come -4405 mpalak -4406 ▁namum -4407 ▁order -4408 langkas -4409 ▁numero -4410 ▁tagapagpa -4411 daang -4412 ▁were -4413 ▁gover -4414 ▁multi -4415 ▁nakau -4416 ▁nueva -4417 ▁makati -4418 ▁puntos -4419 ▁katawagan -4420 ▁paniniwalang -4421 ele -4422 ▁eu -4423 haba -4424 ▁pantao -4425 ▁society -4426 ▁dumadaan -4427 ▁pananampalataya -4428 rat -4429 zer -4430 hawa -4431 zine -4432 ▁rep -4433 ▁sep -4434 ▁code -4435 ▁proto -4436 walidad -4437 ▁natiti -4438 ▁hiwalay -4439 ▁nakatira -4440 ▁tagapagsa -4441 anime -4442 aralan -4443 ▁austri -4444 ▁parangal -4445 cks -4446 kala -4447 view -4448 ▁cle -4449 ▁ley -4450 kbang -4451 ▁kumb -4452 ▁pinu -4453 ▁nababa -4454 silangan -4455 ▁apostol -4456 ▁diperensiya -4457 ▁tradisyonal -4458 list -4459 rand -4460 ▁home -4461 ▁rang -4462 ▁bagyo -4463 ▁kapare -4464 ▁sangkap -4465 ▁pakistan -4466 ▁isinagawa -4467 ▁pagtatalik -4468 dp -4469 ant -4470 ▁phy -4471 ▁cama -4472 ▁napo -4473 ▁ulat -4474 looban -4475 ▁nagbu -4476 ▁kalagitna -4477 ): -4478 lito -4479 ▁but -4480 ▁kagan -4481 ▁kataga -4482 ▁namuno -4483 ▁palitan -4484 ▁kahabaan -4485 ▁komunidad -4486 ▁partikulo -4487 ▁lansangang -4488 ▁hud -4489 mbaha -4490 pical -4491 ▁kumi -4492 iisang -4493 ▁natin -4494 lathala -4495 ▁lumala -4496 ▁mapang -4497 ▁kimikal -4498 volu -4499 ▁00: -4500 ▁cul -4501 ▁huda -4502 ▁lahi -4503 lagang -4504 ▁petsa -4505 ▁salva -4506 ▁kalaban -4507 ▁rosario -4508 ido -4509 ▁em -4510 ▁ul -4511 cing -4512 gtas -4513 inom -4514 lica -4515 sive -4516 organ -4517 ▁minu -4518 ▁ruso -4519 ▁sumi -4520 dagdag -4521 ▁diplo -4522 ▁moral -4523 hington -4524 lusyong -4525 ▁makina -4526 ▁ngayong -4527 ▁simbolo -4528 ▁vicente -4529 ▁selulang -4530 ▁panginoon -4531 ▁pangyayaring -4532 dib -4533 ▁tre -4534 angat -4535 ▁bakal -4536 mentong -4537 ▁sagisag -4538 ▁nakikipag -4539 ▁pamilihan -4540 ▁pagtatanghal -4541 ▁munisipalidad -4542 oc -4543 jor -4544 tir -4545 best -4546 thur -4547 ▁spa -4548 ▁prope -4549 kontrol -4550 mpalang -4551 ▁hebreo -4552 ▁magsasa -4553 ▁pinsala -4554 ▁kalahati -4555 ▁karanasan -4556 ▁nilalaman -4557 ▁pagbagsak -4558 kid -4559 dent -4560 mith -4561 ogle -4562 riko -4563 ▁diya -4564 halagahan -4565 digo -4566 diya -4567 ▁inf -4568 ▁its -4569 ▁kos -4570 ksiyong -4571 ▁indiya -4572 ▁kontin -4573 ▁tumata -4574 ▁kabanata -4575 ▁pribadong -4576 ▁pansamanta -4577 ▁development -4578 qui -4579 ▁zone -4580 tuklas -4581 ▁henry -4582 ▁naipa -4583 lusyona -4584 mission -4585 ▁pulang -4586 ▁malaman -4587 kahulugan -4588 ▁gregorian -4589 ▁nico -4590 umpara -4591 ▁0000-00 -4592 ▁produktong -4593 gia -4594 kado -4595 tismo -4596 univer -4597 yosong -4598 ▁katap -4599 ▁lawak -4600 ▁makin -4601 ▁pares -4602 mumunuan -4603 ▁sasakyan -4604 ▁pamumuhay -4605 ea -4606 ▁-” -4607 ▁poly -4608 ▁tumi -4609 labing -4610 ▁puting -4611 ▁umaabot -4612 ▁artistang -4613 ▁tinanggap -4614 rs -4615 (” -4616 bini -4617 leon -4618 aniel -4619 ▁labi -4620 ▁heart -4621 ▁mahar -4622 ▁magpapa -4623 ▁planeta -4624 ▁nagsasaad -4625 ▁pinakamatandang -4626 ceae -4627 yado -4628 ▁cos -4629 tadong -4630 ▁bibig -4631 ▁jesus -4632 ▁nobel -4633 kturang -4634 ▁puwersa -4635 ▁tangway -4636 ▁kasamang -4637 ▁pagpatay -4638 ▁distritong -4639 ▁management -4640 ▁mahahalagang -4641 spe -4642 lano -4643 lintulad -4644 ▁matatag -4645 ▁espiritu -4646 cro -4647 ▁epi -4648 ▁tana -4649 ▁bakit -4650 ▁kahoy -4651 ▁louis -4652 ▁bayani -4653 ▁oriental -4654 ▁kahirapan -4655 ▁kahulugang -4656 ▁cd -4657 ▁pba -4658 manan -4659 ▁theo -4660 ▁kilos -4661 ▁panta -4662 ▁pasig -4663 angalang -4664 ▁presyon -4665 ▁kuwentong -4666 ▁matandang -4667 png -4668 biyo -4669 lipat -4670 ▁phil -4671 ▁makata -4672 ▁natalo -4673 ▁estrada -4674 ▁dy -4675 bahay -4676 toria -4677 tisyon -4678 ▁atomi -4679 ▁maipa -4680 ▁samantala -4681 ns -4682 ret -4683 kura -4684 ▁seg -4685 ▁harap -4686 ▁payak -4687 ▁rodri -4688 ▁sayaw -4689 ▁malaya -4690 ▁konstitu -4691 ▁christian -4692 ▁pinangalanan -4693 ▁dok -4694 ▁count -4695 ▁kamag -4696 ▁mamal -4697 ▁saint -4698 ference -4699 patuloy -4700 ▁america -4701 kanlurang -4702 ▁tagapagtatag -4703 ▁kapangyarihang -4704 bro -4705 ela -4706 hana -4707 ipin -4708 ▁fal -4709 ▁god -4710 light -4711 ▁foot -4712 ▁lima -4713 ▁saka -4714 riling -4715 ▁power -4716 taasang -4717 fen -4718 rds -4719 dies -4720 ▁daloy -4721 ▁mamba -4722 ▁academy -4723 ▁kapayapaan -4724 ▁pinamumunuan -4725 of -4726 new -4727 sip -4728 mann -4729 ▁las -4730 ander -4731 ▁kawa -4732 ▁bulacan -4733 ▁economi -4734 ▁pamantayang -4735 kta -4736 ▁0- -4737 osek -4738 vice -4739 ▁kim -4740 dyang -4741 ▁regi -4742 ▁google -4743 wikipedia -4744 ▁halagang -4745 ▁kagamitan -4746 ▁pagkilala -4747 ▁paghahanap -4748 keo -4749 huhu -4750 mano -4751 miya -4752 patid -4753 ▁alon -4754 ▁pera -4755 kukuha -4756 langin -4757 ▁gusto -4758 ▁white -4759 ▁kasong -4760 ▁seremon -4761 ▁gantimpalang -4762 pam -4763 gyan -4764 pare -4765 ▁tay -4766 ▁kampe -4767 ▁intera -4768 ▁austral -4769 tse -4770 vir -4771 inia -4772 inang -4773 ▁dagdag -4774 ▁pasyente -4775 ▁hinaharap -4776 ▁nagr -4777 ▁inang -4778 ▁salapi -4779 lisasyon -4780 ▁diyosesis -4781 ▁kalagitnaan -4782 tsa -4783 ▁sr -4784 bate -4785 doro -4786 gros -4787 luto -4788 lyum -4789 laran -4790 ▁viet -4791 ▁itlog -4792 ▁roxas -4793 ▁damdamin -4794 ▁italyano -4795 ▁pagtatapos -4796 ▁pinangalan -4797 gus -4798 oto -4799 abot -4800 bina -4801 rena -4802 teri -4803 bilis -4804 ▁sero -4805 ▁buhok -4806 ▁prote -4807 ▁business -4808 nin -4809 udi -4810 beth -4811 ▁adi -4812 ▁pad -4813 ▁secon -4814 ▁birhen -4815 ▁kathang -4816 ▁inihayag -4817 ▁pagsabog -4818 ▁palaging -4819 ▁kalakalan -4820 ▁nakabatay -4821 sv -4822 bora -4823 ameri -4824 unsad -4825 ▁open -4826 pantay -4827 saklaw -4828 ▁katan -4829 ▁peter -4830 ▁langis -4831 af -4832 ▁zo -4833 ▁pru -4834 ▁pus -4835 ▁computer -4836 ▁manganga -4837 ▁kasulatan -4838 ▁komunista -4839 — -4840 cel -4841 ▁(; -4842 ness -4843 ▁whi -4844 ▁titi -4845 ▁butas -4846 ▁lucas -4847 ▁tinagu -4848 entasyon -4849 ▁histori -4850 kw -4851 tat -4852 ream -4853 ▁ase -4854 ▁sor -4855 ▁tsu -4856 ▁look -4857 ▁child -4858 ▁leyte -4859 ▁gawing -4860 ▁quirino -4861 ▁gobyerno -4862 ▁suliranin -4863 ▁komunikasyon -4864 ▁‘ -4865 ▁tom -4866 lunan -4867 ▁have -4868 ▁liga -4869 ▁:0000 -4870 ▁atomo -4871 ▁israe -4872 ▁kanon -4873 ▁plano -4874 ▁uring -4875 ▁heomet -4876 ▁koreano -4877 ▁mamatay -4878 ▁special -4879 ekonomiya -4880 ▁nanatili -4881 ▁pagsusulat -4882 ▁washington -4883 cc -4884 ▁say -4885 thern -4886 talsik -4887 ▁manus -4888 ▁player -4889 ▁timbang -4890 sangkutan -4891 ▁listahan -4892 hio -4893 sho -4894 siy -4895 ▁hus -4896 ▁isyu -4897 ▁pagtanggap -4898 0″ -4899 -0. -4900 ders -4901 gpit -4902 tata -4903 ▁laki -4904 ▁proba -4905 disyong -4906 ▁estilo -4907 ▁fossil -4908 ▁thomas -4909 ▁pagbabalik -4910 bul -4911 tim -4912 ílang -4913 ▁samar -4914 ▁wakas -4915 unawaan -4916 ▁gayong -4917 ▁sumusu -4918 ▁lokasyon -4919 ▁naglabas -4920 00. -4921 iro -4922 yog -4923 ▁lub -4924 hiyang -4925 munuan -4926 ▁dinala -4927 ▁ebolusyon -4928 ▁nagsasalita -4929 nga -4930 uli -4931 tone -4932 tulo -4933 ▁amp -4934 posisyon -4935 kes -4936 sel -4937 ▁nada -4938 ▁after -4939 ▁diego -4940 ▁mensa -4941 ensiyon -4942 ▁kakulang -4943 ▁elementong -4944 ▁pamamaraang -4945 ate -4946 babaw -4947 ences -4948 ▁alpa -4949 ▁mary -4950 ▁webs -4951 ▁parla -4952 ▁palasyo -4953 ▁hudaismo -4954 ▁ekwasyong -4955 sey -4956 ste -4957 ject -4958 town -4959 ▁ner -4960 ▁umaga -4961 tulungan -4962 formation -4963 ▁champions -4964 hr -4965 rito -4966 ▁von -4967 rines -4968 tarya -4969 tidad -4970 ▁plas -4971 hating -4972 master -4973 saysay -4974 ▁rebel -4975 kukunan -4976 ▁litera -4977 ▁panuka -4978 ▁hakbang -4979 ▁libingan -4980 ▁kulturang -4981 ▁pananalapi -4982 ▁makapangyari -4983 ama -4984 pid -4985 muhay -4986 ▁suso -4987 ▁unti -4988 ▁story -4989 estival -4990 ▁mainit -4991 ▁nawala -4992 ▁aksiyon -4993 ▁english -4994 ▁pumunta -4995 zy -4996 sus -4997 rono -4998 ▁mel -4999 klara -5000 lawig -5001 ▁liki -5002 habang -5003 ▁atlan -5004 pinakama -5005 ▁maliwanag -5006 tai -5007 iwas -5008 niko -5009 ▁gatas -5010 ▁hindu -5011 ▁medisina -5012 ▁pagtuturo -5013 ▁tumanggap -5014 ▁pamantasang -5015 ▁nagsisilbing -5016 mik -5017 naka -5018 ▁hos -5019 ▁let -5020 khang -5021 huling -5022 mbento -5023 ▁lupon -5024 ▁concep -5025 ▁kayari -5026 ▁kapalit -5027 ▁marahil -5028 saysayang -5029 ▁talagang -5030 ▁kasangkapan -5031 bak -5032 kre -5033 ▁aso -5034 litaw -5035 ▁sumu -5036 lunsad -5037 ▁angkop -5038 ▁dumada -5039 bp -5040 ath -5041 more -5042 prin -5043 quez -5044 basan -5045 ingat -5046 torya -5047 rdinal -5048 ▁china -5049 resulta -5050 tanggal -5051 tunayan -5052 ▁lumaki -5053 ▁british -5054 ▁kalapit -5055 ▁kasalanan -5056 ▁ipinapakita -5057 ▁pagpapaunlad -5058 ▁aut -5059 ▁tsa -5060 angan -5061 ijing -5062 sikat -5063 ositor -5064 ▁lubos -5065 ▁river -5066 ▁takot -5067 ▁sekswal -5068 ▁festival -5069 ▁kaluluwa -5070 ▁gantimpala -5071 ode -5072 ▁tru -5073 onary -5074 ▁also -5075 ▁auto -5076 ▁homo -5077 ▁iisang -5078 ▁pagnana -5079 ▁sinulat -5080 ▁klasikong -5081 ▁patimpalak -5082 rida -5083 kupan -5084 yerto -5085 ▁your -5086 ▁pagku -5087 ▁which -5088 galiang -5089 ▁online -5090 ▁demokra -5091 ▁nobelang -5092 ▁isinilang -5093 ▁paliparan -5094 ▁pansamantalang -5095 sky -5096 uld -5097 ▁py -5098 limu -5099 ster -5100 ▁cong -5101 ▁estadis -5102 ▁kemikal -5103 ▁microsoft -5104 ▁television -5105 ▁bol -5106 ▁lun -5107 ▁sel -5108 ining -5109 kalde -5110 wirang -5111 ▁monte -5112 ▁nabig -5113 ▁mabuti -5114 ▁pwersa -5115 ▁pagpili -5116 ▁hinirang -5117 ▁nagmumula -5118 gtog -5119 pher -5120 ▁sex -5121 ▁ung -5122 butan -5123 trato -5124 tunay -5125 hanggang -5126 ▁nagsilbi -5127 ▁sentrong -5128 ▁paligsahan -5129 mya -5130 cent -5131 moto -5132 tier -5133 unin -5134 lands -5135 minal -5136 venue -5137 ▁demon -5138 ▁ilocos -5139 ▁piling -5140 ▁bagyong -5141 ▁propesor -5142 ▁kagandahan -5143 ▁kakulangan -5144 vy -5145 lod -5146 maka -5147 ▁bob -5148 ▁cur -5149 ▁dal -5150 tindi -5151 ▁oksi -5152 ▁rehi -5153 saling -5154 tingin -5155 ▁young -5156 ▁misyon -5157 ▁tumaas -5158 ▁solusyon -5159 ▁pinamunuan -5160 cky -5161 ism -5162 ▁ple -5163 ▁vin -5164 ▁frank -5165 ▁panan -5166 ▁daniel -5167 ▁namumu -5168 ▁magazine -5169 ▁inhinyeri -5170 hou -5171 opo -5172 dado -5173 mato -5174 rano -5175 well -5176 bakal -5177 kilos -5178 ▁alak -5179 ▁solo -5180 -00000 -5181 ▁dahon -5182 ▁komiks -5183 ▁rekord -5184 ▁araling -5185 ▁katapusan -5186 ▁pinaniniwalaan -5187 pse -5188 yes -5189 tors -5190 pitan -5191 ▁amor -5192 ▁more -5193 ▁post -5194 ▁tanda -5195 ▁district -5196 ▁kalalaki -5197 ▁modelong -5198 ▁pilosopo -5199 ▁kapuluang -5200 ▁patakarang -5201 ▁manggagamot -5202 svg -5203 lona -5204 twal -5205 tunan -5206 heneral -5207 toridad -5208 ▁pangas -5209 ▁kasabay -5210 ▁nagtata -5211 ungkahing -5212 ▁manuskri -5213 ▁transpor -5214 ▁natitirang -5215 ▁pamantayan -5216 ▁pangungusap -5217 ▁administration -5218 ency -5219 rama -5220 bunga -5221 ▁diin -5222 ▁nili -5223 ▁will -5224 kasama -5225 magsak -5226 ▁nagtu -5227 ▁silid -5228 ▁alamat -5229 ▁nangangahulugan -5230 oy -5231 ▁asu -5232 ▁wes -5233 higan -5234 ▁rate -5235 angkop -5236 ▁malub -5237 ▁kalawakan -5238 ▁pakikipagtalik -5239 ale -5240 fran -5241 pter -5242 ▁lar -5243 ▁lip -5244 halang -5245 ▁other -5246 casting -5247 ▁provin -5248 ▁0,000,000 -5249 ▁gumaganap -5250 cin -5251 ort -5252 tio -5253 ichi -5254 mble -5255 ▁lumu -5256 dating -5257 ▁klasi -5258 ▁naila -5259 ▁smith -5260 tanggol -5261 taryong -5262 ▁katung -5263 ▁memori -5264 ▁nakabase -5265 ▁pandagat -5266 ▁ortodokso -5267 ▁pamayanang -5268 rili -5269 ▁dri -5270 ▁hika -5271 ▁muna -5272 ▁puti -5273 ▁arkeo -5274 ▁astro -5275 ▁mikro -5276 ▁olymp -5277 ▁virus -5278 ▁binago -5279 ▁kaliwa -5280 ▁pulong -5281 sed -5282 masa -5283 ▁00) -5284 lebar -5285 ▁leap -5286 gdagan -5287 ▁hotel -5288 ▁tuloy -5289 ▁kinasa -5290 ▁pahina -5291 truktura -5292 ▁nakamit -5293 ▁championship -5294 ▁internasyonal -5295 ▁ev -5296 onan -5297 ▁bea -5298 rasya -5299 ▁dela -5300 ▁enri -5301 ▁jour -5302 ▁suri -5303 lakbay -5304 ▁tugon -5305 ▁paraon -5306 ▁bumagsak -5307 ▁kahalagahan -5308 cca -5309 loo -5310 ▁sw -5311 iter -5312 ones -5313 ▁hap -5314 mbina -5315 ▁hipo -5316 ▁yari -5317 ▁bolyum -5318 partment -5319 ▁regular -5320 ▁football -5321 ▁naglingkod -5322 cts -5323 lab -5324 rie -5325 ume -5326 form -5327 pero -5328 culty -5329 wasak -5330 ▁kahi -5331 ▁line -5332 ▁nama -5333 ▁prof -5334 ▁semi -5335 dental -5336 ▁plane -5337 ▁roque -5338 ▁buddha -5339 ▁titulo -5340 ▁tirahan -5341 ▁musikang -5342 karaniwang -5343 ▁sinasalita -5344 ket -5345 uts -5346 dena -5347 muno -5348 uage -5349 ▁far -5350 ▁vii -5351 ments -5352 panah -5353 ▁dula -5354 ▁segu -5355 ungang -5356 ▁sitwa -5357 lakalan -5358 listang -5359 wadrado -5360 ▁lalong -5361 ▁makuha -5362 ▁espasyo -5363 ▁kaunting -5364 dium -5365 ▁mat -5366 ▁wit -5367 dikit -5368 ▁layo -5369 ▁tubo -5370 turing -5371 ▁bilog -5372 ▁paggu -5373 ▁ramon -5374 ▁bumaba -5375 ▁parira -5376 himagsik -5377 ▁biktima -5378 ▁country -5379 ▁pagpasok -5380 ▁inaasahang -5381 yam -5382 dyus -5383 hito -5384 mini -5385 ▁aba -5386 ctive -5387 ▁arma -5388 ▁inum -5389 umento -5390 ▁alter -5391 ▁irlanda -5392 ▁islands -5393 ▁kandidato -5394 ▁pagsasama -5395 ▁kompositor -5396 ▁nangungunang -5397 bian -5398 bile -5399 igil -5400 drome -5401 lines -5402 lisis -5403 pagta -5404 ▁lala -5405 amerik -5406 kikita -5407 luhang -5408 ▁guhit -5409 raniwan -5410 ▁binuksan -5411 ▁japanese -5412 ▁sundalong -5413 ▁relihiyong -5414 ▁pagpupulong -5415 cher -5416 ▁dib -5417 ▁bill -5418 ▁huwag -5419 ▁rural -5420 ▁luther -5421 ▁version -5422 ▁kawalang -5423 ▁kanluraning -5424 but -5425 top -5426 =”0″ -5427 bara -5428 erong -5429 zabeth -5430 ▁libra -5431 ▁health -5432 ▁beijing -5433 ▁vietnam -5434 ▁magsaysay -5435 glo -5436 ▁ji -5437 uela -5438 uhang -5439 ▁nakala -5440 ▁states -5441 ▁inilipat -5442 ▁tagasunod -5443 ▁nakapagpapa -5444 kahan -5445 ▁mall -5446 ▁tema -5447 ▁tuku -5448 batang -5449 ▁website -5450 ▁0000–0000 -5451 ▁camarines -5452 ▁pagtatayo -5453 leo -5454 sob -5455 mera -5456 ▁run -5457 pirma -5458 tansiya -5459 ▁nasawi -5460 ▁conference -5461 ▁pagkakatuklas -5462 nie -5463 pur -5464 love -5465 ▁alf -5466 ▁inan -5467 pitong -5468 ensiyal -5469 gandang -5470 logical -5471 ▁piraso -5472 ▁studio -5473 ▁lumilikha -5474 ▁nagbabago -5475 ▁inilathala -5476 ▁kalimitang -5477 ▁pagbabagong -5478 ▁nananatiling -5479 tari -5480 toto -5481 ▁der -5482 ▁mur -5483 ▁sou -5484 ▁init -5485 ▁there -5486 ▁doming -5487 ▁alexand -5488 ▁nagmama -5489 relihiyon -5490 ▁(000–000 -5491 ▁kaisipan -5492 ▁kaguluhan -5493 ▁katunayan -5494 ▁pagsasalin -5495 ▁probinsiya -5496 ▁pangkultura -5497 ▁pinangunahan -5498 pez -5499 kasal -5500 ▁band -5501 ▁pini -5502 ugtong -5503 ▁maling -5504 ungkulan -5505 ▁kolonya -5506 ▁nakakuha -5507 ▁pagsulat -5508 ▁katawagang -5509 00) -5510 ias -5511 tom -5512 vas -5513 fili -5514 sayt -5515 ▁tig -5516 halan -5517 tuwal -5518 toryong -5519 ▁pagbuo -5520 ▁kontrober -5521 ▁magagamit -5522 ▁pahayagan -5523 ▁(0000–0000 -5524 ▁pangasinan -5525 ▁broadcasting -5526 ▁nil -5527 ▁our -5528 sigan -5529 bangan -5530 pisyal -5531 ▁magda -5532 ▁binang -5533 ▁alkalde -5534 ▁pagkaing -5535 ▁gumagalaw -5536 ▁nagdudulot -5537 tiw -5538 chus -5539 pesi -5540 tila -5541 ukol -5542 ▁bac -5543 latan -5544 tesis -5545 tubig -5546 ▁kapi -5547 ▁kompu -5548 ▁quark -5549 ▁totoo -5550 undation -5551 ▁iminungkahi -5552 ▁ere -5553 ▁pur -5554 ▁ray -5555 onood -5556 trina -5557 ▁head -5558 ▁into -5559 ▁taka -5560 ▁brown -5561 ▁grand -5562 ▁masel -5563 ▁medalya -5564 ▁pagtutu -5565 ▁bautista -5566 ▁inilagay -5567 ▁information -5568 guez -5569 pati -5570 ▁gawi -5571 ▁soli -5572 ▁county -5573 ▁gaanong -5574 ▁malalim -5575 ▁pagkawala -5576 ▁amerikanang -5577 ”, -5578 ics -5579 nen -5580 dera -5581 mona -5582 poli -5583 ▁boo -5584 ▁**” -5585 ▁alas -5586 ▁host -5587 ▁luna -5588 ▁stan -5589 ▁dimen -5590 ▁teore -5591 aangkin -5592 tatlong -5593 ▁pinakaunang -5594 dali -5595 ▁cap -5596 ▁tis -5597 tulak -5598 mercial -5599 ▁charac -5600 ▁kantang -5601 ال -5602 abs -5603 lah -5604 leta -5605 mate -5606 ▁bre -5607 villa -5608 ▁demo -5609 ▁masu -5610 isenyo -5611 ▁andre -5612 ▁libro -5613 ▁lihim -5614 ▁their -5615 ▁krimen -5616 ▁jackson -5617 ▁puwersang -5618 esa -5619 ffe -5620 hor -5621 ikli -5622 ▁two -5623 ▁most -5624 ▁nabi -5625 ▁ruta -5626 ▁hango -5627 ▁syria -5628 siyonal -5629 ▁aspeto -5630 ▁german -5631 ▁kautusan -5632 ▁prinsipyo -5633 ▁daangbakal -5634 ▁eas -5635 ▁fra -5636 ▁pwe -5637 ▁sty -5638 ▁tea -5639 layan -5640 patan -5641 wakas -5642 ▁good -5643 ▁site -5644 ▁avenue -5645 ▁family -5646 ▁public -5647 ▁serbisyong -5648 ▁ky -5649 gina -5650 jose -5651 ▁clo -5652 ▁pilo -5653 ▁detal -5654 ▁pamin -5655 bisyong -5656 ▁artist -5657 ▁nanana -5658 air -5659 ebo -5660 hid -5661 rya -5662 thy -5663 yao -5664 ▁spi -5665 tungo -5666 ▁samu -5667 mpakan -5668 tanong -5669 ▁kapis -5670 ▁major -5671 ▁pasko -5672 ▁dibdib -5673 ▁minuto -5674 ▁narara -5675 ▁pambaba -5676 ▁gusaling -5677 ▁nakasulat -5678 ▁pagsasagawa -5679 bic -5680 mane -5681 ▁hea -5682 ▁leo -5683 pleto -5684 tropo -5685 zuela -5686 ▁papu -5687 busyon -5688 siyahan -5689 ▁darwin -5690 ▁kinala -5691 ▁pareho -5692 ▁magasin -5693 ▁pinatay -5694 ▁protina -5695 ▁interpre -5696 ▁kasanayan -5697 ▁foundation -5698 ▁kinasasangkutan -5699 yn -5700 igi -5701 ▁// -5702 hari -5703 mple -5704 ▁fre -5705 ▁hot -5706 ▁colo -5707 ▁madri -5708 tandaan -5709 ▁(0000, -5710 ▁bílang -5711 ▁iloilo -5712 ▁batayan -5713 ▁eroplano -5714 ▁mahigpit -5715 ▁tekstong -5716 ▁nanatiling -5717 ▁pangangasiwa -5718 klu -5719 mta -5720 ous -5721 dres -5722 nais -5723 nasa -5724 rich -5725 ▁isi -5726 mpati -5727 ▁bara -5728 wasang -5729 ▁asian -5730 ▁akdang -5731 ▁social -5732 pirasyon -5733 ▁bulebar -5734 ▁elektro -5735 ▁faculty -5736 ▁maiwasan -5737 ▁pagtukoy -5738 ▁uniberso -5739 ▁ginampanan -5740 ▁kalalakihan -5741 ▁pinangalanang -5742 ital -5743 tawa -5744 ▁ate -5745 creen -5746 ensis -5747 kilan -5748 tibis -5749 ▁fred -5750 ▁geno -5751 ▁apara -5752 ▁kaiba -5753 ▁dolyar -5754 ▁iglesia -5755 ▁pagkatu -5756 ▁nakalili -5757 ▁paglipas -5758 ▁syndrome -5759 ▁aksidente -5760 00, -5761 flo -5762 hap -5763 ▁ebi -5764 ksyon -5765 yunan -5766 ▁yelo -5767 ▁balak -5768 ▁propeta -5769 ▁tumagal -5770 ▁kinalaman -5771 ▁pangunahin -5772 ▁tradisyunal -5773 mm -5774 led -5775 mir -5776 ▁cer -5777 pasya -5778 rough -5779 ▁soft -5780 kanong -5781 ▁bektor -5782 ▁kampus -5783 ▁manalo -5784 ▁negros -5785 ▁mamalya -5786 ▁taunang -5787 ▁websayt -5788 ▁pamamaga -5789 ▁alternati -5790 ▁kastilang -5791 ▁kromosoma -5792 ▁posisyong -5793 ▁kasunduang -5794 homo -5795 ktok -5796 mbri -5797 ingin -5798 lutan -5799 ▁0000; -5800 ▁bidyo -5801 ▁iniha -5802 ▁kotse -5803 ▁naisa -5804 ▁nayon -5805 ▁touch -5806 isasyon -5807 ▁kabayo -5808 ▁kumuha -5809 ▁bilyong -5810 ▁council -5811 ▁paglago -5812 ▁pambatas -5813 ▁titulong -5814 ▁estasyong -5815 ▁natatangi -5816 ▁panghimpapawid -5817 ▁ly -5818 ▁col -5819 gahan -5820 ▁sasa -5821 ▁tiyan -5822 ▁binaba -5823 ▁common -5824 ▁tampok -5825 ▁agustin -5826 ▁domingo -5827 ▁kristiyanong -5828 main -5829 ▁gab -5830 magne -5831 ▁beng -5832 ▁memb -5833 ▁bigat -5834 ▁birus -5835 ▁movie -5836 ▁pader -5837 lubundu -5838 tingnan -5839 ▁pantay -5840 ▁asawang -5841 ▁diploma -5842 ▁opisina -5843 ▁pabalik -5844 ▁binanggit -5845 ▁nagsasabing -5846 ▁nagsasagawa -5847 ”( -5848 clo -5849 pop -5850 akit -5851 biko -5852 diko -5853 rita -5854 ways -5855 ▁kyo -5856 ▁ref -5857 ▁kari -5858 ▁polon -5859 disenyo -5860 ▁maayos -5861 ▁paring -5862 ▁saklaw -5863 ▁nabuhay -5864 ▁palibot -5865 ▁tawagin -5866 kasaysayan -5867 ▁inilunsad -5868 ▁negatibong -5869 ada -5870 its -5871 stra -5872 tant -5873 tial -5874 tual -5875 ▁poe -5876 siyam -5877 yaran -5878 ▁hawak -5879 ▁imahe -5880 sangkot -5881 ▁office -5882 ▁pagkaba -5883 ▁kontrata -5884 ▁australya -5885 vd -5886 hua -5887 hers -5888 talo -5889 ▁cra -5890 ▁non -5891 batan -5892 urora -5893 ▁dalu -5894 ▁josé -5895 tabato -5896 ▁bilis -5897 instein -5898 cidental -5899 ▁sobrang -5900 ▁naitatag -5901 ▁wikipedia -5902 ▁kalahating -5903 ▁kinakatawan -5904 all -5905 isin -5906 lalay -5907 ▁dios -5908 ▁fore -5909 ▁gani -5910 ▁mole -5911 ▁domes -5912 ▁edward -5913 eresulta -5914 ▁depende -5915 suwalidad -5916 ▁simulang -5917 ▁tumulong -5918 ▁commission -5919 ▁pagsasaliksik -5920 hk -5921 dok -5922 dug -5923 ica -5924 mita -5925 osis -5926 yana -5927 ▁jun -5928 ▁oro -5929 bomba -5930 house -5931 yasat -5932 ▁down -5933 ▁masi -5934 ▁pumu -5935 parang -5936 ▁dilaw -5937 ▁cagayan -5938 ▁kalahok -5939 ▁kalidad -5940 ▁bulubundu -5941 ▁elizabeth -5942 ▁ipinakita -5943 ▁nagsagawa -5944 ▁seremonya -5945 ▁kinakailangang -5946 gun -5947 lee -5948 ▁won -5949 bukan -5950 erang -5951 sauro -5952 ▁fair -5953 ▁part -5954 ▁they -5955 ▁virg -5956 istang -5957 ▁class -5958 ▁gawad -5959 ▁meron -5960 ▁physi -5961 ▁sultan -5962 galingan -5963 ▁lumahok -5964 ▁medikal -5965 ▁ospital -5966 ▁nagkamit -5967 ▁(), -5968 ▁gui -5969 ▁hay -5970 ▁way -5971 ▁mini -5972 ▁only -5973 ▁anima -5974 ▁royal -5975 larawan -5976 militar -5977 ▁porsiy -5978 ▁austria -5979 ▁disiplina -5980 ▁sumasaklaw -5981 ▁nagpapahiwatig -5982 cid -5983 ken -5984 sex -5985 she -5986 erto -5987 kaba -5988 rere -5989 ▁gus -5990 ▁hon -5991 ▁thi -5992 cific -5993 ▁blue -5994 ▁pasu -5995 ▁alpha -5996 ▁tugtu -5997 ▁mapapa -5998 ▁memorial -5999 oh -6000 tice -6001 lahok -6002 order -6003 ralan -6004 ▁caro -6005 ▁reso -6006 ▁amang -6007 ▁museo -6008 ▁batong -6009 ▁libong -6010 ▁katamta -6011 ▁pasahero -6012 sub -6013 viet -6014 ▁sti -6015 ▁vie -6016 hunan -6017 nment -6018 yoshi -6019 babang -6020 lalang -6021 popula -6022 ▁nagng -6023 ▁andres -6024 ▁komple -6025 ▁organi -6026 ▁paulit -6027 ▁isinama -6028 ▁paminsan -6029 ▁ikalimang -6030 ”. -6031 ▁• -6032 dic -6033 kia -6034 lite -6035 ▁nba -6036 pektu -6037 ▁acco -6038 ▁isti -6039 ▁town -6040 diwang -6041 dulang -6042 walong -6043 ▁00.00 -6044 ▁parok -6045 ▁sumer -6046 ▁sangan -6047 ▁ilarawan -6048 ▁pinunong -6049 ▁itinalaga -6050 ▁propesyonal -6051 edu -6052 tun -6053 ▁*” -6054 cian -6055 hula -6056 lulu -6057 ▁amo -6058 ▁mau -6059 salan -6060 ential -6061 ground -6062 tomiya -6063 ▁women -6064 diyente -6065 ▁anghel -6066 ▁lubhang -6067 ▁katulong -6068 ▁language -6069 mpluwensiya -6070 ▁nanggaling -6071 ie -6072 cap -6073 kie -6074 tot -6075 ▁cre -6076 ▁mac -6077 aasal -6078 ▁gram -6079 ▁vene -6080 ▁final -6081 pektura -6082 pinsala -6083 ▁campus -6084 ▁episode -6085 ▁pagkapangulo -6086 kai -6087 ette -6088 laro -6089 tangi -6090 tebra -6091 ▁dise -6092 ▁niño -6093 ▁about -6094 ▁kanan -6095 gitnang -6096 ▁christ -6097 ▁ngipin -6098 ▁molekula -6099 ▁nasugatan -6100 ▁pangalawa -6101 ▁nagsisilbi -6102 ▁tumatanggap -6103 ▁pagpapahayag -6104 iks -6105 ikal -6106 pers -6107 ▁ira -6108 ligta -6109 ▁elec -6110 ▁rafa -6111 ▁rele -6112 ▁*0000: -6113 ▁mahaha -6114 ▁sports -6115 ▁tanong -6116 ▁nations -6117 oseksuwal -6118 ▁cotabato -6119 ▁paggalaw -6120 ▁samahang -6121 ▁hangganang -6122 book -6123 yeng -6124 yosa -6125 ▁zea -6126 ▁duke -6127 halaan -6128 ▁earth -6129 ▁eskos -6130 ▁trini -6131 ▁berlin -6132 ligtasan -6133 kompyuter -6134 ▁ekonomiko -6135 ▁pinagsama -6136 ▁sanggunian -6137 ▁nasasakupan -6138 you -6139 dula -6140 mara -6141 ▁old -6142 ▁tet -6143 aklat -6144 ▁espa -6145 ▁know -6146 ▁mapu -6147 ▁moro -6148 ▁nali -6149 lantad -6150 ▁baboy -6151 ▁emili -6152 ▁dragon -6153 ▁prutas -6154 ▁aktibong -6155 ▁proyektong -6156 ▁nagkakaroon -6157 ei -6158 dag -6159 sic -6160 ▁fol -6161 manga -6162 ▁taba -6163 lingan -6164 ▁komon -6165 untunin -6166 ▁talaga -6167 katauhan -6168 ▁imbesti -6169 ▁konteks -6170 ▁larawang -6171 ▁balangkas -6172 ▁kakaibang -6173 ▁porsiyento -6174 ▁matematikal -6175 ▁sandatahang -6176 cat -6177 cur -6178 mumu -6179 rate -6180 ▁art -6181 ▁mak -6182 hinto -6183 tulan -6184 world -6185 ▁(00) -6186 ▁lady -6187 ▁katar -6188 ▁sinus -6189 ▁depres -6190 ▁saring -6191 ▁panlala -6192 ▁tukuyin -6193 ▁alexandria -6194 ▁relihiyoso -6195 ▁populasyong -6196 ▁{ -6197 jam -6198 mbi -6199 row -6200 ises -6201 welt -6202 ▁jac -6203 kanan -6204 ▁book -6205 ▁dako -6206 ▁jean -6207 ▁rese -6208 politan -6209 ▁linyar -6210 ▁master -6211 ▁kumalat -6212 ▁mabuhay -6213 ▁sumikat -6214 ▁ekwasyon -6215 ▁nakababa -6216 ▁paglabas -6217 ▁tindahan -6218 ▁occidental -6219 ux -6220 sol -6221 meng -6222 nakh -6223 ▁dio -6224 ▁army -6225 ▁fron -6226 ▁quan -6227 ▁sara -6228 tation -6229 ▁baria -6230 ▁nagli -6231 ▁pederal -6232 rk -6233 dur -6234 llo -6235 ulu -6236 wen -6237 ▁ik -6238 cord -6239 elda -6240 ffer -6241 inea -6242 ▁fan -6243 karno -6244 ▁buil -6245 ▁kwan -6246 ▁type -6247 ▁pilar -6248 ▁pista -6249 ▁actress -6250 ▁itinang -6251 ▁itinuring -6252 ▁rodriguez -6253 ▁himpapawid -6254 ▁personalidad -6255 ▁pinakamalaki -6256 ▁probabilidad -6257 ▁makasaysayang -6258 baw -6259 ▁than -6260 ▁advan -6261 ▁klima -6262 ▁samba -6263 ▁isipan -6264 ▁ikalawa -6265 ▁layuning -6266 ▁tuwirang -6267 ▁ipinadala -6268 ▁tagapanga -6269 ▁prepektura -6270 ▁eksperimento -6271 ▁pangkasaluku -6272 -00) -6273 isia -6274 ller -6275 ▁sca -6276 ▁seo -6277 mahan -6278 tendo -6279 ▁abra -6280 ▁ahas -6281 bahagi -6282 dalawa -6283 ▁bomba -6284 ▁naita -6285 unungan -6286 ▁arroyo -6287 ▁felipe -6288 ▁likido -6289 ▁pintor -6290 ▁tropical -6291 ▁olimpikong -6292 ao -6293 bao -6294 hai -6295 ius -6296 kur -6297 saka -6298 ▁arg -6299 ▁ire -6300 sibong -6301 ▁sabay -6302 ▁league -6303 ▁000-000 -6304 ▁polonya -6305 ▁tumakbo -6306 ▁pagkilos -6307 ▁pagmamay -6308 ▁nanirahan -6309 neo -6310 ull -6311 ult -6312 cast -6313 mics -6314 ▁pot -6315 ▁sol -6316 rench -6317 tipon -6318 trado -6319 ▁gita -6320 arawan -6321 langan -6322 ▁ramos -6323 ▁landas -6324 ▁liberal -6325 ▁malamig -6326 ▁himpilang -6327 ▁mahihirap -6328 ▁malubhang -6329 ▁naniniwalang -6330 anda -6331 dila -6332 gulo -6333 rant -6334 xico -6335 ▁fla -6336 ▁qui -6337 field -6338 sagan -6339 ▁even -6340 ▁hita -6341 logong -6342 ▁lider -6343 ▁aurora -6344 ▁newton -6345 ▁rafael -6346 ▁paglaki -6347 ▁zealand -6348 halimbawa -6349 ▁desisyon -6350 ▁nakatala -6351 ▁talampakan -6352 ▁nakalilipas -6353 ▁paghihiwalay -6354 ▁nagngangalang -6355 ▁constantinople -6356 gla -6357 hos -6358 sie -6359 tex -6360 erba -6361 gian -6362 ▁gdp -6363 ▁nar -6364 ▁ora -6365 ▁tul -6366 mahal -6367 pinta -6368 silyo -6369 umpak -6370 ▁mora -6371 ▁actor -6372 ▁films -6373 ▁pambi -6374 ▁pinoy -6375 ▁mabigat -6376 ▁naitala -6377 ▁planetang -6378 ▁concepcion -6379 ▁henerasyon -6380 ▁tinuturing -6381 ▁tinaguriang -6382 ▁mananaliksik -6383 isda -6384 rino -6385 gdaan -6386 parta -6387 ▁tere -6388 ▁again -6389 ▁hukom -6390 ▁ipapa -6391 ▁laging -6392 ▁mainam -6393 ▁standa -6394 ▁ipakita -6395 ▁kalakal -6396 ▁sugatan -6397 ▁totoong -6398 ▁isinalin -6399 ▁nakagawa -6400 ▁(000–000) -6401 ▁kalipunan -6402 ▁nagpakita -6403 tifi -6404 ▁ino -6405 sable -6406 tagpo -6407 ▁arso -6408 ▁isip -6409 ▁muni -6410 ▁sulu -6411 syonal -6412 vement -6413 ▁biyet -6414 ▁kagus -6415 ▁maari -6416 ▁pagbi -6417 ▁golden -6418 ▁isabel -6419 ▁kombina -6420 ▁einstein -6421 ▁mangyari -6422 ▁nakalipas -6423 ▁natanggap -6424 ▁sangandaan -6425 ▁tradisyong -6426 ▁tinatanggap -6427 nald -6428 ▁chin -6429 ▁stri -6430 ▁force -6431 ▁yards -6432 ▁albert -6433 ▁alitan -6434 ▁bagama -6435 ▁bantog -6436 ▁lupang -6437 ▁florida -6438 ▁mediter -6439 ▁paglipat -6440 university -6441 ▁bahagyang -6442 ▁makalipas -6443 ▁sitwasyon -6444 ors -6445 tili -6446 unds -6447 ▁ren -6448 ▁rna -6449 riano -6450 rinig -6451 ▁ikaw -6452 ▁ilaw -6453 ▁kami -6454 ▁napu -6455 ▁sula -6456 ▁utos -6457 ▁premi -6458 station -6459 ▁kaagad -6460 ▁panalo -6461 ▁tumpak -6462 ▁iniulat -6463 ▁quarter -6464 ▁komonwelt -6465 ▁kamakailan -6466 ▁pagpapanatili -6467 tee -6468 ents -6469 left -6470 vier -6471 ▁pau -6472 ▁psy -6473 ▁via -6474 serdo -6475 ▁sekw -6476 ▁yuma -6477 lumang -6478 ▁lehis -6479 ▁trento -6480 pektuhan -6481 volution -6482 ▁itinakda -6483 ▁victoria -6484 ▁ikalabing -6485 ▁artikulong -6486 ▁nagresulta -6487 ▁positibong -6488 ▁pangangalaga -6489 bolb -6490 cili -6491 ekta -6492 pika -6493 polo -6494 ▁ham -6495 nakit -6496 ▁atbp -6497 ▁madi -6498 ▁sana -6499 graphi -6500 tanyag -6501 ▁karga -6502 ▁magta -6503 ▁resid -6504 ▁spesi -6505 ▁water -6506 ▁tarlac -6507 ▁tulang -6508 ▁service -6509 ▁makinang -6510 ▁province -6511 ▁pampubliko -6512 .” -6513 ré -6514 -0, -6515 far -6516 ▁mr -6517 alto -6518 ▁ever -6519 hanang -6520 ▁kurso -6521 masyong -6522 ▁bayang -6523 ▁kaunti -6524 ▁kursong -6525 ▁matanda -6526 ▁mensahe -6527 ▁universe -6528 ▁karangalan -6529 ▁kontinente -6530 olo -6531 zed -6532 kawa -6533 rald -6534 ▁stor -6535 nasyon -6536 ▁naghi -6537 ▁pales -6538 ▁briton -6539 ▁hinati -6540 ▁umiral -6541 ▁kilusan -6542 ▁paksang -6543 ▁patriar -6544 hahambing -6545 ▁punsiyong -6546 ▁sangkatauhan -6547 ich -6548 rot -6549 asawa -6550 ginal -6551 hawak -6552 kilik -6553 ▁luis -6554 ▁wiki -6555 ▁work -6556 ▁00–00 -6557 ▁secre -6558 hikayat -6559 ▁bulkan -6560 ▁embaha -6561 ▁natutu -6562 ▁taguig -6563 american -6564 mpasigan -6565 ▁kailanman -6566 fri -6567 iso -6568 meo -6569 bour -6570 cine -6571 hard -6572 onomo -6573 tirol -6574 ▁tayo -6575 ▁chang -6576 ▁intra -6577 ▁kawan -6578 ▁light -6579 tanteng -6580 ▁disney -6581 ▁budismo -6582 ▁nukleyar -6583 ▁parlamento -6584 ▁kasangkapang -6585 ▁nagreresulta -6586 dai -6587 fan -6588 jer -6589 pia -6590 eric -6591 hine -6592 inin -6593 wali -6594 ▁mir -6595 resto -6596 ▁dili -6597 ▁hula -6598 ▁lutu -6599 ▁nahu -6600 ▁neut -6601 ▁pami -6602 ▁rail -6603 ▁sapi -6604 00,000 -6605 rusada -6606 sahang -6607 ▁marin -6608 lusugan -6609 ▁gastos -6610 ▁kimika -6611 ▁russia -6612 filipino -6613 ▁isinaad -6614 ▁makamit -6615 ▁station -6616 ▁masamang -6617 ▁espasyong -6618 ▁nagdadala -6619 gs -6620 dah -6621 mid -6622 ump -6623 ▁pit -6624 babae -6625 berto -6626 ▁baco -6627 ▁mait -6628 ▁imben -6629 ▁libre -6630 ▁solar -6631 ▁space -6632 ▁bigkas -6633 ▁cristo -6634 ▁ginaga -6635 ▁urbano -6636 ▁asidong -6637 ▁maganda -6638 ▁ahensiya -6639 ▁kardinal -6640 ▁research -6641 ▁lumalabas -6642 ▁pagpapalit -6643 ▁mamamahayag -6644 dul -6645 cija -6646 kali -6647 kana -6648 sawa -6649 ▁ven -6650 nikal -6651 ▁balu -6652 ▁tabi -6653 ▁well -6654 salang -6655 ▁berna -6656 ▁buwis -6657 ▁motor -6658 ▁pagdi -6659 ▁bataan -6660 ▁bughaw -6661 ▁doktor -6662 ▁ganito -6663 ▁perman -6664 ▁lupaing -6665 ▁tinapay -6666 ▁manuskrito -6667 ▁° -6668 nob -6669 ñas -6670 cted -6671 isan -6672 ston -6673 ▁daw -6674 ▁wel -6675 ciano -6676 table -6677 ▁bola -6678 ▁kons -6679 apekto -6680 ramdam -6681 ▁mario -6682 ▁ninoy -6683 ▁supre -6684 ▁teles -6685 ▁episod -6686 ▁morning -6687 ▁padilla -6688 struksiyon -6689 ▁magsasaka -6690 ▁seguridad -6691 ▁pananalita -6692 sü -6693 pli -6694 syo -6695 cket -6696 ▁slo -6697 tapon -6698 ▁(0.0 -6699 ▁dino -6700 ▁some -6701 ▁ilong -6702 ▁korona -6703 ▁bagamat -6704 ▁pagdara -6705 ▁inilimbag -6706 ▁kaugalian -6707 ▁nagsasabi -6708 ▁koleksiyon -6709 ▁pundamental -6710 ▁diperensiyal -6711 ▁pangkalakalan -6712 aka -6713 ecu -6714 ▁xi -6715 ▁ال -6716 gles -6717 west -6718 ▁ash -6719 ▁cora -6720 ▁hawa -6721 ▁adige -6722 ▁likha -6723 ▁saudi -6724 ▁tanso -6725 ▁daliri -6726 ▁second -6727 barangay -6728 kilanlan -6729 linangan -6730 ▁isahang -6731 ▁obserba -6732 ▁sukarno -6733 ▁tumungo -6734 ▁dokumento -6735 ▁ibinibigay -6736 ▁nagsilbing -6737 ▁pagkabuhay -6738 hun -6739 kob -6740 mel -6741 süd -6742 bulo -6743 fore -6744 guan -6745 tiro -6746 ▁apa -6747 ▁bru -6748 ▁kno -6749 peran -6750 ▁pusa -6751 arroyo -6752 ▁barya -6753 ▁ibong -6754 ▁right -6755 tisismo -6756 ▁aposto -6757 ▁asukal -6758 ▁madali -6759 ▁disease -6760 ▁nicolas -6761 ▁touchdown -6762 ▁pangatlong -6763 ▁problemang -6764 ace -6765 áng -6766 dora -6767 john -6768 stre -6769 cture -6770 tihan -6771 ▁anna -6772 ▁bida -6773 ▁visa -6774 ▁buena -6775 ▁colum -6776 ▁nagbi -6777 aaralan -6778 tanging -6779 ▁kagaya -6780 ▁panghi -6781 ▁pagkuha -6782 ▁sinakop -6783 ▁nakaraan -6784 ▁software -6785 ▁aktibidad -6786 dig -6787 pok -6788 uin -6789 ▁sc -6790 ship -6791 thro -6792 ▁buo -6793 akyat -6794 lakad -6795 popro -6796 timog -6797 ▁list -6798 ektura -6799 untain -6800 ▁ecija -6801 ▁kampo -6802 ▁kawal -6803 ▁lopez -6804 ▁ninyo -6805 rehiyon -6806 ▁kayang -6807 ▁nating -6808 dakilang -6809 südtirol -6810 ▁iskolar -6811 ▁project -6812 ▁studies -6813 ▁analisis -6814 ▁kayarian -6815 ▁portuges -6816 ▁pagkalipas -6817 ▁rebolusyona -6818 ▁independiyente -6819 0: -6820 mak -6821 ▁ip -6822 boto -6823 come -6824 lasa -6825 posi -6826 ▁nit -6827 duate -6828 ensya -6829 rison -6830 sukat -6831 ▁peri -6832 oryang -6833 ▁gabri -6834 ▁kapit -6835 ▁magne -6836 ▁sanay -6837 ▁kompos -6838 yolohiya -6839 ▁pagtang -6840 ▁puntong -6841 ▁gayunman -6842 ▁makakuha -6843 ▁pinamama -6844 ▁trentino -6845 ▁kaganapang -6846 dr -6847 bidu -6848 lera -6849 tica -6850 vard -6851 ▁cat -6852 ▁fun -6853 wiran -6854 ▁kaay -6855 ▁nano -6856 graphy -6857 ▁gulay -6858 ▁kasuo -6859 ▁nauna -6860 ▁prima -6861 ▁sosya -6862 ▁texas -6863 ganapin -6864 ▁kabihas -6865 ▁patungkol -6866 “; -6867 seo -6868 last -6869 pisi -6870 sell -6871 sena -6872 urus -6873 wela -6874 ▁shō -6875 ptong -6876 ▁piso -6877 ▁sapa -6878 ▁tiya -6879 ▁dream -6880 ▁idine -6881 ▁madre -6882 ▁nagba -6883 dugtong -6884 persian -6885 ▁labora -6886 ▁napatay -6887 ▁pampani -6888 ▁director -6889 ▁basketbol -6890 ▁kabaligta -6891 ▁paliwanag -6892 ▁paghahanda -6893 ▁pagtitipon -6894 ▁organization -6895 ▁panrelihiyon -6896 bai -6897 won -6898 face -6899 taka -6900 yero -6901 ▁vis -6902 banan -6903 himik -6904 ▁bron -6905 ▁tero -6906 mbahay -6907 yuhang -6908 ▁kompe -6909 ▁sanga -6910 panahon -6911 ▁konstan -6912 ▁henetiko -6913 ▁pagsapit -6914 ▁president -6915 ▁kanluranin -6916 zen -6917 duru -6918 gada -6919 here -6920 ▁kra -6921 ▁capi -6922 ▁nazi -6923 ▁laure -6924 ▁france -6925 ▁kodigo -6926 ▁little -6927 ▁nascar -6928 amerikano -6929 ▁paglalagay -6930 ▁pagpapakita -6931 uta -6932 nada -6933 ▁tes -6934 ebolb -6935 mpora -6936 night -6937 unior -6938 ▁fuji -6939 ▁along -6940 ▁alipin -6941 ▁isdang -6942 ▁kalang -6943 likadong -6944 ▁tanawin -6945 ▁binigyang -6946 ▁masyadong -6947 ▁pumapayag -6948 ▁magkakaroon -6949 ▁responsable -6950 ín -6951 ▁#0 -6952 ▁az -6953 inip -6954 tase -6955 ▁noo -6956 ▁rad -6957 rante -6958 ▁baryo -6959 ▁harry -6960 ▁kalam -6961 ▁pasay -6962 ▁pinan -6963 ▁simon -6964 ▁mahaba -6965 ▁malayo -6966 ▁moises -6967 ▁kritiko -6968 ▁namuhay -6969 ▁paunang -6970 ▁nawawala -6971 ▁virginia -6972 ▁pagkaraang -6973 ▁ipinagdiriwang -6974 gie -6975 bama -6976 bela -6977 cean -6978 char -6979 euro -6980 pora -6981 ▁deg -6982 ▁pob -6983 ▁caba -6984 ▁hana -6985 ▁libo -6986 ▁mine -6987 ▁quin -6988 ▁reak -6989 betong -6990 ▁tibet -6991 ▁africa -6992 ▁perfor -6993 ▁kapital -6994 ▁village -6995 ▁arsobispo -6996 ▁israelita -6997 ▁larangang -6998 ▁inspirasyon -6999 ss -7000 sai -7001 -00. -7002 cker -7003 eneo -7004 gata -7005 less -7006 luan -7007 mark -7008 ▁dag -7009 ▁dah -7010 ▁jul -7011 ▁tat -7012 opera -7013 teria -7014 thers -7015 ▁kaga -7016 ▁rain -7017 ▁swed -7018 hangad -7019 ▁arabo -7020 ingisda -7021 ▁diyosa -7022 ▁krisis -7023 ▁linggu -7024 ▁sektor -7025 ▁street -7026 ▁teorya -7027 ▁olandes -7028 ▁romanong -7029 ▁teknikal -7030 ▁kagubatan -7031 ▁nararapat -7032 ▁pagbubukas -7033 alsa -7034 ishi -7035 puno -7036 ▁gib -7037 0000. -7038 aalok -7039 abala -7040 arian -7041 ▁hinu -7042 ▁malo -7043 ▁mila -7044 basyon -7045 ▁tisyu -7046 ▁yaman -7047 ekonomi -7048 ▁barkong -7049 ▁reporma -7050 ▁kinalala -7051 ▁inaasahan -7052 ▁nalalaman -7053 fil -7054 kuk -7055 pul -7056 ghts -7057 mero -7058 rosa -7059 type -7060 ▁aki -7061 ▁pol -7062 ▁tse -7063 porma -7064 reyna -7065 sikan -7066 under -7067 ▁gold -7068 ▁inte -7069 ▁nahi -7070 ▁radi -7071 musika -7072 panood -7073 ▁cross -7074 ▁table -7075 olohiya -7076 ▁edition -7077 ▁lehisla -7078 ▁nagtala -7079 sampaguita -7080 ▁elementary -7081 ▁karunungan -7082 ▁kamakailang -7083 ▁nagtataglay -7084 pinakamahusay -7085 ▁dalampasigan -7086 ah -7087 dam -7088 iwan -7089 ▁ron -7090 hista -7091 ▁gang -7092 ▁lega -7093 tedral -7094 ▁kapan -7095 ▁style -7096 pagpapa -7097 ▁aktibo -7098 ▁screen -7099 mentaryo -7100 ▁londres -7101 ▁nanguna -7102 ▁reprodu -7103 ▁mahinang -7104 ▁nakatayo -7105 ▁official -7106 ▁salvador -7107 perensiyang -7108 ▁enerhiyang -7109 ▁kaligtasan -7110 ▁katarungan -7111 els -7112 ned -7113 pra -7114 -00, -7115 late -7116 life -7117 lius -7118 lump -7119 mena -7120 ▁dvd -7121 alala -7122 lahat -7123 ▁name -7124 ▁00.0% -7125 ▁girls -7126 ▁hidro -7127 ▁hydro -7128 ▁pilak -7129 ▁maguin -7130 ▁masama -7131 ▁aklatan -7132 ▁kumpara -7133 ▁doktrina -7134 ▁katauhan -7135 ▁pagkakaisa -7136 ▁pinagsamang -7137 ai -7138 vol -7139 ▁var -7140 :0000 -7141 japan -7142 pithe -7143 tigas -7144 ▁idol -7145 ▁mars -7146 rikong -7147 ▁senti -7148 bebenta -7149 ▁angkan -7150 ▁palagi -7151 kabilang -7152 ▁mayaman -7153 ▁prodyus -7154 ▁integral -7155 ▁kampanya -7156 ▁palakasan -7157 ▁alpabetong -7158 impluwensiya -7159 ▁pangkaraniwan -7160 ▁~ -7161 rel -7162 rod -7163 ▁!! -7164 ▁zi -7165 cago -7166 ción -7167 mbol -7168 tsil -7169 ulan -7170 kinig -7171 puang -7172 ▁kang -7173 ▁prak -7174 ▁turk -7175 ▁when -7176 ▁yama -7177 lamang -7178 rangka -7179 ▁loren -7180 ▁patnu -7181 ▁sudan -7182 monella -7183 ▁pangha -7184 herlands -7185 ▁paanong -7186 ▁indibidu -7187 ▁manonood -7188 ▁matataas -7189 ▁maharlika -7190 ▁depression -7191 tw -7192 ▁0% -7193 )”, -7194 utos -7195 ▁hip -7196 bulok -7197 geria -7198 laang -7199 pisyo -7200 tiran -7201 ▁blan -7202 buntis -7203 wikang -7204 ▁binan -7205 ▁clara -7206 ▁galit -7207 ▁tribo -7208 ▁bigyan -7209 ▁kaaway -7210 tolohiya -7211 ▁umunlad -7212 ▁gregorio -7213 ▁paghinga -7214 ▁character -7215 ▁paghahati -7216 ▁katolikong -7217 ▁pilosopiyang -7218 lá -7219 lao -7220 mix -7221 ▁kw -7222 boni -7223 quin -7224 rias -7225 gutan -7226 inete -7227 latin -7228 range -7229 ▁jaco -7230 ▁java -7231 manila -7232 ▁augus -7233 ▁bible -7234 ▁boses -7235 ▁liber -7236 ▁commit -7237 ▁emilio -7238 ▁global -7239 ▁madrid -7240 ▁summer -7241 ▁dayuhan -7242 ▁mundong -7243 ▁portugal -7244 ▁paliparang -7245 ▁ginagamitan -7246 ▁pagpapalabas -7247 ▁inhinyeriyang -7248 lea -7249 sur -7250 bisi -7251 dios -7252 ▁lrt -7253 ▁nya -7254 menda -7255 ▁deri -7256 ▁heli -7257 ▁pier -7258 ▁alang -7259 ▁arhen -7260 ▁atake -7261 ▁droga -7262 ▁tondo -7263 ▁aprikano -7264 ▁kahalili -7265 ▁nagtagal -7266 ▁pagsamba -7267 ▁kayamanan -7268 ▁istraktura -7269 ▁kagamitang -7270 ▁kasambahay -7271 ▁nagpahayag -7272 ▁nagtatapos -7273 ▁pagpapakamatay -7274 ▁representasyon -7275 ▁ef -7276 gaan -7277 ▁bud -7278 hasan -7279 itaas -7280 rilyo -7281 ▁fire -7282 ▁gali -7283 ▁like -7284 ▁kasin -7285 ▁mayor -7286 ▁neuro -7287 ▁tinig -7288 tungkol -7289 ▁(0,000 -7290 ▁pwesto -7291 ▁nagbago -7292 ▁mutasyon -7293 ▁sciences -7294 ▁animation -7295 ▁paglilitis -7296 ▁production -7297 ped -7298 chen -7299 city -7300 cula -7301 rock -7302 zuki -7303 ▁tun -7304 ▁ula -7305 ordan -7306 sakit -7307 ugtog -7308 ▁bras -7309 ▁care -7310 lutong -7311 ▁atmos -7312 ▁porma -7313 trasyon -7314 ▁mexico -7315 ▁proper -7316 ▁publis -7317 stansiya -7318 ▁prodyuser -7319 ▁organisasyong -7320 :” -7321 eus -7322 lark -7323 roro -7324 ▁xii -7325 lisan -7326 ▁hati -7327 ▁lola -7328 unsiyo -7329 usbong -7330 ▁asido -7331 ▁dance -7332 ▁ugali -7333 ▁utang -7334 ▁hinaha -7335 ▁kumple -7336 ▁lambak -7337 ▁prince -7338 ▁lumaban -7339 ▁mindoro -7340 ▁supling -7341 katuparan -7342 ▁standard -7343 ▁pariralang -7344 ▁interaksiyon -7345 yd -7346 cow -7347 luk -7348 yor -7349 hile -7350 sesa -7351 ▁jes -7352 ▁tel -7353 quare -7354 ▁braz -7355 ▁dama -7356 ▁penn -7357 ▁pola -7358 litang -7359 tholic -7360 ▁000.0 -7361 ▁armen -7362 ▁sahod -7363 ▁baguio -7364 ▁gampan -7365 ▁matata -7366 ▁puerto -7367 lipunang -7368 ▁papasok -7369 ▁tipikal -7370 ▁lipunang -7371 ▁nilagdaan -7372 ▁nagtrabaho -7373 ▁sampaguita -7374 ▁agrikultura -7375 ▁pagsisimula -7376 igo -7377 spa -7378 yle -7379 phen -7380 saryo -7381 ▁gala -7382 ▁otto -7383 ▁krono -7384 ▁medyo -7385 bigyang -7386 rusahan -7387 ▁tuktok -7388 diksiyon -7389 ▁antropo -7390 ▁kabundu -7391 ▁parokya -7392 ▁salungat -7393 ▁italyanong -7394 ▁sumailalim -7395 ▁kinikilalang -7396 sp -7397 ▁ol -7398 ▁pp -7399 ▁000) -7400 ▁been -7401 ▁four -7402 ▁volu -7403 manang -7404 ▁antio -7405 ▁chart -7406 ▁golpo -7407 ▁impek -7408 ▁korpo -7409 ▁storm -7410 ▁laurel -7411 ▁daungan -7412 ▁gagamit -7413 ▁nawalan -7414 ▁kumakain -7415 ▁paglitaw -7416 ▁pangkapa -7417 ▁trinidad -7418 ▁department -7419 ▁demokratikong -7420 ▁pinakamaraming -7421 eg -7422 rog -7423 enna -7424 male -7425 rest -7426 turn -7427 waan -7428 ▁bak -7429 ▁shu -7430 ▁sya -7431 karta -7432 opota -7433 ▁mike -7434 ▁rose -7435 ▁tore -7436 ▁ulan -7437 ▁bohol -7438 ▁etika -7439 ▁igina -7440 ▁pagwa -7441 kasunod -7442 umbalik -7443 ▁arkite -7444 ▁bagkus -7445 ▁poland -7446 ▁soviet -7447 ▁abogado -7448 ▁labasan -7449 ▁matukoy -7450 ▁paghuhu -7451 ▁magaling -7452 ▁musikero -7453 ▁alinsunod -7454 ▁dinisenyo -7455 ▁reaksiyon -7456 ▁tagahanga -7457 ▁maguindanao -7458 cot -7459 host -7460 ▁squ -7461 ▁suk -7462 ▁gard -7463 ▁hugh -7464 ▁iraq -7465 ▁galak -7466 ▁plata -7467 ▁riles -7468 literal -7469 saktong -7470 ▁0000” -7471 ▁airport -7472 ▁protesta -7473 ▁ginawaran -7474 ▁sumasakop -7475 ▁mamamayang -7476 ▁naghahanap -7477 ▁potensiyal -7478 goy -7479 mez -7480 nik -7481 sei -7482 sit -7483 ▁{| -7484 igno -7485 kris -7486 ▁key -7487 ▁nak -7488 ▁alta -7489 ▁here -7490 ▁mesa -7491 ▁nagm -7492 ▁prus -7493 ▁romu -7494 change -7495 hangin -7496 verage -7497 ▁mahis -7498 ▁sugat -7499 lasyong -7500 ▁****** -7501 ▁propor -7502 ▁teatro -7503 pangalan -7504 ▁pinagka -7505 ▁saserdo -7506 ▁pagsalakay -7507 ▁indibiduwal -7508 ▁palatandaan -7509 ▁nagtatrabaho -7510 ▁pangkalusugan -7511 ος -7512 pea -7513 anti -7514 iisa -7515 solo -7516 ▁aff -7517 ▁hal -7518 ▁kid -7519 ▁put -7520 chool -7521 ensor -7522 ganda -7523 lamat -7524 manda -7525 sigla -7526 tinum -7527 ▁anal -7528 ▁beca -7529 ▁tree -7530 ▁tribu -7531 ▁bakuna -7532 ▁pagkas -7533 ▁brother -7534 ▁bachelor -7535 ▁nabigyan -7536 ▁atlantiko -7537 ▁pinanganga -7538 nn -7539 ▁ -7540 ota -7541 hena -7542 reak -7543 ▁dob -7544 ▁jim -7545 ▁wol -7546 ugong -7547 ▁lobo -7548 ▁tomo -7549 haging -7550 ▁sunog -7551 ▁carmen -7552 ▁guinea -7553 ▁lumaon -7554 ▁pakpak -7555 ▁corazon -7556 ▁eastern -7557 ▁gagawin -7558 ▁harapan -7559 ▁maitutu -7560 ▁umaayon -7561 ▁bahagdan -7562 ▁gaganapin -7563 ▁pagsulong -7564 ▁government -7565 ▁bulubundukin -7566 ▁kahalintulad -7567 hand -7568 ▁mia -7569 ▁ses -7570 agang -7571 bagay -7572 hingi -7573 ising -7574 tanim -7575 ▁este -7576 ▁ukra -7577 ▁board -7578 ▁maisa -7579 ▁panag -7580 ▁bangka -7581 ▁tinukoy -7582 ▁western -7583 ▁tumataas -7584 ▁binibigyan -7585 ▁panggagamot -7586 ▁é -7587 ▁ō -7588 box -7589 eda -7590 syl -7591 ghan -7592 timo -7593 ▁boa -7594 ▁fon -7595 ▁ibn -7596 ▁iyo -7597 xford -7598 ▁asin -7599 ▁made -7600 ▁wang -7601 ▁chief -7602 ▁court -7603 ▁persa -7604 ▁tuber -7605 hantong -7606 libutan -7607 ▁lahing -7608 ▁tanakh -7609 ▁theory -7610 hilagang -7611 ▁genesis -7612 ▁highway -7613 ▁matibay -7614 ▁nagdala -7615 ▁pacific -7616 ▁building -7617 ▁dayuhang -7618 ▁kasaysayang -7619 ▁rebolusyong -7620 ▁pangkasaysayan -7621 wl -7622 bli -7623 ric -7624 doza -7625 game -7626 mbot -7627 mora -7628 mbong -7629 ▁cara -7630 ▁datu -7631 ▁mami -7632 ▁arabe -7633 ▁marce -7634 carthur -7635 katuwid -7636 ▁hurado -7637 ▁kanang -7638 ▁ligtas -7639 ▁mesopota -7640 ▁pananakit -7641 ▁kagustuhan -7642 ▁pinagtibay -7643 ▁tumutulong -7644 ▁pangkompyuter -7645 cp -7646 sio -7647 urs -7648 baya -7649 buso -7650 dama -7651 idel -7652 sada -7653 sica -7654 utan -7655 ▁jus -7656 dahil -7657 ▁amen -7658 ▁bana -7659 ▁cent -7660 ▁wood -7661 enyong -7662 toryal -7663 yonado -7664 ▁armas -7665 ▁helen -7666 ▁orden -7667 ▁seven -7668 ▁three -7669 ▁iniwan -7670 ▁ordina -7671 ▁psycho -7672 ▁turkey -7673 ctionary -7674 ▁humingi -7675 ▁eksaktong -7676 ▁aplikasyon -7677 ▁kapistahan -7678 jin -7679 guro -7680 rain -7681 ween -7682 ▁ihi -7683 ▁pac -7684 bigat -7685 ▁baby -7686 ▁baya -7687 ▁naha -7688 ▁nung -7689 ▁page -7690 ▁rega -7691 ▁sine -7692 hintay -7693 ▁johan -7694 ▁battle -7695 ▁talata -7696 magsikan -7697 ▁christo -7698 ▁palagay -7699 ▁pumalit -7700 ▁netherlands -7701 ▁organismong -7702 ▁pagkakakilanlan -7703 yi -7704 fin -7705 lue -7706 ▁== -7707 dela -7708 high -7709 kaya -7710 thal -7711 ▁… -7712 ▁chu -7713 ▁cop -7714 ▁lim -7715 ▁rum -7716 roman -7717 sahin -7718 tabla -7719 unity -7720 ▁hous -7721 ▁saya -7722 lagaan -7723 ▁sound -7724 ▁tapos -7725 ecutive -7726 komenda -7727 lalabas -7728 ▁benedi -7729 ▁inumin -7730 ▁mahina -7731 ▁ritwal -7732 ▁signal -7733 ▁tubong -7734 ▁control -7735 ▁library -7736 ▁turista -7737 ▁ibinalik -7738 ▁terminal -7739 pagtatalik -7740 ▁konsehong -7741 ▁pinakamataong -7742 ques -7743 ruba -7744 tano -7745 zing -7746 ▁gor -7747 bansa -7748 lanes -7749 ▁bran -7750 ▁keso -7751 ▁polo -7752 kalang -7753 umpisa -7754 usapan -7755 ▁elias -7756 ▁madla -7757 ▁nakara -7758 ▁nasira -7759 bilanggo -7760 ▁gabinete -7761 ▁pwersang -7762 ▁ginaganap -7763 ▁nakalagay -7764 ▁itinanghal -7765 ▁protestante -7766 ▁pampanitikan -7767 ▁pinakamaliit -7768 ▁imbestigasyon -7769 ▁с -7770 cay -7771 kil -7772 ▁kh -7773 mand -7774 phan -7775 ▁fea -7776 ▁uta -7777 ▁:000 -7778 ▁adan -7779 ▁buen -7780 ▁sans -7781 ▁take -7782 dition -7783 ▁konsi -7784 ▁queen -7785 ▁years -7786 kastila -7787 ▁arabia -7788 ▁etniko -7789 ▁ranggo -7790 ▁taglamig -7791 -000-00000 -7792 ▁kapatagan -7793 ▁pundasyon -7794 luwensiyang -7795 ▁tagapagsalita -7796 asi -7797 pod -7798 saw -7799 hiro -7800 irma -7801 lahi -7802 cript -7803 gihan -7804 liman -7805 vista -7806 ▁jeff -7807 ▁kura -7808 ▁tony -7809 ▁yung -7810 lastas -7811 panalo -7812 ▁depin -7813 ▁monas -7814 ▁nagre -7815 ▁seoul -7816 ▁august -7817 ▁junior -7818 ▁panghu -7819 ▁pinatu -7820 industri -7821 ▁matigas -7822 ▁medical -7823 ▁yugtong -7824 ▁kalooban -7825 ▁mahistrado -7826 ▁sikolohiya -7827 ▁productions -7828 ▁samakatuwid -7829 ▁spesipikong -7830 ▁tagapangulo -7831 international -7832 ▁instrumentong -7833 %00 -7834 bya -7835 pio -7836 uke -7837 bble -7838 hali -7839 rist -7840 ▁nhk -7841 artem -7842 ▁kuwa -7843 ▁mags -7844 ▁inten -7845 ▁massa -7846 ▁spong -7847 garilyo -7848 takdang -7849 ▁000000 -7850 ▁pagsus -7851 ▁review -7852 ▁(0000): -7853 ▁aktibis -7854 ▁planong -7855 ▁sektang -7856 artemisia -7857 ▁imbentor -7858 ▁paglabag -7859 ▁idinagdag -7860 ▁nakaligtas -7861 ▁panukalang -7862 ▁nakasalalay -7863 ▁pagsasaayos -7864 ▁alternatibong -7865 ▁tagapagpaganap -7866 pr -7867 cao -7868 jun -7869 ked -7870 lap -7871 off -7872 ▁gy -7873 roma -7874 ▁amb -7875 ▁gun -7876 bando -7877 enang -7878 inong -7879 ksing -7880 losis -7881 mbana -7882 tikos -7883 yansa -7884 ▁alhe -7885 ▁crea -7886 ▁plat -7887 ▁week -7888 distri -7889 lation -7890 llapse -7891 yernes -7892 ▁genus -7893 ▁point -7894 babawal -7895 nalunan -7896 twirang -7897 ▁heogra -7898 ▁imelda -7899 ▁market -7900 ▁patong -7901 ▁katedral -7902 ▁makagawa -7903 ▁nagsulat -7904 ▁aprikanong -7905 ▁kalangitan -7906 ▁materyales -7907 ▁nananatili -7908 ▁pagtatatag -7909 dle -7910 mul -7911 bles -7912 tinu -7913 ▁#” -7914 linya -7915 taang -7916 wigan -7917 ▁gano -7918 ▁opin -7919 bagsak -7920 ▁bigas -7921 ▁bukid -7922 ▁korean -7923 ▁philip -7924 ▁turing -7925 mahalaan -7926 tektahan -7927 ▁england -7928 ▁georgia -7929 ▁mendoza -7930 ▁sinumang -7931 ▁konteksto -7932 ▁pagkatuto -7933 ▁tumatakbo -7934 ▁binabaybay -7935 ▁pagsisiyasat -7936 ▁tagapangasiwa -7937 ▁interpretasyon -7938 esh -7939 mino -7940 ctron -7941 ▁adap -7942 ▁hono -7943 ▁indo -7944 ▁logo -7945 ▁coach -7946 ▁gaano -7947 ▁musta -7948 ▁nalaman -7949 ▁pandara -7950 ▁konserba -7951 ▁paglusob -7952 ▁babilonya -7953 ▁kahariang -7954 ▁presidente -7955 ▁arkitektura -7956 pp -7957 dire -7958 ebob -7959 gate -7960 ides -7961 pran -7962 seso -7963 tric -7964 kanta -7965 ▁akin -7966 ▁kaun -7967 dalang -7968 ▁ehers -7969 ▁upper -7970 ▁dumaan -7971 ▁mabini -7972 ▁makapa -7973 ▁organo -7974 ▁pangko -7975 kumpleto -7976 ▁pumayag -7977 ▁committee -7978 ▁himagsikan -7979 ▁katamtamang -7980 ▁paghahambing -7981 ▁paglilingkod -7982 )” -7983 vn -7984 vey -7985 ashi -7986 gold -7987 maya -7988 rata -7989 wana -7990 yuan -7991 ▁kis -7992 ▁lau -7993 erson -7994 gawad -7995 ▁dumi -7996 ▁kasi -7997 ▁mais -7998 ▁port -7999 ▁adven -8000 ▁manok -8001 ▁plaza -8002 ▁bilyon -8003 ▁castro -8004 ▁imahen -8005 ▁museum -8006 ▁sabado -8007 kanilang -8008 ▁pormula -8009 ▁quantum -8010 tinatawag -8011 ▁airlines -8012 ▁economics -8013 ▁nagpadala -8014 ▁nakapagpa -8015 ▁pinalabas -8016 ▁mangangalakal -8017 esi -8018 iao -8019 ior -8020 baka -8021 chil -8022 chin -8023 sari -8024 tech -8025 ▁abe -8026 ▁phi -8027 aring -8028 legal -8029 nardo -8030 rador -8031 ▁lasa -8032 ▁mont -8033 ▁jones -8034 ▁ateneo -8035 ▁dakila -8036 ▁ebiden -8037 ▁hudyong -8038 ▁johnson -8039 ingibabaw -8040 ▁macarthur -8041 ▁pagkasira -8042 ▁pagtingin -8043 ▁konstitusyon -8044 als -8045 ime -8046 ▁ds -8047 lani -8048 pito -8049 ▁ape -8050 ▁esk -8051 ▁wri -8052 black -8053 libot -8054 testa -8055 urang -8056 ▁anne -8057 ▁cabu -8058 ▁greg -8059 ▁lolo -8060 ▁tata -8061 ▁butil -8062 ▁lumag -8063 ▁robin -8064 ▁pisiko -8065 ▁spring -8066 ▁esperan -8067 ▁makabuo -8068 ▁pulisya -8069 ▁tauhang -8070 ▁koordina -8071 ▁pambabae -8072 ▁patriarka -8073 ▁konseptong -8074 ▁magkatulad -8075 ▁pagmamahal -8076 dea -8077 vio -8078 ””. -8079 ater -8080 cano -8081 mond -8082 wers -8083 bigan -8084 meter -8085 uters -8086 ▁ibin -8087 ▁puli -8088 ▁sibu -8089 ▁zeus -8090 ▁gubat -8091 ▁kabuo -8092 ▁trade -8093 ▁evange -8094 ▁naiiba -8095 ▁aktuwal -8096 ▁chicago -8097 ▁detalye -8098 ▁entabla -8099 ▁ireland -8100 ▁pumatay -8101 ▁kaayusan -8102 ▁oposisyon -8103 ▁praktikal -8104 ▁namamahala -8105 ▁labindalawang -8106 see -8107 tta -8108 baga -8109 band -8110 erra -8111 head -8112 hene -8113 isha -8114 kins -8115 nong -8116 pera -8117 rina -8118 ▁uli -8119 ksong -8120 linga -8121 monya -8122 ▁anth -8123 ▁mino -8124 ▁swit -8125 kimika -8126 ▁apgan -8127 ▁balin -8128 ▁inclu -8129 ▁tapat -8130 upsiyon -8131 ▁circle -8132 ▁genome -8133 ▁pagawa -8134 ▁pangma -8135 ▁baguhin -8136 ▁komedya -8137 ▁palapag -8138 ▁surigao -8139 ▁oksiheno -8140 ▁responsi -8141 ▁tuluyang -8142 ▁edukasyong -8143 ▁kumpletong -8144 ▁pagtatangka -8145 mpluwensiyahan -8146 iji -8147 yum -8148 ▁tō -8149 ▁vs -8150 bisa -8151 mani -8152 ▁end -8153 ▁mem -8154 ▁sab -8155 cking -8156 ▁algo -8157 ▁conf -8158 ▁daga -8159 ▁last -8160 ▁suka -8161 hasang -8162 school -8163 ▁hanga -8164 ▁marie -8165 ▁nagde -8166 ▁patag -8167 ▁sebas -8168 ▁region -8169 ▁democra -8170 ▁journal -8171 ▁mahilig -8172 ▁biyetnam -8173 ▁catholic -8174 ▁darating -8175 ▁epektong -8176 ▁european -8177 ▁original -8178 ▁dictionary -8179 ▁rebolusyon -8180 ▁tagapamahala -8181 mc -8182 eks -8183 hop -8184 pono -8185 ▁flu -8186 ▁neo -8187 hapon -8188 media -8189 ▁alle -8190 ▁arch -8191 ▁deno -8192 ▁dibu -8193 ▁maxi -8194 ▁shan -8195 ▁tupa -8196 bility -8197 hedres -8198 ▁kipot -8199 ▁stage -8200 kasundo -8201 mbridge -8202 ▁comics -8203 ▁inalis -8204 ▁puwang -8205 pangunah -8206 ▁isabela -8207 ▁kasarin -8208 misyonado -8209 ▁movement -8210 ▁nagbalik -8211 ▁kinalalagyan -8212 mma -8213 ▁kg -8214 arte -8215 cate -8216 diwa -8217 lena -8218 sara -8219 suot -8220 ▁kel -8221 ▁carl -8222 ▁iden -8223 ▁nick -8224 minsan -8225 tinang -8226 ▁draft -8227 ▁kemal -8228 ▁kuman -8229 ▁later -8230 ▁tinan -8231 ▁upuan -8232 yanteng -8233 ▁aniber -8234 ▁karbon -8235 ▁kulang -8236 ▁reptil -8237 ▁bangkay -8238 ▁digital -8239 ▁mandiri -8240 ▁mariano -8241 ▁nauukol -8242 ▁visayas -8243 ▁kaarawan -8244 ▁kultural -8245 ▁makukuha -8246 ▁jerusalem -8247 ▁karahasan -8248 -0) -8249 hoku -8250 koko -8251 onia -8252 pine -8253 yuki -8254 ▁pse -8255 games -8256 pagpa -8257 water -8258 ▁clip -8259 ▁khan -8260 ▁lake -8261 ▁lord -8262 halong -8263 munity -8264 ▁tamba -8265 ▁pigura -8266 ▁rivera -8267 ▁benigno -8268 ▁kahawig -8269 ▁madilim -8270 ▁ehipsiyo -8271 ▁katawang -8272 ▁mountain -8273 ▁seksiyon -8274 ▁awtoridad -8275 ▁kabataang -8276 ▁pilosopong -8277 ▁mm -8278 ased -8279 ical -8280 mbly -8281 mine -8282 sure -8283 vity -8284 ▁ice -8285 inian -8286 kunan -8287 ligid -8288 ▁0.0% -8289 ▁ayaw -8290 ▁boka -8291 ▁ista -8292 ▁leeg -8293 inuhit -8294 limuot -8295 ▁aming -8296 ▁daily -8297 ▁pagga -8298 pektong -8299 ▁brazil -8300 ▁centro -8301 ▁halima -8302 ▁karami -8303 ▁square -8304 ▁russell -8305 ▁columbia -8306 ▁panatili -8307 commercial -8308 ▁animasyon -8309 ▁pasilidad -8310 ▁pagsasanib -8311 ▁pagsisikap -8312 ▁maituturing -8313 ▁nakaugaliang -8314 ▁pagkakasunod -8315 ▁pagkakatatag -8316 ?” -8317 )”. -8318 mers -8319 mpla -8320 tuag -8321 unei -8322 zhou -8323 ▁get -8324 ▁jin -8325 ▁acid -8326 ▁dion -8327 ▁euka -8328 ▁fiba -8329 ▁flor -8330 handog -8331 kurang -8332 ▁front -8333 ▁lanao -8334 isipang -8335 ▁comedy -8336 ▁during -8337 ▁pababa -8338 ▁alemang -8339 ▁palayaw -8340 ▁sumapit -8341 ▁trapiko -8342 ▁turkiya -8343 ▁limitado -8344 hintulutan -8345 ▁simbolong -8346 ▁sumusuporta -8347 ▁napapaligiran -8348 pn -8349 ako -8350 aus -8351 iti -8352 uis -8353 etsu -8354 kusa -8355 ▁kus -8356 ▁paz -8357 ▁raw -8358 ▁sug -8359 erick -8360 ▁lama -8361 ▁binti -8362 ▁legen -8363 ▁leona -8364 ▁tower -8365 graphic -8366 ▁abstra -8367 ▁agusan -8368 ▁french -8369 ▁jordan -8370 ▁budista -8371 ▁gintong -8372 ▁magamit -8373 ▁malolos -8374 ▁pangako -8375 ▁economic -8376 ▁sanaysay -8377 ▁arhentina -8378 ▁britaniko -8379 ▁entablado -8380 ▁historikal -8381 ▁matematiko -8382 ▁permanenteng -8383 yl -8384 ▁† -8385 lls -8386 ardo -8387 cena -8388 onso -8389 ▁#00 -8390 ▁swe -8391 ▁yah -8392 takot -8393 urdes -8394 ▁beau -8395 tungan -8396 ▁indus -8397 pangkat -8398 ▁biswal -8399 ▁concer -8400 ▁dalaga -8401 ▁hawaii -8402 ▁nahati -8403 ▁ikaanim -8404 ▁laganap -8405 ▁mabagal -8406 ▁biyernes -8407 ▁dibisyon -8408 ▁katuruan -8409 ▁pagkatao -8410 ▁parisukat -8411 ▁spongebob -8412 ▁kaparehong -8413 ▁kasarinlan -8414 ▁pangmilitar -8415 ▁quarterback -8416 ▁magpahanggang -8417 ▁transportasyon -8418 dex -8419 pei -8420 cana -8421 dney -8422 keng -8423 lete -8424 pian -8425 tiwa -8426 ▁ili -8427 ▁now -8428 graph -8429 lekta -8430 piter -8431 rural -8432 yakan -8433 ▁inse -8434 ▁samp -8435 ▁what -8436 bisita -8437 ▁kinon -8438 ▁prize -8439 ▁stock -8440 pagkaka -8441 ▁nomina -8442 ▁sumisi -8443 ▁chinese -8444 ▁nagsisi -8445 ▁bihirang -8446 ▁makilala -8447 populasyon -8448 ▁itinuturo -8449 ▁pampanana -8450 num -8451 ond -8452 twc -8453 ▁lt -8454 bita -8455 iiba -8456 quar -8457 vian -8458 ▁ehe -8459 ▁mah -8460 ▁sri -8461 muros -8462 phone -8463 sibol -8464 thema -8465 ▁bise -8466 ▁paba -8467 balita -8468 ranggo -8469 ▁pondo -8470 tuagint -8471 ▁castil -8472 ▁hughes -8473 ▁saling -8474 ▁sapili -8475 ▁tinalo -8476 ▁culture -8477 ▁gabriel -8478 ▁kuponan -8479 ▁nabubuo -8480 ▁bernardo -8481 ▁kampeona -8482 ▁nagawang -8483 ▁fernandez -8484 ▁gagamitin -8485 ▁panaginip -8486 ▁kabundukan -8487 ▁mambabatas -8488 ▁pagkasunog -8489 ▁anibersaryo -8490 ▁pinamamahalaan -8491 –0 -8492 ars -8493 pik -8494 óng -8495 dito -8496 mbat -8497 ries -8498 rish -8499 xide -8500 ▁era -8501 ▁swi -8502 hikal -8503 ▁aran -8504 ▁cata -8505 ▁kolo -8506 ▁pahi -8507 ▁pano -8508 langoy -8509 tember -8510 uugali -8511 ▁burol -8512 ▁calle -8513 ▁extra -8514 ▁saksi -8515 ▁sober -8516 higanti -8517 ▁carbon -8518 ▁dulang -8519 ▁ekstin -8520 ▁gumaga -8521 ▁lohika -8522 ▁lumago -8523 ▁paktor -8524 ▁regula -8525 ▁pagrere -8526 ▁sandali -8527 ▁kinakain -8528 ▁malayong -8529 ▁pagsunod -8530 ▁ekonomika -8531 ▁kamalayan -8532 ▁matatanda -8533 ▁biyolohiya -8534 ▁teritoryong -8535 ▁siyentipikong -8536 vs -8537 xe -8538 rdo -8539 sun -8540 uty -8541 vor -8542 isyo -8543 mite -8544 real -8545 rine -8546 titi -8547 trin -8548 ▁”0 -8549 ▁hid -8550 cedon -8551 ellow -8552 gosyo -8553 sabay -8554 thing -8555 yaman -8556 ▁bong -8557 ▁diaz -8558 ▁nasi -8559 ▁roon -8560 ▁timo -8561 bigkis -8562 season -8563 ▁balan -8564 ▁bungo -8565 ▁early -8566 ▁grapo -8567 ▁solid -8568 ▁buntot -8569 ▁ikatlo -8570 ▁samuel -8571 ▁federal -8572 ▁itinala -8573 ▁krusada -8574 ▁naghari -8575 ▁pwedeng -8576 ▁namumuno -8577 ▁southern -8578 ▁alexander -8579 ▁henetikong -8580 ▁heometriya -8581 ▁makatulong -8582 ▁pagtatakda -8583 ▁nakakalipas -8584 sr -8585 bik -8586 rad -8587 dyum -8588 pper -8589 uble -8590 ▁0:0 -8591 ▁cel -8592 ▁gum -8593 estra -8594 igang -8595 inila -8596 phase -8597 round -8598 ▁ryan -8599 lywood -8600 ▁ayala -8601 ▁bakas -8602 ▁pagma -8603 tierrez -8604 ▁afghan -8605 ▁bituka -8606 ▁burgos -8607 ▁konsen -8608 ▁polako -8609 ▁basehan -8610 ▁kampeon -8611 ▁lorenzo -8612 ▁merkado -8613 ▁petsang -8614 ▁russian -8615 ▁halalang -8616 ▁himagsik -8617 ▁lalakeng -8618 ▁teolohiya -8619 ▁nakapaloob -8620 ▁panalangin -8621 ▁posibilidad -8622 ?) -8623 uet -8624 yed -8625 biya -8626 chie -8627 laan -8628 nami -8629 ▁0-0 -8630 ▁awt -8631 ▁box -8632 onimo -8633 ▁aids -8634 ▁guil -8635 ▁ibat -8636 buting -8637 raanan -8638 ▁angel -8639 paganda -8640 ▁pagbaha -8641 ▁marikina -8642 ▁bersiyong -8643 ▁karugtong -8644 ▁tinanggal -8645 ▁apganistan -8646 ▁septuagint -8647 ▁himagsikang -8648 ▁industriyal -8649 ▁komposisyon -8650 ▁internasyunal -8651 ints -8652 lass -8653 uron -8654 wart -8655 zech -8656 ▁ado -8657 ▁cae -8658 ▁dub -8659 ▁ion -8660 ▁jen -8661 ▁mix -8662 ▁nur -8663 ▁osi -8664 ktibo -8665 phoon -8666 pirit -8667 santa -8668 vania -8669 ▁alva -8670 ▁inis -8671 ▁july -8672 ▁just -8673 manuel -8674 nikong -8675 tories -8676 ▁march -8677 ▁pater -8678 ▁sinag -8679 ▁yemen -8680 bobomba -8681 westong -8682 ▁arthur -8683 ▁katabi -8684 ▁proton -8685 ▁valley -8686 ▁volume -8687 roroonan -8688 ▁algorit -8689 ▁complex -8690 ▁tumakas -8691 ▁kriminal -8692 ▁pagsukat -8693 ▁bibliyang -8694 ▁cambridge -8695 ▁gutierrez -8696 ▁paglalaro -8697 ▁pinagsasa -8698 ▁maharlikang -8699 ▁pagpapatuloy -8700 ▁pagtatanggol -8701 ▁pinakamaagang -8702 ▁pakikipaglaban -8703 ▁₱ -8704 gni -8705 raw -8706 ule -8707 ▁), -8708 comp -8709 tist -8710 tius -8711 ▁kir -8712 ▁lat -8713 ▁low -8714 erian -8715 munan -8716 pinag -8717 ▁asse -8718 ▁form -8719 ▁halo -8720 ▁toll -8721 europe -8722 langit -8723 mbales -8724 ▁emple -8725 ▁henus -8726 ▁input -8727 ▁speed -8728 ▁aristo -8729 ▁asyano -8730 ▁gawang -8731 ▁mamaya -8732 ▁nabigo -8733 ▁anggulo -8734 ▁dambana -8735 ▁nagturo -8736 ▁nawasak -8737 ▁pagbubu -8738 ▁salamin -8739 ▁kompleks -8740 ▁napoleon -8741 ▁nintendo -8742 ▁dalawampu -8743 ▁dumadaloy -8744 ▁executive -8745 ▁korupsiyon -8746 ▁magkaibang -8747 ▁kabaligtaran -8748 bt -8749 jos -8750 nic -8751 ury -8752 camp -8753 ctus -8754 kyat -8755 naga -8756 phil -8757 wian -8758 zawa -8759 ▁’00 -8760 ▁dow -8761 diang -8762 griye -8763 mista -8764 tuang -8765 zales -8766 ñaque -8767 ▁cele -8768 ▁jtwc -8769 ▁viii -8770 ▁yang -8771 bayang -8772 single -8773 ▁death -8774 ▁gabay -8775 ▁gomez -8776 ▁katas -8777 ▁sekta -8778 ▁woman -8779 ktibong -8780 ▁0-0000 -8781 ▁degree -8782 ▁inawit -8783 ▁potter -8784 ▁sumama -8785 ▁advance -8786 ▁malikha -8787 ▁turismo -8788 bibidahan -8789 edukasyon -8790 ▁gampanin -8791 ▁nakukuha -8792 ▁bariabulo -8793 ▁nagsasanhi -8794 ▁paglilipat -8795 ▁seleksiyon -8796 ▁christopher -8797 ▁pangkasarian -8798 /00 -8799 jah -8800 loc -8801 bill -8802 etho -8803 maan -8804 momo -8805 phia -8806 ruto -8807 sons -8808 ubos -8809 ▁lak -8810 ▁pay -8811 ▁wis -8812 linda -8813 sanan -8814 ▁defen -8815 ▁karen -8816 ▁sagot -8817 ▁sensi -8818 kusahan -8819 minsang -8820 paglili -8821 ▁norman -8822 ▁sweden -8823 ▁000–000 -8824 ▁demonyo -8825 ▁kadahil -8826 ▁talaang -8827 ▁ukraine -8828 ▁nagtulak -8829 ▁tugtugin -8830 mpalatayang -8831 ▁istruktura -8832 ▁katanyagan -8833 ▁napanalunan -8834 ▁homoseksuwal -8835 ou -8836 gua -8837 ▁cm -8838 dyok -8839 fish -8840 sche -8841 sibo -8842 ▁bah -8843 ▁jma -8844 ▁joe -8845 ▁kai -8846 ▁lac -8847 ▁xvi -8848 maria -8849 ordon -8850 ▁asul -8851 ▁cine -8852 ▁konk -8853 ▁mira -8854 ▁paro -8855 estado -8856 gayang -8857 libong -8858 pangka -8859 sentro -8860 ▁beach -8861 ▁dutch -8862 ▁menor -8863 ▁nepal -8864 planong -8865 ▁babala -8866 ▁sinisi -8867 ▁solong -8868 derasyon -8869 ▁ahedres -8870 ▁birheng -8871 ▁eskosya -8872 ▁espesya -8873 ▁pasukan -8874 ▁tuluyan -8875 ▁liwasang -8876 ▁williams -8877 ▁anatomiya -8878 ▁insidente -8879 ▁lalamunan -8880 ▁mananayaw -8881 ▁relatibong -8882 ▁pinapatakbo -8883 bed -8884 cco -8885 dox -8886 upa -8887 bigo -8888 etro -8889 lash -8890 pira -8891 seng -8892 tolo -8893 tury -8894 urce -8895 ▁emu -8896 ▁see -8897 ambag -8898 minan -8899 misan -8900 ▁food -8901 ▁jane -8902 ▁word -8903 ▁kumok -8904 ▁peryo -8905 ▁piano -8906 angking -8907 talakay -8908 vention -8909 ▁bisaya -8910 ▁jersey -8911 ▁lagnat -8912 ▁halimaw -8913 ▁litrato -8914 ▁magbaba -8915 ▁memorya -8916 ▁mineral -8917 ▁naglaro -8918 ▁pennsyl -8919 ▁segundo -8920 ▁konsilyo -8921 ▁pangarap -8922 ▁princess -8923 ▁billboard -8924 ▁tungkuling -8925 eu -8926 kō -8927 bir -8928 ▁pr -8929 meña -8930 ▁hag -8931 ▁pia -8932 ▁pio -8933 mario -8934 menta -8935 parti -8936 ▁arko -8937 ▁atay -8938 ▁face -8939 ▁kuya -8940 ▁melo -8941 ▁tera -8942 -0000. -8943 ▁cambo -8944 ▁conne -8945 ▁domin -8946 ▁hudas -8947 ▁known -8948 ▁naili -8949 ▁perez -8950 linyang -8951 yanismo -8952 ▁butong -8953 rangalan -8954 ▁malimit -8955 ▁solomon -8956 ▁hospital -8957 ▁pagkalat -8958 ▁kasiyahan -8959 ▁estruktura -8960 ▁negosyante -8961 ▁salmonella -8962 ▁pagkakamali -8963 ▁panlipunang -8964 ▁proteksiyon -8965 ‘. -8966 ece -8967 nato -8968 tahe -8969 vest -8970 ysis -8971 ▁*00 -8972 ▁iso -8973 ▁kah -8974 ▁kop -8975 ▁alit -8976 ▁dila -8977 ▁hiro -8978 ▁pamb -8979 ▁saku -8980 ngayon -8981 punong -8982 ▁apely -8983 ▁hesuk -8984 ▁kanal -8985 ▁panay -8986 ▁peace -8987 hensiya -8988 suporta -8989 tagalog -8990 ▁alejan -8991 ▁istilo -8992 ▁inggles -8993 ▁itinuro -8994 ▁kakaiba -8995 ▁nasyona -8996 ▁palawan -8997 ▁umiikot -8998 ▁inhinyer -8999 ▁kalamnan -9000 ▁sabihing -9001 ▁tropikal -9002 ▁kapalaran -9003 ▁background -9004 ▁kontempora -9005 ▁pagkakabuo -9006 ▁binibigyang -9007 ▁(0000–0000), -9008 ▁magkakaibang -9009 ▁naglilingkod -9010 ▁nakababatang -9011 ec -9012 ᜅ᜔ -9013 aga -9014 coc -9015 dow -9016 weh -9017 gens -9018 ▁bat -9019 ▁hib -9020 ▁joa -9021 ▁mol -9022 ▁rat -9023 usuot -9024 ▁pabo -9025 ▁repu -9026 ▁wars -9027 tehiya -9028 ▁label -9029 ▁maila -9030 ▁round -9031 ▁tabla -9032 likhang -9033 reuters -9034 ▁julian -9035 ▁oxford -9036 ▁tuldok -9037 ▁lourdes -9038 ▁sumeryo -9039 ▁singsing -9040 ▁koreanong -9041 ▁magsagawa -9042 ▁pagluluto -9043 ▁binibigkas -9044 ▁buenavista -9045 ▁konsiyerto -9046 ▁nabibilang -9047 ▁pagbabawal -9048 ▁0-000-00000 -9049 ▁kompetisyon -9050 ▁pagpapatupad -9051 ▁sinusuportahan -9052 kt -9053 ”- -9054 byo -9055 kim -9056 ).” -9057 halo -9058 yaga -9059 ▁cin -9060 ▁rho -9061 lekto -9062 ▁boys -9063 ▁five -9064 ▁naia -9065 ▁text -9066 kansen -9067 ▁(00.0 -9068 ▁estab -9069 ▁level -9070 ▁maaga -9071 ▁pascu -9072 ▁putik -9073 ▁sagra -9074 ▁siklo -9075 lungang -9076 ▁sakura -9077 ▁suplay -9078 ▁between -9079 ▁gustong -9080 ▁kondado -9081 ▁pagdaka -9082 ▁gonzales -9083 ▁patnugot -9084 ▁umuunlad -9085 ▁moralidad -9086 ▁naglakbay -9087 ▁pahintulot -9088 ▁sinusundan -9089 ▁ortodoksong -9090 ▁sangguniang -9091 ▁pagkakataong -9092 ▁pinakamalapit -9093 pc -9094 bey -9095 ida -9096 uge -9097 lado -9098 mart -9099 sima -9100 yena -9101 yung -9102 zuma -9103 ▁awa -9104 hatid -9105 skrit -9106 utube -9107 ▁ange -9108 ▁arab -9109 ▁cere -9110 ▁kayo -9111 ▁male -9112 celona -9113 ▁alban -9114 ▁assis -9115 ▁eddie -9116 ▁kunin -9117 ▁lower -9118 ▁mabuo -9119 ▁marga -9120 ▁photo -9121 ▁thumb -9122 ▁unyon -9123 000,000 -9124 metrong -9125 tsilyer -9126 ▁dadaan -9127 ▁deriba -9128 ▁haligi -9129 ▁purong -9130 ▁hitsura -9131 ▁itinata -9132 ▁jakarta -9133 ▁maunlad -9134 ▁musikal -9135 ▁00000000 -9136 ▁panganay -9137 ▁pisikang -9138 ▁sibilyan -9139 ▁zambales -9140 ▁christmas -9141 ▁naglunsad -9142 ▁valenzuela -9143 ▁elementarya -9144 ▁nagtagumpay -9145 ▁institusyong -9146 ▁kadahilanang -9147 == -9148 lil -9149 wey -9150 brid -9151 homa -9152 inog -9153 tara -9154 ugat -9155 ▁eug -9156 ▁sag -9157 aalis -9158 cipal -9159 higit -9160 lugod -9161 milya -9162 ▁atta -9163 ▁bubu -9164 ▁ichi -9165 ▁lead -9166 ▁taft -9167 wealth -9168 ▁andro -9169 ▁colon -9170 ▁huris -9171 ▁syste -9172 ▁these -9173 english -9174 kitungo -9175 umbayan -9176 ▁kabisa -9177 ▁moreno -9178 ▁temang -9179 ▁kumokon -9180 pilipinas -9181 ▁gumagana -9182 ▁hinahati -9183 ▁pandigma -9184 ▁babilonia -9185 ▁parañaque -9186 ▁artipisyal -9187 ▁intramuros -9188 ▁kalinangan -9189 ▁nangunguna -9190 ▁nominasyon -9191 ▁revolution -9192 ▁shinkansen -9193 ▁korporasyon -9194 tz -9195 на -9196 aba -9197 sto -9198 sue -9199 umo -9200 xis -9201 yuu -9202 gram -9203 kato -9204 mosa -9205 nate -9206 quir -9207 shin -9208 tutu -9209 ugon -9210 wili -9211 ▁bhu -9212 ▁dor -9213 ▁sop -9214 dapat -9215 ights -9216 lisin -9217 ulaan -9218 yahan -9219 ▁bung -9220 ▁moon -9221 ▁side -9222 ▁tela -9223 ashion -9224 ibabaw -9225 ▁abdul -9226 ▁ekspe -9227 ▁kurba -9228 ▁pagdu -9229 tiwakal -9230 ▁hormon -9231 ▁johnny -9232 ▁ngalan -9233 tindihan -9234 ▁boksing -9235 ▁hanggan -9236 ▁istorya -9237 ▁pambata -9238 ▁panulat -9239 ▁posible -9240 ▁antipolo -9241 ▁dahilang -9242 ▁inangkin -9243 ▁islamiko -9244 ▁kaliwang -9245 ▁kumulang -9246 ▁magasing -9247 ▁panlaban -9248 ▁maramihan -9249 ▁nakakabit -9250 ▁pagnanais -9251 ▁tumutugon -9252 ▁epektibong -9253 ▁hesukristo -9254 ▁masasabing -9255 ▁naglalakbay -9256 ▁pinakasalan -9257 ▁metropolitan -9258 ▁sikolohiyang -9259 ▁pinakamahabang -9260 ‘, -9261 fl -9262 mn -9263 aan -9264 lav -9265 sau -9266 stu -9267 ▁mg -9268 cell -9269 ends -9270 ings -9271 pali -9272 than -9273 unud -9274 ▁gla -9275 ▁pes -9276 ▁vas -9277 likan -9278 ongan -9279 rance -9280 state -9281 zeera -9282 ▁”00 -9283 ▁emos -9284 ▁hili -9285 ▁humu -9286 ▁mehi -9287 ▁obhe -9288 aleman -9289 digong -9290 lacion -9291 lupain -9292 luyong -9293 pareho -9294 talaan -9295 ▁autho -9296 ▁lalim -9297 ▁prime -9298 ▁tatsu -9299 lawakan -9300 porting -9301 ▁debate -9302 ▁domini -9303 ▁medina -9304 ▁moscow -9305 ▁tagasa -9306 lambuhay -9307 ▁paningin -9308 ▁panukala -9309 ▁depresyon -9310 ▁kabutihan -9311 ▁mekanikal -9312 ▁pinayagan -9313 ▁saserdote -9314 ▁kabihasnan -9315 ▁pansariling -9316 ▁nagpapatuloy -9317 alo -9318 indi -9319 tras -9320 ▁ave -9321 ▁bit -9322 ▁yan -9323 first -9324 ihang -9325 jamin -9326 mukha -9327 naryo -9328 utang -9329 ▁cuba -9330 ▁fort -9331 ▁glan -9332 ▁irak -9333 ▁mass -9334 ▁nove -9335 ▁pumi -9336 ▁role -9337 ▁soul -9338 presid -9339 tawang -9340 ▁books -9341 ▁lalag -9342 ▁masus -9343 ▁ngayo -9344 ▁works -9345 ▁yoshi -9346 osopiya -9347 ▁”0000 -9348 ▁kadahi -9349 ▁pamang -9350 ugnayang -9351 ▁lumagda -9352 ▁mustafa -9353 isinilang -9354 ▁klasikal -9355 ▁kwadrado -9356 ▁malambot -9357 ▁naisulat -9358 ▁aparatong -9359 ▁community -9360 ▁magsimula -9361 ▁nagsasama -9362 ▁pagkatalo -9363 ▁0000–0000) -9364 ▁pagkabulok -9365 ▁kronolohiya -9366 ▁pangasiwaan -9367 ▁ebidensiyang -9368 ▁ipinagpatuloy -9369 ▁teknolohiyang -9370 ás -9371 fra -9372 sim -9373 wri -9374 ▁ms -9375 buan -9376 redo -9377 ▁ker -9378 ▁nos -9379 ▁pha -9380 ▁body -9381 ▁deng -9382 ▁hill -9383 ▁pear -9384 alaman -9385 ▁balag -9386 ▁koman -9387 ▁ligaw -9388 ▁matri -9389 ▁perse -9390 kanyang -9391 lakasan -9392 tagapag -9393 ▁kinabu -9394 ▁kumain -9395 ▁mongol -9396 ▁patron -9397 ▁sergio -9398 ▁teresa -9399 ▁benguet -9400 ▁lutuing -9401 ▁transis -9402 pamilyang -9403 ▁assembly -9404 ▁ikapitong -9405 ▁nakatulong -9406 ▁ginagampanan -9407 ▁paghihimagsik -9408 ▁panunungkulan -9409 gip -9410 hle -9411 lal -9412 ror -9413 rup -9414 bida -9415 hama -9416 kore -9417 roas -9418 ught -9419 ▁amy -9420 ▁mam -9421 akade -9422 bawal -9423 noong -9424 ▁bers -9425 ▁emer -9426 ▁impi -9427 ▁kape -9428 ▁pale -9429 ▁peru -9430 mahagi -9431 salita -9432 sional -9433 wayway -9434 ▁banta -9435 ▁comic -9436 ▁diber -9437 ▁eheku -9438 ▁hemis -9439 ▁kaisa -9440 ▁midya -9441 ▁ocean -9442 ▁pheno -9443 ▁place -9444 ▁salle -9445 ▁sampa -9446 ▁teach -9447 ▁wales -9448 general -9449 kamatay -9450 ▁umaasa -9451 ▁usapan -9452 ▁victor -9453 kulasyon -9454 ▁anthony -9455 ▁entidad -9456 ▁malinis -9457 ▁patinig -9458 ▁tahimik -9459 ▁children -9460 ▁nagbukas -9461 ▁platinum -9462 ▁eleksiyon -9463 ▁kabisayaan -9464 ▁mapanganib -9465 ▁masalimuot -9466 ▁nakarating -9467 ▁nagmungkahi -9468 ▁ordinaryong -9469 ▁panggitnang -9470 /0 -9471 gn -9472 cht -9473 chy -9474 ged -9475 hea -9476 hem -9477 oka -9478 ▁av -9479 mbia -9480 mias -9481 rius -9482 sius -9483 sumo -9484 tico -9485 vers -9486 ▁kit -9487 likod -9488 polis -9489 repub -9490 ▁aler -9491 ▁nami -9492 ▁ohio -9493 ▁wild -9494 aabuso -9495 gamesh -9496 ▁baril -9497 ▁kinum -9498 ▁kumik -9499 ▁lunes -9500 ▁mapan -9501 ▁terri -9502 ▁umano -9503 pranses -9504 ▁**0000 -9505 ▁brasil -9506 ▁ilagay -9507 ▁makabu -9508 ▁osmeña -9509 ▁departa -9510 ▁nagtayo -9511 ▁pulgada -9512 ▁stadium -9513 ▁student -9514 ▁tribong -9515 istensiya -9516 ▁electron -9517 ▁irlandes -9518 ▁kasaping -9519 ▁positibo -9520 ▁sinabing -9521 ▁embahador -9522 ▁katibayan -9523 ▁molekular -9524 ▁afghanistan -9525 ▁estadistika -9526 ▁kadahilanan -9527 ▁natatagpuan -9528 ▁paligsahang -9529 ▁diperensiyang -9530 ▁administrasyon -9531 ▁makapangyarihan -9532 maa -9533 miy -9534 layo -9535 lism -9536 mada -9537 sana -9538 uchi -9539 zard -9540 ▁ata -9541 ▁jay -9542 ▁wan -9543 lipad -9544 marka -9545 ▁awst -9546 ▁dark -9547 ▁fres -9548 ▁lipi -9549 ▁prag -9550 ikayat -9551 kultad -9552 tumbas -9553 ▁buhat -9554 ▁chair -9555 ▁lumba -9556 ▁marka -9557 ▁namin -9558 ▁tatum -9559 griyego -9560 ▁bisita -9561 ▁dumalo -9562 ▁kabite -9563 ▁sumang -9564 ▁techni -9565 ▁tumira -9566 lisadong -9567 ▁kabuoan -9568 ▁liwasan -9569 ▁milenyo -9570 ▁pascual -9571 ▁youtube -9572 ramdamang -9573 ▁kritikal -9574 ▁prinsesa -9575 ▁barcelona -9576 ▁humiwalay -9577 ▁kasangkot -9578 ▁namumuhay -9579 ▁panlalaki -9580 ▁tanggapin -9581 ▁tanghalan -9582 komisyonado -9583 ▁karamihang -9584 ▁kasulatang -9585 ▁suportahan -9586 ▁partikulong -9587 ▁silanganing -9588 ▁kinaroroonan -9589 ▁magkakapatid -9590 tc -9591 bru -9592 fam -9593 reg -9594 sek -9595 ▁oh -9596 deta -9597 illo -9598 thus -9599 ▁eko -9600 ▁six -9601 hydro -9602 ámang -9603 ▁ball -9604 ▁damo -9605 ▁full -9606 ▁piye -9607 ▁puwe -9608 ▁scan -9609 ▁tong -9610 matika -9611 ▁higan -9612 ▁jacob -9613 ▁koron -9614 ▁ortho -9615 ▁pinas -9616 ▁tetra -9617 misyong -9618 tinlupa -9619 ▁andrew -9620 ▁ilegal -9621 ▁kambal -9622 ▁kontri -9623 ▁banglad -9624 ▁houston -9625 ▁inihaha -9626 ▁misamis -9627 ▁nagsabi -9628 ▁nasakop -9629 ▁kasuotan -9630 ▁mayamang -9631 ▁pagtugon -9632 ▁disenyong -9633 ▁mambabasa -9634 ▁pagsasaka -9635 ▁residente -9636 ▁talumpati -9637 ▁tumatagal -9638 ▁collection -9639 ▁ipaliwanag -9640 ▁mapanatili -9641 ▁pangmusika -9642 ▁lehislatura -9643 ▁pagkapanalo -9644 ▁relihiyosong -9645 ▁ipinagbabawal -9646 xa -9647 emp -9648 phe -9649 run -9650 sul -9651 vre -9652 ””, -9653 usin -9654 ▁cau -9655 ▁lvn -9656 ▁off -9657 grand -9658 panya -9659 viron -9660 ▁hung -9661 ▁idin -9662 ▁nica -9663 ▁paka -9664 ponang -9665 tamina -9666 ▁kumpe -9667 ▁panau -9668 ▁third -9669 ▁watch -9670 intuang -9671 ▁anuman -9672 ▁wikipe -9673 ▁atomiko -9674 ▁lathala -9675 ▁nalikha -9676 ▁neander -9677 ▁talento -9678 ▁katolika -9679 ▁nakasama -9680 ▁alejandro -9681 ▁katiyakan -9682 ▁0000-0000. -9683 ▁bilangguan -9684 ▁elektromagne -9685 ▁nangangasiwa -9686 cta -9687 gir -9688 heo -9689 mod -9690 psy -9691 |” -9692 cape -9693 gabi -9694 mpon -9695 velt -9696 ▁ann -9697 ▁dos -9698 ▁fis -9699 ▁fox -9700 ▁oca -9701 banon -9702 sical -9703 ▁clin -9704 ▁dele -9705 ▁diam -9706 ▁guer -9707 ▁gumu -9708 ▁kahu -9709 ▁mona -9710 ▁payo -9711 ▁very -9712 daglat -9713 kristi -9714 ▁***** -9715 ▁benta -9716 ▁guard -9717 ▁mauri -9718 ▁money -9719 ▁nagti -9720 ▁pagki -9721 ▁primi -9722 ▁puwit -9723 durulot -9724 osevelt -9725 pisanan -9726 tanding -9727 ▁design -9728 ▁eksena -9729 ▁himala -9730 ▁matalo -9731 ▁pantas -9732 ▁mukhang -9733 ▁pagdaan -9734 ▁pagguho -9735 ▁panayam -9736 ▁sadyang -9737 ▁direction -9738 ▁inilibing -9739 ▁mediteran -9740 ▁sandaling -9741 ▁kasintahan -9742 ▁nagkakaisa -9743 ▁obserbasyon -9744 ▁pinagkukunan -9745 ▁nagsasariling -9746 )) -9747 /) -9748 az -9749 bod -9750 out -9751 shō -9752 ▁dz -9753 elek -9754 vich -9755 vina -9756 ▁dum -9757 ▁eva -9758 ▁oto -9759 kubre -9760 kulay -9761 lando -9762 nosis -9763 tayog -9764 white -9765 yeong -9766 ▁arki -9767 ▁jere -9768 ▁maru -9769 ▁mesi -9770 ▁test -9771 ▁used -9772 lutang -9773 tangga -9774 ▁ambag -9775 ▁bayad -9776 ▁bryan -9777 ▁cesar -9778 ▁civil -9779 ▁koran -9780 ▁palad -9781 ▁stone -9782 ▁track -9783 ibagong -9784 ▁apollo -9785 ▁balahi -9786 ▁diwang -9787 ▁dugong -9788 ▁garden -9789 ▁natamo -9790 ▁patrol -9791 ▁sumuko -9792 ▁yahweh -9793 internas -9794 ▁abraham -9795 ▁ikalito -9796 ▁justice -9797 ▁pagpasa -9798 ▁tumigil -9799 nobyembre -9800 ▁bertebra -9801 ▁cambodia -9802 ▁kamalian -9803 ▁atomikong -9804 ▁empleyado -9805 ▁demokrasya -9806 ▁maramihang -9807 ▁pahayagang -9808 ▁sustansiya -9809 ▁kombinasyon -9810 ▁relatibidad -9811 ▁nagpapahintulot -9812 cei -9813 cli -9814 etz -9815 gel -9816 moy -9817 yen -9818 fied -9819 puri -9820 saki -9821 ushi -9822 vada -9823 ▁glu -9824 ▁len -9825 ▁lit -9826 craft -9827 kreto -9828 ▁beat -9829 ▁biya -9830 ▁blog -9831 ▁gian -9832 ▁jazz -9833 ▁maso -9834 ▁rita -9835 gender -9836 likano -9837 mentum -9838 saurus -9839 ▁000-0 -9840 ▁bayag -9841 ▁czech -9842 ▁lunti -9843 ▁short -9844 ▁tempo -9845 ▁title -9846 ▁(0000- -9847 ▁alaala -9848 ▁binata -9849 ▁damaso -9850 ▁gordon -9851 ▁germany -9852 ▁karatig -9853 ▁masbate -9854 ▁natukoy -9855 ▁pagbibi -9856 ▁pagpopro -9857 ▁argumento -9858 ▁kuwadrado -9859 ▁palagiang -9860 pangunahing -9861 ▁elektrikal -9862 ▁kabiserang -9863 ▁mitolohiya -9864 ▁nakikitang -9865 ▁operasyong -9866 ▁pagpapaliwanag -9867 cd -9868 ev -9869 dak -9870 ▁dc -9871 000) -9872 guhit -9873 hango -9874 lipin -9875 lisap -9876 mpara -9877 ▁aral -9878 ▁bell -9879 ▁klin -9880 ▁manu -9881 ▁marx -9882 ▁nova -9883 ▁rama -9884 liling -9885 sining -9886 ▁clark -9887 ▁drive -9888 ▁never -9889 ▁shang -9890 ▁tagal -9891 hanggan -9892 paslang -9893 tantiya -9894 ▁armado -9895 ▁maabot -9896 ▁masaya -9897 ▁parusa -9898 ▁pinsan -9899 ▁araneta -9900 ▁diliman -9901 ▁naiulat -9902 ▁release -9903 ▁tandang -9904 ▁benjamin -9905 ▁carolina -9906 ▁clippers -9907 ▁ipinagka -9908 ▁kapansin -9909 ▁mekaniks -9910 ▁makapagpa -9911 ▁napalitan -9912 ▁pagbisita -9913 ▁isinusulat -9914 ▁limitadong -9915 ▁teoretikal -9916 ▁dokumentong -9917 ▁kababaihang -9918 ▁magkahiwalay -9919 ▁pandaigdigan -9920 ▁pinakatanyag -9921 ?” -9922 jr -9923 ui -9924 mol -9925 sea -9926 sko -9927 diin -9928 gara -9929 orge -9930 wagi -9931 what -9932 with -9933 ▁emi -9934 ▁kha -9935 ▁mew -9936 ▁rio -9937 gunan -9938 huwag -9939 lermo -9940 rones -9941 tagon -9942 uusig -9943 veral -9944 walag -9945 yaang -9946 ▁anda -9947 ▁holy -9948 ▁ikot -9949 ▁magn -9950 ▁sche -9951 maneho -9952 ▁digri -9953 ▁epiko -9954 ▁hanap -9955 ▁kahon -9956 ▁krist -9957 ▁memor -9958 ▁navar -9959 ▁staff -9960 seryeng -9961 tellite -9962 ulaklak -9963 ▁isulat -9964 ▁nakahi -9965 ▁nation -9966 ▁rights -9967 ▁alhebra -9968 ▁century -9969 ▁kulisap -9970 ▁turkish -9971 ▁amorsolo -9972 ▁nagpasya -9973 ▁organong -9974 paglilinaw -9975 ▁hidroheno -9976 ▁kapakanan -9977 ▁mekanismo -9978 ▁sebastian -9979 ▁september -9980 ▁ebolusyona -9981 ▁muntinlupa -9982 ▁altapresyon -9983 ▁naapektuhan -9984 ▁pakikipagsa -9985 ▁pangkatawan -9986 ▁pagpapakilala -9987 hig -9988 lya -9989 tep -9990 blan -9991 live -9992 ples -9993 ▁dun -9994 ▁haw -9995 ▁iwa -9996 lugan -9997 pinoy -9998 sogon -9999 ▁00:0 -10000 ▁doug -10001 ▁myan -10002 ▁roll -10003 ▁scot -10004 ▁yuki -10005 iingat -10006 ▁miche -10007 ▁voice -10008 associa -10009 ristang -10010 sampung -10011 ▁action -10012 ▁balang -10013 ▁clemen -10014 ▁hudyat -10015 ▁ibalik -10016 ▁african -10017 ▁foreign -10018 ▁katihan -10019 ▁knowles -10020 ▁libreng -10021 ▁likuran -10022 ▁panitik -10023 ▁pintuan -10024 tansiyang -10025 ▁augustus -10026 ▁marunong -10027 ▁northern -10028 ▁katapatan -10029 ▁maunawaan -10030 ▁nakaranas -10031 ▁performan -10032 ▁kondisyong -10033 ▁humahantong -10034 ▁nagpasimula -10035 ▁magkakasunod -10036 ▁nakakatulong -10037 ▁pinakakilala -10038 ▁nakatatandang -10039 gic -10040 ched -10041 load -10042 mbre -10043 miss -10044 vana -10045 yapa -10046 ▁pik -10047 bukod -10048 erial -10049 serva -10050 simba -10051 terya -10052 trian -10053 ▁apek -10054 ▁bono -10055 ▁effe -10056 ▁kump -10057 ▁lipa -10058 ▁many -10059 ▁nari -10060 ▁octo -10061 ▁pino -10062 ▁race -10063 ▁taya -10064 ▁view -10065 tangan -10066 ▁aabot -10067 ▁color -10068 ▁dante -10069 ▁impos -10070 ▁isama -10071 ▁kevin -10072 ▁nguni -10073 ▁paghu -10074 palaran -10075 trinang -10076 ▁00:00, -10077 ▁affair -10078 ▁father -10079 ▁kasika -10080 ▁martir -10081 ▁metabo -10082 ▁output -10083 ▁pagsis -10084 ▁pangme -10085 ▁pinata -10086 ▁police -10087 ▁tumama -10088 ▁walter -10089 ▁lumisan -10090 ▁million -10091 ▁nigeria -10092 ▁opinyon -10093 ▁patrick -10094 ▁pinaghi -10095 ▁sakupin -10096 ▁sapiens -10097 tangkilik -10098 ▁bilanggo -10099 ▁kayumang -10100 ▁magdulot -10101 ▁medicine -10102 ▁nakalaan -10103 ▁pagsakop -10104 ▁pagtakbo -10105 ▁hinduismo -10106 ▁nalilikha -10107 ▁namamatay -10108 ▁pagtulong -10109 ▁roosevelt -10110 playstation -10111 ▁ihahambing -10112 ▁konklusyon -10113 ▁pagbubuntis -10114 ▁pennsylvania -10115 ▁rebolusyonaryo -10116 cr -10117 hna -10118 odo -10119 tau -10120 ▁tb -10121 .”” -10122 cado -10123 koto -10124 mayo -10125 muti -10126 reau -10127 ▁bad -10128 ▁did -10129 ▁ros -10130 aalsa -10131 ensus -10132 grama -10133 grapo -10134 harma -10135 masid -10136 tiful -10137 ▁cari -10138 ▁cour -10139 ▁hand -10140 ▁igna -10141 ▁iron -10142 ▁lina -10143 ▁secu -10144 bukang -10145 pisika -10146 united -10147 ▁cairo -10148 ▁litur -10149 ▁lucia -10150 ▁recep -10151 ▁tumor -10152 pigilan -10153 rubahan -10154 ▁alaska -10155 ▁bantay -10156 ▁bhutan -10157 ▁empire -10158 ▁histor -10159 ▁kabana -10160 ▁makiki -10161 ▁nakaga -10162 lahatang -10163 ▁belhika -10164 ▁kargang -10165 ▁railway -10166 ▁armadong -10167 ▁nagpunta -10168 ▁tulungan -10169 ▁nagagamit -10170 ▁pinangung -10171 ▁idineklara -10172 ▁komedyante -10173 ▁patalastas -10174 ▁sekwensiya -10175 ▁mandaluyong -10176 ▁panatilihin -10177 ▁tagapagmana -10178 ▁distribusyon -10179 /, -10180 if -10181 ola -10182 ruk -10183 cedo -10184 juan -10185 kasu -10186 like -10187 mbus -10188 sida -10189 ▁nad -10190 rikal -10191 ▁alum -10192 ▁amino -10193 ▁laura -10194 ▁tatlu -10195 ▁titan -10196 culture -10197 umpaman -10198 ▁astero -10199 ▁brunei -10200 piritwal -10201 ▁ipinasa -10202 ▁papaano -10203 ▁patayin -10204 ▁sapatos -10205 ▁scholar -10206 ▁division -10207 ▁epektibo -10208 ▁franklin -10209 ▁gilgamesh -10210 ▁hipotesis -10211 ▁hollywood -10212 ▁monumento -10213 ▁palestina -10214 ▁pagsusulit -10215 ▁talambuhay -10216 ▁naglalayong -10217 ▁pinagmulang -10218 ▁commonwealth -10219 ▁pagkakatulad -10220 ▁nagpapakitang -10221 ▁nagmumungkahing -10222 0- -10223 cyc -10224 ira -10225 zee -10226 zpi -10227 chez -10228 coun -10229 etta -10230 gene -10231 moni -10232 test -10233 tnan -10234 buong -10235 komun -10236 labin -10237 vakia -10238 ▁euse -10239 ▁hiwa -10240 ▁jeho -10241 ▁ulap -10242 lubong -10243 ▁antar -10244 ▁jason -10245 ▁nagpu -10246 ▁pabor -10247 ▁semen -10248 chester -10249 ▁ahente -10250 ▁bumoto -10251 ▁female -10252 ▁grammy -10253 ▁mikros -10254 ▁mister -10255 ▁pantig -10256 ▁pataas -10257 ▁tingin -10258 duksiyon -10259 ▁daluyan -10260 ▁isagawa -10261 ▁kasalan -10262 ▁munting -10263 ▁musical -10264 ▁progres -10265 ▁rebelde -10266 ▁theater -10267 kripsiyon -10268 ▁pisikong -10269 ▁tagagawa -10270 ▁tumanggi -10271 utstanding -10272 ▁kasikatan -10273 ▁makaagham -10274 ▁pagbigkas -10275 ▁doktrinang -10276 ▁indonesian -10277 ▁kaparaanan -10278 ▁kinabukasan -10279 ▁nilalarawan -10280 !” -10281 __ -10282 dik -10283 lou -10284 rem -10285 ski -10286 tod -10287 tya -10288 hout -10289 muha -10290 rent -10291 ▁uno -10292 cilia -10293 cious -10294 gawan -10295 ibong -10296 rious -10297 ▁koro -10298 ▁lati -10299 ▁obli -10300 ▁pika -10301 alaala -10302 loocan -10303 takwil -10304 ▁conso -10305 ▁elena -10306 ▁penta -10307 ▁agency -10308 ▁borneo -10309 ▁caesar -10310 ▁eksplo -10311 ▁gulong -10312 ▁harang -10313 ▁hardin -10314 ▁higher -10315 ▁pierre -10316 ▁senior -10317 gallanes -10318 ▁napanga -10319 ▁olympic -10320 ▁mabigyan -10321 ▁mamimili -10322 ▁nakakita -10323 ▁salaping -10324 ▁autoridad -10325 ▁kabatiran -10326 ▁kautusang -10327 ▁pagbabawas -10328 ▁panibagong -10329 ▁touchdowns -10330 ▁pinakamagaling -10331 aki -10332 hab -10333 rug -10334 íng -10335 dary -10336 edad -10337 flag -10338 gers -10339 ktot -10340 rupo -10341 tali -10342 tide -10343 tris -10344 vine -10345 ▁tab -10346 ▁viz -10347 chine -10348 dings -10349 pping -10350 rilla -10351 ▁sipi -10352 ▁tutu -10353 ▁ultra -10354 ▁would -10355 mumulan -10356 ▁atenas -10357 ▁eksklu -10358 ▁flores -10359 ▁legend -10360 ▁lámang -10361 ▁naabot -10362 ▁pumili -10363 ▁skyway -10364 ▁tennis -10365 graduate -10366 ▁ideyang -10367 ▁kwantum -10368 ▁napunta -10369 ▁pagbili -10370 ▁stewart -10371 ▁sumabog -10372 ▁through -10373 ▁buhangin -10374 ▁nagwakas -10375 ▁nakasaad -10376 ▁pangkabu -10377 ▁kapasidad -10378 ▁lisensiya -10379 ▁inanunsiyo -10380 ▁mandirigma -10381 ▁instrumento -10382 ▁magkabilang -10383 ▁neanderthal -10384 ▁pagsasalita -10385 ▁wikipediang -10386 ▁kontribusyon -10387 ▁pagpapahalaga -10388 bug -10389 ▁ok -10390 cide -10391 gami -10392 igen -10393 pulo -10394 rane -10395 toma -10396 ▁aya -10397 ▁def -10398 ▁lao -10399 ▁saw -10400 dinig -10401 ebreo -10402 irere -10403 rated -10404 rehen -10405 ▁mahu -10406 ▁sher -10407 .00.00 -10408 ▁inhen -10409 ▁konde -10410 ▁subdi -10411 ▁traba -10412 lisismo -10413 negosyo -10414 padding -10415 ▁ibigay -10416 ▁mother -10417 ▁taglay -10418 diskubre -10419 ▁biglang -10420 ▁concert -10421 ▁itinaas -10422 ▁myanmar -10423 ▁teleser -10424 ▁tsinong -10425 ▁fakultad -10426 ▁kantidad -10427 ▁manatili -10428 ▁pampangu -10429 ▁protocol -10430 ▁sorsogon -10431 ▁katubigan -10432 ▁dimensiyon -10433 ▁gayumpaman -10434 ▁magkapatid -10435 ▁pangunguna -10436 ▁dalawampung -10437 ▁pakikidigma -10438 ▁pinagbibidahan -10439 ▁responsibilidad -10440 “( -10441 duk -10442 elf -10443 gui -10444 hur -10445 udo -10446 beto -10447 dara -10448 epis -10449 nasi -10450 ondo -10451 ▁abc -10452 ▁mys -10453 ▁nes -10454 tonin -10455 ▁days -10456 ▁peno -10457 ▁sibi -10458 ▁susi -10459 mistry -10460 onikal -10461 ▁blood -10462 ▁byzan -10463 ▁desig -10464 ▁deter -10465 ▁exten -10466 ▁guide -10467 ▁homin -10468 ▁kasag -10469 ▁konek -10470 ▁lanka -10471 ▁local -10472 ▁offic -10473 ▁subic -10474 ▁inquir -10475 ▁neuron -10476 rianismo -10477 tangkang -10478 untunang -10479 ▁aparato -10480 ▁maglala -10481 ▁nagnana -10482 ▁patimog -10483 ▁physics -10484 ▁salcedo -10485 ▁tinapos -10486 ▁kaibahan -10487 ▁michigan -10488 ▁inaangkin -10489 ▁kapisanan -10490 ▁protinang -10491 ▁bangladesh -10492 ▁depinisyon -10493 ▁deribatibo -10494 ▁kahilingan -10495 ▁katunggali -10496 ▁monasteryo -10497 ▁politikong -10498 ▁presensiya -10499 ▁suliraning -10500 ▁disiplinang -10501 ▁kontrobersiyal -10502 0.0 -10503 hog -10504 hus -10505 kov -10506 ▁zu -10507 cles -10508 crip -10509 ctic -10510 temp -10511 tuwa -10512 ▁gua -10513 ▁own -10514 ▁thy -10515 ▁brgy -10516 ▁cord -10517 ▁figh -10518 ▁gino -10519 ▁haru -10520 ▁howe -10521 ▁toyo -10522 resyon -10523 ▁#0000 -10524 ▁anato -10525 ▁belie -10526 ▁fried -10527 ▁kenya -10528 ▁kosmo -10529 ▁magba -10530 ▁manag -10531 ▁obama -10532 ▁recto -10533 ibigang -10534 ▁bubong -10535 ▁maikli -10536 ▁masang -10537 ▁musume -10538 pithecus -10539 ▁average -10540 ▁dalisay -10541 ▁eduardo -10542 ▁indiana -10543 ▁manipis -10544 ▁systems -10545 ▁iginuhit -10546 ▁imperyal -10547 ▁pangmata -10548 ▁inhinyero -10549 ▁pumapasok -10550 ▁ginintuang -10551 ▁kampeonato -10552 ▁perpektong -10553 ▁cellpadding -10554 ▁ipinakikita -10555 ▁nakatakdang -10556 ▁tinanggihan -10557 ▁napakalaking -10558 ▁kontrobersiya -10559 ▁pinangungunahan -10560 lé -10561 hum -10562 ▁ao -10563 ▁if -10564 ▁lg -10565 cius -10566 helm -10567 ugan -10568 ▁kei -10569 ▁nis -10570 biyet -10571 final -10572 lugad -10573 rence -10574 tigil -10575 ▁alko -10576 ▁june -10577 ▁quia -10578 agosto -10579 dragon -10580 record -10581 ultang -10582 walaan -10583 ▁brand -10584 ▁gales -10585 ▁mongo -10586 ▁plato -10587 ▁songs -10588 ▁binili -10589 ▁compos -10590 ▁merong -10591 ▁olanda -10592 ▁pinala -10593 organisa -10594 ▁against -10595 ▁destina -10596 ▁kalsada -10597 ▁marcelo -10598 ▁tagpuan -10599 ▁hiniling -10600 ▁tagsibol -10601 ▁aktibista -10602 ▁benedicto -10603 ▁humahawak -10604 ▁impiyerno -10605 ▁lumaganap -10606 ▁makalikha -10607 ▁political -10608 ▁ginagawang -10609 ▁kasanayang -10610 ▁koneksiyon -10611 ▁mangyayari -10612 ▁paglalapat -10613 ▁alituntunin -10614 ▁binabanggit -10615 ▁impeksiyong -10616 ▁manlalarong -10617 ▁pinapayagan -10618 ▁tumatalakay -10619 ▁pagtataguyod -10620 %) -10621 fly -10622 jar -10623 rer -10624 rik -10625 sci -10626 tab -10627 ceno -10628 cuit -10629 hman -10630 hood -10631 lalo -10632 tson -10633 ures -10634 ▁ace -10635 ▁any -10636 ▁nip -10637 ▁rod -10638 ▁tia -10639 bella -10640 cular -10641 garya -10642 sabog -10643 siste -10644 ▁cast -10645 ▁gamu -10646 ▁jung -10647 ▁kwar -10648 ▁reme -10649 ▁sisi -10650 ▁user -10651 bantay -10652 bisang -10653 duktor -10654 ▁0.000 -10655 ▁archi -10656 ▁hills -10657 ▁oscar -10658 ▁takip -10659 ▁tuhod -10660 ▁editor -10661 ▁singer -10662 ▁alagang -10663 ▁enrique -10664 ▁environ -10665 ▁pampuli -10666 diyosesis -10667 ▁kasamaan -10668 ▁telepono -10669 ▁valencia -10670 ▁kaisipang -10671 ▁paglampas -10672 ▁kapansanan -10673 ▁pagkontrol -10674 ▁sapilitang -10675 ▁sinimulang -10676 ▁supporting -10677 ▁komplikadong -10678 ▁pagkakasunud -10679 ▁pinakakilalang -10680 tō -10681 yō -10682 eki -10683 flu -10684 nge -10685 .”” -10686 erie -10687 lene -10688 oney -10689 bilog -10690 tokyo -10691 ▁cher -10692 ▁cole -10693 ▁inii -10694 ▁link -10695 ▁nlex -10696 ▁soma -10697 ▁sura -10698 ▁thal -10699 durusa -10700 ▁asean -10701 ▁barba -10702 ▁botan -10703 ▁donya -10704 ▁libya -10705 ▁manan -10706 ▁pagko -10707 ▁radya -10708 ▁stars -10709 lungkot -10710 ▁alisin -10711 ▁centre -10712 ▁dulong -10713 ▁hating -10714 ▁kamang -10715 ▁ocampo -10716 ▁pastol -10717 ▁radyal -10718 ▁report -10719 ▁bacolod -10720 ▁banyaga -10721 ▁lebanon -10722 ▁makapal -10723 ▁malabon -10724 ▁napoles -10725 ▁sulatin -10726 00,000)” -10727 ▁bersyong -10728 ▁governor -10729 ▁nagbunga -10730 ▁pagbubuo -10731 ▁producer -10732 ▁kumikilos -10733 ▁massachus -10734 ▁pagtanggi -10735 ▁repormang -10736 ▁inilalagay -10737 ▁pamilihang -10738 ▁psychology -10739 ▁karamdamang -10740 ▁laboratoryo -10741 ▁prinsipyong -10742 ▁”(00,000)” -10743 ▁pinagmumulan -10744 ▁sinuportahan -10745 ▁pinakadakilang -10746 lez -10747 sog -10748 toc -10749 ürk -10750 ▁mt -10751 etts -10752 inen -10753 paro -10754 ▁das -10755 ▁mrt -10756 ▁ras -10757 ▁sei -10758 ▁vul -10759 ,000) -10760 bihan -10761 cardo -10762 great -10763 kayan -10764 likom -10765 rolyo -10766 talon -10767 ▁alan -10768 ▁flag -10769 ▁inap -10770 ▁karl -10771 ▁pers -10772 ▁qing -10773 ▁taal -10774 ▁them -10775 kwenta -10776 ligtad -10777 panana -10778 ▁april -10779 ▁bakla -10780 ▁being -10781 ▁congo -10782 ▁ebreo -10783 ▁fairy -10784 ▁kinan -10785 ▁magic -10786 ▁pampe -10787 ▁turko -10788 ilbihan -10789 kasundu -10790 konekta -10791 ▁alamin -10792 ▁bihira -10793 ▁choice -10794 ▁flight -10795 ▁homose -10796 ▁humani -10797 ▁natura -10798 ▁therap -10799 ▁usapin -10800 pelikula -10801 ▁bandila -10802 ▁barbara -10803 ▁eukaryo -10804 ▁idinaos -10805 ▁inirere -10806 ▁itinagu -10807 ▁katinig -10808 billboard -10809 ▁ikinasal -10810 ▁indiyano -10811 ▁kakaunti -10812 ▁kolonyal -10813 ▁kumukuha -10814 ▁tagapayo -10815 ▁esperanza -10816 ▁isinaayos -10817 ▁salvacion -10818 ▁glandulang -10819 ▁kasagsagan -10820 ▁magallanes -10821 ▁pagbebenta -10822 ▁astronomiya -10823 ▁pangingisda -10824 ▁nagtatanghal -10825 ▁pinakahuling -10826 ▁tagapagtaguyod -10827 mr -10828 bow -10829 myo -10830 tou -10831 xin -10832 caya -10833 food -10834 gala -10835 mono -10836 mont -10837 ▁age -10838 ▁iri -10839 ▁sap -10840 abril -10841 banal -10842 point -10843 tance -10844 usuke -10845 ▁:*” -10846 ▁alki -10847 ▁lung -10848 ▁next -10849 ▁palo -10850 ▁sagu -10851 ▁topo -10852 (0000) -10853 masdan -10854 ngunit -10855 pamban -10856 ▁ensik -10857 ▁fidel -10858 ▁handa -10859 ▁heter -10860 ▁kanin -10861 ▁panlu -10862 ▁pwede -10863 ▁susan -10864 cations -10865 inasyon -10866 konsumo -10867 special -10868 ▁liping -10869 ▁pagasa -10870 ▁affairs -10871 ▁erectus -10872 ▁karapat -10873 ▁legazpi -10874 ▁misyong -10875 ▁morales -10876 ▁nagtamo -10877 ▁pagbasa -10878 ▁pinagta -10879 ▁balahibo -10880 ▁diyosang -10881 ▁kabahagi -10882 ▁lumalaki -10883 ▁panggaga -10884 ▁universi -10885 ▁broadcast -10886 ▁nasusulat -10887 ▁serotonin -10888 ▁pakiramdam -10889 ▁0-0000-0000 -10890 ▁diplomatiko -10891 ▁katungkulan -10892 ▁performance -10893 ▁klasipikasyon -10894 ▁nagmumungkahi -10895 fc -10896 eti -10897 hak -10898 mud -10899 ▁fm -10900 agri -10901 cala -10902 free -10903 inis -10904 mund -10905 tela -10906 zaga -10907 ▁etc -10908 mamas -10909 ruang -10910 tella -10911 track -10912 ▁0-00 -10913 ▁batu -10914 ▁clau -10915 ▁said -10916 ▁susu -10917 ▁wolf -10918 istiko -10919 ▁braso -10920 ▁palay -10921 ▁talon -10922 ▁tatay -10923 bispong -10924 landiya -10925 lubhasa -10926 opisyal -10927 spacing -10928 ▁dakong -10929 ▁gitara -10930 ▁heaven -10931 ▁mayaya -10932 ▁search -10933 ▁semina -10934 ▁statis -10935 tasyonal -10936 ▁bernard -10937 ▁mandara -10938 ▁sangkot -10939 ▁stephen -10940 ▁tinipon -10941 ▁analysis -10942 ▁biglaang -10943 ▁densidad -10944 ▁historya -10945 ▁kumbento -10946 ▁pinipili -10947 ▁salamang -10948 ▁astronomi -10949 ▁banyagang -10950 ▁galaksiya -10951 ▁kalimitan -10952 ▁mananakop -10953 ▁sinubukan -10954 ▁commercial -10955 ▁ekspresyon -10956 ▁kinalaunan -10957 ▁pagkawasak -10958 ▁pamamahagi -10959 ▁publishing -10960 ▁pagmamayari -10961 ▁propesyunal -10962 ht -10963 ão -10964 ▁λ -10965 rka -10966 sco -10967 ▁aa -10968 date -10969 llen -10970 mote -10971 weba -10972 yain -10973 zada -10974 ▁fur -10975 ▁guz -10976 ▁kat -10977 ▁moz -10978 ▁tou -10979 ▁vla -10980 andar -10981 hanin -10982 tanto -10983 ▁abad -10984 ▁adam -10985 ▁bari -10986 ▁dang -10987 ▁hypo -10988 ▁moto -10989 ▁rico -10990 ▁sira -10991 ▁tria -10992 lohiko -10993 tikano -10994 ▁banga -10995 ▁inapo -10996 ▁resep -10997 lismong -10998 mpanzee -10999 patitis -11000 ▁ermita -11001 ▁latino -11002 ▁tourna -11003 ▁kawayan -11004 ▁klasiko -11005 ▁mesiyas -11006 papalagay -11007 ▁balakang -11008 ▁humalili -11009 ▁ipalabas -11010 ▁istadyum -11011 ▁minister -11012 ▁nananaig -11013 ▁paglaban -11014 trukturang -11015 ▁kamaynila -11016 ▁sinamahan -11017 ▁tagagamit -11018 ▁kalendaryo -11019 ▁kaugaliang -11020 ▁magbibigay -11021 ▁pananagutan -11022 ▁(0000-0000), -11023 ▁mapagkukunan -11024 ▁pinakabatang -11025 dhi -11026 kyu -11027 mur -11028 sos -11029 upo -11030 bana -11031 gion -11032 rism -11033 rose -11034 ▁coo -11035 ▁joy -11036 ▁lyn -11037 ▁rie -11038 ▁row -11039 ester -11040 gasan -11041 ligsa -11042 perto -11043 ▁both -11044 ▁dead -11045 ▁endo -11046 ▁grap -11047 ▁guin -11048 ▁hell -11049 ▁mase -11050 ▁naku -11051 ▁wave -11052 likado -11053 ritong -11054 tugtog -11055 ▁brian -11056 ▁ibinu -11057 ▁judah -11058 ▁matsu -11059 ▁salik -11060 ▁steve -11061 ▁barang -11062 ▁before -11063 ▁bumili -11064 ▁handog -11065 ▁hinihi -11066 ▁iilang -11067 ▁nahuli -11068 ▁sakuna -11069 ▁tuyong -11070 ▁bakuran -11071 ▁fashion -11072 ▁katalik -11073 ▁naglaho -11074 ▁ortigas -11075 ▁paglulu -11076 ▁akademya -11077 ▁disorder -11078 ▁ipininta -11079 ▁(0000–00) -11080 ▁authority -11081 ▁limitasyon -11082 ▁paghihirap -11083 ▁pambobomba -11084 ▁representa -11085 ▁cellspacing -11086 ▁kamaynilaan -11087 ▁massachusetts -11088 ▁pangangalakal -11089 chia -11090 hino -11091 ilin -11092 sela -11093 tail -11094 zone -11095 ▁ida -11096 ▁mao -11097 ▁oxy -11098 ▁usu -11099 digan -11100 malay -11101 uusap -11102 worth -11103 ▁bino -11104 ▁guar -11105 ▁hira -11106 ▁miya -11107 ▁mura -11108 ▁opti -11109 ▁0000- -11110 ▁archa -11111 ▁radia -11112 ▁reich -11113 ▁thing -11114 ▁while -11115 ibabang -11116 ▁atleta -11117 ▁deuter -11118 ▁factor -11119 ▁ginang -11120 ▁grande -11121 ▁kongre -11122 ▁obando -11123 ▁oblast -11124 ▁palayo -11125 ▁pampro -11126 ▁pawang -11127 ▁plasma -11128 ▁singaw -11129 ▁taylor -11130 ▁bulkang -11131 ▁friends -11132 ▁ituring -11133 ▁joaquin -11134 ▁kretase -11135 ▁lumipas -11136 ▁ottoman -11137 ▁pananim -11138 ▁soriano -11139 ▁suprema -11140 ▁bantayog -11141 ▁caloocan -11142 ▁espirito -11143 ▁kalakhan -11144 ▁malalang -11145 ▁napansin -11146 ▁napiling -11147 ▁ninanais -11148 ▁pressure -11149 ▁sanskrit -11150 industriya -11151 ▁historyan -11152 ▁indonesya -11153 ▁itinakwil -11154 ▁nakakapag -11155 ▁paggalang -11156 ▁venezuela -11157 ▁nagtanghal -11158 ▁nakasentro -11159 ▁pinansiyal -11160 ▁#0000.00.00 -11161 ▁kumpetisyon -11162 ▁pambihirang -11163 ▁kapanahunang -11164 ▁napapabilang -11165 ▁administratibo -11166 ▁eksperimentong -11167 ▁pinakamababang -11168 (0) -11169 bie -11170 eth -11171 hei -11172 kka -11173 ksa -11174 ore -11175 twa -11176 dede -11177 elle -11178 eros -11179 lagi -11180 llet -11181 loyd -11182 moro -11183 pita -11184 trie -11185 ▁$00 -11186 ▁:** -11187 ▁cry -11188 ▁suc -11189 cient -11190 dante -11191 dress -11192 hiram -11193 idong -11194 kopyo -11195 marie -11196 perso -11197 ▁ayos -11198 ▁bush -11199 ▁lamb -11200 ▁reco -11201 ▁tono -11202 ▁viva -11203 austra -11204 tulang -11205 ▁ceres -11206 ▁every -11207 ▁kabig -11208 ▁kalan -11209 ▁robot -11210 ▁viral -11211 ▁downey -11212 ▁indian -11213 ▁kalipa -11214 ▁paggas -11215 ▁thalía -11216 ▁vienna -11217 tagpuang -11218 ▁matalik -11219 ▁parehas -11220 ▁ranking -11221 ▁sekunda -11222 ▁animated -11223 ▁basilika -11224 ▁libertad -11225 ▁baybaying -11226 ▁frederick -11227 ▁makabayan -11228 ▁pagpipili -11229 ▁lalawigang -11230 ▁panginoong -11231 ▁reaksiyong -11232 ▁manlalakbay -11233 ▁konsentrasyon -11234 én -11235 kou -11236 mme -11237 rna -11238 ▁ix -11239 ▁ou -11240 —- -11241 bubu -11242 good -11243 home -11244 libe -11245 ueva -11246 ▁bic -11247 ▁ioc -11248 ▁swa -11249 human -11250 karyo -11251 patay -11252 ticle -11253 ungay -11254 ▁atin -11255 ▁dinu -11256 ▁dong -11257 ▁kuha -11258 ▁make -11259 ▁pito -11260 ▁shia -11261 ▁trea -11262 panish -11263 ▁albay -11264 ▁arius -11265 ▁burma -11266 ▁chile -11267 ▁ilaya -11268 ▁nutri -11269 ▁tolen -11270 natural -11271 ▁ilipat -11272 ▁javier -11273 ▁kawing -11274 ▁ninais -11275 ▁osiris -11276 ▁pirami -11277 ▁unggoy -11278 parehong -11279 ▁antioch -11280 ▁calamba -11281 ▁marahas -11282 ▁montene -11283 ▁wilhelm -11284 struction -11285 ▁cultural -11286 ▁exchange -11287 ▁magtatag -11288 ▁pinalaya -11289 ▁kasamahan -11290 ▁maiikling -11291 ▁pagpaplano -11292 ▁pagpipinta -11293 ▁kategoryang -11294 ▁nakapaligid -11295 ▁pinakasikat -11296 ▁istrakturang -11297 (0 -11298 jay -11299 ▁ae -11300 bell -11301 data -11302 habi -11303 ners -11304 poly -11305 tiba -11306 tiny -11307 year -11308 ▁fic -11309 ▁fit -11310 ▁how -11311 ▁too -11312 impor -11313 lante -11314 lason -11315 wento -11316 yashi -11317 young -11318 ▁akka -11319 ▁beta -11320 ▁fame -11321 ▁jets -11322 ▁lili -11323 ▁ming -11324 ▁sung -11325 ▁wind -11326 antala -11327 bundok -11328 kontin -11329 people -11330 theast -11331 ▁grace -11332 ▁lunas -11333 ▁sirya -11334 ▁sosyo -11335 ▁store -11336 tionary -11337 zerland -11338 ▁commun -11339 ▁dalhin -11340 ▁isahan -11341 ▁kabaly -11342 ▁tensor -11343 ▁zoroas -11344 gagaling -11345 ▁however -11346 ▁mathema -11347 ▁pandama -11348 lalarawan -11349 ▁******** -11350 ▁champion -11351 ▁obispong -11352 ▁pagpigil -11353 kapangyari -11354 kinabangan -11355 ▁arkitekto -11356 ▁hemispero -11357 ▁hinikayat -11358 ▁inimbento -11359 ▁satellite -11360 ▁tolentino -11361 ▁malakihang -11362 ▁paglaganap -11363 ▁plataporma -11364 ▁inhinyerong -11365 ▁departamento -11366 ▁seksuwalidad -11367 ▁communication -11368 mg -11369 xx -11370 cou -11371 hot -11372 lug -11373 agle -11374 chel -11375 dura -11376 lone -11377 orus -11378 plas -11379 sage -11380 skri -11381 thia -11382 yera -11383 banta -11384 inaya -11385 names -11386 tasin -11387 vices -11388 ▁alma -11389 ▁amoy -11390 ▁away -11391 ▁hear -11392 ▁hepe -11393 ▁huwe -11394 ▁ilus -11395 ▁lear -11396 ▁mean -11397 ▁sate -11398 dahang -11399 larang -11400 ▁0000″ -11401 ▁darna -11402 ▁sever -11403 ▁study -11404 ▁vista -11405 ▁where -11406 central -11407 lilikha -11408 mamatay -11409 therine -11410 ▁ilabas -11411 ▁jehova -11412 ▁pinana -11413 ▁quiapo -11414 ▁shōnen -11415 ▁sindro -11416 ▁tabing -11417 ▁hanapin -11418 ▁iniisip -11419 ▁kredong -11420 ▁manipol -11421 ▁october -11422 ▁okasyon -11423 ▁pumirma -11424 ▁sobiyet -11425 ikalawang -11426 ▁clemente -11427 ▁lawrence -11428 ▁magagawa -11429 ▁panimula -11430 ▁tuntunin -11431 pakinabang -11432 pambansang -11433 ▁hepatitis -11434 ▁mabawasan -11435 ▁pinalawak -11436 ▁universal -11437 ▁distansiya -11438 ▁espiritwal -11439 ▁industrial -11440 ▁itinaguyod -11441 ▁literature -11442 ▁historyador -11443 ▁inhinyeriya -11444 ▁kretaseyoso -11445 ▁pangkalawakan -11446 ▁konstitusyonal -11447 aya -11448 ech -11449 nai -11450 old -11451 shu -11452 tiz -11453 cris -11454 dean -11455 hian -11456 kami -11457 loro -11458 tiks -11459 ▁cli -11460 ▁map -11461 ▁mck -11462 ▁ska -11463 dista -11464 enero -11465 espes -11466 sions -11467 south -11468 tawak -11469 tekta -11470 ▁copd -11471 ▁gnos -11472 ▁kron -11473 ▁late -11474 ▁moti -11475 ▁odis -11476 ▁wina -11477 estiga -11478 tatürk -11479 utusan -11480 ▁alala -11481 ▁aling -11482 ▁berde -11483 ▁eigen -11484 ▁hatol -11485 ▁piñas -11486 ▁prang -11487 ▁sarah -11488 ▁tuwid -11489 ▁uling -11490 linuhan -11491 pamilya -11492 portang -11493 reasyon -11494 ▁boston -11495 ▁cinema -11496 ▁inyong -11497 ▁komite -11498 ▁makatu -11499 ▁manchu -11500 ▁middle -11501 ▁samari -11502 ▁separa -11503 nolohiya -11504 salamuha -11505 tropical -11506 ▁islamic -11507 ▁librong -11508 ▁magaang -11509 ▁pumanaw -11510 ▁sinuman -11511 ▁edisyong -11512 ▁misteryo -11513 ▁olympics -11514 ▁pantubig -11515 ▁tatsulok -11516 ▁algoritmo -11517 ▁atensiyon -11518 ▁demonstra -11519 ▁ikawalong -11520 ▁kaunlaran -11521 ▁nagtuturo -11522 ▁naitalang -11523 ▁australian -11524 ▁bagumbayan -11525 ▁nawawalang -11526 ▁ehersisyong -11527 ▁pagpaparami -11528 ▁pampelikula -11529 ▁namumulaklak -11530 ▁konstruksiyon -11531 ffi -11532 lyo -11533 rou -11534 vit -11535 ▁ny -11536 ▁sk -11537 dugo -11538 ikaw -11539 kati -11540 most -11541 over -11542 pido -11543 tomo -11544 ▁tus -11545 ▁use -11546 (0000 -11547 berry -11548 compu -11549 kulaw -11550 lagak -11551 lagas -11552 mando -11553 north -11554 uulat -11555 ▁beni -11556 ▁bumi -11557 ▁ekum -11558 ▁eric -11559 ▁futu -11560 ▁lisa -11561 ▁paco -11562 ▁pain -11563 ▁peña -11564 ▁beter -11565 ▁carlo -11566 ▁guang -11567 ▁kyoto -11568 ▁maría -11569 lumpong -11570 ▁bansag -11571 ▁kainin -11572 ▁kasali -11573 ▁kawang -11574 ▁layong -11575 ▁magaan -11576 ▁norway -11577 ▁regalo -11578 ▁silver -11579 ▁basilio -11580 ▁ignacio -11581 ▁pigilan -11582 ▁nagbitiw -11583 ▁pagguhit -11584 ▁regional -11585 -00000-000 -11586 biyolohiya -11587 ▁astronomo -11588 ▁dinosauro -11589 ▁kanonikal -11590 ▁lumilipad -11591 ▁relasyong -11592 ▁sandatang -11593 ▁tinutulan -11594 ▁democratic -11595 ▁dinagdagan -11596 ▁kalagayang -11597 ▁masasamang -11598 ▁naglalabas -11599 ▁nailathala -11600 ▁pagkakamit -11601 ▁pederasyon -11602 ▁sandatahan -11603 ▁matatandang -11604 ▁napatunayan -11605 ▁ipinaliwanag -11606 ▁kontemporaryong -11607 ml -11608 rh -11609 ов -11610 boo -11611 cea -11612 ikh -11613 nit -11614 ote -11615 pic -11616 uss -11617 anna -11618 baby -11619 dami -11620 lago -11621 layt -11622 mapa -11623 vely -11624 ▁plo -11625 ▁yun -11626 dolfo -11627 ladel -11628 lanin -11629 ▁bowl -11630 ▁enki -11631 ▁heri -11632 ▁maii -11633 ▁orbi -11634 ▁ping -11635 ▁tsan -11636 maliit -11637 modern -11638 ▁alice -11639 ▁bawal -11640 ▁dikta -11641 ▁grabi -11642 ▁litid -11643 ▁mitsu -11644 ▁pangi -11645 ▁remix -11646 ▁espada -11647 ▁hybrid -11648 ▁kusang -11649 ▁naruto -11650 ▁pangsa -11651 ▁princi -11652 ▁talang -11653 ▁wangis -11654 hinatnan -11655 ▁angkang -11656 ▁baitang -11657 ▁martine -11658 ▁naglili -11659 ▁saligan -11660 ▁timoteo -11661 disyembre -11662 stitusyon -11663 ▁inquirer -11664 ▁katwiran -11665 ▁matapang -11666 ▁paglubog -11667 ▁reseptor -11668 ▁domestika -11669 ▁katayuang -11670 ▁kayariang -11671 ▁nagnanais -11672 ▁geographic -11673 ▁inakusahan -11674 ▁islamikong -11675 ▁itinakdang -11676 ▁paglalahad -11677 ▁mediteraneo -11678 ▁pagdaragdag -11679 ▁switzerland -11680 ▁pangmatagalang -11681 het -11682 hoe -11683 ppe -11684 pta -11685 ▁fr -11686 ▁io -11687 ible -11688 neum -11689 oras -11690 wall -11691 ▁alu -11692 ▁bbc -11693 ▁equ -11694 ▁eye -11695 ▁got -11696 ▁ltd -11697 alaga -11698 boses -11699 cillo -11700 monte -11701 undam -11702 votas -11703 ▁aris -11704 ▁croa -11705 ▁hans -11706 ▁stru -11707 ngalan -11708 ▁bloke -11709 ▁eston -11710 ▁estre -11711 ▁imbis -11712 ▁resto -11713 ▁shell -11714 ▁termo -11715 ▁timor -11716 busyong -11717 henesis -11718 ▁beauty -11719 ▁biblia -11720 ▁bureau -11721 ▁differ -11722 ▁floren -11723 ▁kanais -11724 ▁sydney -11725 isiplina -11726 ligsahan -11727 tunayang -11728 ▁account -11729 ▁continu -11730 ▁harvard -11731 ▁kumilos -11732 ▁likhang -11733 ▁nilabas -11734 ▁ortodok -11735 ▁takdang -11736 ▁tinatag -11737 ▁chairman -11738 ▁mungkahi -11739 ▁nilalapat -11740 ▁pinagtata -11741 ▁chimpanzee -11742 ▁molekulang -11743 ▁reputasyon -11744 ▁tinatalakay -11745 ور -11746 ▁| -11747 vez -11748 bano -11749 rero -11750 ride -11751 ▁wag -11752 ▁yat -11753 hunyo -11754 lular -11755 mblon -11756 nasti -11757 onita -11758 randa -11759 tings -11760 umano -11761 ▁000- -11762 ▁::” -11763 ▁gana -11764 ▁hits -11765 ▁kuko -11766 ▁siru -11767 ▁yoko -11768 ▁yuan -11769 bourne -11770 cessor -11771 gulong -11772 nasang -11773 ▁felix -11774 ▁nicho -11775 ▁patas -11776 ▁reser -11777 ▁bridge -11778 ▁halong -11779 ▁hunter -11780 ▁kapaki -11781 ▁naisip -11782 ▁nucleo -11783 ▁retrie -11784 ▁romero -11785 ▁sentai -11786 ▁wonder -11787 ▁bigyang -11788 ▁dobleng -11789 ▁maganap -11790 ▁rodrigo -11791 ▁rosales -11792 ▁florence -11793 ▁makatang -11794 ▁nailabas -11795 ▁negatibo -11796 ▁bokalista -11797 ▁ekonomiks -11798 ▁nalathala -11799 ▁magtrabaho -11800 ▁mananalita -11801 ▁montenegro -11802 ▁magagandang -11803 ▁nakakaapekto -11804 ▁nangingibabaw -11805 ▁pangkapayapaan -11806 bb -11807 ál -11808 és -11809 ioh -11810 ium -11811 max -11812 ply -11813 toy -11814 uwe -11815 yap -11816 zzo -11817 000. -11818 code -11819 ines -11820 kuro -11821 lock -11822 moon -11823 nail -11824 poro -11825 rust -11826 then -11827 ▁egy -11828 ▁ern -11829 ▁gio -11830 chang -11831 drama -11832 integ -11833 lanta -11834 murai -11835 trong -11836 ▁cory -11837 ▁kaan -11838 ▁thai -11839 cavite -11840 histro -11841 linois -11842 luktot -11843 nathan -11844 unidad -11845 ▁allen -11846 ▁arena -11847 ▁belar -11848 ▁boson -11849 ▁cover -11850 ▁finan -11851 ▁genre -11852 ▁intro -11853 ▁isaac -11854 ▁julia -11855 ▁lipad -11856 ▁mansa -11857 ▁pasya -11858 ▁sekre -11859 ▁shock -11860 ▁sotto -11861 depende -11862 salamin -11863 ▁buwang -11864 ▁census -11865 ▁guzman -11866 ▁mawala -11867 ▁misaki -11868 ▁period -11869 ▁promin -11870 ▁ritong -11871 ▁strong -11872 ▁tainga -11873 ▁trahed -11874 ▁douglas -11875 ▁eskwela -11876 ▁pagsama -11877 ▁panlupa -11878 ▁radikal -11879 ▁sanchez -11880 ▁tutuloy -11881 ▁umakyat -11882 ▁vincent -11883 setyembre -11884 ▁kodigong -11885 ▁membrano -11886 ▁pamunuan -11887 ▁espesyeng -11888 ▁kabuhayan -11889 ▁00,000,000 -11890 ▁apostoliko -11891 ▁heograpiya -11892 ▁ekonomiyang -11893 ▁pagpapadala -11894 ▁playstation -11895 ▁makabuluhang -11896 ▁pinanggalingan -11897 ▁● -11898 cnn -11899 dap -11900 ear -11901 gur -11902 igu -11903 oru -11904 uwi -11905 ▁ep -11906 anyo -11907 bali -11908 chon -11909 dkas -11910 huma -11911 lupe -11912 pari -11913 sabi -11914 sail -11915 sisi -11916 uran -11917 wara -11918 ▁eba -11919 ▁emb -11920 ▁nel -11921 ▁ore -11922 ▁“” -11923 brity -11924 derno -11925 dison -11926 hanay -11927 marso -11928 music -11929 pampa -11930 tican -11931 uulit -11932 ▁balo -11933 ▁bila -11934 ▁buti -11935 ▁card -11936 ▁dece -11937 ▁kula -11938 ▁nalu -11939 ▁nato -11940 ▁need -11941 ▁sima -11942 ▁tell -11943 doctor -11944 pinaka -11945 ▁00000 -11946 ▁appli -11947 ▁porsy -11948 ▁rosas -11949 ▁speci -11950 ▁sulok -11951 ▁troya -11952 ▁velas -11953 lumpati -11954 olitiko -11955 walhati -11956 ▁baseng -11957 ▁kalaki -11958 ▁komers -11959 ▁mechan -11960 ▁monica -11961 ▁simple -11962 ▁solido -11963 ▁stalin -11964 ▁travel -11965 fication -11966 kumpirma -11967 salungat -11968 ▁dominan -11969 ▁huwebes -11970 ▁ibayong -11971 ▁kahanga -11972 ▁kalinga -11973 ▁matiyak -11974 ▁singles -11975 ▁bumisita -11976 ▁distribu -11977 ▁impormal -11978 ▁industry -11979 ▁kaagahan -11980 ▁martinez -11981 ▁released -11982 ▁iniuugnay -11983 ▁makapasok -11984 ▁matagpuan -11985 ▁kabahaging -11986 ▁katanungan -11987 ▁nagpakasal -11988 ▁pakikitungo -11989 ▁pagpapatakbo -11990 ▁pinarangalan -11991 ▁hurisdiksiyon -11992 np -11993 ān -11994 clu -11995 mah -11996 sch -11997 tua -11998 zza -11999 ▁mb -12000 bras -12001 ckey -12002 doka -12003 esco -12004 foot -12005 iden -12006 maga -12007 rier -12008 rium -12009 ▁fro -12010 ▁isk -12011 ▁job -12012 ▁luc -12013 ▁reh -12014 ▁tsi -12015 burgo -12016 ented -12017 kapan -12018 kswal -12019 malas -12020 mical -12021 tinda -12022 tubre -12023 ▁agon -12024 ▁atom -12025 ▁bohe -12026 ▁bomb -12027 ▁dray -12028 ▁font -12029 ▁fund -12030 ▁gary -12031 ▁kagi -12032 ▁lagi -12033 ▁matt -12034 ▁nilu -12035 ▁puri -12036 gaytay -12037 luklok -12038 mangan -12039 patang -12040 tiyang -12041 ▁(0.00 -12042 ▁hanja -12043 ▁kolum -12044 ▁nitro -12045 ▁oport -12046 ▁alumni -12047 ▁bryant -12048 ▁howard -12049 ▁kazuma -12050 ▁leader -12051 ▁magsil -12052 ▁monghe -12053 ▁pinahi -12054 ▁pusang -12055 ▁talent -12056 ▁wilson -12057 sailalim -12058 ▁alabang -12059 ▁because -12060 ▁finland -12061 ▁iniutos -12062 ▁nangako -12063 ▁navotas -12064 ▁brothers -12065 ▁interbal -12066 ▁military -12067 ▁nagbuhat -12068 ▁orthodox -12069 ▁pagbalik -12070 ▁parirala -12071 ▁premiere -12072 ▁akademiko -12073 ▁ehekutibo -12074 ▁komisyong -12075 ▁nobelista -12076 ▁retrieved -12077 ▁koordinato -12078 ▁nagtatakda -12079 ▁ekspedisyon -12080 ▁impormasyong -12081 ▁nagpapahayag -12082 ▁arkidiyosesis -12083 ▁^ -12084 ane -12085 cir -12086 ibo -12087 rov -12088 zor -12089 elec -12090 enza -12091 lier -12092 mail -12093 mary -12094 nell -12095 rila -12096 tipo -12097 toon -12098 vita -12099 wata -12100 yebe -12101 zakh -12102 ▁dya -12103 ▁und -12104 dence -12105 galit -12106 hashi -12107 ▁audi -12108 ▁capa -12109 ▁dete -12110 ▁half -12111 ▁imba -12112 ▁kids -12113 ▁mega -12114 ▁nilo -12115 ▁rica -12116 ▁tani -12117 ▁tito -12118 bangko -12119 iksing -12120 ▁arter -12121 ▁bikol -12122 ▁break -12123 ▁brook -12124 ▁custo -12125 ▁maxim -12126 ▁month -12127 ▁mount -12128 ▁patak -12129 aangkop -12130 alitang -12131 oktubre -12132 pebrero -12133 ▁aragon -12134 ▁change -12135 ▁doctor -12136 ▁kahina -12137 ▁kudeta -12138 ▁numeri -12139 ▁pilato -12140 ▁pinyin -12141 ▁capital -12142 ▁carmona -12143 ▁chapter -12144 ▁krishna -12145 ▁lumubog -12146 ▁maglaro -12147 ▁martial -12148 ▁plastik -12149 ▁pribado -12150 ▁apelyido -12151 ▁inihalal -12152 ▁maalamat -12153 ▁pagtatag -12154 ▁malawakan -12155 ▁biyolohikal -12156 ▁katalinuhan -12157 ▁pagkabalisa -12158 ▁pamamahayag -12159 ▁manggagawang -12160 ▁pagkakaibang -12161 ▁pampagtatalik -12162 ▁pangkabuhayan -12163 ▁inirerekomenda -12164 ▁nagpapaliwanag -12165 ▁− -12166 dou -12167 ery -12168 hes -12169 kee -12170 ▁*0 -12171 ▁mv -12172 ▁ps -12173 ▁ss -12174 dolf -12175 ener -12176 fred -12177 hibi -12178 isen -12179 kili -12180 kupa -12181 mboy -12182 mmet -12183 mous -12184 opis -12185 prus -12186 suma -12187 tani -12188 wain -12189 zona -12190 ▁chū -12191 ▁hur -12192 ▁iha -12193 ▁noe -12194 bleng -12195 essor -12196 garda -12197 hotep -12198 mpira -12199 suhan -12200 wiang -12201 ▁akto -12202 ▁laos -12203 phobia -12204 ▁aklan -12205 ▁altar -12206 ▁anali -12207 ▁bruce -12208 ▁intel -12209 ▁maimp -12210 ▁manny -12211 ▁nazar -12212 ▁pabri -12213 ▁ruman -12214 ▁tsart -12215 adalupe -12216 gentina -12217 ▁herman -12218 ▁kapita -12219 ▁magkas -12220 ▁piyesa -12221 collapse -12222 position -12223 ▁matamis -12224 ▁nahulog -12225 ▁siglong -12226 ▁stories -12227 ▁wastong -12228 hensiyang -12229 ladelphia -12230 mentasyon -12231 poblacion -12232 ▁illinois -12233 ▁security -12234 ▁magkasama -12235 ▁pagkabata -12236 ▁tagasanay -12237 ▁dalubhasaan -12238 ▁elektrikong -12239 ▁mesopotamia -12240 ▁distribusyong -12241 ée -12242 ▁π -12243 syn -12244 tte -12245 ▁ia -12246 cola -12247 dero -12248 dyet -12249 kisa -12250 kuwa -12251 lolo -12252 quel -12253 sawi -12254 seri -12255 sino -12256 teen -12257 this -12258 uuri -12259 vate -12260 ▁0–0 -12261 ▁arm -12262 ▁bgy -12263 ▁ful -12264 ▁sau -12265 ▁tad -12266 estro -12267 kapag -12268 klamo -12269 liday -12270 tanas -12271 tasis -12272 thuan -12273 tolyo -12274 ▁00” -12275 ▁abso -12276 ▁ante -12277 ▁arte -12278 ▁dyip -12279 ▁naib -12280 ▁naro -12281 ▁saga -12282 ▁spar -12283 ▁suot -12284 bayaan -12285 family -12286 inukob -12287 rekord -12288 writer -12289 ▁abnor -12290 ▁bulga -12291 ▁debut -12292 ▁hilaw -12293 ▁histo -12294 ▁pinto -12295 ▁recei -12296 ▁tseko -12297 imbento -12298 ingatan -12299 kretong -12300 ▁allele -12301 ▁eksten -12302 ▁nasyon -12303 ▁phoeni -12304 ▁pinasi -12305 handriya -12306 ▁alfonso -12307 ▁balikat -12308 ▁drayber -12309 ▁ekwador -12310 ▁frances -12311 ▁makitid -12312 ▁neutron -12313 ▁pagdada -12314 ▁paglaon -12315 ▁skyline -12316 nograpiya -12317 ▁iginawad -12318 ▁kapareha -12319 ▁naghayag -12320 ▁pagtutol -12321 ▁parusang -12322 ▁pinakaka -12323 ▁ranggong -12324 ▁represen -12325 ▁satelayt -12326 ▁benepisyo -12327 ▁hinahanap -12328 ▁kahusayan -12329 ▁pagdadala -12330 ▁napabilang -12331 ▁natagpuang -12332 ▁tournament -12333 ▁magnetikong -12334 ▁substansiya -12335 ▁(0000-0000). -12336 ▁sekwensiyang -12337 ▁eksperimental -12338 ;” -12339 afp -12340 fre -12341 hoo -12342 ryn -12343 sep -12344 duda -12345 enio -12346 hita -12347 lies -12348 nold -12349 saan -12350 temo -12351 tile -12352 vant -12353 ybay -12354 ▁cum -12355 ▁gym -12356 ▁mtv -12357 mante -12358 parte -12359 quiao -12360 saint -12361 tagal -12362 ▁asal -12363 ▁corp -12364 ▁eden -12365 ▁gate -12366 ▁held -12367 ▁hide -12368 ▁lehi -12369 ▁musa -12370 ▁napi -12371 ▁okla -12372 ▁poto -12373 ▁sole -12374 ▁thou -12375 ▁tira -12376 ▁yuri -12377 bunsod -12378 gunita -12379 isipyo -12380 mataas -12381 ▁apple -12382 ▁nietz -12383 ▁sakra -12384 ▁sampu -12385 ▁torre -12386 ▁vegas -12387 isahang -12388 linlang -12389 ▁buntis -12390 ▁called -12391 ▁cancer -12392 ▁dalang -12393 ▁dengue -12394 ▁dinada -12395 ▁maitim -12396 ▁mosyon -12397 ▁pangda -12398 ▁sesyon -12399 ▁umawit -12400 japanese -12401 ▁boltahe -12402 ▁direkta -12403 ▁markang -12404 ▁nucleus -12405 ▁eksperto -12406 ▁filipina -12407 ▁libangan -12408 ▁maghanap -12409 ▁mongolia -12410 ▁nagtungo -12411 ▁pambayad -12412 ▁panauhin -12413 ▁realidad -12414 ▁sariwang -12415 ▁higanteng -12416 ▁katimugan -12417 ▁lingguwis -12418 ▁pagbabasa -12419 ▁convention -12420 ▁imbensiyon -12421 ▁naglalagay -12422 ▁pinanganak -12423 ▁sansinukob -12424 ▁katolisismo -12425 ▁pangangaral -12426 ▁transmisyon -12427 ▁panlalawigan -12428 rö -12429 ст -12430 /” -12431 edi -12432 eli -12433 ete -12434 fal -12435 fur -12436 kir -12437 lob -12438 lua -12439 rgy -12440 sou -12441 burn -12442 deon -12443 dish -12444 hura -12445 mito -12446 wish -12447 ▁rib -12448 ▁sib -12449 ▁sim -12450 ▁tex -12451 0000, -12452 gupan -12453 kibat -12454 mited -12455 oseno -12456 piker -12457 pinal -12458 place -12459 trang -12460 ungad -12461 ▁acti -12462 ▁amin -12463 ▁belo -12464 ▁bros -12465 ▁colu -12466 ▁kuri -12467 ▁lion -12468 ▁rami -12469 ▁rice -12470 ▁same -12471 ▁taun -12472 embaha -12473 enikal -12474 hawang -12475 hilles -12476 kontra -12477 little -12478 pangan -12479 ▁ekono -12480 ▁flash -12481 ▁jaime -12482 ▁linda -12483 ▁palan -12484 ▁roger -12485 ▁sales -12486 ▁takbo -12487 ▁treng -12488 ▁warri -12489 alisyon -12490 lohista -12491 pagsasa -12492 ustuhan -12493 ▁experi -12494 ▁fatima -12495 ▁hangga -12496 ▁hustis -12497 ▁miller -12498 ▁prokla -12499 ▁sonang -12500 ▁tanggu -12501 ▁villar -12502 kwensiya -12503 ▁atatürk -12504 ▁halimba -12505 ▁iligtas -12506 ▁inaalok -12507 ▁magnitu -12508 ▁pikachu -12509 ▁typhoon -12510 ▁colombia -12511 ▁episodes -12512 ▁establis -12513 ▁estilong -12514 ▁graduate -12515 ▁hongkong -12516 ▁kaakibat -12517 ▁pagaaral -12518 panumbalik -12519 ▁kababalag -12520 ▁kabayaran -12521 ▁municipal -12522 ▁pormulang -12523 ▁hanapbuhay -12524 ▁kritisismo -12525 ▁tinulungan -12526 ▁00-00-0000. -12527 ▁alehandriya -12528 ▁ebanghelyong -12529 mt -12530 ▁ᜀ -12531 suk -12532 tug -12533 gaku -12534 idae -12535 ined -12536 ksil -12537 yeon -12538 zyme -12539 ▁ure -12540 ”(” -12541 entes -12542 entil -12543 green -12544 gusto -12545 lesia -12546 terte -12547 triko -12548 ▁bull -12549 ▁cold -12550 ▁coli -12551 ▁doña -12552 ▁leng -12553 ▁ordo -12554 ▁read -12555 ▁rein -12556 ▁rich -12557 ▁sede -12558 ▁snow -12559 ▁sony -12560 ▁whit -12561 lution -12562 rangal -12563 tasang -12564 yapang -12565 ▁bizan -12566 ▁emper -12567 ▁hibla -12568 ▁hyper -12569 ▁letra -12570 ▁merce -12571 ▁norma -12572 ▁talud -12573 ▁upgra -12574 ethoven -12575 onomong -12576 panggap -12577 ▁alfred -12578 ▁franco -12579 ▁hernan -12580 ▁katiwa -12581 ▁mobile -12582 ▁nakhon -12583 ▁papuri -12584 ▁penins -12585 ▁steven -12586 limbagan -12587 puntahan -12588 ▁(0000.) -12589 ▁balyena -12590 ▁diamond -12591 ▁duterte -12592 ▁marcion -12593 ▁monarka -12594 ▁naipapa -12595 ▁pagkama -12596 ▁tumugon -12597 ▁castillo -12598 ▁hangarin -12599 ▁jeremias -12600 ▁momentum -12601 ▁november -12602 ▁oklahoma -12603 ▁rehimeng -12604 ▁tarangka -12605 tipikasyon -12606 ▁beautiful -12607 ▁byzantine -12608 ▁guadalupe -12609 ▁nagsabing -12610 ▁nakapasok -12611 ▁rebeldeng -12612 ▁relations -12613 ▁ekumenikal -12614 ▁emperatris -12615 ▁kontrabida -12616 ▁liberation -12617 ▁kinalabasan -12618 ▁pinakawalan -12619 ▁nararamdaman -12620 ▁pagdidisenyo -12621 ▁pagpapalawak -12622 ▁pagkakalantad -12623 ▁pangangatawan -12624 ▁pinakamalakas -12625 ós -12626 ان -12627 ▁س -12628 yeo -12629 atre -12630 bury -12631 este -12632 gres -12633 ikap -12634 ited -12635 krip -12636 nado -12637 tona -12638 tony -12639 ▁dei -12640 ▁whe -12641 album -12642 cross -12643 eddie -12644 penha -12645 rissa -12646 syang -12647 ▁”0, -12648 ▁chal -12649 ▁diag -12650 ▁iisa -12651 ▁jing -12652 ▁walo -12653 ▁xiii -12654 enital -12655 ibalik -12656 sugang -12657 ▁davis -12658 ▁ganda -12659 ▁husto -12660 ▁julio -12661 ▁macau -12662 ▁milan -12663 ▁niyog -12664 ▁nuong -12665 ▁ponti -12666 ▁scott -12667 ▁still -12668 ▁total -12669 histori -12670 ▁babasa -12671 ▁bihasa -12672 ▁career -12673 ▁humihi -12674 ▁isyung -12675 ▁johann -12676 ▁kawani -12677 ▁kumita -12678 ▁lakers -12679 ▁laruan -12680 ▁matutu -12681 ▁parlia -12682 ▁person -12683 ▁server -12684 ▁villan -12685 ligirang -12686 ▁eskoses -12687 ▁israeli -12688 ▁katangi -12689 ▁lohikal -12690 ▁mercado -12691 ▁milagro -12692 ▁patunay -12693 ▁teodoro -12694 ▁alpabeto -12695 ▁congress -12696 ▁denomina -12697 ▁inglater -12698 ▁magkaiba -12699 ▁mananang -12700 ▁nagmamay -12701 ▁pagawaan -12702 ▁pulmonya -12703 ▁speedway -12704 matematika -12705 ▁tugtuging -12706 ▁ipinatupad -12707 ▁kinumpirma -12708 ▁nagpalabas -12709 ▁nalalabing -12710 ▁paglalayag -12711 ▁pakikibaka -12712 ▁sosyalista -12713 ▁pagpapalaya -12714 ▁pagsasarili -12715 ▁0-000-00000-0 -12716 ▁pampanguluhan -12717 ▁paninigarilyo -12718 ▁pagpapatiwakal -12719 ▁pinagtatalunan -12720 0+ -12721 yū -12722 bec -12723 eps -12724 ute -12725 ▁oo -12726 anio -12727 fect -12728 itin -12729 meta -12730 napu -12731 news -12732 riam -12733 sign -12734 sula -12735 tole -12736 ▁ant -12737 ▁mae -12738 ▁ves -12739 betes -12740 burgh -12741 gaspi -12742 hismo -12743 hulyo -12744 iklab -12745 mundo -12746 putok -12747 ronto -12748 sakop -12749 santo -12750 ▁casi -12751 ▁huwa -12752 ▁kate -12753 ▁such -12754 ▁teng -12755 ▁wide -12756 ▁yaon -12757 consin -12758 kanang -12759 linong -12760 mitter -12761 timate -12762 ▁appro -12763 ▁depos -12764 ▁hamon -12765 ▁henri -12766 ▁kulto -12767 ▁lapad -12768 ▁mandu -12769 ▁poten -12770 ▁promo -12771 ▁rider -12772 ▁today -12773 ▁youth -12774 duction -12775 pansing -12776 ▁became -12777 ▁diskri -12778 ▁enrile -12779 ▁gender -12780 ▁living -12781 ▁marcus -12782 ▁palaka -12783 ▁restau -12784 ▁saging -12785 embahada -12786 rangkaso -12787 rehiyong -12788 ▁depensa -12789 ▁destiny -12790 ▁hulihan -12791 ▁humawak -12792 ▁lumawak -12793 ▁machine -12794 ▁mamuhay -12795 ▁manlili -12796 ▁nagsama -12797 ▁narinig -12798 ▁pagsang -12799 ▁pandiwa -12800 ▁revilla -12801 ▁sevilla -12802 ▁tansong -12803 sinaunang -12804 ▁bacteria -12805 ▁baseball -12806 ▁batasang -12807 ▁batikano -12808 ▁december -12809 ▁ikasiyam -12810 ▁ipinanga -12811 ▁lalagyan -12812 ▁nagsanhi -12813 ▁naniwala -12814 ▁paglipad -12815 ▁shanghai -12816 ▁batsilyer -12817 ▁beethoven -12818 ▁itinampok -12819 ▁mamamatay -12820 ▁monarkiya -12821 ▁historical -12822 ▁pinagkunan -12823 ▁sambahayan -12824 ▁pampalakasan -12825 ▁sumasailalim -12826 ▁tarangkahang -12827 hl -12828 ро -12829 cci -12830 lec -12831 nau -12832 uag -12833 zia -12834 ▁ue -12835 ▁yi -12836 0.00 -12837 blue -12838 cope -12839 ello -12840 fire -12841 kapu -12842 medi -12843 pamp -12844 zaki -12845 ▁alo -12846 ▁anu -12847 ▁ava -12848 ▁rit -12849 ▁sla -12850 based -12851 chris -12852 enice -12853 kabit -12854 kanda -12855 lunga -12856 ronic -12857 salin -12858 varia -12859 ▁baro -12860 ▁cros -12861 ▁dolo -12862 ▁empi -12863 ▁ford -12864 ▁gera -12865 ▁ginu -12866 ▁guam -12867 ▁kuta -12868 ▁libu -12869 ▁thin -12870 ▁vice -12871 wakang -12872 ▁aires -12873 ▁andré -12874 ▁bolun -12875 ▁busch -12876 ▁hubad -12877 ▁jerry -12878 ▁kaloo -12879 ▁roces -12880 ▁survi -12881 ▁umang -12882 anganib -12883 working -12884 ▁lucena -12885 ▁mabisa -12886 ▁odiseo -12887 ▁panang -12888 ▁tayong -12889 ▁theodo -12890 desisyon -12891 ▁jazeera -12892 ▁philoso -12893 ▁tandaan -12894 anatomiya -12895 disiplina -12896 pagbigkas -12897 ▁episodyo -12898 ▁katambal -12899 ▁nasundan -12900 ▁nominado -12901 ▁pagbawas -12902 ▁paglisan -12903 ▁reptilya -12904 ▁tagaytay -12905 ▁kapitolyo -12906 ▁katanggap -12907 ▁koalisyon -12908 ▁kumatawan -12909 ▁malalakas -12910 ▁munisipyo -12911 ▁naaangkop -12912 ▁nakatagpo -12913 ▁nietzsche -12914 ▁pagpapala -12915 ▁pagtatalo -12916 ▁pinaslang -12917 ▁dalawahang -12918 ▁naghiwalay -12919 ▁pagkaunawa -12920 ▁tumuturing -12921 ▁pagsalungat -12922 ▁sikolohikal -12923 ▁arkeolohikal -12924 ▁kongregasyon -12925 ▁magkakaugnay -12926 ▁philadelphia -12927 ís -12928 dua -12929 pac -12930 swe -12931 tea -12932 ños -12933 bius -12934 bral -12935 haga -12936 ipon -12937 kain -12938 kley -12939 lini -12940 ound -12941 pose -12942 puna -12943 rite -12944 visa -12945 ▁cyc -12946 ▁dai -12947 ▁hop -12948 ▁mum -12949 ▁pel -12950 ▁rob -12951 ▁sui -12952 ▁thu -12953 ▁tim -12954 angel -12955 erius -12956 gasig -12957 glade -12958 likas -12959 pukaw -12960 rates -12961 sible -12962 video -12963 yanig -12964 ▁adul -12965 ▁gray -12966 ▁ikin -12967 ▁kubo -12968 ▁lapu -12969 ▁lgbt -12970 ▁pick -12971 ▁talo -12972 ▁tone -12973 ▁true -12974 ▁wall -12975 bangon -12976 pinuno -12977 ▁bisig -12978 ▁bukol -12979 ▁capiz -12980 ▁edgar -12981 ▁educa -12982 ▁found -12983 ▁hachi -12984 ▁homer -12985 ▁incre -12986 ▁nakaa -12987 ▁sunud -12988 ▁theme -12989 asawang -12990 bentang -12991 chestra -12992 palagay -12993 ▁aguila -12994 ▁bacoor -12995 ▁forces -12996 ▁ganoon -12997 ▁motion -12998 ▁musiko -12999 ▁narito -13000 ▁naroon -13001 ▁noruwe -13002 ▁oxygen -13003 ▁sungay -13004 ▁suriin -13005 ▁yellow -13006 biyotiko -13007 distrito -13008 panganak -13009 tunggali -13010 ▁(00,000 -13011 ▁balanse -13012 ▁bicutan -13013 ▁binigay -13014 ▁hormone -13015 ▁ilokano -13016 ▁inilaan -13017 ▁legaspi -13018 ▁manager -13019 ▁persian -13020 ▁romblon -13021 ▁studios -13022 ▁bayaning -13023 ▁kumpanya -13024 ▁mabisang -13025 ▁nagagawa -13026 ▁pahilaga -13027 ▁parsiyal -13028 ▁puwedeng -13029 ▁talampas -13030 ▁tenyente -13031 ▁tinanong -13032 ▁isinasama -13033 ▁nakasakay -13034 ▁nakatakda -13035 ▁pandaraya -13036 ▁pinaunlad -13037 ▁politikal -13038 ▁0000-0000) -13039 ▁pagbabayad -13040 ▁britanikong -13041 ▁nagtatampok -13042 ▁pampulitika -13043 ▁katotohanang -13044 ▁pinakabagong -13045 def -13046 fia -13047 who -13048 xon -13049 yah -13050 ñan -13051 anne -13052 ayan -13053 bean -13054 dika -13055 fron -13056 gest -13057 iksi -13058 inae -13059 isio -13060 lapu -13061 oksi -13062 tama -13063 ulak -13064 ▁ova -13065 bisyo -13066 child -13067 didis -13068 lubog -13069 sumer -13070 wards -13071 ▁asun -13072 ▁bear -13073 ▁equa -13074 ▁gaul -13075 ▁joey -13076 ▁kaal -13077 ▁nora -13078 ▁sign -13079 ▁sigu -13080 ▁sora -13081 aalaga -13082 bantog -13083 coccus -13084 isiana -13085 kailan -13086 layang -13087 linhan -13088 mamama -13089 ramang -13090 strong -13091 terior -13092 ▁catan -13093 ▁daioh -13094 ▁damas -13095 ▁diver -13096 ▁famas -13097 ▁franç -13098 ▁globe -13099 ▁griff -13100 ▁happy -13101 ▁hebre -13102 ▁judas -13103 ▁kuwar -13104 ▁miami -13105 ▁named -13106 ▁sakay -13107 ▁vladi -13108 aalipin -13109 likabok -13110 mantala -13111 tilidad -13112 ▁bulaga -13113 ▁kondom -13114 ▁murang -13115 ▁nahawa -13116 ▁saloob -13117 ▁sampol -13118 ▁vargas -13119 nintendo -13120 salitang -13121 ▁bampira -13122 ▁batasan -13123 ▁circuit -13124 ▁dioxide -13125 ▁fiction -13126 ▁hininga -13127 ▁insekto -13128 ▁jacinto -13129 ▁karboni -13130 ▁kumanta -13131 ▁lutasin -13132 ▁mahanap -13133 ▁marquez -13134 ▁matuwid -13135 ▁achilles -13136 ▁bitamina -13137 ▁henetika -13138 ▁kimikang -13139 ▁pacquiao -13140 ▁piramide -13141 ▁chemistry -13142 ▁ensiklope -13143 ▁kalatagan -13144 ▁numerikal -13145 ▁pagkabigo -13146 ▁pagtuklas -13147 ▁pamangkin -13148 ▁pampalasa -13149 ▁pananamit -13150 ▁porsyento -13151 ▁probinsya -13152 ▁wisconsin -13153 ▁nakatuklas -13154 ▁napilitang -13155 ▁tanggapang -13156 ▁ikinatwiran -13157 ▁pakahulugan -13158 ▁reperensiya -13159 ▁zoroastrian -13160 ▁importanteng -13161 ▁makapagbigay -13162 ▁pangangatwiran -13163 iv -13164 ▁к -13165 ▁п -13166 hic -13167 ole -13168 tie -13169 ulf -13170 yot -13171 ▁bs -13172 bado -13173 born -13174 cipa -13175 kero -13176 pata -13177 rone -13178 size -13179 vili -13180 wari -13181 zuka -13182 ▁dec -13183 ▁fig -13184 ▁zoo -13185 inhin -13186 kahit -13187 lican -13188 lying -13189 mbolo -13190 onica -13191 polyo -13192 trait -13193 ▁00). -13194 ▁boli -13195 ▁haya -13196 ▁imig -13197 ▁mats -13198 ▁schi -13199 ▁ster -13200 former -13201 hattan -13202 lisado -13203 margin -13204 talang -13205 ▁akong -13206 ▁athle -13207 ▁bihag -13208 ▁itinu -13209 ▁palik -13210 ▁permi -13211 ▁sisid -13212 ▁smart -13213 ▁yugos -13214 genesis -13215 obserba -13216 ▁around -13217 ▁dennis -13218 ▁ekstra -13219 ▁hatiin -13220 ▁isaias -13221 ▁itsura -13222 ▁montes -13223 ▁winner -13224 ebanghel -13225 istikong -13226 protesta -13227 ▁alyansa -13228 ▁bangkok -13229 ▁binuwag -13230 ▁croatia -13231 ▁ibabang -13232 ▁inuming -13233 ▁kagawad -13234 ▁nanumpa -13235 ▁sumatra -13236 ▁vizcaya -13237 ▁without -13238 rangkahan -13239 ▁etnikong -13240 ▁guardian -13241 ▁inaresto -13242 ▁istilong -13243 ▁kasagana -13244 ▁paglawak -13245 ▁pangatlo -13246 ▁komunismo -13247 ▁pagdurusa -13248 ▁pagsilang -13249 ▁sagradong -13250 ▁balintawak -13251 ▁binansagan -13252 ▁pagpapasya -13253 ▁pakinabang -13254 ▁resolusyon -13255 ▁eksplorador -13256 ▁independent -13257 ▁magsisimula -13258 ▁pagpapabuti -13259 ▁pamumuhunan -13260 ▁sosyolohiya -13261 ▁napakaraming -13262 ▁paghihiganti -13263 ▁nagpapanatili -13264 0; -13265 vu -13266 ▁ה -13267 dee -13268 ion -13269 nod -13270 zin -13271 “”. -13272 gium -13273 hani -13274 hist -13275 kito -13276 nant -13277 pura -13278 suri -13279 tasy -13280 tran -13281 warf -13282 word -13283 yelo -13284 ▁gos -13285 ▁ral -13286 ▁roo -13287 hatan -13288 inuha -13289 kayin -13290 maiko -13291 power -13292 times -13293 tiyak -13294 versa -13295 ▁atas -13296 ▁cook -13297 ▁eksa -13298 ▁juli -13299 ▁laur -13300 ▁magi -13301 ▁nodo -13302 ▁sisa -13303 bruary -13304 campus -13305 illera -13306 panuka -13307 patuan -13308 ponsor -13309 torial -13310 uguhit -13311 ▁agent -13312 ▁ahmad -13313 ▁basta -13314 ▁begin -13315 ▁bulag -13316 ▁could -13317 ▁dekla -13318 ▁epide -13319 ▁novel -13320 ▁pagmi -13321 ▁quran -13322 ▁reper -13323 ▁stein -13324 klarang -13325 onomous -13326 ▁buenos -13327 ▁dibuho -13328 ▁dumami -13329 ▁ilagan -13330 ▁kumpol -13331 ▁magawa -13332 ▁paanan -13333 ▁ronald -13334 ▁terebi -13335 bacteria -13336 ▁bartolo -13337 ▁corinto -13338 ▁granada -13339 ▁madagas -13340 ▁maingat -13341 ▁rosaryo -13342 ▁toronto -13343 ▁tratado -13344 pektibong -13345 ▁ebionita -13346 ▁heritage -13347 ▁interesa -13348 ▁kapiling -13349 ▁kapitulo -13350 ▁labanang -13351 ▁margaret -13352 ▁nakalala -13353 ▁pagtawag -13354 ▁scotland -13355 ▁services -13356 ▁umusbong -13357 lopithecus -13358 ▁arkeologo -13359 ▁babasahin -13360 ▁kabanalan -13361 ▁orchestra -13362 ▁kagalingan -13363 ▁lingguhang -13364 ▁literatura -13365 ▁pagnanakaw -13366 ▁pinatalsik -13367 ▁elektroniko -13368 ▁kumbensiyon -13369 ▁magkatumbas -13370 ▁makatanggap -13371 ▁nakamamatay -13372 ▁telebisyong -13373 ▁estadistikal -13374 ▁kompuwestong -13375 ▁kasingkahulugan -13376 ▁pinakamagandang -13377 beo -13378 bib -13379 fit -13380 kup -13381 spi -13382 ▁pc -13383 ▁qa -13384 cken -13385 hano -13386 inte -13387 onoy -13388 riol -13389 rion -13390 tude -13391 wave -13392 wisa -13393 ▁akb -13394 ▁ati -13395 ▁due -13396 ▁gnu -13397 ▁ris -13398 ellan -13399 ister -13400 iyang -13401 kabis -13402 klase -13403 phrod -13404 polar -13405 tuhin -13406 ▁glen -13407 ▁issu -13408 ▁loca -13409 ▁mago -13410 ▁mano -13411 ▁pone -13412 ▁sand -13413 ▁sugi -13414 nahang -13415 teismo -13416 umikap -13417 ▁costa -13418 ▁diyag -13419 ▁ensay -13420 ▁infan -13421 ▁masid -13422 ▁moske -13423 ▁nanay -13424 ▁paleo -13425 ▁stand -13426 ▁umupo -13427 ▁yerba -13428 kalenda -13429 maliban -13430 ▁alonzo -13431 ▁attack -13432 ▁classi -13433 ▁immuno -13434 ▁kalala -13435 ▁marino -13436 ▁marvel -13437 ▁masore -13438 ▁metodo -13439 ▁orange -13440 ▁oricon -13441 ▁profes -13442 ▁serbia -13443 ▁alinman -13444 ▁anatomi -13445 ▁ganoong -13446 ▁heights -13447 ▁kalinis -13448 ▁legarda -13449 ▁monggol -13450 ▁paputok -13451 ▁paterno -13452 ▁sekular -13453 ▁sumakop -13454 ▁tinggil -13455 totohanan -13456 ▁bulwagan -13457 ▁koponang -13458 ▁mansanas -13459 ▁nakaayos -13460 ▁pinalaki -13461 ▁talatang -13462 ebanghelyo -13463 heograpiya -13464 ▁direksyon -13465 ▁kabalyero -13466 ▁pagtatala -13467 ▁trangkaso -13468 ▁malikhaing -13469 ▁nakumpleto -13470 ▁pinapakita -13471 ▁sentimetro -13472 kapanganakan -13473 ▁ipagpatuloy -13474 ▁outstanding -13475 oseksuwalidad -13476 ▁heometriyang -13477 ▁nagpapatakbo -13478 ▁antropolohiya -13479 // -13480 cl -13481 ск -13482 fol -13483 ois -13484 psi -13485 ▁). -13486 :000 -13487 chal -13488 flor -13489 ider -13490 liya -13491 vies -13492 ▁gat -13493 ▁neu -13494 ▁nue -13495 ▁pie -13496 ▁wea -13497 ▁yos -13498 asang -13499 ctory -13500 donna -13501 fugao -13502 garit -13503 laton -13504 liang -13505 mutan -13506 quito -13507 tones -13508 ▁azer -13509 ▁basa -13510 ▁date -13511 ▁drug -13512 ▁evan -13513 ▁golf -13514 ▁inyo -13515 ▁mori -13516 ▁naaa -13517 ▁nagk -13518 ▁pole -13519 ▁stro -13520 ▁then -13521 ▁tsaa -13522 ▁zero -13523 angkat -13524 erador -13525 sadong -13526 torika -13527 usukat -13528 ▁appea -13529 ▁beyon -13530 ▁codex -13531 ▁facto -13532 ▁forum -13533 ▁kapal -13534 ▁nagdi -13535 ▁palat -13536 ▁pearl -13537 ▁rames -13538 ▁squid -13539 ▁sunni -13540 ▁vocal -13541 gramang -13542 walaang -13543 ▁famili -13544 ▁iwasan -13545 ▁kitang -13546 ▁laurea -13547 ▁madoka -13548 ▁matang -13549 ▁nagpas -13550 ▁naiwan -13551 ▁nalili -13552 ▁protek -13553 ▁script -13554 ▁sopwer -13555 ▁thebes -13556 ▁triple -13557 ▁unesco -13558 ▁alkohol -13559 ▁archite -13560 ▁asamble -13561 ▁bakulaw -13562 ▁contest -13563 ▁ekspres -13564 ▁inisyal -13565 ▁kumitil -13566 ▁maiinit -13567 ▁taliwas -13568 kasunduan -13569 ▁bumababa -13570 ▁itaguyod -13571 ▁makaraan -13572 ▁nazareno -13573 ▁physical -13574 ▁trahedya -13575 ▁ikinasawi -13576 ▁nakakalat -13577 ▁sinusukat -13578 ▁matuklasan -13579 ▁pagmamasid -13580 ▁pakanluran -13581 ▁panghuling -13582 ▁panlungsod -13583 ▁pilipinang -13584 ▁demokratiko -13585 ▁mangingisda -13586 ▁paglilimbag -13587 ▁elektrisidad -13588 ▁ipinagkaloob -13589 ▁ipinapalabas -13590 ▁isinasaalang -13591 ▁nagpapatunay -13592 ▁sustansiyang -13593 ▁pagpapalaganap -13594 fy -13595 ра -13596 abc -13597 cet -13598 dna -13599 rag -13600 sap -13601 xic -13602 ère -13603 ▁dj -13604 00” -13605 enni -13606 erio -13607 fina -13608 ized -13609 mist -13610 regi -13611 vius -13612 ▁0/0 -13613 ▁:0. -13614 ▁cun -13615 ▁kro -13616 ▁oil -13617 ▁sic -13618 ▁tso -13619 chito -13620 lawan -13621 multi -13622 taran -13623 ▁bale -13624 ▁buli -13625 ▁coup -13626 ▁does -13627 ▁help -13628 ▁heno -13629 ▁left -13630 ▁mode -13631 ▁room -13632 bining -13633 center -13634 nessee -13635 respon -13636 weight -13637 ▁abera -13638 ▁block -13639 ▁cable -13640 ▁crown -13641 ▁kwali -13642 ▁lewis -13643 ▁nanun -13644 ▁plaka -13645 ▁sabah -13646 ▁torah -13647 ▁until -13648 korpora -13649 lington -13650 lopedia -13651 proseso -13652 ▁00-00, -13653 ▁deboni -13654 ▁itatag -13655 ▁julius -13656 ▁mabang -13657 ▁memory -13658 ▁munich -13659 ▁nicaea -13660 ▁pagano -13661 ▁pampag -13662 ▁planta -13663 ▁sierra -13664 ▁spirit -13665 ▁superi -13666 ▁suspen -13667 ▁tangke -13668 ditional -13669 ▁bahagya -13670 ▁bambang -13671 ▁hustong -13672 ▁makatar -13673 ▁naaayon -13674 ▁nursing -13675 ▁pabigat -13676 ▁pabrika -13677 ▁pagsali -13678 ▁sinehan -13679 ▁sumerya -13680 unimation -13681 ▁alikabok -13682 ▁batayang -13683 ▁embahada -13684 ▁grabidad -13685 ▁greatest -13686 ▁hustisya -13687 ▁pantalan -13688 ▁sumiklab -13689 ▁argentina -13690 ▁diyalekto -13691 ▁europeong -13692 ▁kabayanan -13693 ▁nagretiro -13694 ▁nakalagak -13695 ▁peryodiko -13696 ▁pinalawig -13697 ▁recording -13698 ▁sensitibo -13699 ▁0000-0000, -13700 ▁dinadaglat -13701 ▁kakaunting -13702 ▁pagwawakas -13703 ▁pangngalan -13704 ▁sindromang -13705 ▁tumangging -13706 ▁ipinagbawal -13707 ▁pagtatalaga -13708 ▁panganganak -13709 ▁kapaligirang -13710 ▁matematikong -13711 ▁nakapagbenta -13712 ▁pagpapalawig -13713 qa -13714 ▁μ -13715 idu -13716 jac -13717 kel -13718 ngi -13719 ckle -13720 each -13721 eser -13722 lida -13723 luma -13724 rash -13725 unor -13726 wide -13727 yard -13728 ▁00° -13729 ▁itu -13730 0,000 -13731 calle -13732 galan -13733 lists -13734 micro -13735 panda -13736 peras -13737 souri -13738 syung -13739 toral -13740 totoo -13741 urces -13742 works -13743 ▁amun -13744 ▁brea -13745 ▁kiss -13746 ▁mart -13747 ▁talk -13748 ▁ther -13749 gether -13750 napung -13751 thesis -13752 yaring -13753 ▁boule -13754 ▁ethio -13755 ▁globo -13756 ▁hamil -13757 ▁irish -13758 ▁palma -13759 ▁salam -13760 ▁talun -13761 ▁tsile -13762 indones -13763 limutan -13764 ▁albums -13765 ▁barrel -13766 ▁cities -13767 ▁journa -13768 ▁kazakh -13769 ▁marine -13770 ▁pangli -13771 ▁rusong -13772 ▁taipei -13773 ▁tiwala -13774 deration -13775 hinalang -13776 lalaking -13777 simbahan -13778 ▁asemble -13779 ▁hanging -13780 ▁jupiter -13781 ▁kapilya -13782 ▁navarro -13783 ▁picture -13784 ▁romania -13785 ▁therapy -13786 ▁tsunami -13787 ▁vatican -13788 ▁victory -13789 ▁collapse -13790 ▁kagalang -13791 ▁likidong -13792 ▁nabigong -13793 ▁nilalaro -13794 ▁paghawak -13795 ▁pamanang -13796 ▁rebounds -13797 ▁saloobin -13798 ▁together -13799 ▁adventure -13800 ▁boulevard -13801 ▁palumpong -13802 ▁secondary -13803 ▁deboniyano -13804 ▁hinalinhan -13805 ▁magkakaiba -13806 ▁makarating -13807 ▁tinagurian -13808 ▁villanueva -13809 ▁destinasyon -13810 ▁pagsusuring -13811 ▁proklamasyon -13812 ▁pinangasiwaan -13813 ?? -13814 av -13815 df -13816 boa -13817 dwa -13818 eru -13819 kno -13820 mai -13821 rao -13822 too -13823 zel -13824 ▁og -13825 :00) -13826 asin -13827 bino -13828 cita -13829 dier -13830 dyat -13831 gumi -13832 ilaw -13833 kdal -13834 mbon -13835 phin -13836 phon -13837 sist -13838 thed -13839 wahe -13840 ▁app -13841 ▁arc -13842 ▁cit -13843 ▁eri -13844 ▁fle -13845 ▁kag -13846 ▁lay -13847 ▁loc -13848 ▁oak -13849 ▁qur -13850 ▁roy -13851 ▁ske -13852 ▁tae -13853 ▁wid -13854 baryo -13855 diano -13856 espan -13857 kapwa -13858 lakan -13859 putol -13860 shall -13861 terio -13862 triya -13863 wayan -13864 yuhin -13865 ▁bing -13866 ▁glas -13867 ▁hein -13868 ▁namu -13869 ▁ship -13870 ▁usok -13871 ▁vera -13872 busang -13873 mpanya -13874 tingan -13875 umanga -13876 ▁basal -13877 ▁bukal -13878 ▁ebang -13879 ▁ester -13880 ▁gland -13881 ▁kings -13882 ▁maili -13883 ▁masak -13884 ▁narra -13885 ▁norwe -13886 ▁pangg -13887 ▁pluto -13888 ▁rober -13889 ▁sinis -13890 ▁sintu -13891 kinggan -13892 pagbaba -13893 yonaryo -13894 ▁espesi -13895 ▁nakada -13896 ▁naming -13897 ▁resort -13898 ▁shaman -13899 ▁temple -13900 ▁valdez -13901 ▁00,000. -13902 ▁0000–00 -13903 ▁bintana -13904 ▁cebuano -13905 ▁denmark -13906 ▁forever -13907 ▁gilbert -13908 ▁paraiso -13909 ▁pinagbi -13910 ▁tisyung -13911 lalawigan -13912 linangang -13913 sidenteng -13914 ▁abilidad -13915 ▁alerhiya -13916 ▁emmanuel -13917 ▁inutusan -13918 ▁kalabang -13919 ▁kalansay -13920 ▁palikpik -13921 ▁pigurang -13922 ▁sampaloc -13923 ▁sinusuri -13924 ▁tinangka -13925 mentaryong -13926 ▁guillermo -13927 ▁professor -13928 ▁rehiyonal -13929 ▁tennessee -13930 ▁tumutugma -13931 ▁katamtaman -13932 ▁mahahabang -13933 ▁paglalabas -13934 ▁paglilinis -13935 ▁pangangaso -13936 ▁pasyenteng -13937 komunikasyon -13938 ▁akademikong -13939 ▁kinailangan -13940 ▁kumokonekta -13941 ▁makapagpapa -13942 ▁pinaghihina -13943 ▁tarangkahan -13944 ▁eksklusibong -13945 ▁nakapagtapos -13946 ▁pinakalumang -13947 ▁mananampalataya -13948 ▁× -13949 bea -13950 bwe -13951 cry -13952 dot -13953 jou -13954 urg -13955 ▁wu -13956 .000 -13957 ance -13958 bber -13959 bura -13960 cido -13961 dolo -13962 girl -13963 kola -13964 name -13965 nica -13966 rush -13967 show -13968 tabi -13969 tita -13970 tubo -13971 uary -13972 wick -13973 wiss -13974 ▁ami -13975 ▁dam -13976 ▁dur -13977 ▁epo -13978 ▁ess -13979 ▁hek -13980 ▁lud -13981 ▁wei -13982 darna -13983 dents -13984 dulan -13985 duque -13986 endum -13987 lahas -13988 onomy -13989 ramon -13990 udyok -13991 unded -13992 yebal -13993 ▁apps -13994 ▁eksi -13995 ▁ning -13996 ▁puki -13997 ▁simi -13998 ▁uruk -13999 ▁want -14000 ciency -14001 herong -14002 kunang -14003 mikang -14004 nesota -14005 ritten -14006 ▁bicol -14007 ▁bobby -14008 ▁crime -14009 ▁event -14010 ▁makro -14011 ▁meteo -14012 ▁morpo -14013 ▁rando -14014 hangang -14015 himasok -14016 sterdam -14017 ▁asiryo -14018 ▁double -14019 ▁hentil -14020 ▁kansas -14021 ▁mammal -14022 ▁nabago -14023 ▁pinani -14024 ▁points -14025 ▁racing -14026 ▁ratcha -14027 ▁rumble -14028 ▁senshi -14029 ▁suwisa -14030 ▁wagner -14031 kabisera -14032 ▁alfredo -14033 ▁captain -14034 ▁freedom -14035 ▁gagamba -14036 ▁lithuan -14037 ▁magdala -14038 ▁nagrere -14039 ▁nakapir -14040 ▁players -14041 ▁several -14042 ▁simulan -14043 opisinang -14044 ▁broadway -14045 ▁estimula -14046 ▁harapang -14047 ▁konsehal -14048 ▁likurang -14049 ▁paglutas -14050 ▁pahinang -14051 ▁tumugtog -14052 department -14053 ▁bizantino -14054 ▁bumabalik -14055 ▁elektriko -14056 ▁gitarista -14057 ▁kasuotang -14058 ▁lumalaban -14059 ▁magaganap -14060 ▁minamahal -14061 ▁nakaharap -14062 ▁partikula -14063 ▁permiyano -14064 ▁praksiyon -14065 ▁secretary -14066 ▁kampanyang -14067 kalendaryong -14068 ▁magkasamang -14069 ▁sumasagisag -14070 ▁pagpapakasal -14071 ▁elementaryong -14072 hm -14073 ús -14074 ▁م -14075 cua -14076 eat -14077 fun -14078 gam -14079 mie -14080 ngo -14081 áma -14082 ▁kō -14083 ▁om -14084 ▁ut -14085 alok -14086 away -14087 boro -14088 chor -14089 cury -14090 digi -14091 duan -14092 ilay -14093 jour -14094 maru -14095 meda -14096 thon -14097 used -14098 ▁avi -14099 ▁cag -14100 ▁gad -14101 ▁spo -14102 ▁zen -14103 foods -14104 kemon -14105 komed -14106 kular -14107 nagan -14108 sanga -14109 tured -14110 upang -14111 viral -14112 wesya -14113 ▁aero -14114 ▁apro -14115 ▁atra -14116 ▁bona -14117 ▁brit -14118 ▁buwa -14119 ▁depu -14120 ▁each -14121 ▁nobu -14122 ▁robo -14123 ▁salo -14124 ▁scam -14125 ▁stop -14126 ▁tora -14127 ▁trig -14128 cienda -14129 entang -14130 pakiki -14131 ▁abala -14132 ▁aunor -14133 ▁eskri -14134 ▁hirap -14135 ▁ilala -14136 ▁infra -14137 ▁kaaya -14138 ▁pneum -14139 ▁stran -14140 ▁venus -14141 dudulot -14142 europeo -14143 ▁chiang -14144 ▁finals -14145 ▁hikaru -14146 ▁iminum -14147 ▁kainan -14148 ▁konden -14149 ▁nagsus -14150 ▁persia -14151 ▁pinuri -14152 ▁random -14153 kokodigo -14154 maaaring -14155 pilipino -14156 tificate -14157 ▁agarang -14158 ▁alabama -14159 ▁babalik -14160 ▁basahin -14161 ▁basilan -14162 ▁dokumen -14163 ▁dramang -14164 ▁nagsaad -14165 ▁tubercu -14166 ▁diosdado -14167 ▁inuugnay -14168 ▁isaalang -14169 ▁jonathan -14170 ▁leonardo -14171 ▁mehikano -14172 ▁nakaabot -14173 ▁nakasuot -14174 ▁organiko -14175 ▁sumulong -14176 ▁friedrich -14177 ▁katatagan -14178 ▁kilalanin -14179 ▁manhattan -14180 ▁nakatutok -14181 ▁panunumpa -14182 ▁propetang -14183 ▁terorismo -14184 ▁bertebrado -14185 ▁makikilala -14186 ▁nakakaraan -14187 ▁pagpaslang -14188 ▁panimulang -14189 ▁population -14190 ▁regulasyon -14191 ▁halimbawang -14192 ▁kapulungang -14193 ▁sumasalungat -14194 ▁elektronikong -14195 ▁pinakamalawak -14196 ▁pinakamatanda -14197 %), -14198 are -14199 bek -14200 cit -14201 how -14202 ial -14203 yev -14204 ▁pn -14205 amor -14206 auto -14207 dova -14208 haka -14209 inag -14210 kwil -14211 phis -14212 sema -14213 buhat -14214 fanio -14215 renta -14216 unita -14217 unyag -14218 zania -14219 ▁dyna -14220 ▁inia -14221 ▁inos -14222 ▁kuda -14223 ▁lymp -14224 ▁much -14225 ▁near -14226 ▁sene -14227 ▁sugo -14228 ▁tara -14229 ▁tipo -14230 ▁toro -14231 ▁tril -14232 kabayo -14233 kasapi -14234 shōnen -14235 sidera -14236 street -14237 ▁adver -14238 ▁agree -14239 ▁caesa -14240 ▁efeso -14241 ▁eklip -14242 ▁hello -14243 ▁isinu -14244 ▁paolo -14245 ▁sikre -14246 ▁testi -14247 ▁tiket -14248 kulosis -14249 labanan -14250 publish -14251 silyong -14252 ▁benito -14253 ▁daglat -14254 ▁inskri -14255 ▁inuuri -14256 ▁kadena -14257 ▁malate -14258 ▁nukley -14259 ▁return -14260 ▁stress -14261 ▁uganda -14262 computer -14263 kikilala -14264 malaking -14265 ▁(0000); -14266 ▁alvarez -14267 ▁forward -14268 ▁gerilya -14269 ▁neutral -14270 ▁pagboto -14271 ▁talunin -14272 ▁umaasal -14273 hangganan -14274 ▁binabasa -14275 ▁bukidnon -14276 ▁cardinal -14277 ▁colleges -14278 ▁dingding -14279 ▁ipinasok -14280 ▁kulungan -14281 ▁liwayway -14282 ▁lubusang -14283 ▁peterson -14284 ▁pilipina -14285 ▁taglagas -14286 ▁taludtod -14287 ▁upgraded -14288 pilosopiya -14289 ▁mamalyang -14290 ▁minnesota -14291 ▁pagsasara -14292 ▁publikong -14293 ▁tinalakay -14294 ▁biolohikal -14295 ▁kumikilala -14296 ▁naghahayag -14297 ▁0-00000-000 -14298 ▁kaparusahan -14299 ▁nakapalibot -14300 ▁nanganganib -14301 ▁pinatunayan -14302 ▁publikasyon -14303 ▁tagasuporta -14304 ▁antibiyotiko -14305 ▁industriyang -14306 ▁pagpapalitan -14307 ▁pagpapatibay -14308 ▁panggagahasa -14309 ▁universities -14310 ▁palatuntunang -14311 ▁diskriminasyon -14312 jō -14313 ön -14314 ▁« -14315 cad -14316 eto -14317 iis -14318 ensa -14319 fast -14320 lana -14321 lins -14322 nian -14323 salo -14324 sipa -14325 stal -14326 team -14327 tium -14328 wano -14329 wido -14330 yuna -14331 zeki -14332 ▁dys -14333 ▁eno -14334 ▁guy -14335 ▁inv -14336 ▁tub -14337 becca -14338 dolph -14339 oting -14340 tosis -14341 tudyo -14342 unsyo -14343 uruan -14344 yales -14345 ▁bagh -14346 ▁deep -14347 ▁folk -14348 ▁lump -14349 ▁milk -14350 ▁neil -14351 ▁nine -14352 ▁shar -14353 ▁weak -14354 himlay -14355 keting -14356 ristan -14357 sagang -14358 tanggi -14359 though -14360 ▁advis -14361 ▁debos -14362 ▁encyc -14363 ▁jimmy -14364 ▁ponce -14365 ▁puson -14366 ▁shows -14367 ▁since -14368 ▁surpa -14369 ▁sweet -14370 hapones -14371 ▁access -14372 ▁accoun -14373 ▁animal -14374 ▁arturo -14375 ▁barrio -14376 ▁bisyes -14377 ▁blanca -14378 ▁butiki -14379 ▁challe -14380 ▁future -14381 ▁justin -14382 ▁kamera -14383 ▁origin -14384 ▁pandan -14385 ▁parish -14386 ▁peters -14387 ▁putbol -14388 ▁sheikh -14389 ▁tonela -14390 lastasan -14391 ▁daanang -14392 ▁dasmari -14393 ▁ispiker -14394 ▁koronel -14395 ▁lumipad -14396 ▁marimar -14397 ▁mayorya -14398 ▁mission -14399 ▁pananda -14400 ▁rumanya -14401 ▁santong -14402 ▁satanas -14403 ▁spanish -14404 ▁electric -14405 ▁inatasan -14406 ▁ipahayag -14407 ▁kalupaan -14408 ▁katabing -14409 ▁kinukuha -14410 ▁magsulat -14411 ▁pagtulog -14412 ▁panghuli -14413 ▁templong -14414 ▁awstrones -14415 ▁instituto -14416 ▁kawanihan -14417 ▁kinondena -14418 ▁louisiana -14419 ▁manirahan -14420 ▁napinsala -14421 ▁pangitain -14422 ▁resultang -14423 ▁soberanya -14424 ▁kalusugang -14425 ▁magresulta -14426 ▁makikitang -14427 ▁pagbibitiw -14428 ▁paghahatid -14429 ▁pananatili -14430 ▁propaganda -14431 ▁0000-00-00. -14432 ▁naghahangad -14433 ▁sumasangkot -14434 internasyonal -14435 ▁komunikasyong -14436 ▁communications -14437 ‘) -14438 ,” -14439 ata -14440 doy -14441 geo -14442 lud -14443 uda -14444 uko -14445 bagu -14446 gues -14447 insi -14448 ists -14449 lutu -14450 poda -14451 post -14452 roll -14453 saya -14454 thew -14455 wich -14456 ▁eto -14457 ▁ian -14458 ▁pai -14459 ▁wik -14460 andro -14461 bular -14462 ciona -14463 horse -14464 juang -14465 phine -14466 ption -14467 ▁$000 -14468 ▁assy -14469 ▁chūō -14470 ▁ekso -14471 ▁hays -14472 ▁hura -14473 ▁inak -14474 ▁koba -14475 ▁orto -14476 ▁self -14477 ▁situ -14478 ▁teen -14479 crates -14480 kitaan -14481 osoiko -14482 sakuna -14483 studio -14484 tangka -14485 teroid -14486 trical -14487 yeriya -14488 ▁allan -14489 ▁athen -14490 ▁belen -14491 ▁bulak -14492 ▁dewey -14493 ▁dizon -14494 ▁eucli -14495 ▁isasa -14496 ▁makas -14497 ▁plant -14498 ▁sahig -14499 ▁sekon -14500 ▁tract -14501 arabiko -14502 british -14503 juangco -14504 klasang -14505 kydidis -14506 pupunan -14507 refoods -14508 watawat -14509 ▁batman -14510 ▁branch -14511 ▁burton -14512 ▁herald -14513 ▁inayos -14514 ▁inutos -14515 ▁konsor -14516 ▁lutuin -14517 ▁mizuki -14518 ▁nanaig -14519 ▁nuclei -14520 ▁sermon -14521 ▁sumapi -14522 inilabas -14523 kultural -14524 ▁antique -14525 ▁clinton -14526 ▁emosyon -14527 ▁estatwa -14528 ▁holiday -14529 ▁huminto -14530 ▁karneng -14531 ▁maipapa -14532 ▁malupit -14533 ▁nasulat -14534 ▁pangmad -14535 ▁payagan -14536 ▁respeto -14537 ▁ricardo -14538 ▁talisay -14539 ▁theodos -14540 ▁usaping -14541 sistemang -14542 tisismong -14543 ▁magellan -14544 ▁pagdaloy -14545 ▁pagpunta -14546 ▁panulaan -14547 ▁saradong -14548 ▁tawaging -14549 ▁vladimir -14550 ▁baranggay -14551 ▁dinamarka -14552 ▁including -14553 ▁kaibigang -14554 ▁magdalena -14555 ▁nabawasan -14556 ▁paggunita -14557 teknolohiya -14558 ▁characters -14559 ▁interesado -14560 ▁ipapalabas -14561 ▁kayumanggi -14562 ▁nadiskubre -14563 ▁pagtanggal -14564 ▁palimbagan -14565 ▁restaurant -14566 ▁sakramento -14567 ▁inaprubahan -14568 ▁nakahiwalay -14569 ▁pagtitiwala -14570 ▁protektahan -14571 ▁istrukturang -14572 ▁napatunayang -14573 ▁paglalathala -14574 ▁tuberkulosis -14575 ▁pampamahalaan -14576 ▁tagapamagitan -14577 ▁undergraduate -14578 ▁б -14579 biz -14580 dys -14581 ede -14582 hyl -14583 orn -14584 ▁0; -14585 ▁dw -14586 ▁nt -14587 ”): -14588 )”: -14589 alan -14590 buto -14591 cole -14592 gita -14593 ille -14594 kury -14595 phos -14596 rage -14597 stri -14598 tawi -14599 teur -14600 thes -14601 ugee -14602 uler -14603 ulla -14604 yoff -14605 ▁ago -14606 ▁oso -14607 ▁rei -14608 .0000 -14609 bihag -14610 bilin -14611 desma -14612 entai -14613 esian -14614 hawig -14615 kalat -14616 kamay -14617 lotte -14618 nance -14619 tinct -14620 verse -14621 ▁alok -14622 ▁anap -14623 ▁atle -14624 ▁diet -14625 ▁meto -14626 ▁moda -14627 ▁walt -14628 baijan -14629 couver -14630 german -14631 marino -14632 mpleng -14633 peroso -14634 rastra -14635 takpan -14636 ▁allah -14637 ▁based -14638 ▁chiba -14639 ▁diana -14640 ▁hilig -14641 ▁nerbi -14642 ▁panin -14643 ▁purok -14644 ▁yaong -14645 bagaman -14646 generes -14647 longapo -14648 mpangan -14649 nanakaw -14650 panayam -14651 ▁0.0000 -14652 ▁baling -14653 ▁gundam -14654 ▁ifugao -14655 ▁kahuli -14656 ▁kanino -14657 ▁kidlat -14658 ▁kimiko -14659 ▁palace -14660 ▁paling -14661 ▁piloto -14662 ▁sarang -14663 ▁sensor -14664 ▁sexual -14665 ▁britain -14666 ▁competi -14667 ▁gulugod -14668 ▁lingkod -14669 ▁magbago -14670 ▁nilisan -14671 ▁pabalat -14672 ▁pamamas -14673 ▁pangkon -14674 ▁winston -14675 associate -14676 ▁advanced -14677 ▁ampatuan -14678 ▁asteroyd -14679 ▁canadian -14680 ▁disyerto -14681 ▁epifanio -14682 ▁february -14683 ▁interest -14684 ▁linggong -14685 ▁mangilan -14686 ▁marating -14687 ▁missouri -14688 ▁pagpupun -14689 ▁budismong -14690 ▁cojuangco -14691 ▁kaalamang -14692 ▁komedyang -14693 ▁pagtutuli -14694 ▁peninsula -14695 ▁cordillera -14696 ▁ideolohiya -14697 ▁ipinatapon -14698 ▁isinasalin -14699 ▁karanasang -14700 ▁lumalaking -14701 ▁manunugtog -14702 ▁paboritong -14703 ▁integrasyon -14704 ▁kabihasnang -14705 ▁republikano -14706 ▁sinasadyang -14707 ▁kababalaghan -14708 ▁kumperensiya -14709 ▁magkakatulad -14710 ▁ebolusyonaryo -14711 uc -14712 wh -14713 ία -14714 ни -14715 ᜈ᜔ -14716 aaa -14717 buk -14718 gor -14719 loi -14720 sac -14721 yul -14722 ▁на -14723 bono -14724 cute -14725 ffic -14726 glee -14727 jack -14728 misa -14729 mune -14730 pama -14731 pton -14732 self -14733 sila -14734 tton -14735 wita -14736 ▁exp -14737 ▁tau -14738 bakit -14739 dotus -14740 encia -14741 giran -14742 ilong -14743 mberg -14744 meral -14745 meron -14746 palit -14747 radyo -14748 tanes -14749 urban -14750 ▁appe -14751 ▁aten -14752 ▁brad -14753 ▁deli -14754 ▁exit -14755 ▁hano -14756 ▁jong -14757 ▁kuro -14758 ▁pene -14759 ▁trak -14760 anyaya -14761 formes -14762 golden -14763 inhawa -14764 maling -14765 mobile -14766 pormal -14767 sexual -14768 timong -14769 ▁aksis -14770 ▁bacla -14771 ▁dahan -14772 ▁danny -14773 ▁dasal -14774 ▁delta -14775 ▁entro -14776 ▁fermi -14777 ▁hiros -14778 ▁influ -14779 ▁labag -14780 ▁maita -14781 ▁osaka -14782 ▁pinta -14783 ▁shari -14784 ▁swift -14785 ▁synod -14786 ▁thera -14787 ▁tiago -14788 ▁wasak -14789 etsahan -14790 isadong -14791 lutuing -14792 present -14793 uusapan -14794 ▁friend -14795 ▁giovan -14796 ▁inteli -14797 ▁magsis -14798 ▁pampil -14799 ▁parali -14800 ▁strate -14801 ▁talaha -14802 ▁torres -14803 ▁winter -14804 espanyol -14805 personal -14806 raranggo -14807 ▁defense -14808 ▁dolores -14809 ▁ebanghe -14810 ▁electro -14811 ▁ginoong -14812 ▁hadlang -14813 ▁kalkulo -14814 ▁minahan -14815 ▁pagdami -14816 ▁pamimin -14817 ▁panging -14818 ▁pinagba -14819 ▁primado -14820 ▁tinatak -14821 inkorpora -14822 ▁000-0000 -14823 ▁balagtas -14824 ▁basikong -14825 ▁dinadala -14826 ▁estrella -14827 ▁mercedes -14828 ▁mikrobyo -14829 ▁naroroon -14830 ▁pambibig -14831 ▁sintesis -14832 ▁teoryang -14833 ▁bartolome -14834 ▁nakaangat -14835 ▁pambatang -14836 ▁patunayan -14837 philippines -14838 ▁********** -14839 ▁eroplanong -14840 ▁inilalabas -14841 ▁ministrong -14842 ▁pambabaeng -14843 ▁ratchasima -14844 ▁deklarasyon -14845 ▁kilometrong -14846 ▁nakaugalian -14847 ▁thoukydidis -14848 ▁naghihiwalay -14849 ▁nagtataguyod -14850 ▁pagtatantiya -14851 ▁nagkakahalaga -14852 ▁pagtatangkang -14853 ▁κ -14854 ”” -14855 ego -14856 hao -14857 sca -14858 wol -14859 yom -14860 zzi -14861 ▁bá -14862 alas -14863 bank -14864 beng -14865 cebu -14866 dyer -14867 east -14868 film -14869 fuji -14870 hane -14871 iser -14872 liga -14873 ongo -14874 open -14875 rgyz -14876 semi -14877 syal -14878 usen -14879 utsu -14880 vick -14881 week -14882 ▁hul -14883 ▁jar -14884 ▁luk -14885 ▁wen -14886 colle -14887 hardt -14888 kopya -14889 naldo -14890 nasta -14891 rales -14892 sukan -14893 ▁00), -14894 ▁aden -14895 ▁came -14896 ▁dada -14897 ▁dona -14898 ▁lito -14899 ▁meri -14900 ▁panu -14901 ▁pass -14902 ▁seed -14903 ▁sili -14904 ▁sona -14905 ▁thro -14906 ▁toku -14907 bulong -14908 flower -14909 sissip -14910 ▁”0000 -14911 ▁batis -14912 ▁coast -14913 ▁iskor -14914 ▁kampa -14915 ▁kusto -14916 ▁malta -14917 ▁parol -14918 ▁patok -14919 ▁pusod -14920 ▁simet -14921 ▁tagpo -14922 ▁tigil -14923 ▁varia -14924 estados -14925 ninilay -14926 salanan -14927 ▁always -14928 ▁andrea -14929 ▁badyet -14930 ▁barack -14931 ▁gastro -14932 ▁greece -14933 ▁hiling -14934 ▁kaakit -14935 ▁kinita -14936 ▁konste -14937 ▁lagpas -14938 ▁lobong -14939 ▁origen -14940 ▁prayle -14941 ▁pyrami -14942 ▁source -14943 ▁status -14944 ▁triang -14945 ▁address -14946 ▁bungang -14947 ▁candela -14948 ▁herodes -14949 ▁kalabaw -14950 ▁mababaw -14951 ▁officer -14952 ▁pentate -14953 ▁pluwido -14954 ▁protein -14955 ▁rehimen -14956 ▁sumanib -14957 yonaryong -14958 ▁(000-000 -14959 ▁ahenteng -14960 ▁bisyesto -14961 ▁cristina -14962 ▁daluyong -14963 ▁ipatupad -14964 ▁kahinaan -14965 ▁kapareho -14966 ▁magalona -14967 ▁nilagyan -14968 ▁paggasta -14969 ▁specimen -14970 ▁training -14971 ▁binatikos -14972 ▁damdaming -14973 ▁degeneres -14974 ▁dibisyong -14975 ▁isinasaad -14976 ▁magpakita -14977 ▁melbourne -14978 ▁nagdagdag -14979 ▁nagtatala -14980 ▁nilarawan -14981 ▁sukdulang -14982 ▁technical -14983 ▁terorista -14984 ▁idinisenyo -14985 ▁ikasampung -14986 ▁naipalabas -14987 ▁nauunawaan -14988 ▁eksistensiya -14989 ▁pagkakalikha -14990 ▁magkakahiwalay -14991 gg -14992 ▁в -14993 bby -14994 bou -14995 dac -14996 gae -14997 nad -14998 nut -14999 oya -15000 ▁0× -15001 bati -15002 cara -15003 fort -15004 guar -15005 jima -15006 kare -15007 mial -15008 mony -15009 nova -15010 roid -15011 seas -15012 suke -15013 tled -15014 usei -15015 usob -15016 ▁ccp -15017 ▁hai -15018 ▁maj -15019 ▁tam -15020 aayos -15021 bulto -15022 hilig -15023 hippo -15024 luang -15025 masya -15026 quark -15027 shire -15028 somal -15029 tario -15030 ▁admi -15031 ▁agos -15032 ▁anni -15033 ▁anto -15034 ▁etio -15035 ▁fina -15036 ▁gaso -15037 ▁haro -15038 ▁hera -15039 ▁kare -15040 ▁mawa -15041 ▁mika -15042 ▁momo -15043 ▁moni -15044 ▁paru -15045 ▁pros -15046 ▁suit -15047 ▁tari -15048 ▁uran -15049 cloban -15050 copter -15051 friend -15052 gagawa -15053 ksyong -15054 lustra -15055 onomet -15056 ranong -15057 uniber -15058 ▁0:00, -15059 ▁bisan -15060 ▁delos -15061 ▁ellen -15062 ▁forms -15063 ▁greek -15064 ▁irena -15065 ▁lason -15066 ▁makes -15067 ▁nasus -15068 ▁naval -15069 ▁pemin -15070 ▁polar -15071 ▁roton -15072 ▁seleu -15073 diliman -15074 ligence -15075 popular -15076 western -15077 yertong -15078 ▁hearts -15079 ▁hipote -15080 ▁inamin -15081 ▁kaanib -15082 ▁kapapa -15083 ▁lacson -15084 ▁mapili -15085 ▁murphy -15086 ▁queens -15087 ▁romana -15088 ▁runner -15089 ▁subali -15090 ▁tōhoku -15091 ▁zamora -15092 eachment -15093 ▁baghdad -15094 ▁bathala -15095 ▁bayarin -15096 ▁chronic -15097 ▁ginugol -15098 ▁hayskul -15099 ▁heswita -15100 ▁hispano -15101 ▁karibal -15102 ▁kristal -15103 ▁letrang -15104 ▁malusog -15105 ▁naglaon -15106 ▁roberto -15107 ▁tangkay -15108 ▁(000,000 -15109 ▁alphabet -15110 ▁complete -15111 ▁coordina -15112 ▁dumaraan -15113 ▁hamilton -15114 ▁kumpleto -15115 ▁naglagay -15116 ▁pandinig -15117 ▁position -15118 ▁slovakia -15119 ▁tinamaan -15120 ▁umangkop -15121 ▁yumabong -15122 ▁iglesiang -15123 ▁lathalain -15124 ▁magpadala -15125 ▁magsalita -15126 ▁masigasig -15127 ▁nakabenta -15128 ▁pagtugtog -15129 ▁pangwakas -15130 ▁teleserye -15131 ▁tumutungo -15132 ▁autonomous -15133 ▁gumagampan -15134 ▁marinduque -15135 ▁namumunong -15136 ▁soundtrack -15137 ▁binansagang -15138 ▁detalyadong -15139 ▁komunistang -15140 ▁kontinental -15141 ▁malakanyang -15142 ▁labintatlong -15143 ▁pagpapatunay -15144 ▁prominenteng -15145 ▁arkitekturang -15146 ▁bulubunduking -15147 ▁napapalibutan -15148 gak -15149 gop -15150 hey -15151 jie -15152 kah -15153 nog -15154 noy -15155 two -15156 ally -15157 bird -15158 bung -15159 ddle -15160 dido -15161 full -15162 hold -15163 idad -15164 ikan -15165 lium -15166 mega -15167 nick -15168 plex -15169 reno -15170 segu -15171 suso -15172 that -15173 waga -15174 walo -15175 ▁(). -15176 ▁dae -15177 ▁loo -15178 ▁ted -15179 ”/” -15180 diplo -15181 gency -15182 ished -15183 lings -15184 nawan -15185 teles -15186 umite -15187 ▁arel -15188 ▁expe -15189 ▁haha -15190 ▁imus -15191 ▁inde -15192 ▁mail -15193 ▁nako -15194 ▁nala -15195 dikong -15196 durugo -15197 haling -15198 isahan -15199 kansas -15200 miting -15201 ▁baron -15202 ▁dabaw -15203 ▁dwarf -15204 ▁explo -15205 ▁ibayo -15206 ▁kanto -15207 ▁koreo -15208 ▁kuala -15209 ▁meiji -15210 ▁papua -15211 ▁socia -15212 ▁train -15213 ▁winds -15214 francis -15215 henaten -15216 raryong -15217 telektu -15218 tinding -15219 yenteng -15220 ▁butuan -15221 ▁canaan -15222 ▁domain -15223 ▁genera -15224 ▁mamuno -15225 ▁oliver -15226 ▁pasasa -15227 ▁pastor -15228 ▁siksik -15229 ▁tabako -15230 manipula -15231 momodelo -15232 ▁aguilar -15233 ▁another -15234 ▁bavaria -15235 ▁botante -15236 ▁imbakan -15237 ▁lumapag -15238 ▁maluwag -15239 ▁miranda -15240 ▁nukleyo -15241 ▁pahinga -15242 ▁palayok -15243 ▁pattern -15244 ▁pinagda -15245 ▁playoff -15246 ▁salazar -15247 ▁takilya -15248 ▁tayabas -15249 ▁teorema -15250 lications -15251 portasyon -15252 ▁anderson -15253 ▁facebook -15254 ▁hacienda -15255 ▁kalookan -15256 ▁manunula -15257 ▁ordobisi -15258 ▁tagapama -15259 ▁hinawakan -15260 ▁malalaman -15261 ▁pambungad -15262 ▁talakayan -15263 ▁tinatanaw -15264 ▁velasquez -15265 amerikanong -15266 ▁alalahanin -15267 ▁bakteryang -15268 ▁kalakalang -15269 ▁kapitbahay -15270 ▁kasalanang -15271 ▁malalayong -15272 ▁kapampangan -15273 ▁kumbinasyon -15274 ▁magkakasama -15275 ▁estudyanteng -15276 ▁kaunaunahang -15277 ▁makakatulong -15278 ▁nanggagaling -15279 ▁pinamahalaan -15280 ▁0-0000-0000-0 -15281 ▁pangkapaligiran -15282 hs -15283 ła -15284 ός -15285 ▁α -15286 cue -15287 cut -15288 ert -15289 lib -15290 pru -15291 tul -15292 uga -15293 ▁*■ -15294 ▁iz -15295 aeda -15296 buno -15297 gili -15298 gula -15299 haru -15300 hime -15301 ison -15302 jang -15303 kull -15304 meno -15305 naut -15306 pris -15307 pung -15308 road -15309 same -15310 text -15311 ushu -15312 usta -15313 ▁ame -15314 ▁bap -15315 ▁daa -15316 ▁fat -15317 ▁mug -15318 ▁ngo -15319 ▁nov -15320 ▁rap -15321 ▁sai -15322 ▁sas -15323 ▁syl -15324 ▁yuu -15325 count -15326 eller -15327 lated -15328 micom -15329 pisal -15330 rizal -15331 titik -15332 tives -15333 ▁alba -15334 ▁alip -15335 ▁bean -15336 ▁born -15337 ▁bote -15338 ▁case -15339 ▁cron -15340 ▁dini -15341 ▁dumu -15342 ▁fish -15343 ▁ishi -15344 ▁joel -15345 ▁note -15346 ▁obra -15347 ▁path -15348 ▁sedi -15349 ▁sipa -15350 ▁ward -15351 ayunan -15352 dansha -15353 gaynon -15354 hangul -15355 iliran -15356 struck -15357 terium -15358 ▁basic -15359 ▁bella -15360 ▁canda -15361 ▁carme -15362 ▁dosis -15363 ▁grado -15364 ▁hiram -15365 ▁hiyas -15366 ▁idini -15367 ▁magsi -15368 ▁malik -15369 ▁mecca -15370 ▁paras -15371 ▁perpe -15372 ▁ptole -15373 ▁rajah -15374 -000000 -15375 pamanta -15376 tistang -15377 yernong -15378 ▁000.00 -15379 ▁ayusin -15380 ▁dangal -15381 ▁ensaym -15382 ▁lampas -15383 ▁makasa -15384 ▁manunu -15385 ▁minami -15386 ▁palang -15387 ▁panday -15388 ▁parasi -15389 ▁pinong -15390 ▁rating -15391 ▁rutang -15392 ▁venice -15393 cultural -15394 kripisyo -15395 presenta -15396 sissippi -15397 ▁beatles -15398 ▁bituing -15399 ▁command -15400 ▁dolphin -15401 ▁eusebio -15402 ▁everest -15403 ▁hilario -15404 ▁humarap -15405 ▁iglesya -15406 ▁kambing -15407 ▁lumikas -15408 ▁magtayo -15409 ▁nakaupo -15410 ▁nationa -15411 ▁optikal -15412 ▁paggana -15413 ▁pamalit -15414 ▁phoenix -15415 ▁refugee -15416 ▁romance -15417 ▁segment -15418 ▁(0000-00 -15419 ▁arellano -15420 ▁asuncion -15421 ▁hayagang -15422 ▁kaligaya -15423 ▁magsanhi -15424 ▁magtapos -15425 ▁naibenta -15426 ▁palamuti -15427 ▁pambayan -15428 ▁prokaryo -15429 ▁sekondar -15430 ▁tinuruan -15431 ▁tumutubo -15432 ▁amsterdam -15433 ▁atmospera -15434 ▁biolohiya -15435 ▁herodotus -15436 ▁misyonero -15437 ▁nakilahok -15438 ▁natutunan -15439 ▁pinagbaba -15440 ▁romantiko -15441 ▁tumatawag -15442 ▁0000-00-00 -15443 ▁nagbabawal -15444 ▁nagdeklara -15445 ▁pagsuporta -15446 ▁nagpakilala -15447 ▁nakakaranas -15448 ▁oportunidad -15449 ▁pinaghalong -15450 ▁pinapalabas -15451 ▁sinapupunan -15452 ▁ekstinksiyon -15453 ▁napagkukunan -15454 ▁tuberculosis -15455 ▁impluwensiyang -15456 ▁administrasyong -15457 jf -15458 ▁→ -15459 ”0 -15460 bgy -15461 hwa -15462 jal -15463 khe -15464 rho -15465 sir -15466 tso -15467 ush -15468 xes -15469 000, -15470 buil -15471 desh -15472 dler -15473 hail -15474 loca -15475 mael -15476 mash -15477 quer -15478 rati -15479 read -15480 shan -15481 taya -15482 visi -15483 zano -15484 zare -15485 ñang -15486 ▁cut -15487 ▁kli -15488 ▁nfl -15489 ▁pir -15490 ▁soo -15491 ▁vit -15492 aalay -15493 chino -15494 color -15495 cting -15496 elong -15497 matsu -15498 metal -15499 nando -15500 paris -15501 pidio -15502 virus -15503 where -15504 ▁emmy -15505 ▁imam -15506 ▁impa -15507 ▁juda -15508 ▁kine -15509 ▁kuba -15510 ▁kulu -15511 ▁pase -15512 ▁puro -15513 ▁troy -15514 ▁twin -15515 ▁upon -15516 bacter -15517 bunyag -15518 carlos -15519 ikleta -15520 kaliwa -15521 kinson -15522 latang -15523 mentel -15524 muling -15525 puting -15526 tabang -15527 ▁deuts -15528 ▁edwin -15529 ▁gusta -15530 ▁hades -15531 ▁index -15532 ▁kaban -15533 ▁mckin -15534 ▁testa -15535 ▁witch -15536 pektibo -15537 tawanan -15538 tegorya -15539 tikular -15540 ▁accord -15541 ▁cortex -15542 ▁course -15543 ▁energy -15544 ▁gabing -15545 ▁kalung -15546 ▁mental -15547 ▁natata -15548 ▁presti -15549 ▁renasi -15550 ▁retira -15551 ▁watson -15552 pagiging -15553 ▁bubuyog -15554 ▁current -15555 ▁hangang -15556 ▁henesis -15557 ▁iceland -15558 ▁nagdara -15559 ▁primary -15560 pikasyong -15561 ▁abdullah -15562 ▁bisperas -15563 ▁guerrero -15564 ▁himnasti -15565 ▁narating -15566 ▁pagkanta -15567 ▁pimentel -15568 ▁tacloban -15569 ▁celebrity -15570 ▁ehersisyo -15571 ▁heolohiya -15572 ▁humihinto -15573 ▁mayayaman -15574 ▁napilitan -15575 ▁pinagkaka -15576 ▁pragmento -15577 ▁salinlahi -15578 ▁azerbaijan -15579 ▁komandante -15580 ▁magpakasal -15581 ▁masoretiko -15582 ▁naghahanda -15583 ▁nagkakaiba -15584 ▁organikong -15585 ▁pagsasayaw -15586 ▁panuntunan -15587 ▁arkeolohiya -15588 ▁constantine -15589 ▁konstanteng -15590 ▁manananggol -15591 ▁sirkulasyon -15592 ▁(0000–0000). -15593 ▁hinihinalang -15594 ▁nakikilalang -15595 ▁napangalanan -15596 ▁sibilisasyon -15597 ▁karboniperoso -15598 ▁pagkakapantay -15599 :0 -15600 gr -15601 cka -15602 dao -15603 doc -15604 fla -15605 gum -15606 liw -15607 our -15608 tty -15609 web -15610 aliw -15611 anod -15612 brea -15613 dale -15614 hire -15615 iler -15616 juku -15617 kapa -15618 noli -15619 pote -15620 yani -15621 yeta -15622 zaro -15623 ▁”- -15624 ▁aku -15625 ▁ble -15626 ▁bow -15627 ▁est -15628 ▁fed -15629 ▁ike -15630 ▁ket -15631 ▁sac -15632 ▁tib -15633 ▁uod -15634 bugan -15635 gelio -15636 genus -15637 gmang -15638 hador -15639 mouth -15640 pasan -15641 petsa -15642 pista -15643 pusin -15644 turan -15645 tusan -15646 voice -15647 ▁aser -15648 ▁buff -15649 ▁camb -15650 ▁casa -15651 ▁chap -15652 ▁dave -15653 ▁isis -15654 ▁lamp -15655 ▁nerb -15656 ▁noli -15657 ▁ussr -15658 dugong -15659 gaster -15660 klukan -15661 macula -15662 mbakal -15663 mpilan -15664 pipili -15665 social -15666 tignan -15667 ▁barre -15668 ▁blues -15669 ▁impro -15670 ▁jonas -15671 ▁labor -15672 ▁limpa -15673 ▁marco -15674 ▁orbit -15675 ▁pulot -15676 ▁scale -15677 ▁serti -15678 ▁tangi -15679 ▁teres -15680 ▁wrest -15681 aralang -15682 milyong -15683 ▁(0:00) -15684 ▁andrés -15685 ▁baryon -15686 ▁bumang -15687 ▁dakota -15688 ▁duktor -15689 ▁former -15690 ▁lambat -15691 ▁lambda -15692 ▁malulu -15693 ▁manini -15694 ▁mirumo -15695 ▁mitong -15696 ▁mormon -15697 ▁nakapu -15698 ▁nature -15699 ▁ordeng -15700 ▁panunu -15701 ▁policy -15702 ▁romulo -15703 ▁summit -15704 panahong -15705 republic -15706 ▁archaeo -15707 ▁armenia -15708 ▁believe -15709 ▁hapunan -15710 ▁hawakan -15711 ▁inatake -15712 ▁kakampi -15713 ▁ledesma -15714 ▁masarap -15715 ▁maximus -15716 ▁moderno -15717 ▁running -15718 ▁sapagka -15719 ▁sinunog -15720 ▁started -15721 ▁tangere -15722 ▁tropang -15723 dalawampu -15724 kamatayan -15725 ▁aksiyong -15726 ▁antigens -15727 ▁freshman -15728 ▁hebreong -15729 ▁maryland -15730 ▁nakulong -15731 ▁numerong -15732 ▁pagharap -15733 ▁pagtakas -15734 ▁resistan -15735 ▁triasiko -15736 ▁westlife -15737 pagkatapos -15738 sanggalang -15739 talastasan -15740 ▁agreement -15741 ▁akhenaten -15742 ▁matugunan -15743 ▁pamamaril -15744 ▁sinasakop -15745 ▁associated -15746 ▁candelaria -15747 ▁compostela -15748 ▁kaunlarang -15749 ▁madagascar -15750 ▁sekundarya -15751 ▁agriculture -15752 ▁awstronesyo -15753 ▁ekonomikang -15754 ▁kalinangang -15755 ▁nagbabagong -15756 ▁nanungkulan -15757 ▁pagbibilang -15758 ▁encyclopedia -15759 ▁pagkakasundo -15760 ▁pagsasalaysay -15761 ▁tagapagtanggol -15762 sm -15763 ▁± -15764 ▁ب -15765 ▁ᜈ -15766 dub -15767 hir -15768 oke -15769 thu -15770 von -15771 “”, -15772 ambi -15773 bayo -15774 bitu -15775 chev -15776 dise -15777 guma -15778 just -15779 kele -15780 miso -15781 oslo -15782 rene -15783 samu -15784 tery -15785 ▁”“ -15786 ▁ane -15787 ▁kes -15788 ▁luz -15789 ▁nal -15790 ▁nex -15791 ▁wed -15792 bulan -15793 codon -15794 entro -15795 ganti -15796 jects -15797 kashi -15798 maras -15799 mbala -15800 moral -15801 nahin -15802 osovo -15803 ▁000: -15804 ▁agra -15805 ▁akwa -15806 ▁bren -15807 ▁bril -15808 ▁cons -15809 ▁drum -15810 ▁fall -15811 ▁favo -15812 ▁fung -15813 ▁guan -15814 ▁hers -15815 ▁ivan -15816 ▁jake -15817 ▁luha -15818 ▁marc -15819 ▁navy -15820 ▁nego -15821 ▁rema -15822 ▁rome -15823 ▁ruiz -15824 ▁seat -15825 ▁shir -15826 ▁spin -15827 basang -15828 biling -15829 depres -15830 hikang -15831 inebra -15832 kupang -15833 petong -15834 tirhan -15835 ulador -15836 ▁adams -15837 ▁anglo -15838 ▁balik -15839 ▁colla -15840 ▁compa -15841 ▁confu -15842 ▁docum -15843 ▁epoch -15844 ▁falls -15845 ▁follo -15846 ▁franz -15847 ▁gonza -15848 ▁ispek -15849 ▁jorge -15850 ▁mithi -15851 ▁punta -15852 ▁range -15853 ▁salvi -15854 ▁sinai -15855 ▁valle -15856 bolista -15857 kapatid -15858 maynila -15859 pokémon -15860 salamat -15861 siglang -15862 ▁explor -15863 ▁heroes -15864 ▁humaha -15865 ▁nevada -15866 ▁nippon -15867 ▁olivia -15868 ▁pagong -15869 ▁pangng -15870 ▁prusya -15871 ▁sangka -15872 ▁slaton -15873 ▁sundin -15874 ▁yamato -15875 phrodite -15876 ▁algeria -15877 ▁baguhan -15878 ▁bawasan -15879 ▁binaril -15880 ▁copenha -15881 ▁epikong -15882 ▁fuentes -15883 ▁inakala -15884 ▁italian -15885 ▁kudarat -15886 ▁latitud -15887 ▁macedon -15888 ▁maisasa -15889 ▁members -15890 ▁metrong -15891 ▁pagkapa -15892 ▁palanca -15893 ▁pormang -15894 ▁somalia -15895 ▁taniman -15896 ▁turkmen -15897 ▁bantayan -15898 ▁columbus -15899 ▁dionisio -15900 ▁harrison -15901 ▁humiling -15902 ▁ilalabas -15903 ▁jeronimo -15904 ▁kabiguan -15905 ▁kodansha -15906 ▁kyousuke -15907 ▁naghanap -15908 ▁pahalang -15909 ▁polusyon -15910 ▁bulwagang -15911 ▁extension -15912 ▁kapinsala -15913 ▁naimbento -15914 ▁pansarili -15915 ▁seryosong -15916 ▁sinalakay -15917 ▁umaapekto -15918 ekonomiyang -15919 ▁dasmariñas -15920 ▁magnanakaw -15921 ▁nagbebenta -15922 ▁nagdurulot -15923 ▁nagsasanay -15924 ▁pagkonsumo -15925 ▁pamumunong -15926 ▁pangkimika -15927 ▁pentateuch -15928 ▁tatlumpung -15929 ▁dalubhasang -15930 ▁kontekstong -15931 ▁nakatatanda -15932 ▁pagpapatayo -15933 ▁sumasalamin -15934 ▁dimensiyonal -15935 ▁presidential -15936 ▁professional -15937 ▁pampolitikang -15938 ▁zoroastrianismo -15939 .: -15940 md -15941 sc -15942 ▁δ -15943 aar -15944 amp -15945 bah -15946 bha -15947 hia -15948 hul -15949 kwa -15950 bola -15951 club -15952 fall -15953 hini -15954 idal -15955 isra -15956 kayo -15957 labo -15958 mtan -15959 ▁bia -15960 ▁kbs -15961 ▁kwa -15962 ▁lie -15963 ▁ong -15964 ▁ory -15965 ▁rol -15966 andre -15967 asure -15968 brang -15969 china -15970 kules -15971 mpiko -15972 royal -15973 tatlo -15974 tilyo -15975 torio -15976 tries -15977 tsuki -15978 xembo -15979 ▁00%. -15980 ▁andy -15981 ▁deka -15982 ▁desi -15983 ▁dora -15984 ▁eyes -15985 ▁fail -15986 ▁gaas -15987 ▁gila -15988 ▁hamp -15989 ▁ideo -15990 ▁insu -15991 ▁jump -15992 ▁lind -15993 ▁lost -15994 ▁nars -15995 ▁pagg -15996 ▁rene -15997 ▁ross -15998 ▁rule -15999 ▁sard -16000 ▁wawa -16001 ▁wife -16002 busong -16003 dangan -16004 gation -16005 johnny -16006 modelo -16007 tayang -16008 ▁achie -16009 ▁bagon -16010 ▁evans -16011 ▁fever -16012 ▁hippo -16013 ▁huang -16014 ▁kanji -16015 ▁linux -16016 ▁niger -16017 ▁obser -16018 ▁phone -16019 ▁rapid -16020 ▁refer -16021 ▁salot -16022 ▁start -16023 ▁sulta -16024 ▁words -16025 versary -16026 ▁apokri -16027 ▁ballet -16028 ▁biyahe -16029 ▁hentai -16030 ▁iberia -16031 ▁lizard -16032 ▁niceno -16033 ▁pangre -16034 ▁provid -16035 ▁unting -16036 ▁virgin -16037 ficiency -16038 formerly -16039 xembourg -16040 yeriyang -16041 ▁alitang -16042 ▁ancient -16043 ▁arabong -16044 ▁aristok -16045 ▁belarus -16046 ▁filipin -16047 ▁january -16048 ▁mercury -16049 ▁section -16050 ▁siberia -16051 ▁sinunod -16052 ▁teologo -16053 seguridad -16054 tunghayan -16055 ▁apektado -16056 ▁bangkong -16057 ▁function -16058 ▁kaalyado -16059 ▁katuwang -16060 ▁learning -16061 ▁malalaki -16062 ▁pastoral -16063 ▁pasulong -16064 ▁pinanini -16065 ▁tanzania -16066 cionalista -16067 sikolohiya -16068 ▁filipinas -16069 ▁kalayaang -16070 ▁kapulisan -16071 ▁kobayashi -16072 ▁kontrolin -16073 ▁lithuania -16074 ▁operating -16075 ▁pagdurugo -16076 ▁prangkisa -16077 ▁southeast -16078 ▁suportado -16079 ▁takahashi -16080 agrikultura -16081 pangalawang -16082 protektahan -16083 ▁awtonomong -16084 ▁funimation -16085 ▁integrated -16086 ▁mapapansin -16087 ▁nucleotide -16088 ▁pagbanggit -16089 ▁pagtalakay -16090 ▁panggatong -16091 ▁pinaikling -16092 ▁tumutugtog -16093 ▁hipotetikal -16094 ▁ipagtanggol -16095 ▁magkaibigan -16096 ▁militanteng -16097 ▁tagapakinig -16098 ▁ipinapalagay -16099 ▁pagtatanggal -16100 ▁pinagbidahan -16101 dé -16102 oo -16103 ▁ᜐ -16104 ター -16105 .), -16106 .). -16107 aay -16108 apa -16109 hae -16110 hyn -16111 mio -16112 not -16113 pti -16114 vce -16115 yaf -16116 ▁ei -16117 -0). -16118 buya -16119 card -16120 cino -16121 cium -16122 jing -16123 kole -16124 kout -16125 mons -16126 nary -16127 note -16128 ores -16129 orts -16130 rica -16131 ruit -16132 some -16133 taro -16134 tema -16135 ▁bed -16136 ▁dil -16137 ▁iro -16138 ▁ngu -16139 ▁php -16140 ▁sbs -16141 break -16142 ceres -16143 ching -16144 iiwan -16145 itina -16146 jiang -16147 laxis -16148 loped -16149 micha -16150 orkon -16151 pasyo -16152 perma -16153 sider -16154 tukan -16155 ysbol -16156 ▁amer -16157 ▁baku -16158 ▁baru -16159 ▁enti -16160 ▁fifa -16161 ▁fuku -16162 ▁kras -16163 ▁lapi -16164 ▁maku -16165 ▁nepo -16166 ▁palu -16167 ▁plus -16168 ▁tape -16169 ▁urug -16170 aambag -16171 bridge -16172 cticut -16173 dasyon -16174 duanes -16175 gloria -16176 layers -16177 litera -16178 summer -16179 tayuan -16180 ▁among -16181 ▁bapor -16182 ▁ching -16183 ▁dalai -16184 ▁decla -16185 ▁dibor -16186 ▁exodo -16187 ▁gramo -16188 ▁higas -16189 ▁horus -16190 ▁italy -16191 ▁kompa -16192 ▁lakan -16193 ▁licen -16194 ▁melan -16195 ▁nagma -16196 ▁nishi -16197 ▁okina -16198 ▁rekon -16199 ▁score -16200 ▁shira -16201 ▁spiri -16202 ▁sword -16203 ▁syang -16204 ▁tulin -16205 ▁width -16206 abenida -16207 bubuhay -16208 daliang -16209 lektong -16210 nagpapa -16211 thalang -16212 timbang -16213 ▁00.00% -16214 ▁abriol -16215 ▁aktwal -16216 ▁biyaya -16217 ▁dublin -16218 ▁effect -16219 ▁identi -16220 ▁isalin -16221 ▁kyrgyz -16222 ▁panulu -16223 ▁parker -16224 ▁perlas -16225 ▁pipili -16226 ▁politi -16227 ▁reform -16228 ▁siling -16229 ▁streng -16230 ▁target -16231 hersisyo -16232 pasyahan -16233 ▁aspekto -16234 ▁babaing -16235 ▁lagusan -16236 ▁marinig -16237 ▁masigla -16238 ▁minimum -16239 ▁naitayo -16240 ▁palatun -16241 ▁selular -16242 ▁sirkito -16243 ▁substan -16244 ▁winasak -16245 ▁yolanda -16246 kulturang -16247 ▁batikang -16248 ▁debosyon -16249 ▁gasolina -16250 ▁giovanni -16251 ▁ibinatay -16252 ▁klinikal -16253 ▁marshall -16254 ▁matalino -16255 ▁nagtipon -16256 ▁pagtanda -16257 ▁pagtapos -16258 ▁penelope -16259 ▁princesa -16260 ▁sugihara -16261 intindihan -16262 ▁agoncillo -16263 ▁hernandez -16264 ▁mandudula -16265 ▁masidhing -16266 ▁medalyang -16267 ▁naitalaga -16268 ▁nanawagan -16269 ▁pumipigil -16270 ▁katiwalian -16271 ▁kazakhstan -16272 ▁makakakuha -16273 ▁manlilikha -16274 ▁membranong -16275 ▁nagbubunga -16276 ▁nagustuhan -16277 ▁napanatili -16278 ▁paghahayag -16279 ▁stratehiya -16280 ▁theodosius -16281 ▁trabahador -16282 ▁makatwirang -16283 ▁mathematics -16284 ▁metabolismo -16285 ▁mississippi -16286 ▁pamamaslang -16287 ▁pinagsasama -16288 ▁salaysaying -16289 ▁biyolohiyang -16290 ▁manuskritong -16291 ▁organisadong -16292 ▁pornograpiya -16293 ▁pagkakaibigan -16294 ▁pangangalagang -16295 fr -16296 km -16297 ре -16298 ▁à -16299 ▁š -16300 ▁м -16301 caa -16302 kro -16303 nib -16304 uns -16305 wed -16306 xia -16307 zai -16308 ▁ea -16309 ”); -16310 cant -16311 edit -16312 heim -16313 hind -16314 mour -16315 napa -16316 neth -16317 quia -16318 rele -16319 sona -16320 theo -16321 undi -16322 ▁abi -16323 ▁aid -16324 ▁cou -16325 ▁kol -16326 ▁kyu -16327 ▁lot -16328 ▁rab -16329 ▁rex -16330 asian -16331 brium -16332 grito -16333 ilian -16334 imper -16335 kbong -16336 kuman -16337 llery -16338 mitsu -16339 nilay -16340 nthia -16341 peare -16342 renia -16343 ridel -16344 toshi -16345 treme -16346 walat -16347 wanan -16348 ▁bawa -16349 ▁bond -16350 ▁brah -16351 ▁dale -16352 ▁dawn -16353 ▁disc -16354 ▁disk -16355 ▁elas -16356 ▁haka -16357 ▁kono -16358 ▁lata -16359 ▁lino -16360 ▁nept -16361 ▁shot -16362 ▁suwe -16363 ▁swim -16364 hilaga -16365 ostomo -16366 pamama -16367 sakdal -16368 thropo -16369 ▁billy -16370 ▁carbo -16371 ▁carib -16372 ▁cogon -16373 ▁disas -16374 ▁ginug -16375 ▁heavy -16376 ▁ihina -16377 ▁imple -16378 ▁inber -16379 ▁isoto -16380 ▁layer -16381 ▁malag -16382 ▁masis -16383 ▁metho -16384 ▁pampo -16385 ▁parin -16386 ▁parma -16387 ▁pilit -16388 ▁satur -16389 ▁sugar -16390 ▁umuwi -16391 abalang -16392 windows -16393 ▁****” -16394 ▁españa -16395 ▁hector -16396 ▁hispan -16397 ▁locsin -16398 ▁mabala -16399 ▁member -16400 ▁paikot -16401 ▁partic -16402 ▁pluido -16403 ▁rehyon -16404 ▁secret -16405 ▁syriac -16406 ▁tignan -16407 azumanga -16408 igdigang -16409 katumbas -16410 kespeare -16411 mamasdan -16412 upaktura -16413 ▁atomong -16414 ▁chamber -16415 ▁harvick -16416 ▁kandila -16417 ▁kinanta -16418 ▁leonard -16419 ▁likhain -16420 ▁matapat -16421 ▁panlili -16422 ▁paskuwa -16423 ▁perfect -16424 ▁tumawag -16425 maramihan -16426 operative -16427 ▁election -16428 ▁fujiwara -16429 ▁hurasiko -16430 ▁irenaeus -16431 ▁nakakain -16432 ▁ramesses -16433 ▁sisidlan -16434 ▁tambalan -16435 panitikang -16436 ▁kasabihan -16437 ▁komprehen -16438 ▁liturhiya -16439 ▁makinarya -16440 ▁nagsusuot -16441 ▁natutulog -16442 ▁propesyon -16443 ▁sinusunod -16444 ▁suportang -16445 ▁himnastika -16446 ▁kasaganaan -16447 ▁naglathala -16448 ▁nagpasyang -16449 ▁pinanatili -16450 ▁pinlandiya -16451 ▁itinalagang -16452 ▁pagkakahati -16453 ▁architecture -16454 ▁itinatanghal -16455 ▁nakatutulong -16456 ▁tagapagbatas -16457 ▁tagapagsanay -16458 ▁domestikadong -16459 ▁environmental -16460 ▁pampananalapi -16461 !) -16462 %0 -16463 eh -16464 xo -16465 eas -16466 hom -16467 poy -16468 rga -16469 tit -16470 ▁gr -16471 ▁yū -16472 asia -16473 bach -16474 cele -16475 coln -16476 dome -16477 edsa -16478 elds -16479 eroy -16480 from -16481 hale -16482 hyth -16483 itus -16484 jong -16485 kian -16486 losa -16487 nard -16488 onic -16489 onya -16490 pasa -16491 race -16492 rido -16493 rika -16494 sant -16495 secu -16496 ▁aar -16497 ▁cam -16498 ▁ind -16499 ▁muh -16500 ▁yog -16501 ▁yon -16502 bawas -16503 bibli -16504 cheon -16505 cover -16506 dette -16507 group -16508 inger -16509 itama -16510 kihin -16511 lawin -16512 lubha -16513 luyan -16514 mayor -16515 mpire -16516 qaeda -16517 tucky -16518 werte -16519 ▁auth -16520 ▁beer -16521 ▁beha -16522 ▁ekse -16523 ▁hart -16524 ▁laga -16525 ▁lyon -16526 ▁nong -16527 ▁opus -16528 ▁peng -16529 ▁raha -16530 ▁samo -16531 ▁silo -16532 ▁taks -16533 ▁tsar -16534 ▁twit -16535 aalala -16536 cañang -16537 halian -16538 hayang -16539 joseph -16540 ktural -16541 manote -16542 matiko -16543 mosyon -16544 ▁adben -16545 ▁freud -16546 ▁grant -16547 ▁ikono -16548 ▁istan -16549 ▁lapid -16550 ▁large -16551 ▁miyer -16552 ▁ngang -16553 ▁panla -16554 ▁paulo -16555 ▁puyat -16556 ▁silin -16557 ▁tambo -16558 ▁tenga -16559 ▁those -16560 ▁tigre -16561 ▁truth -16562 counter -16563 histang -16564 kitable -16565 thedral -16566 ▁alahas -16567 ▁buwaya -16568 ▁donald -16569 ▁jewish -16570 ▁knight -16571 ▁lozada -16572 ▁lupong -16573 ▁mahika -16574 ▁mayang -16575 ▁mikoto -16576 ▁miriam -16577 ▁movies -16578 ▁pamana -16579 ▁panama -16580 ▁planet -16581 ▁rapper -16582 ▁romual -16583 ▁settle -16584 ▁trakto -16585 ▁transi -16586 ▁tsipre -16587 matikong -16588 ramihang -16589 ▁alberto -16590 ▁elpidio -16591 ▁gumalaw -16592 ▁handang -16593 ▁hungary -16594 ▁katapat -16595 ▁lateral -16596 ▁naisasa -16597 ▁nilusob -16598 ▁sinanay -16599 ▁sisters -16600 ▁ugaling -16601 ▁umuukol -16602 ebolusyon -16603 ▁000,000. -16604 ▁brooklyn -16605 ▁constitu -16606 ▁geronimo -16607 ▁glandula -16608 ▁josephus -16609 ▁karerang -16610 ▁kreasyon -16611 ▁magkamit -16612 ▁pagpayag -16613 ▁pagputok -16614 ▁pagtigil -16615 ▁pamilyar -16616 ▁reported -16617 ▁sakaling -16618 ▁students -16619 halintulad -16620 paligsahan -16621 ▁assistant -16622 ▁emosyonal -16623 ▁euclidean -16624 ▁kalinisan -16625 ▁konduktor -16626 ▁maglakbay -16627 ▁maipakita -16628 ▁makabalik -16629 ▁nagsalita -16630 ▁unibersal -16631 rastraktura -16632 ▁biyetnames -16633 ▁boksingero -16634 ▁laboratory -16635 ▁magpatuloy -16636 ▁mananatili -16637 ▁mapayapang -16638 ▁panrehiyon -16639 ▁evangelista -16640 ▁isinalaysay -16641 ▁kaligayahan -16642 ▁nakadepende -16643 ▁pagkakaayos -16644 ▁pangnegosyo -16645 ▁pasasalamat -16646 ▁pilosopikal -16647 ▁programming -16648 ▁romantikong -16649 ▁commissioner -16650 ▁espesipikong -16651 ▁intelligence -16652 ▁tagapagligtas -16653 ▁pagsasalinwika -16654 “: -16655 fé -16656 0). -16657 ash -16658 hya -16659 idō -16660 ike -16661 isy -16662 jes -16663 kra -16664 mac -16665 rax -16666 soy -16667 ورة -16668 ▁kn -16669 ▁xp -16670 /000 -16671 amin -16672 elli -16673 ffee -16674 himi -16675 maki -16676 mass -16677 peng -16678 rato -16679 rick -16680 tega -16681 tria -16682 unaw -16683 velo -16684 ▁deo -16685 ▁gia -16686 ▁plá -16687 ▁yar -16688 chise -16689 gutom -16690 imbak -16691 level -16692 mateo -16693 midad -16694 muhan -16695 uutos -16696 ▁abot -16697 ▁bien -16698 ▁jama -16699 ▁maid -16700 ▁mons -16701 ▁nagu -16702 ▁omar -16703 ▁paso -16704 ▁pono -16705 ▁pork -16706 ▁ruro -16707 ▁seño -16708 ▁skri -16709 ▁symp -16710 ▁trin -16711 ▁سورة -16712 battle -16713 bikong -16714 komiks -16715 korean -16716 kusyon -16717 romano -16718 siklab -16719 ▁000), -16720 ▁akala -16721 ▁buddy -16722 ▁buuin -16723 ▁campa -16724 ▁faith -16725 ▁lloyd -16726 ▁macro -16727 ▁maika -16728 ▁nagku -16729 ▁nican -16730 ▁offen -16731 ▁rasyo -16732 ▁squad -16733 ▁takes -16734 anghang -16735 grapiko -16736 ilalang -16737 langhap -16738 strepto -16739 tempora -16740 typhoon -16741 ▁camera -16742 ▁contra -16743 ▁format -16744 ▁gregor -16745 ▁harold -16746 ▁henera -16747 ▁holmes -16748 ▁humina -16749 ▁kosovo -16750 ▁kumben -16751 ▁liriko -16752 ▁ludwig -16753 ▁mactan -16754 ▁martes -16755 ▁melody -16756 ▁patent -16757 ▁schizo -16758 ▁sinang -16759 ▁survey -16760 ▁tambol -16761 ▁yungib -16762 aangking -16763 bernador -16764 fernando -16765 misasyon -16766 ▁brodkas -16767 ▁critics -16768 ▁freddie -16769 ▁galileo -16770 ▁jessica -16771 ▁madonna -16772 ▁malubha -16773 ▁mapanga -16774 ▁museong -16775 ▁nuclear -16776 ▁obhekto -16777 ▁ontario -16778 ▁pagsuko -16779 ▁pondong -16780 ▁pransis -16781 ▁pribile -16782 ▁samurai -16783 ▁tablang -16784 ▁wasakin -16785 ▁writing -16786 pangalang -16787 pinsalang -16788 wadradong -16789 ▁000-000. -16790 ▁abnormal -16791 ▁alongpun -16792 ▁aspetong -16793 ▁compound -16794 ▁dalagang -16795 ▁diktador -16796 ▁explorer -16797 ▁kastilyo -16798 ▁kentucky -16799 ▁keyboard -16800 ▁mahayana -16801 ▁mandarin -16802 ▁ministry -16803 ▁nerbiyos -16804 ▁pasimula -16805 ▁sumasang -16806 ▁hinatulan -16807 ▁kakayanan -16808 ▁nahatulan -16809 ▁naipakita -16810 ▁papalapit -16811 ▁seksiyong -16812 ▁submarino -16813 ▁vancouver -16814 ▁binibining -16815 ▁mekanikang -16816 ▁naglalakad -16817 ▁pagninilay -16818 ▁pandayuhan -16819 ▁retiradong -16820 kontinenteng -16821 ▁anniversary -16822 ▁kalalabasan -16823 ▁naghihintay -16824 ▁pagpapalaki -16825 ▁pagpipilian -16826 ▁shakespeare -16827 ▁transgender -16828 ▁distribution -16829 ▁inilalathala -16830 ▁ordobisiyano -16831 =0 -16832 ür -16833 cii -16834 dun -16835 fat -16836 fis -16837 kki -16838 lut -16839 mrt -16840 rid -16841 vik -16842 wai -16843 ▁mé -16844 ▁pl -16845 asis -16846 chlo -16847 ense -16848 essa -16849 fare -16850 feld -16851 gamo -16852 ikat -16853 ikha -16854 loid -16855 mbit -16856 nedy -16857 seum -16858 simo -16859 stro -16860 tini -16861 vide -16862 yola -16863 ópez -16864 ▁00′ -16865 ▁dap -16866 ▁edo -16867 ▁fib -16868 ▁ish -16869 ▁led -16870 ▁nir -16871 ▁oda -16872 /0000 -16873 bagal -16874 basta -16875 erife -16876 etika -16877 heart -16878 ingan -16879 kulam -16880 merce -16881 myang -16882 pagan -16883 pante -16884 pilak -16885 ritme -16886 sador -16887 secon -16888 tugma -16889 uayan -16890 ▁anno -16891 ▁bakr -16892 ▁ciro -16893 ▁dato -16894 ▁doro -16895 ▁emma -16896 ▁fine -16897 ▁grow -16898 ▁kili -16899 ▁phos -16900 ▁pian -16901 ▁pomp -16902 ▁pope -16903 ▁shah -16904 ▁soon -16905 ▁tole -16906 ▁worm -16907 ▁zion -16908 french -16909 ibleng -16910 illary -16911 isidad -16912 kasuan -16913 kolate -16914 liches -16915 lubang -16916 nakaka -16917 prince -16918 screen -16919 ▁atten -16920 ▁eagle -16921 ▁ekles -16922 ▁haiti -16923 ▁irani -16924 ▁kumon -16925 ▁lomba -16926 ▁nagko -16927 ▁ninja -16928 ▁pugad -16929 ▁rurok -16930 ▁sapin -16931 ▁silbi -16932 ▁tropa -16933 captain -16934 entific -16935 malapit -16936 mething -16937 michael -16938 science -16939 ▁become -16940 ▁damong -16941 ▁driver -16942 ▁kasáma -16943 ▁kinata -16944 ▁lumaya -16945 ▁nasisi -16946 ▁nathan -16947 ▁nelson -16948 ▁nextel -16949 ▁niyebe -16950 ▁pangit -16951 ▁pharma -16952 ▁pirata -16953 ▁pseudo -16954 ▁sunday -16955 ▁zambia -16956 downtown -16957 hiyosong -16958 liwayway -16959 rehistro -16960 umentong -16961 ▁beysbol -16962 ▁binalak -16963 ▁dagupan -16964 ▁dumanas -16965 ▁fighter -16966 ▁hermosa -16967 ▁ibinaba -16968 ▁linguis -16969 ▁magical -16970 ▁monarko -16971 ▁nabihag -16972 ▁orlando -16973 ▁osorkon -16974 ▁pradesh -16975 ▁pyramid -16976 ▁sinulid -16977 ▁tamaraw -16978 ▁tourism -16979 ▁tuwiran -16980 ▁various -16981 grapiyang -16982 mamamayan -16983 modernong -16984 wikitable -16985 ▁although -16986 ▁aramaiko -16987 ▁castilla -16988 ▁deposito -16989 ▁guimaras -16990 ▁hukumang -16991 ▁imperial -16992 ▁istanbul -16993 ▁luklukan -16994 ▁magbayad -16995 ▁nanomina -16996 ▁nicholas -16997 ▁pagtrato -16998 ▁pamimili -16999 ▁petisyon -17000 ▁pinalili -17001 ▁piniling -17002 ▁plaridel -17003 ▁protagon -17004 ▁rankings -17005 ▁tanghali -17006 pamahalaan -17007 ▁hinihingi -17008 ▁konstante -17009 ▁matutukoy -17010 ▁mensaheng -17011 ▁nakabalik -17012 ▁pneumonia -17013 ▁tagiliran -17014 ▁tanggalin -17015 manupaktura -17016 ▁adapsiyong -17017 ▁apektadong -17018 ▁crisostomo -17019 ▁diyagnosis -17020 ▁federation -17021 ▁manchester -17022 ▁nabawasang -17023 ▁nangyaring -17024 ▁obligasyon -17025 ▁produksyon -17026 ▁sementeryo -17027 ▁transisyon -17028 ▁connecticut -17029 ▁apostolikong -17030 ▁idineklarang -17031 ▁magpakamatay -17032 ▁pagpapahirap -17033 ▁pagpapalagay -17034 ▁iminumungkahi -17035 ▁kabaligtarang -17036 ▁pampilosopiya -17037 ▁pangingibabaw -17038 ▁nakapagbibigay -17039 ▁pinakamahalaga -17040 ли -17041 ▁г -17042 ”* -17043 fac -17044 gbu -17045 gle -17046 hnu -17047 jon -17048 rew -17049 ▁dé -17050 ▁kl -17051 alex -17052 cube -17053 dras -17054 idea -17055 lord -17056 madi -17057 mery -17058 nalo -17059 pard -17060 soci -17061 vero -17062 when -17063 yagi -17064 ▁api -17065 ▁dee -17066 ▁hat -17067 ▁iga -17068 ▁lam -17069 ▁puw -17070 ▁rev -17071 dokum -17072 guchi -17073 harry -17074 persa -17075 ralco -17076 retro -17077 space -17078 tiyon -17079 tribu -17080 weldo -17081 ▁alig -17082 ▁biga -17083 ▁earn -17084 ▁esku -17085 ▁eslo -17086 ▁heat -17087 ▁hope -17088 ▁hori -17089 ▁pato -17090 ▁quad -17091 ▁scro -17092 ▁tago -17093 ▁usui -17094 cional -17095 dinger -17096 hammed -17097 hulaan -17098 kadala -17099 kiyang -17100 lakang -17101 lipsis -17102 online -17103 ▁aalis -17104 ▁alyas -17105 ▁ampib -17106 ▁array -17107 ▁audio -17108 ▁canan -17109 ▁conve -17110 ▁cycle -17111 ▁ganun -17112 ▁geoff -17113 ▁himno -17114 ▁homes -17115 ▁hubog -17116 ▁laden -17117 ▁lópez -17118 ▁mambu -17119 ▁meson -17120 ▁minsa -17121 ▁pagsi -17122 ▁pangk -17123 ▁phase -17124 ▁selek -17125 ▁sinte -17126 ▁skull -17127 ▁supra -17128 ▁tinak -17129 ▁tutol -17130 ambique -17131 isipsip -17132 kasalan -17133 katawan -17134 kukulam -17135 langelo -17136 siyasat -17137 ulasyon -17138 ▁adhika -17139 ▁alicia -17140 ▁burmes -17141 ▁deboto -17142 ▁eugene -17143 ▁events -17144 ▁forest -17145 ▁gibbon -17146 ▁inalok -17147 ▁joseon -17148 ▁louvre -17149 ▁lumpur -17150 ▁nahuhu -17151 ▁panggu -17152 ▁rhodes -17153 ▁saglit -17154 ▁should -17155 ▁sicily -17156 ▁tracks -17157 aabusong -17158 luwensya -17159 ▁belgium -17160 ▁dominyo -17161 ▁hidwaan -17162 ▁hinalal -17163 ▁macabeo -17164 ▁makinis -17165 ▁matriks -17166 ▁meralco -17167 ▁milyang -17168 ▁okinawa -17169 ▁opening -17170 ▁private -17171 ▁raymond -17172 ▁rebulto -17173 ▁reklamo -17174 ▁siklong -17175 ▁sumakay -17176 ▁tadhana -17177 ▁tangent -17178 ▁tatawag -17179 ekonomika -17180 panitikan -17181 posisyong -17182 purefoods -17183 ▁arteryal -17184 ▁balarila -17185 ▁caesarea -17186 ▁conserva -17187 ▁domestic -17188 ▁donasyon -17189 ▁enriquez -17190 ▁hektarya -17191 ▁mababasa -17192 ▁madrigal -17193 ▁maitatag -17194 ▁maligaya -17195 ▁nagpopro -17196 ▁nagsanay -17197 ▁nanalong -17198 ▁ninunong -17199 ▁noruwega -17200 ▁pagtawid -17201 ▁pulutong -17202 ▁tokugawa -17203 ▁yamamoto -17204 ▁armstrong -17205 ▁bisantino -17206 ▁caribbean -17207 ▁charlotte -17208 ▁jefferson -17209 ▁matanggap -17210 ▁nagpasiya -17211 ▁nililikha -17212 ▁paghalili -17213 ▁radiasyon -17214 volutionary -17215 ▁bernadette -17216 ▁gumaganang -17217 ▁hatinggabi -17218 ▁katapangan -17219 ▁kontrolado -17220 ▁nadagdagan -17221 ▁nagkrusada -17222 ▁pinetsahan -17223 ▁prinsipeng -17224 ▁catanduanes -17225 ▁heograpikal -17226 ▁paglulunsad -17227 ▁panlalaking -17228 ▁pinagkunang -17229 ▁tagapagdala -17230 kapangyarihan -17231 ▁denominasyon -17232 ▁instruksiyon -17233 ▁pagkakatapon -17234 ▁palatuntunan -17235 ▁panandaliang -17236 ▁nagsasalaysay -17237 ▁pagtatagumpay -17238 ▁administrative -17239 bl -17240 cé -17241 0), -17242 dit -17243 emb -17244 eon -17245 fle -17246 fts -17247 ppo -17248 ▁:= -17249 ▁gö -17250 agos -17251 asan -17252 cale -17253 ccer -17254 como -17255 cong -17256 escu -17257 ilyo -17258 kabu -17259 kage -17260 lama -17261 mian -17262 nagi -17263 noon -17264 oker -17265 pado -17266 raga -17267 talk -17268 tise -17269 tism -17270 uden -17271 unes -17272 usad -17273 vere -17274 voir -17275 wild -17276 ▁(0, -17277 ▁eve -17278 ▁exa -17279 ▁hug -17280 ▁jon -17281 ▁kou -17282 ▁nie -17283 ▁pue -17284 ▁tik -17285 ▁woj -17286 ceton -17287 ckers -17288 class -17289 galig -17290 gment -17291 james -17292 kahoy -17293 kalye -17294 kiran -17295 klama -17296 osong -17297 peres -17298 renal -17299 romeo -17300 uning -17301 union -17302 yatin -17303 ▁bahá -17304 ▁bian -17305 ▁bohr -17306 ▁coca -17307 ▁dame -17308 ▁fern -17309 ▁infe -17310 ▁kuru -17311 ▁mcdo -17312 ▁shaw -17313 ▁slam -17314 ▁tabu -17315 ▁tres -17316 ▁unan -17317 ▁wing -17318 000000 -17319 aayuno -17320 binata -17321 contin -17322 dangal -17323 igting -17324 liance -17325 libing -17326 mbabwe -17327 rangan -17328 tagong -17329 tiling -17330 wigang -17331 ▁(00), -17332 ▁0000’ -17333 ▁biñan -17334 ▁bruno -17335 ▁carre -17336 ▁cream -17337 ▁cyber -17338 ▁diksi -17339 ▁eduka -17340 ▁gastu -17341 ▁halik -17342 ▁hukay -17343 ▁karam -17344 ▁kawad -17345 ▁komer -17346 ▁larry -17347 ▁legis -17348 ▁lines -17349 ▁magbi -17350 ▁magla -17351 ▁minar -17352 ▁pagan -17353 ▁pambu -17354 ▁praga -17355 ▁shall -17356 ▁supot -17357 ▁tales -17358 ▁ukran -17359 kanghel -17360 lateral -17361 monyang -17362 pipigil -17363 taryang -17364 ▁angelo -17365 ▁aralin -17366 ▁arnold -17367 ▁charts -17368 ▁condom -17369 ▁cooper -17370 ▁cyprus -17371 ▁estate -17372 ▁forbes -17373 ▁groups -17374 ▁hetero -17375 ▁matuto -17376 ▁pagses -17377 ▁pansit -17378 ▁pilgri -17379 ▁regina -17380 ▁sagana -17381 ▁sayyaf -17382 ▁sosyal -17383 ▁supply -17384 ▁tabang -17385 ▁taling -17386 ▁torneo -17387 ▁umibig -17388 ▁weekly -17389 humaling -17390 kasyonal -17391 kikitaan -17392 kukunang -17393 lohikong -17394 portrait -17395 sariling -17396 ▁atlanta -17397 ▁baywang -17398 ▁capitol -17399 ▁diumano -17400 ▁feature -17401 ▁hinanga -17402 ▁iniinom -17403 ▁kalakip -17404 ▁katipun -17405 ▁kennedy -17406 ▁lalabas -17407 ▁masedon -17408 ▁minorya -17409 ▁naipasa -17410 ▁nanging -17411 ▁orbital -17412 ▁pintura -17413 ▁plebisi -17414 ▁saitama -17415 ▁sinauna -17416 ▁sumagot -17417 ▁tableta -17418 ▁tadyang -17419 ▁tanggap -17420 ▁tulisan -17421 dalangtao -17422 perimento -17423 struksyon -17424 thumbnail -17425 ▁ethiopia -17426 ▁kahalaga -17427 ▁kaparaan -17428 ▁lohikang -17429 ▁magbalik -17430 ▁masayang -17431 ▁masusing -17432 ▁nukleyus -17433 ▁pagdalaw -17434 ▁paglapit -17435 ▁pagtatae -17436 ▁pinasina -17437 ▁platform -17438 ▁presents -17439 ▁superior -17440 ▁tribunal -17441 ▁tumutuon -17442 panoramang -17443 telektuwal -17444 ▁czechoslo -17445 ▁kalakihan -17446 ▁kapapahan -17447 ▁kinasuhan -17448 ▁makakamit -17449 ▁makakapag -17450 ▁mapigilan -17451 ▁matatapos -17452 ▁nutrisyon -17453 ▁pagawaing -17454 ▁radyasyon -17455 ▁randomang -17456 ▁tanggulan -17457 ▁tsokolate -17458 ▁magkaugnay -17459 ▁maglingkod -17460 ▁mandaragat -17461 ▁nagkasundo -17462 ▁naglalahad -17463 ▁nakahimlay -17464 ▁natatakpan -17465 ▁pagtatanim -17466 ▁silanganin -17467 ▁tanghalang -17468 ▁kinokontrol -17469 ▁labinlimang -17470 ▁nararanasan -17471 ▁natuklasang -17472 ▁pinasimulan -17473 ▁primitibong -17474 ▁universidad -17475 ▁estimulasyon -17476 ▁komplikasyon -17477 ▁nacionalista -17478 ▁naghahanggan -17479 ▁pagtatrabaho -17480 ▁pinakabantog -17481 ▁pinapanatili -17482 ▁pagpapatalsik -17483 ▁parlamentaryo -17484 ▁kapakinabangan -17485 ▁tagapagsalaysay -17486 db -17487 fs -17488 pm -17489 qi -17490 ío -17491 abo -17492 fea -17493 ico -17494 ihi -17495 kow -17496 lax -17497 ziz -17498 ▁cr -17499 ante -17500 fera -17501 gdas -17502 igne -17503 itim -17504 kosa -17505 rote -17506 seks -17507 taku -17508 teau -17509 tore -17510 yahe -17511 ▁boe -17512 ▁cai -17513 ▁cow -17514 ▁eff -17515 ▁fee -17516 ▁kom -17517 ▁lab -17518 ▁pdi -17519 ▁uti -17520 ▁vik -17521 ▁wwe -17522 asido -17523 broad -17524 bulag -17525 buran -17526 cepha -17527 david -17528 dream -17529 eries -17530 gramo -17531 kulum -17532 liano -17533 nifer -17534 sance -17535 sinki -17536 utama -17537 ▁arms -17538 ▁aure -17539 ▁aviv -17540 ▁bert -17541 ▁bibi -17542 ▁clar -17543 ▁core -17544 ▁daya -17545 ▁debo -17546 ▁iyan -17547 ▁kusa -17548 ▁pisa -17549 ▁pseu -17550 ▁rush -17551 ▁sati -17552 ▁tend -17553 ▁wong -17554 bagtas -17555 common -17556 estyle -17557 etroit -17558 kitung -17559 kodigo -17560 ksihan -17561 ktoral -17562 mpasan -17563 radong -17564 sports -17565 ▁agila -17566 ▁areas -17567 ▁barna -17568 ▁birth -17569 ▁bisek -17570 ▁della -17571 ▁doble -17572 ▁janet -17573 ▁katha -17574 ▁nefer -17575 ▁pande -17576 ▁panel -17577 ▁petro -17578 ▁sityo -17579 ▁sugun -17580 ▁swiss -17581 ▁tripu -17582 ▁vilma -17583 ▁walla -17584 babaeng -17585 chinese -17586 digmaan -17587 kopyong -17588 leyball -17589 ospital -17590 yunaryo -17591 ▁balete -17592 ▁bawang -17593 ▁blanco -17594 ▁blumen -17595 ▁gagawa -17596 ▁gerald -17597 ▁latina -17598 ▁mabait -17599 ▁maipag -17600 ▁midyum -17601 ▁morris -17602 ▁pagkit -17603 ▁paleon -17604 ▁parlya -17605 ▁patpat -17606 ▁pekeng -17607 ▁powers -17608 ▁though -17609 ▁umpisa -17610 balitang -17611 dinamika -17612 panganga -17613 ▁admiral -17614 ▁austron -17615 ▁drogang -17616 ▁ikalima -17617 ▁kamukha -17618 ▁letters -17619 ▁manging -17620 ▁masters -17621 ▁message -17622 ▁meteoro -17623 ▁nagalit -17624 ▁natupad -17625 ▁negrito -17626 ▁pabilog -17627 ▁pagkalu -17628 ▁pamasko -17629 ▁pinagsa -17630 ▁premier -17631 ▁rogelio -17632 ▁soledad -17633 ▁suwesya -17634 ▁tapusin -17635 ▁tiyuhin -17636 ▁yumaong -17637 ▁academic -17638 ▁arkansas -17639 ▁balitang -17640 ▁ibibigay -17641 ▁illustra -17642 ▁kabílang -17643 ▁kapantay -17644 ▁komander -17645 ▁nahawaan -17646 ▁nahirang -17647 ▁operador -17648 ▁pagsikat -17649 ▁palitang -17650 ▁parating -17651 ▁puntahan -17652 ▁teresita -17653 ▁triangle -17654 ▁arianismo -17655 ▁aristotle -17656 ▁belosidad -17657 ▁humaharap -17658 ▁ipinamama -17659 ▁kalkulong -17660 ▁konektado -17661 ▁maisagawa -17662 ▁makahanap -17663 ▁motorista -17664 ▁naglimbag -17665 ▁pagmimina -17666 ▁pinasikat -17667 ▁propesiya -17668 ▁sinusulat -17669 ▁tabletang -17670 ▁territory -17671 unibersidad -17672 ▁antidepres -17673 ▁babasahing -17674 ▁hiligaynon -17675 ▁lehitimong -17676 ▁mabababang -17677 ▁nakararami -17678 ▁nilalagyan -17679 ▁sekondarya -17680 ▁teolohikal -17681 kasalukuyang -17682 mitolohiyang -17683 ▁ilustrasyon -17684 ▁kaliwanagan -17685 ▁mekanismong -17686 ▁nagpapadala -17687 ▁nagtangkang -17688 ▁napagmasdan -17689 ▁personality -17690 ▁pinapalitan -17691 ▁prekwensiya -17692 ▁sinusubukan -17693 ▁translation -17694 ▁independence -17695 ▁konserbatibo -17696 ▁kumplikadong -17697 ▁reproduktibo -17698 ▁sosyalistang -17699 ▁alongpunsiyon -17700 ▁pagkabilanggo -17701 ▁sistematikong -17702 )- -17703 ▁ -19564 ▁ε -19565 00: -19566 inf -19567 iss -19568 jim -19569 kak -19570 kam -19571 miz -19572 mpc -19573 pao -19574 tax -19575 yur -19576 zig -19577 ñez -19578 ▁lö -19579 ▁mā -19580 ▁sz -19581 bron -19582 chem -19583 dick -19584 dion -19585 fino -19586 haku -19587 hide -19588 hila -19589 inig -19590 ites -19591 iyak -19592 lane -19593 lize -19594 mole -19595 mone -19596 nett -19597 obel -19598 pace -19599 pags -19600 pass -19601 rell -19602 riot -19603 rise -19604 soul -19605 sten -19606 zbek -19607 ▁cad -19608 ▁cpu -19609 ▁dul -19610 ▁eid -19611 ▁inn -19612 ▁ngi -19613 ▁raj -19614 ▁ryo -19615 ▁sue -19616 ▁tzu -19617 aatas -19618 akono -19619 daloy -19620 dance -19621 dwado -19622 dwana -19623 grant -19624 kawan -19625 kutin -19626 labis -19627 lahad -19628 lunya -19629 magic -19630 magka -19631 mango -19632 pinde -19633 posed -19634 pring -19635 prise -19636 sanda -19637 tancy -19638 traba -19639 tritt -19640 verly -19641 ▁baso -19642 ▁bumb -19643 ▁deal -19644 ▁goal -19645 ▁gula -19646 ▁jero -19647 ▁joan -19648 ▁kale -19649 ▁keys -19650 ▁lalá -19651 ▁moog -19652 ▁scor -19653 ▁tian -19654 alipin -19655 asyong -19656 blanca -19657 caster -19658 ginawa -19659 labora -19660 lawika -19661 pulang -19662 rahang -19663 restri -19664 stonia -19665 tained -19666 tified -19667 verall -19668 ▁+000: -19669 ▁00:0, -19670 ▁armed -19671 ▁baños -19672 ▁briga -19673 ▁carol -19674 ▁chung -19675 ▁danao -19676 ▁danes -19677 ▁euler -19678 ▁glass -19679 ▁kanad -19680 ▁mcrae -19681 ▁names -19682 ▁okrug -19683 ▁palau -19684 ▁pasta -19685 ▁pesti -19686 ▁pilot -19687 ▁poste -19688 ▁quick -19689 ▁raven -19690 ▁saang -19691 ▁seung -19692 ▁susog -19693 ▁tinta -19694 ▁trial -19695 ▁ulang -19696 ▁viejo -19697 ▁ville -19698 babawan -19699 bularyo -19700 handang -19701 iibigan -19702 iksiyon -19703 ktorado -19704 mitahan -19705 ngilang -19706 porated -19707 sangang -19708 tenberg -19709 unlaran -19710 version -19711 walismo -19712 ▁balbal -19713 ▁bidang -19714 ▁butter -19715 ▁cabana -19716 ▁device -19717 ▁episko -19718 ▁inimbi -19719 ▁kwenta -19720 ▁ligaya -19721 ▁lilith -19722 ▁lolita -19723 ▁maalam -19724 ▁morgan -19725 ▁nagoya -19726 ▁nilulu -19727 ▁pinaga -19728 ▁probis -19729 ▁pumasa -19730 ▁punung -19731 ▁rookie -19732 ▁rwanda -19733 ▁sakong -19734 ▁warner -19735 enerhiya -19736 entation -19737 panukala -19738 wagamama -19739 ▁andrews -19740 ▁android -19741 ▁aproksi -19742 ▁article -19743 ▁batanes -19744 ▁bronchi -19745 ▁bugtong -19746 ▁classic -19747 ▁eklipse -19748 ▁eugenio -19749 ▁evening -19750 ▁habilis -19751 ▁ipadala -19752 ▁istudyo -19753 ▁kaklase -19754 ▁kasigla -19755 ▁komenta -19756 ▁laruang -19757 ▁magturo -19758 ▁makulay -19759 ▁palihim -19760 ▁pampook -19761 ▁salunga -19762 ▁tumawid -19763 ▁umatras -19764 ▁written -19765 dalubhasa -19766 lisensiya -19767 ▁alliance -19768 ▁binatang -19769 ▁cemetery -19770 ▁dagdagan -19771 ▁ergaster -19772 ▁gonzalez -19773 ▁maglabas -19774 ▁milagros -19775 ▁nasirang -19776 ▁pinadala -19777 ▁shopping -19778 ▁simulain -19779 ▁starting -19780 ▁tangkang -19781 ▁thompson -19782 ▁vaticano -19783 helianthus -19784 pangasinan -19785 telebisyon -19786 totohanang -19787 ▁akkadiano -19788 ▁challenge -19789 ▁earnhardt -19790 ▁edinburgh -19791 ▁ikinulong -19792 ▁imposible -19793 ▁itinanggi -19794 ▁kasariang -19795 ▁manipoldo -19796 ▁naghahati -19797 ▁naisagawa -19798 ▁pagtataya -19799 ▁pagwawagi -19800 ▁panlangit -19801 ▁pinaglala -19802 ▁prinsipal -19803 ▁sinasamba -19804 ▁atraksiyon -19805 ▁kaguluhang -19806 ▁kalamangan -19807 ▁masaganang -19808 ▁matalinong -19809 ▁nagsusulat -19810 ▁nakatalaga -19811 ▁nakumpirma -19812 ▁pangkahala -19813 ▁parliament -19814 ▁rutherford -19815 ▁samaritano -19816 ▁aristoteles -19817 ▁competition -19818 ▁denominador -19819 ▁environment -19820 ▁ibinibilang -19821 ▁interchange -19822 ▁kandidatong -19823 ▁napakalakas -19824 ▁separatista -19825 ▁seremonyang -19826 ▁subdibisyon -19827 ▁teleseryeng -19828 ▁transmitter -19829 ▁astronomikal -19830 ▁mananalaysay -19831 ▁naaapektuhan -19832 ▁nagpakamatay -19833 ▁napasailalim -19834 ▁pagkakahawig -19835 ▁resistensiya -19836 kapangyarihang -19837 ▁pagpaparangal -19838 ▁antidepressant -19839 ▁czechoslovakia -19840 ▁reproduksiyong -19841 2) -19842 tl -19843 |( -19844 át -19845 ικ -19846 во -19847 ᜆᜓ -19848 ”) -19849 ▁γ -19850 ール -19851 cab -19852 hui -19853 kei -19854 mbe -19855 sot -19856 zón -19857 ▁(‘ -19858 ▁(: -19859 ▁dx -19860 ▁gp -19861 ▁xx -19862 ”0, -19863 -00: -19864 dili -19865 dona -19866 dule -19867 endo -19868 erta -19869 gard -19870 gnan -19871 kson -19872 laus -19873 lind -19874 link -19875 mela -19876 muli -19877 nabe -19878 napo -19879 nium -19880 onis -19881 plat -19882 pler -19883 raff -19884 rail -19885 saha -19886 sard -19887 selu -19888 sipe -19889 sium -19890 tead -19891 unok -19892 ying -19893 ▁apu -19894 ▁dao -19895 ▁fif -19896 ▁frs -19897 ▁mya -19898 ▁qin -19899 ▁saf -19900 ▁ski -19901 ▁tol -19902 ▁vel -19903 aaway -19904 baran -19905 bashi -19906 buhan -19907 forms -19908 found -19909 india -19910 islam -19911 ither -19912 kasya -19913 marck -19914 menez -19915 migay -19916 tidae -19917 tilla -19918 tsumi -19919 umoto -19920 yasha -19921 ència -19922 ▁00-0 -19923 ▁abay -19924 ▁apog -19925 ▁aqua -19926 ▁awar -19927 ▁bulu -19928 ▁call -19929 ▁chau -19930 ▁died -19931 ▁dima -19932 ▁gaia -19933 ▁gent -19934 ▁iwan -19935 ▁majo -19936 ▁miki -19937 ▁moha -19938 ▁otel -19939 ▁puna -19940 ▁raya -19941 ▁rest -19942 ▁sion -19943 ▁slex -19944 ▁sons -19945 ▁sper -19946 ▁thor -19947 carmen -19948 concep -19949 hikaga -19950 iasyon -19951 indian -19952 initis -19953 larong -19954 luluwa -19955 memori -19956 muslim -19957 phrine -19958 ranium -19959 seinen -19960 tegory -19961 terina -19962 timore -19963 toplas -19964 volume -19965 weekly -19966 wikaan -19967 ▁agres -19968 ▁akita -19969 ▁allâh -19970 ▁anino -19971 ▁asero -19972 ▁asong -19973 ▁began -19974 ▁bitak -19975 ▁breed -19976 ▁carni -19977 ▁clean -19978 ▁corte -19979 ▁dogma -19980 ▁graph -19981 ▁hipon -19982 ▁hokka -19983 ▁honor -19984 ▁idaho -19985 ▁istat -19986 ▁jenny -19987 ▁kalaw -19988 ▁kanda -19989 ▁lawin -19990 ▁mangg -19991 ▁metas -19992 ▁neder -19993 ▁pante -19994 ▁perry -19995 ▁pinal -19996 ▁sawsa -19997 ▁tabak -19998 ▁takas -19999 ▁tawad -20000 ▁tenis -20001 ▁tinio -20002 ▁yumao -20003 aklatan -20004 america -20005 bansaan -20006 channel -20007 ctorate -20008 direkta -20009 liberal -20010 pormang -20011 regular -20012 ▁alyado -20013 ▁arabic -20014 ▁artiko -20015 ▁babang -20016 ▁boeing -20017 ▁develo -20018 ▁direct -20019 ▁diyeta -20020 ▁geisha -20021 ▁grasya -20022 ▁hendri -20023 ▁ibenta -20024 ▁invest -20025 ▁kamara -20026 ▁kinain -20027 ▁letter -20028 ▁mahuli -20029 ▁mamumu -20030 ▁pagmum -20031 ▁practi -20032 ▁pusong -20033 ▁puwede -20034 ▁relief -20035 ▁shrine -20036 ▁tapang -20037 ▁toreng -20038 ▁wizard -20039 angelica -20040 disinang -20041 hanasius -20042 ikatlong -20043 interpre -20044 mamalaki -20045 umpungan -20046 ▁bayaran -20047 ▁botohan -20048 ▁comelec -20049 ▁commons -20050 ▁eulogio -20051 ▁further -20052 ▁galilea -20053 ▁hepatay -20054 ▁kompara -20055 ▁korteng -20056 ▁matupad -20057 ▁overall -20058 ▁paninin -20059 ▁panunaw -20060 ▁papatay -20061 ▁pautang -20062 ▁product -20063 ▁rebecca -20064 ▁seattle -20065 ▁tonight -20066 ▁umangat -20067 ▁umurong -20068 kabayohan -20069 rehensive -20070 sangkapan -20071 ▁”0000” -20072 ▁anatolia -20073 ▁helsinki -20074 ▁identity -20075 ▁kumander -20076 ▁maybahay -20077 ▁mongheng -20078 ▁nakatago -20079 ▁paghatol -20080 ▁paghinto -20081 ▁palengke -20082 ▁pantukoy -20083 ▁philstar -20084 ▁sandigan -20085 ▁tagapang -20086 ▁warriors -20087 pinephrine -20088 presidente -20089 ▁00:00-00, -20090 ▁aserbayan -20091 ▁biography -20092 ▁canlubang -20093 ▁christina -20094 ▁euripides -20095 ▁francesco -20096 ▁heolohiko -20097 ▁indbidwal -20098 ▁kalamidad -20099 ▁magaspang -20100 ▁mayoridad -20101 ▁opisyales -20102 ▁pahiwatig -20103 ▁pansining -20104 ▁poblasyon -20105 ▁surpasiyo -20106 ▁tekstuwal -20107 ▁wrestling -20108 ▁accounting -20109 ▁alemanyang -20110 ▁alhebraiko -20111 ▁inilalapat -20112 ▁instansiya -20113 ▁ipagdiwang -20114 ▁ipinagbili -20115 ▁ipinangako -20116 ▁kamalayang -20117 ▁komentaryo -20118 ▁magdudulot -20119 ▁magtanghal -20120 ▁mapapanood -20121 ▁nagmamasid -20122 ▁nalalamang -20123 ▁operations -20124 ▁pagsamahin -20125 ▁pamangking -20126 ▁permanente -20127 ▁pertilidad -20128 ▁proporsyon -20129 ▁republican -20130 ▁volleyball -20131 organisasyon -20132 ▁anaphylaxis -20133 ▁application -20134 ▁estratehiya -20135 ▁homosekswal -20136 ▁kagandahang -20137 ▁kalungkutan -20138 ▁kumokontrol -20139 ▁magkapareho -20140 ▁nahihirapan -20141 ▁pransiskano -20142 ▁proporsiyon -20143 ▁dokumentaryo -20144 ▁kahihinatnan -20145 ▁makasaysayan -20146 ▁nagpapatupad -20147 ▁obserbatoryo -20148 ▁pansamantala -20149 ▁relationship -20150 ▁tagapagmasid -20151 ▁grabitasyonal -20152 ▁nagmungkahing -20153 ▁pinakamabilis -20154 ▁imprastraktura -20155 2, -20156 cz -20157 gt -20158 rp -20159 ər -20160 ים -20161 ▁и -20162 ▁т -20163 ▁מ -20164 cie -20165 gou -20166 jax -20167 kda -20168 lau -20169 ldt -20170 lei -20171 maj -20172 nba -20173 nus -20174 nya -20175 rei -20176 roc -20177 shū -20178 tap -20179 ▁bb -20180 ▁ll -20181 binu -20182 cene -20183 core -20184 gent -20185 haya -20186 hili -20187 lava -20188 lynn -20189 minu -20190 otto -20191 sahe -20192 sios -20193 tagu -20194 vira -20195 ▁00— -20196 ▁::* -20197 ▁aes -20198 ▁ars -20199 ▁gue -20200 ▁kru -20201 ▁luy -20202 ▁rou -20203 ▁rug -20204 ▁sad -20205 -00). -20206 balus -20207 cable -20208 dalgo -20209 demok -20210 diola -20211 duras -20212 earth -20213 hydra -20214 inium -20215 juana -20216 kalan -20217 katao -20218 lakid -20219 lison -20220 machi -20221 marin -20222 nakaw -20223 oscar -20224 palad -20225 pamba -20226 peter -20227 photo -20228 plane -20229 raneo -20230 ryang -20231 siman -20232 solar -20233 subin -20234 tanaw -20235 tress -20236 tugin -20237 ubaya -20238 umann -20239 ument -20240 yonan -20241 zares -20242 ▁aleg -20243 ▁ales -20244 ▁alve -20245 ▁beck -20246 ▁chat -20247 ▁earl -20248 ▁fate -20249 ▁guru -20250 ▁jess -20251 ▁pada -20252 ▁reef -20253 ▁shur -20254 ▁sime -20255 ▁tuli -20256 ▁vacu -20257 balang -20258 ctoral -20259 daniel -20260 ennial -20261 maneci -20262 minado -20263 philia -20264 ranger -20265 robert -20266 sailor -20267 second -20268 silver -20269 tiking -20270 vation -20271 veland -20272 worski -20273 ▁(00%) -20274 ▁(000) -20275 ▁atlas -20276 ▁baker -20277 ▁berry -20278 ▁catar -20279 ▁dalas -20280 ▁depok -20281 ▁elisa -20282 ▁etrus -20283 ▁frequ -20284 ▁higgs -20285 ▁hosto -20286 ▁ihaha -20287 ▁koral -20288 ▁kulog -20289 ▁nagpe -20290 ▁niyon -20291 ▁pride -20292 ▁regal -20293 ▁roads -20294 ▁serge -20295 ▁stack -20296 ▁units -20297 ▁utong -20298 ▁wings -20299 ▁zobel -20300 basyong -20301 denburg -20302 economi -20303 halalan -20304 plasyon -20305 playing -20306 rismong -20307 william -20308 ▁angels -20309 ▁aswang -20310 ▁behind -20311 ▁binasa -20312 ▁dekano -20313 ▁demand -20314 ▁dinara -20315 ▁dinosa -20316 ▁ernest -20317 ▁ideyal -20318 ▁indeks -20319 ▁kanada -20320 ▁kirino -20321 ▁kusina -20322 ▁lagyan -20323 ▁liliko -20324 ▁louise -20325 ▁makoto -20326 ▁matamo -20327 ▁nabawi -20328 ▁nagtra -20329 ▁nakabu -20330 ▁narcis -20331 ▁nepomu -20332 ▁photon -20333 ▁piliin -20334 ▁pinaha -20335 ▁santol -20336 ▁sensus -20337 ▁sumira -20338 ▁talino -20339 ▁teknik -20340 ▁transa -20341 ▁turner -20342 ▁virgil -20343 ▁weaken -20344 alstonia -20345 baybayan -20346 bensiyon -20347 cipality -20348 kuryente -20349 molekula -20350 musikang -20351 ▁00,0000 -20352 ▁cananeo -20353 ▁compani -20354 ▁imahina -20355 ▁inampon -20356 ▁kampana -20357 ▁kinopya -20358 ▁kredito -20359 ▁magsuot -20360 ▁nakabuo -20361 ▁numbers -20362 ▁oceania -20363 ▁paghina -20364 ▁pagtuon -20365 ▁parliya -20366 ▁passing -20367 ▁pinilit -20368 ▁present -20369 ▁publish -20370 ▁roberts -20371 ▁sinikap -20372 ▁sponsor -20373 ▁stanley -20374 ▁teacher -20375 ▁telenob -20376 ▁working -20377 derasyong -20378 ekonomiko -20379 ▁akkadian -20380 ▁ashikaga -20381 ▁barretto -20382 ▁comaneci -20383 ▁dinamika -20384 ▁dosenang -20385 ▁hardware -20386 ▁hydrogen -20387 ▁magbitiw -20388 ▁nakapang -20389 ▁pagbenta -20390 ▁parallel -20391 ▁railways -20392 ▁segmento -20393 ▁sulating -20394 ▁tatlumpu -20395 ▁tumakwil -20396 ▁yamagata -20397 gagalingan -20398 gobernador -20399 impeksiyon -20400 obserbahan -20401 ▁continued -20402 ▁franchise -20403 ▁ginagamot -20404 ▁ibinunyag -20405 ▁kolombiya -20406 ▁komersyal -20407 ▁magbabago -20408 ▁maiiwasan -20409 ▁nakatapos -20410 ▁nangasiwa -20411 ▁pagkapapa -20412 ▁pagnanasa -20413 ▁pampamama -20414 ▁relatibis -20415 ▁sarangani -20416 ▁sinasanay -20417 ▁superhero -20418 ▁tambalang -20419 certificate -20420 ▁cabanatuan -20421 ▁hudikatura -20422 ▁ikinamatay -20423 ▁intensiyon -20424 ▁ipinapasok -20425 ▁itinatakda -20426 ▁katipunero -20427 ▁kaugnayang -20428 ▁makatwiran -20429 ▁nagtitinda -20430 ▁negosasyon -20431 ▁pagkatatag -20432 ▁pagpapasok -20433 ▁yugoslavia -20434 ▁(0000–0000, -20435 ▁constantius -20436 ▁itinatakwil -20437 ▁kagustuhang -20438 ▁paglalangoy -20439 ▁probisyonal -20440 ▁proposisyon -20441 ▁simbolikong -20442 ▁teolohiyang -20443 ▁westminster -20444 ▁headquarters -20445 ▁intelektuwal -20446 ▁korporasyong -20447 ▁kristyanismo -20448 ▁napakahalaga -20449 ▁negosyanteng -20450 ▁salamangkero -20451 ▁proporsiyonal -20452 ▁antiretroviral -20453 ▁kinapapalooban -20454 ▁tagapaglingkod -20455 ▁pagpapanumbalik -20456 ▁pinanghahawakan -20457 ix -20458 nō -20459 pk -20460 ар -20461 ▁θ -20462 ▁ا -20463 apu -20464 ava -20465 emi -20466 kut -20467 lov -20468 ora -20469 paw -20470 pie -20471 ubo -20472 wic -20473 zes -20474 ñoz -20475 ▁aj -20476 ▁mp -20477 ▁sō -20478 bkob -20479 bobo -20480 coma -20481 cous -20482 daka -20483 esor -20484 etry -20485 furt -20486 garo -20487 guay -20488 ilio -20489 koku -20490 krus -20491 kyum -20492 lead -20493 lila -20494 loon -20495 mdam -20496 otan -20497 posa -20498 puso -20499 puti -20500 rana -20501 ritz -20502 spot -20503 tate -20504 thra -20505 titu -20506 tsch -20507 ules -20508 unla -20509 walk -20510 yomi -20511 ▁bub -20512 ▁cia -20513 ▁det -20514 ▁dug -20515 ▁gly -20516 ▁jor -20517 ▁lia -20518 ▁lik -20519 ▁noy -20520 ▁nun -20521 ▁tac -20522 ▁tit -20523 ▁yap -20524 ▁zhu -20525 -00), -20526 -0:00 -20527 amang -20528 ating -20529 ation -20530 ayang -20531 banga -20532 batay -20533 bunan -20534 bwano -20535 chief -20536 folia -20537 helps -20538 honen -20539 kanya -20540 leans -20541 lette -20542 lumba -20543 lunti -20544 orden -20545 plant -20546 resid -20547 thago -20548 ticus -20549 treal -20550 ttles -20551 urier -20552 wagin -20553 ▁aria -20554 ▁axis -20555 ▁bald -20556 ▁biko -20557 ▁cale -20558 ▁chun -20559 ▁cres -20560 ▁dick -20561 ▁goes -20562 ▁gulf -20563 ▁hugo -20564 ▁inuu -20565 ▁komb -20566 ▁lara -20567 ▁león -20568 ▁mood -20569 ▁nike -20570 ▁noah -20571 ▁ober -20572 ▁oper -20573 ▁pagi -20574 ▁plug -20575 ▁pong -20576 ▁ruby -20577 ▁tale -20578 ▁uman -20579 ▁zula -20580 00000, -20581 bachev -20582 bahala -20583 bangga -20584 bertin -20585 binyag -20586 byerno -20587 intang -20588 isdaan -20589 mbalan -20590 singaw -20591 tahang -20592 tellar -20593 terone -20594 thical -20595 yetano -20596 ▁agnos -20597 ▁akusa -20598 ▁balot -20599 ▁binhi -20600 ▁efren -20601 ▁extre -20602 ▁flora -20603 ▁ghost -20604 ▁ildef -20605 ▁itayo -20606 ▁khali -20607 ▁layon -20608 ▁mamum -20609 ▁nancy -20610 ▁pampu -20611 ▁papal -20612 ▁peque -20613 ▁plate -20614 ▁rason -20615 ▁ridge -20616 ▁scien -20617 intindi -20618 jercito -20619 kandalo -20620 kapitan -20621 kasakit -20622 kawalan -20623 kumpuni -20624 partido -20625 samahan -20626 selular -20627 umanhin -20628 ▁00-000 -20629 ▁angkin -20630 ▁bright -20631 ▁daimyo -20632 ▁dallas -20633 ▁divine -20634 ▁essene -20635 ▁gumana -20636 ▁harmon -20637 ▁islang -20638 ▁joshua -20639 ▁kuneho -20640 ▁lawang -20641 ▁medium -20642 ▁mozart -20643 ▁naipag -20644 ▁naples -20645 ▁nobita -20646 ▁opensi -20647 ▁pasong -20648 ▁phelps -20649 ▁premyo -20650 ▁rachel -20651 ▁sinuri -20652 ▁sitcom -20653 ▁stream -20654 ▁surian -20655 ▁timpla -20656 ▁toyota -20657 ▁within -20658 ▁wright -20659 babaihan -20660 internet -20661 ▁00,000, -20662 ▁atomika -20663 ▁buendia -20664 ▁caceres -20665 ▁charity -20666 ▁dihital -20667 ▁epiphan -20668 ▁estrate -20669 ▁ezekiel -20670 ▁founded -20671 ▁ginebra -20672 ▁greater -20673 ▁hominid -20674 ▁idagdag -20675 ▁inuulit -20676 ▁jimenez -20677 ▁kamatis -20678 ▁memphis -20679 ▁naalala -20680 ▁nadakip -20681 ▁naghuhu -20682 ▁nagulat -20683 ▁ngalang -20684 ▁nilayon -20685 ▁orleans -20686 ▁palayan -20687 ▁reserba -20688 ▁riemann -20689 ▁senegal -20690 ▁sibugay -20691 ▁similar -20692 ▁tatapos -20693 ▁traffic -20694 ▁warrior -20695 aljazeera -20696 palakasan -20697 quisition -20698 turbasyon -20699 ▁alaminos -20700 ▁anthropo -20701 ▁baguhang -20702 ▁benedict -20703 ▁cayetano -20704 ▁colorado -20705 ▁doraemon -20706 ▁hinulaan -20707 ▁honolulu -20708 ▁inaalala -20709 ▁itinigil -20710 ▁komersyo -20711 ▁mamahala -20712 ▁masining -20713 ▁mohammad -20714 ▁naantala -20715 ▁nababago -20716 ▁nagpalit -20717 ▁nakahaha -20718 ▁nawalang -20719 ▁paratang -20720 ▁sinagoga -20721 ▁sinturon -20722 ▁timeline -20723 ▁tomorrow -20724 ▁alhebrang -20725 ▁almoranas -20726 ▁baltimore -20727 ▁detective -20728 ▁establish -20729 ▁hampshire -20730 ▁inanunsyo -20731 ▁josephine -20732 ▁kaayusang -20733 ▁kalituhan -20734 ▁kilogramo -20735 ▁koleksyon -20736 ▁macedonia -20737 ▁naipapasa -20738 ▁nakalikha -20739 ▁natitiyak -20740 ▁pandiwang -20741 ▁parkinson -20742 ▁pinalayas -20743 ▁pumupunta -20744 ▁solusyong -20745 ▁something -20746 ▁sumusukat -20747 ▁superstar -20748 ▁teoremang -20749 aalinlangan -20750 dalawampung -20751 ▁akademyang -20752 ▁bumabagsak -20753 ▁ebolusyong -20754 ▁eskwelahan -20755 ▁eurovision -20756 ▁helikopter -20757 ▁hepataytis -20758 ▁kalawakang -20759 ▁magkasanib -20760 ▁napapaloob -20761 ▁pansakahan -20762 ▁particular -20763 ▁pinakabata -20764 ▁pinakamaha -20765 ▁pinawalang -20766 ▁shogakukan -20767 ▁sinubukang -20768 ▁teritoryal -20769 seksuwalidad -20770 ▁0-00-000000 -20771 ▁accountancy -20772 ▁advertising -20773 ▁blumentritt -20774 ▁deuteronomi -20775 ▁ekwilibrium -20776 ▁humanidades -20777 ▁imposibleng -20778 ▁nagdesisyon -20779 ▁nainkorpora -20780 ▁pagkakagawa -20781 ▁pagtatanong -20782 ▁pampaaralan -20783 ▁pangisahang -20784 ▁pangngalang -20785 ▁popularidad -20786 ▁boluntaryong -20787 ▁ebanghelista -20788 ▁kritisismong -20789 ▁pagpupunyagi -20790 ▁pinakamatagal -20791 ▁representante -20792 ▁pangkasaysayang -20793 ▁pinakamabentang -20794 ▁rekonstruksiyon -20795 .’ -20796 rn -20797 ▁á -20798 ▁σ -20799 ▁о -20800 ジャ -20801 abu -20802 fos -20803 gsa -20804 mem -20805 mey -20806 plu -20807 rek -20808 rut -20809 sud -20810 tae -20811 uod -20812 zio -20813 ▁*# -20814 ▁:0 -20815 ▁bé -20816 ▁má -20817 ____ -20818 bene -20819 bran -20820 dana -20821 datu -20822 gart -20823 idon -20824 kiss -20825 kota -20826 mbao -20827 mica -20828 orin -20829 orra -20830 puma -20831 quij -20832 rics -20833 turk -20834 wesi -20835 zzle -20836 ▁”00 -20837 ▁amu -20838 ▁buk -20839 ▁gng -20840 ▁hep -20841 ▁hir -20842 ▁igo -20843 ▁mrs -20844 ▁roc -20845 ▁yip -20846 adden -20847 berna -20848 buwan -20849 cians -20850 cules -20851 erona -20852 hagis -20853 hitud -20854 hythm -20855 influ -20856 ismis -20857 jutsu -20858 kiman -20859 kōbon -20860 mania -20861 marya -20862 miano -20863 mpang -20864 pakan -20865 ptian -20866 shell -20867 story -20868 suran -20869 tiano -20870 tique -20871 ustra -20872 vilma -20873 ▁”… -20874 ▁**0. -20875 ▁*000 -20876 ▁abor -20877 ▁alla -20878 ▁chen -20879 ▁chiu -20880 ▁coas -20881 ▁espe -20882 ▁give -20883 ▁hole -20884 ▁igin -20885 ▁kler -20886 ▁looc -20887 ▁meme -20888 ▁mill -20889 ▁pulu -20890 ▁sere -20891 ▁shel -20892 ▁siga -20893 ▁tekn -20894 ▁xxii -20895 ▁yasu -20896 bravou -20897 bubble -20898 ctures -20899 dadala -20900 didato -20901 finals -20902 hikawa -20903 liliit -20904 logist -20905 mangha -20906 mutian -20907 piling -20908 rities -20909 sagawa -20910 symmet -20911 taiwan -20912 tauhan -20913 tiwala -20914 ugutan -20915 wasyon -20916 yagpag -20917 ▁above -20918 ▁awtor -20919 ▁balta -20920 ▁beast -20921 ▁binay -20922 ▁bring -20923 ▁bunko -20924 ▁búhay -20925 ▁canal -20926 ▁corps -20927 ▁dambu -20928 ▁fight -20929 ▁funda -20930 ▁funds -20931 ▁georg -20932 ▁hakus -20933 ▁ikinu -20934 ▁karbo -20935 ▁karma -20936 ▁khmer -20937 ▁konso -20938 ▁kostu -20939 ▁lente -20940 ▁medes -20941 ▁multo -20942 ▁notes -20943 ▁pagpo -20944 ▁payat -20945 ▁predi -20946 ▁samal -20947 ▁scout -20948 ▁sucat -20949 ▁suwis -20950 ▁tamod -20951 ▁tommy -20952 ▁trenč -20953 ▁tunis -20954 ▁vigan -20955 halaman -20956 himikan -20957 journal -20958 linario -20959 richard -20960 roscope -20961 subalit -20962 tanilla -20963 ▁”0,0, -20964 ▁athena -20965 ▁athina -20966 ▁beyond -20967 ▁bolang -20968 ▁bosnia -20969 ▁dyaryo -20970 ▁excell -20971 ▁harvey -20972 ▁hirang -20973 ▁issued -20974 ▁kulugo -20975 ▁lumulu -20976 ▁monoga -20977 ▁nagapi -20978 ▁radius -20979 ▁refuge -20980 ▁rocket -20981 ▁sirkit -20982 ▁skalar -20983 ▁sodyak -20984 ▁talong -20985 ▁traits -20986 ▁uranus -20987 ▁yogurt -20988 bulaanan -20989 european -20990 kontrata -20991 magnetic -20992 platinum -20993 protekta -20994 talastas -20995 talsikin -20996 untuning -20997 ▁applied -20998 ▁balakid -20999 ▁bidyong -21000 ▁flowers -21001 ▁jehovah -21002 ▁loyzaga -21003 ▁malutas -21004 ▁montana -21005 ▁myembro -21006 ▁nagging -21007 ▁nahanap -21008 ▁nasugbu -21009 ▁nasunog -21010 ▁panlasa -21011 ▁phillip -21012 ▁pinutol -21013 ▁recogni -21014 ▁suicide -21015 ▁sukatin -21016 ▁talukap -21017 ▁titanic -21018 ▁tumuloy -21019 ▁wikaing -21020 codonosor -21021 galingang -21022 organismo -21023 ▁apatnapu -21024 ▁banggaan -21025 ▁bebravou -21026 ▁buddhist -21027 ▁customer -21028 ▁ikatawan -21029 ▁inilatag -21030 ▁kataasan -21031 ▁kinasasa -21032 ▁koloidal -21033 ▁makiling -21034 ▁mendiola -21035 ▁nacional -21036 ▁nakuhang -21037 ▁nalimbag -21038 ▁paborito -21039 ▁pagtalon -21040 ▁pamilang -21041 ▁sagupaan -21042 ▁scandina -21043 ▁typeface -21044 ▁valència -21045 literasyon -21046 munikasyon -21047 ▁analitiko -21048 ▁cristobal -21049 ▁defensive -21050 ▁dinamikal -21051 ▁ginamitan -21052 ▁ildefonso -21053 ▁infection -21054 ▁kasamaang -21055 ▁kinansela -21056 ▁kwentahin -21057 ▁militante -21058 ▁nailimbag -21059 ▁nasusunog -21060 ▁panulukan -21061 ▁phenomena -21062 ▁pinagtutu -21063 ▁protestan -21064 ▁published -21065 ▁tagamasid -21066 continental -21067 hintulutang -21068 impormasyon -21069 ▁greenhouse -21070 ▁hinahangad -21071 ▁kompletong -21072 ▁manliligaw -21073 ▁mechanical -21074 ▁nagpalitaw -21075 ▁pangangati -21076 ▁patalsikin -21077 ▁topolohiya -21078 ▁tunggalian -21079 ▁000,000,000 -21080 ▁domestikong -21081 ▁katagalugan -21082 ▁katatawanan -21083 ▁nagdiriwang -21084 ▁nagpakitang -21085 ▁naturalista -21086 ▁panandalian -21087 ▁pangkalakal -21088 ▁pribilehiyo -21089 ▁sinasamahan -21090 ▁subdivision -21091 ▁espesyalista -21092 ▁ipinapahayag -21093 ▁kinailangang -21094 ▁pinasinayaan -21095 ▁nabucodonosor -21096 ▁ortodoksiyang -21097 australopithecus -21098 bé -21099 cb -21100 rā -21101 té -21102 », -21103 ún -21104 μα -21105 ων -21106 マン -21107 ceo -21108 cey -21109 duc -21110 gov -21111 hud -21112 ipa -21113 jen -21114 jid -21115 lux -21116 mae -21117 map -21118 mou -21119 nom -21120 opa -21121 pep -21122 rib -21123 tue -21124 uer -21125 ▁gl -21126 ▁ie -21127 !”, -21128 agad -21129 angu -21130 bari -21131 beau -21132 beck -21133 cusa -21134 dino -21135 dist -21136 dius -21137 dumi -21138 ensi -21139 ered -21140 ffel -21141 ffle -21142 flow -21143 gani -21144 grad -21145 guil -21146 hall -21147 kuan -21148 lego -21149 leto -21150 luis -21151 oter -21152 page -21153 paki -21154 pedo -21155 pigu -21156 redi -21157 reso -21158 rink -21159 teno -21160 teor -21161 tora -21162 upan -21163 vios -21164 ▁cus -21165 ▁dua -21166 ▁ehr -21167 ▁feb -21168 ▁gao -21169 ▁hex -21170 ▁hye -21171 ▁kho -21172 ▁lux -21173 ▁ryu -21174 ▁ura -21175 00000 -21176 birth -21177 enter -21178 frank -21179 isman -21180 katsu -21181 known -21182 logan -21183 nesia -21184 novce -21185 nutri -21186 onora -21187 party -21188 phore -21189 pursi -21190 rashi -21191 rator -21192 tooth -21193 uming -21194 vidad -21195 witis -21196 –0000 -21197 ▁aben -21198 ▁amba -21199 ▁choi -21200 ▁crew -21201 ▁deva -21202 ▁eiji -21203 ▁emil -21204 ▁feel -21205 ▁fiji -21206 ▁fitz -21207 ▁hair -21208 ▁inga -21209 ▁kard -21210 ▁kind -21211 ▁kish -21212 ▁koma -21213 ▁lila -21214 ▁lucy -21215 ▁mind -21216 ▁mola -21217 ▁ncaa -21218 ▁nero -21219 ▁past -21220 ▁pius -21221 ▁pool -21222 ▁pron -21223 ▁rhea -21224 ▁sept -21225 ▁siby -21226 ▁spot -21227 ▁tamb -21228 ▁task -21229 ▁ubas -21230 ▁umar -21231 ▁wire -21232 ▁xbox -21233 ▁yule -21234 barzon -21235 bigong -21236 chloro -21237 espiri -21238 gensen -21239 global -21240 ladong -21241 lokyal -21242 malaki -21243 manews -21244 mdamin -21245 nature -21246 number -21247 player -21248 probin -21249 quijor -21250 silyer -21251 tirang -21252 tivity -21253 tizens -21254 torney -21255 undred -21256 ▁benti -21257 ▁canna -21258 ▁cauca -21259 ▁celia -21260 ▁chain -21261 ▁chase -21262 ▁conta -21263 ▁dilim -21264 ▁duran -21265 ▁entry -21266 ▁hesús -21267 ▁hiera -21268 ▁inpin -21269 ▁itini -21270 ▁josue -21271 ▁lagay -21272 ▁lives -21273 ▁moved -21274 ▁naimp -21275 ▁negro -21276 ▁orgas -21277 ▁paula -21278 ▁pisyo -21279 ▁pitts -21280 ▁razon -21281 ▁rossi -21282 ▁seleb -21283 ▁sigaw -21284 ▁silla -21285 ▁simbu -21286 ▁sipon -21287 ▁tachi -21288 ▁treat -21289 ▁ulong -21290 ▁using -21291 ▁utada -21292 ▁verde -21293 bandona -21294 college -21295 digital -21296 lakhang -21297 pagkain -21298 paliban -21299 thropus -21300 ▁00.000 -21301 ▁alegre -21302 ▁apayao -21303 ▁bianca -21304 ▁binubu -21305 ▁botong -21306 ▁chapel -21307 ▁cortez -21308 ▁cuneta -21309 ▁fourth -21310 ▁gospel -21311 ▁hadron -21312 ▁itunes -21313 ▁jerome -21314 ▁konsum -21315 ▁lumiit -21316 ▁maalis -21317 ▁mabago -21318 ▁malawi -21319 ▁manual -21320 ▁nanghi -21321 ▁natira -21322 ▁niseno -21323 ▁padron -21324 ▁piyano -21325 ▁planck -21326 ▁polish -21327 ▁quebec -21328 ▁reagan -21329 ▁riboso -21330 ▁rohing -21331 ▁sailor -21332 ▁sentra -21333 ▁spider -21334 ▁tumayo -21335 ——– -21336 building -21337 himpilan -21338 language -21339 likasang -21340 mungkahi -21341 seksuwal -21342 terapiya -21343 ▁adrenal -21344 ▁armando -21345 ▁bagacay -21346 ▁bumenta -21347 ▁cabugao -21348 ▁cawayan -21349 ▁crispin -21350 ▁demanda -21351 ▁estonia -21352 ▁hillary -21353 ▁inorgan -21354 ▁isulong -21355 ▁kalasag -21356 ▁langgam -21357 ▁leading -21358 ▁legisla -21359 ▁muhlach -21360 ▁namibia -21361 ▁naputol -21362 ▁natatag -21363 ▁nirvana -21364 ▁pananag -21365 ▁process -21366 ▁pumutok -21367 ▁rushing -21368 ▁sinubok -21369 ▁strando -21370 ▁trenčín -21371 ▁whitney -21372 bacterium -21373 graphical -21374 indonesia -21375 kilanlang -21376 partikulo -21377 rafflesia -21378 ▁canarias -21379 ▁dinagdag -21380 ▁emirates -21381 ▁humirang -21382 ▁ibinenta -21383 ▁intedyer -21384 ▁jaworski -21385 ▁kaanyuan -21386 ▁kuponang -21387 ▁mabundok -21388 ▁mcdonald -21389 ▁naaresto -21390 ▁naisalin -21391 ▁natirang -21392 ▁pagbigay -21393 ▁pagpapan -21394 ▁pagtaban -21395 ▁pansinin -21396 ▁pinahaba -21397 ▁santolan -21398 ▁tatangga -21399 ▁cervantes -21400 ▁eukaryote -21401 ▁historian -21402 ▁interface -21403 ▁nabubulok -21404 ▁nilikhang -21405 ▁pagsasabi -21406 ▁pakikinig -21407 ▁salinwika -21408 ▁sasabihin -21409 ▁seminaryo -21410 ▁serbisiyo -21411 ▁tumiwalag -21412 ▁ahensiyang -21413 ▁kabutihang -21414 ▁kasiglahan -21415 ▁motibasyon -21416 ▁nagtutulak -21417 ▁paglalahat -21418 ▁publishers -21419 ▁rehabilita -21420 ▁valenciano -21421 ▁argumentong -21422 ▁direksiyong -21423 ▁katahimikan -21424 ▁pagkakaloob -21425 ▁pragmentong -21426 ▁underground -21427 ▁kongresyonal -21428 ▁makatarungan -21429 ▁mananatiling -21430 ▁nasasakupang -21431 ▁optimisasyon -21432 ▁pagpapalakas -21433 ▁pagtangkilik -21434 ▁pananggalang -21435 ▁sinasalungat -21436 ▁maprotektahan -21437 ▁nagpapakilala -21438 ▁pagpapangalan -21439 ▁sumahimpapawid -21440 !, -21441 nh -21442 oi -21443 ym -21444 ει -21445 ρα -21446 ер -21447 ية -21448 ᜄ᜔ -21449 ライ -21450 %). -21451 )”. -21452 -0- -21453 amy -21454 ann -21455 aqu -21456 dir -21457 gow -21458 kbs -21459 kuw -21460 psu -21461 sys -21462 tec -21463 yab -21464 ▁ml -21465 ▁mü -21466 ▁ry -21467 ▁ud -21468 bane -21469 bias -21470 duct -21471 gena -21472 gger -21473 hate -21474 hics -21475 hoff -21476 humi -21477 iimb -21478 itsu -21479 koma -21480 lora -21481 mbog -21482 mike -21483 odes -21484 oria -21485 true -21486 umen -21487 vert -21488 vior -21489 xley -21490 yaku -21491 zero -21492 ▁asy -21493 ▁coc -21494 ▁eth -21495 ▁hed -21496 ▁leu -21497 ▁nap -21498 ▁utc -21499 ▁why -21500 ▁†” -21501 balat -21502 brook -21503 cheng -21504 cilla -21505 erico -21506 erium -21507 fried -21508 hikan -21509 hiran -21510 hukan -21511 lasan -21512 lidae -21513 lisya -21514 mself -21515 naeus -21516 nefer -21517 pahan -21518 pusyo -21519 rillo -21520 sulta -21521 tchen -21522 thera -21523 ttest -21524 tugan -21525 vious -21526 ▁ahen -21527 ▁anag -21528 ▁burn -21529 ▁cura -21530 ▁dome -21531 ▁fray -21532 ▁hora -21533 ▁josh -21534 ▁keyk -21535 ▁laka -21536 ▁lamu -21537 ▁liza -21538 ▁prep -21539 ▁romo -21540 ▁sage -21541 ▁soap -21542 ▁tail -21543 ▁ulam -21544 ▁uwak -21545 ▁voca -21546 besgue -21547 carias -21548 ellows -21549 ensayo -21550 erbang -21551 heimer -21552 hlehem -21553 igilan -21554 ikoden -21555 ilable -21556 isdang -21557 komers -21558 litaan -21559 marine -21560 miguin -21561 torium -21562 ▁0000— -21563 ▁abbey -21564 ▁alche -21565 ▁alvin -21566 ▁atrak -21567 ▁baler -21568 ▁barra -21569 ▁bosco -21570 ▁catal -21571 ▁chiyo -21572 ▁datap -21573 ▁degri -21574 ▁devil -21575 ▁gilas -21576 ▁honey -21577 ▁judea -21578 ▁jules -21579 ▁julie -21580 ▁kakan -21581 ▁kirot -21582 ▁komit -21583 ▁kulti -21584 ▁lumus -21585 ▁lunda -21586 ▁mccar -21587 ▁mirmo -21588 ▁mouse -21589 ▁mutya -21590 ▁pagde -21591 ▁prefe -21592 ▁quinn -21593 ▁ralph -21594 ▁rehis -21595 ▁route -21596 ▁sahog -21597 ▁sobre -21598 ▁strip -21599 ▁trece -21600 ▁uzbek -21601 ▁waves -21602 cession -21603 erikong -21604 koreano -21605 sailles -21606 species -21607 tebrado -21608 thology -21609 tisidad -21610 trikong -21611 ▁author -21612 ▁bolshe -21613 ▁carpio -21614 ▁corona -21615 ▁dáting -21616 ▁ending -21617 ▁flower -21618 ▁hermes -21619 ▁ibaloi -21620 ▁kaloob -21621 ▁kartun -21622 ▁kulani -21623 ▁kwento -21624 ▁lucban -21625 ▁lunsod -21626 ▁maalat -21627 ▁malvar -21628 ▁opiser -21629 ▁parada -21630 ▁prayer -21631 ▁priest -21632 ▁reason -21633 ▁sirkun -21634 ▁soccer -21635 ▁tarawa -21636 ▁tessie -21637 ▁tezuka -21638 ▁thermo -21639 ▁tingga -21640 ▁tiyago -21641 ▁trophy -21642 ▁tsuper -21643 ▁tutank -21644 ▁vision -21645 ▁wikain -21646 ▁willie -21647 tandaang -21648 westiyon -21649 ▁babylon -21650 ▁binihag -21651 ▁bánovce -21652 ▁celebra -21653 ▁digring -21654 ▁diyaryo -21655 ▁esteban -21656 ▁example -21657 ▁fermion -21658 ▁georges -21659 ▁gonzaga -21660 ▁gorilla -21661 ▁grapiko -21662 ▁himself -21663 ▁hinanap -21664 ▁humanap -21665 ▁inihain -21666 ▁jeffrey -21667 ▁kataong -21668 ▁keltiko -21669 ▁kultong -21670 ▁leaders -21671 ▁located -21672 ▁magsisi -21673 ▁magtata -21674 ▁narciso -21675 ▁nuklear -21676 ▁olympia -21677 ▁pagbura -21678 ▁pagtayo -21679 ▁pontifi -21680 ▁rolando -21681 ▁salonga -21682 ▁shannon -21683 ▁sipaang -21684 ▁tungkod -21685 ▁turbina -21686 ▁weather -21687 kalakalan -21688 komiyenda -21689 lohistang -21690 mbassador -21691 pormasyon -21692 ▁alimango -21693 ▁apokripa -21694 ▁bautismo -21695 ▁bibigyan -21696 ▁butiking -21697 ▁ceremony -21698 ▁commerce -21699 ▁disaster -21700 ▁downtown -21701 ▁ekstinkt -21702 ▁favorite -21703 ▁freeport -21704 ▁gabriela -21705 ▁gagawing -21706 ▁gondwana -21707 ▁hinaluan -21708 ▁honduras -21709 ▁inosente -21710 ▁interyor -21711 ▁kaasalan -21712 ▁kakambal -21713 ▁kawikaan -21714 ▁kliyente -21715 ▁latinong -21716 ▁madaming -21717 ▁manggaga -21718 ▁marriage -21719 ▁medyebal -21720 ▁naglayag -21721 ▁niluluto -21722 ▁pagitang -21723 ▁pagputol -21724 ▁pagwasak -21725 ▁punungka -21726 ▁rasyonal -21727 binibigkas -21728 vitational -21729 ▁alyansang -21730 ▁asambleya -21731 ▁astrologo -21732 ▁autosomal -21733 ▁bethlehem -21734 ▁coubertin -21735 ▁gampaning -21736 ▁ipakilala -21737 ▁katagalan -21738 ▁kuwaresma -21739 ▁longhitud -21740 ▁mangangan -21741 ▁marcelino -21742 ▁materyang -21743 ▁operation -21744 ▁opisinang -21745 ▁pagsanjan -21746 ▁pagtutuos -21747 ▁palestino -21748 ▁pulitikal -21749 ▁sinasadya -21750 ▁socialist -21751 estadistika -21752 ▁backstreet -21753 ▁ehiptologo -21754 ▁indikasyon -21755 ▁kuryenteng -21756 ▁kyrgyzstan -21757 ▁magagawang -21758 ▁magbabalik -21759 ▁makabayang -21760 ▁makasining -21761 ▁misteryong -21762 ▁naghahatid -21763 ▁nagtaguyod -21764 ▁nagtitipon -21765 ▁nakararaan -21766 ▁naniwalang -21767 ▁neurotrans -21768 ▁pagkatakot -21769 ▁pagsusukat -21770 ▁pagtatangi -21771 ▁pakikitung -21772 ▁pinakahuli -21773 ▁talaarawan -21774 ▁achievement -21775 ▁algoritmong -21776 ▁dimensiyong -21777 ▁iginagalang -21778 ▁kalkulasyon -21779 ▁magkahalong -21780 ▁nagkokodigo -21781 ▁paglalantad -21782 ▁pagpapaliit -21783 ▁awtomatikong -21784 ▁kontinenteng -21785 ▁makipagtalik -21786 ▁mandirigmang -21787 ▁mediterraneo -21788 ▁michelangelo -21789 ▁nakapaghalal -21790 ▁protagonista -21791 ▁ipinamamahagi -21792 ▁magkakasamang -21793 ▁matutunghayan -21794 ▁pagkakaunawaan -21795 ▁pinagpapalagay -21796 /. -21797 kg -21798 zl -21799 ης -21800 ет -21801 ▁י -21802 ??? -21803 bly -21804 boc -21805 eds -21806 goe -21807 hye -21808 hys -21809 kau -21810 lys -21811 noc -21812 oks -21813 roe -21814 rta -21815 sem -21816 ths -21817 woo -21818 yud -21819 yya -21820 ▁0′ -21821 ”.” -21822 abay -21823 chay -21824 dafi -21825 dias -21826 diyo -21827 gaga -21828 hart -21829 hung -21830 igos -21831 isbn -21832 jara -21833 liza -21834 mage -21835 magi -21836 mboa -21837 moud -21838 phic -21839 puin -21840 quid -21841 rara -21842 rasi -21843 rice -21844 tuna -21845 usog -21846 utak -21847 vora -21848 worm -21849 ysus -21850 ▁aru -21851 ▁bai -21852 ▁cbs -21853 ▁exo -21854 ▁jud -21855 ▁mea -21856 ▁nut -21857 ▁odi -21858 ▁pao -21859 ▁rut -21860 ▁sno -21861 ▁teh -21862 ▁yid -21863 …” -21864 aking -21865 bayin -21866 bound -21867 chura -21868 court -21869 culum -21870 debut -21871 dsman -21872 elles -21873 halay -21874 inius -21875 itron -21876 jesus -21877 kante -21878 kurso -21879 label -21880 paper -21881 pawan -21882 ptiko -21883 satin -21884 senso -21885 sunda -21886 testi -21887 tiste -21888 tolic -21889 ulaca -21890 upper -21891 uting -21892 ▁’00. -21893 ▁astu -21894 ▁beis -21895 ▁cler -21896 ▁dean -21897 ▁dipo -21898 ▁dmit -21899 ▁door -21900 ▁esco -21901 ▁fear -21902 ▁goma -21903 ▁hind -21904 ▁idro -21905 ▁illu -21906 ▁jedi -21907 ▁krai -21908 ▁kyle -21909 ▁luke -21910 ▁lulu -21911 ▁nene -21912 ▁oslo -21913 ▁país -21914 ▁pelo -21915 ▁pons -21916 ▁seen -21917 ▁sepa -21918 ▁shop -21919 ▁thes -21920 ▁togo -21921 ektong -21922 iniano -21923 malaya -21924 marcos -21925 marina -21926 sulang -21927 yarang -21928 ▁alien -21929 ▁anita -21930 ▁asahi -21931 ▁asuka -21932 ▁bonus -21933 ▁bronx -21934 ▁diyan -21935 ▁enoch -21936 ▁essay -21937 ▁fault -21938 ▁gauge -21939 ▁going -21940 ▁idinu -21941 ▁kable -21942 ▁kaila -21943 ▁kasuk -21944 ▁katsu -21945 ▁kinau -21946 ▁luigi -21947 ▁panti -21948 ▁pleis -21949 ▁prino -21950 ▁randy -21951 ▁ratio -21952 ▁tatag -21953 ▁tetsu -21954 ▁tipak -21955 ▁urian -21956 ▁wayne -21957 -0000-0 -21958 angonan -21959 cessive -21960 grapher -21961 institu -21962 locaust -21963 mediate -21964 mpalaan -21965 mundong -21966 pacific -21967 promote -21968 sasyong -21969 siwaang -21970 ▁ashley -21971 ▁avatar -21972 ▁bengal -21973 ▁bernal -21974 ▁bishop -21975 ▁fields -21976 ▁hagdan -21977 ▁hapong -21978 ▁henero -21979 ▁hinuha -21980 ▁inocen -21981 ▁italia -21982 ▁itinan -21983 ▁iwanan -21984 ▁kutsil -21985 ▁lating -21986 ▁masuri -21987 ▁namana -21988 ▁oregon -21989 ▁poster -21990 ▁remain -21991 ▁seguro -21992 ▁sinama -21993 ▁sirain -21994 ▁suzuki -21995 ▁symbol -21996 ▁symmet -21997 ▁tartar -21998 ▁vector -21999 chemical -22000 constitu -22001 inhawang -22002 kalayaan -22003 katwiran -22004 serbisyo -22005 sumption -22006 ▁albania -22007 ▁andorra -22008 ▁balanga -22009 ▁baltiko -22010 ▁candida -22011 ▁counter -22012 ▁finance -22013 ▁formula -22014 ▁heisman -22015 ▁hidalgo -22016 ▁imaheng -22017 ▁individ -22018 ▁kashmir -22019 ▁kukunin -22020 ▁lesbian -22021 ▁lusubin -22022 ▁mahalal -22023 ▁mithiin -22024 ▁monitor -22025 ▁natakot -22026 ▁nominal -22027 ▁paghuli -22028 ▁pamumuo -22029 ▁pangaea -22030 ▁patatas -22031 ▁pinagpa -22032 ▁pinsang -22033 ▁sukatan -22034 ▁tantiya -22035 ▁urinary -22036 ▁venecia -22037 ▁writers -22038 kailangan -22039 naissance -22040 ongolekta -22041 pakikipag -22042 pangalawa -22043 plikasyon -22044 portulaca -22045 yunaryong -22046 ▁abogasya -22047 ▁basehang -22048 ▁calendar -22049 ▁campaign -22050 ▁daungang -22051 ▁deafness -22052 ▁ejercito -22053 ▁imprenta -22054 ▁isinunod -22055 ▁kickback -22056 ▁konstant -22057 ▁konsumer -22058 ▁lebesgue -22059 ▁mabangis -22060 ▁mabilang -22061 ▁martires -22062 ▁material -22063 ▁mythical -22064 ▁napalili -22065 ▁nazareth -22066 ▁pagsakay -22067 ▁pagyanig -22068 ▁plantang -22069 ▁polisiya -22070 ▁politics -22071 ▁portable -22072 ▁shinichi -22073 ▁teatrong -22074 ▁theodore -22075 ▁variable -22076 ▁zulaikha -22077 ungalingan -22078 ▁antiochus -22079 ▁associate -22080 ▁austrones -22081 ▁chronicle -22082 ▁eigenmann -22083 ▁gorbachev -22084 ▁inplasyon -22085 ▁listahang -22086 ▁masedonya -22087 ▁masusukat -22088 ▁matsumoto -22089 ▁nakaugnay -22090 ▁pagamutan -22091 ▁pagsisisi -22092 ▁palakasin -22093 ▁pinahayag -22094 ▁pinsalang -22095 ▁piyanista -22096 ▁rekomenda -22097 ▁stonewall -22098 ▁sunflower -22099 ▁beteranong -22100 ▁eksklusibo -22101 ▁heometriko -22102 ▁matagalang -22103 ▁motorsiklo -22104 ▁nabilanggo -22105 ▁nagbabayad -22106 ▁nanilbihan -22107 ▁napawalang -22108 ▁nepomuceno -22109 ▁pinakamala -22110 ▁pinayagang -22111 ▁politician -22112 ▁sakripisyo -22113 ▁starstruck -22114 ▁teleponong -22115 ▁ipagpalagay -22116 ▁kapitalismo -22117 ▁magsasagawa -22118 ▁monarkiyang -22119 ▁astronomical -22120 ▁konserbasyon -22121 ▁nagbabanggit -22122 ▁nakakahawang -22123 ▁nasyonalismo -22124 ▁pagsasaalang -22125 ▁panseguridad -22126 ▁tagapaglikha -22127 ▁kontemporaryo -22128 ▁nakakatandang -22129 ▁pagpapagaling -22130 ▁pinatutunayan -22131 ▁tagapangalaga -22132 pananampalataya -22133 ▁pantelebisyong -22134 ▁pinahintulutan -22135 ▁nakipagtulungan -22136 1⁄ -22137 2. -22138 ít -22139 ев -22140 ▁` -22141 cop -22142 coy -22143 fel -22144 fex -22145 gpo -22146 iii -22147 ivo -22148 jad -22149 jaz -22150 liy -22151 lur -22152 meh -22153 nee -22154 nip -22155 reo -22156 sao -22157 swa -22158 tib -22159 tsk -22160 род -22161 ▁(# -22162 (000 -22163 astr -22164 cada -22165 corn -22166 cott -22167 cour -22168 cuba -22169 dore -22170 eeee -22171 guri -22172 hamp -22173 hell -22174 kane -22175 keta -22176 ksin -22177 laon -22178 liat -22179 liwa -22180 look -22181 prof -22182 rico -22183 taba -22184 tall -22185 trum -22186 vsky -22187 yota -22188 ▁ans -22189 ▁coe -22190 ▁fen -22191 ▁gli -22192 ▁ine -22193 ▁löw -22194 ▁odd -22195 ▁pib -22196 ▁pli -22197 ▁prc -22198 ▁xin -22199 andum -22200 asing -22201 bahan -22202 eisha -22203 enyas -22204 force -22205 forma -22206 fting -22207 gdala -22208 guete -22209 idang -22210 jaime -22211 malus -22212 mates -22213 medes -22214 motor -22215 panta -22216 plika -22217 pread -22218 proto -22219 rossa -22220 rubia -22221 sayaw -22222 slang -22223 sundo -22224 tokos -22225 tulin -22226 tunog -22227 ultra -22228 uppak -22229 ▁allo -22230 ▁apdo -22231 ▁bulo -22232 ▁bura -22233 ▁clay -22234 ▁cleo -22235 ▁dana -22236 ▁dias -22237 ▁duel -22238 ▁elli -22239 ▁erup -22240 ▁glee -22241 ▁inva -22242 ▁jani -22243 ▁josi -22244 ▁kazu -22245 ▁kera -22246 ▁kiha -22247 ▁klab -22248 ▁kurt -22249 ▁muog -22250 ▁noel -22251 ▁ones -22252 ▁peak -22253 ▁rati -22254 ▁reci -22255 ▁reko -22256 ▁rudy -22257 ▁salt -22258 ▁shen -22259 ▁shos -22260 ▁tuva -22261 ▁yano -22262 action -22263 aresto -22264 bukong -22265 chelle -22266 erekta -22267 france -22268 gastos -22269 ilever -22270 isahin -22271 kilaan -22272 naging -22273 ringal -22274 romiso -22275 sadang -22276 sation -22277 simple -22278 strike -22279 tungku -22280 vacant -22281 ▁alcan -22282 ▁andal -22283 ▁arian -22284 ▁atana -22285 ▁bacon -22286 ▁chuck -22287 ▁coali -22288 ▁dalag -22289 ▁delhi -22290 ▁dopam -22291 ▁emily -22292 ▁giant -22293 ▁inire -22294 ▁kamis -22295 ▁lamig -22296 ▁leroy -22297 ▁magno -22298 ▁matlo -22299 ▁mesti -22300 ▁muñoz -22301 ▁naghu -22302 ▁naglu -22303 ▁nauwi -22304 ▁nyang -22305 ▁pagod -22306 ▁patro -22307 ▁philo -22308 ▁piece -22309 ▁potos -22310 ▁price -22311 ▁publi -22312 ▁pulso -22313 ▁purga -22314 ▁ruben -22315 ▁shina -22316 ▁sidom -22317 ▁sutra -22318 ▁tuluy -22319 ▁tyler -22320 communi -22321 develop -22322 diyosan -22323 lawigin -22324 mukhang -22325 munting -22326 tically -22327 uladong -22328 ▁abella -22329 ▁amazon -22330 ▁amigos -22331 ▁angola -22332 ▁binawi -22333 ▁budget -22334 ▁cainta -22335 ▁castle -22336 ▁claude -22337 ▁comple -22338 ▁consul -22339 ▁critic -22340 ▁denver -22341 ▁diskar -22342 ▁dreams -22343 ▁embryo -22344 ▁gamboa -22345 ▁helena -22346 ▁hilera -22347 ▁inukit -22348 ▁itigil -22349 ▁kahala -22350 ▁kapuna -22351 ▁kasabi -22352 ▁kasiya -22353 ▁libera -22354 ▁lisboa -22355 ▁marduk -22356 ▁matrix -22357 ▁nabili -22358 ▁ortega -22359 ▁parale -22360 ▁parmas -22361 ▁roland -22362 ▁sparta -22363 ▁valent -22364 ▁varian -22365 ▁vergel -22366 preserba -22367 princess -22368 talunang -22369 tiwalaan -22370 ▁albanya -22371 ▁bahrain -22372 ▁barbell -22373 ▁burmese -22374 ▁crystal -22375 ▁dumalaw -22376 ▁eukaris -22377 ▁gmanews -22378 ▁hinamon -22379 ▁hottest -22380 ▁itinago -22381 ▁kalauna -22382 ▁kalinya -22383 ▁klimang -22384 ▁lambert -22385 ▁lisanin -22386 ▁magatas -22387 ▁malinao -22388 ▁masaker -22389 ▁masugid -22390 ▁masukat -22391 ▁maurice -22392 ▁mystery -22393 ▁nilipat -22394 ▁nuestra -22395 ▁pagbati -22396 ▁pangili -22397 ▁reading -22398 ▁rowling -22399 ▁sambaha -22400 ▁serrano -22401 ▁sikmura -22402 ▁takelot -22403 ▁umiinog -22404 ▁unawain -22405 hinaharap -22406 inhinyero -22407 nationale -22408 operating -22409 portation -22410 ▁armenian -22411 ▁asemblea -22412 ▁atakihin -22413 ▁austriya -22414 ▁baryabol -22415 ▁category -22416 ▁designer -22417 ▁harangan -22418 ▁itinuloy -22419 ▁kalapati -22420 ▁komiteng -22421 ▁maglagay -22422 ▁metodong -22423 ▁mikrosko -22424 ▁narrator -22425 ▁olimpiya -22426 ▁pangulay -22427 ▁patriyar -22428 ▁pinaikli -22429 ▁polyvios -22430 ▁prepusyo -22431 ▁refugees -22432 ▁scholars -22433 ▁siruhiya -22434 ▁transmit -22435 ▁beginning -22436 ▁cleveland -22437 ▁ibinilang -22438 ▁impektado -22439 ▁iniiwasan -22440 ▁inilustra -22441 ▁kaginhawa -22442 ▁kalutasan -22443 ▁koptikong -22444 ▁munisipal -22445 ▁nababagay -22446 ▁natatakot -22447 ▁norwegian -22448 ▁panauhing -22449 ▁pantayong -22450 ▁paumanhin -22451 ▁pormasyon -22452 ▁radiation -22453 ▁sapilitan -22454 ▁sidomulyo -22455 ▁siyasatin -22456 ▁striktong -22457 ▁tagalikha -22458 ▁tatanggap -22459 arkitektura -22460 outstanding -22461 ▁0000–0000. -22462 ▁balagtasan -22463 ▁britanyang -22464 ▁deficiency -22465 ▁humanities -22466 ▁inorganisa -22467 ▁miyembrong -22468 ▁nagbabawas -22469 ▁nagtatangi -22470 ▁napapanood -22471 ▁petersburg -22472 ▁pinagkaiba -22473 ▁predesesor -22474 ▁provincial -22475 ▁pundasyong -22476 ▁versailles -22477 presidential -22478 ▁arkitektong -22479 ▁consolacion -22480 ▁ekspresyong -22481 ▁evangelical -22482 ▁henerasyong -22483 ▁lumalaganap -22484 ▁mangkukulam -22485 ▁nagprotesta -22486 ▁nakakatakot -22487 ▁napangasawa -22488 ▁natatanggap -22489 ▁paghahangad -22490 ▁panghukuman -22491 ▁pangmadlang -22492 ▁pinangalang -22493 ▁incorporated -22494 ▁kampeonatong -22495 ▁kolonisasyon -22496 ▁patutunguhan -22497 ▁presentasyon -22498 ▁resistansiya -22499 ▁kinasangkutan -22500 ▁makatotohanan -22501 ▁manipestasyon -22502 ▁nagsisimulang -22503 ▁pakikitungong -22504 ▁pangkaunlaran -22505 ▁panlalawigang -22506 ▁pinaniwalaang -22507 ▁ipinapahiwatig -22508 ▁nakikipaglaban -22509 ▁nakikipagtalik -22510 ▁sirkunstansiya -22511 ▁tagapagpatupad -22512 ,, -22513 -” -22514 dg -22515 fm -22516 jp -22517 tn -22518 vā -22519 ار -22520 ᜐ᜔ -22521 ▁х -22522 ▁ل -22523 ▁ᜉ -22524 ats -22525 baa -22526 deg -22527 ean -22528 gha -22529 irs -22530 pba -22531 tnu -22532 zam -22533 ▁’, -22534 ▁cô -22535 ▁pé -22536 ▁tá -22537 ▁xv -22538 beat -22539 case -22540 cyte -22541 dice -22542 dusa -22543 erya -22544 feat -22545 hack -22546 henq -22547 idol -22548 iles -22549 imed -22550 kari -22551 kate -22552 kton -22553 kuma -22554 nier -22555 offi -22556 phal -22557 plus -22558 robi -22559 sele -22560 sier -22561 suan -22562 telo -22563 ugma -22564 ulto -22565 viva -22566 yasu -22567 zumi -22568 ▁bie -22569 ▁gaz -22570 ▁jas -22571 ▁ned -22572 ▁obs -22573 ▁pnr -22574 ▁são -22575 ▁xiv -22576 ▁yin -22577 alpha -22578 aniya -22579 breth -22580 canta -22581 cycle -22582 dides -22583 dismo -22584 dives -22585 eriya -22586 erxes -22587 guard -22588 gulat -22589 gupit -22590 halin -22591 husga -22592 lized -22593 logne -22594 monas -22595 narok -22596 olymp -22597 pants -22598 pusan -22599 ragua -22600 ready -22601 rkiya -22602 seoul -22603 stock -22604 ugang -22605 vised -22606 yugan -22607 ▁0.0, -22608 ▁affe -22609 ▁akma -22610 ▁amar -22611 ▁arca -22612 ▁arri -22613 ▁baek -22614 ▁cave -22615 ▁ceta -22616 ▁como -22617 ▁iska -22618 ▁jeju -22619 ▁karu -22620 ▁kobe -22621 ▁must -22622 ▁paya -22623 ▁pere -22624 ▁plum -22625 ▁stig -22626 ▁taus -22627 ▁trip -22628 ▁ubod -22629 -0000, -22630 border -22631 bulang -22632 cities -22633 domain -22634 double -22635 ericho -22636 kanulo -22637 lining -22638 listen -22639 makers -22640 merase -22641 mother -22642 oxford -22643 puntos -22644 tologo -22645 yamato -22646 yaning -22647 ▁absor -22648 ▁akira -22649 ▁baliw -22650 ▁balon -22651 ▁bread -22652 ▁cheng -22653 ▁claus -22654 ▁flynn -22655 ▁gibbs -22656 ▁glenn -22657 ▁guild -22658 ▁hinua -22659 ▁isini -22660 ▁ister -22661 ▁istre -22662 ▁ituro -22663 ▁klado -22664 ▁lagda -22665 ▁lapya -22666 ▁least -22667 ▁libis -22668 ▁lover -22669 ▁malan -22670 ▁moore -22671 ▁nerve -22672 ▁osteo -22673 ▁perit -22674 ▁pindu -22675 ▁potas -22676 ▁rashi -22677 ▁reple -22678 ▁singa -22679 ▁sites -22680 ▁synap -22681 ▁tamil -22682 ▁tanod -22683 ▁tubod -22684 ▁umasa -22685 alamang -22686 history -22687 hynchus -22688 keleton -22689 madalas -22690 magaang -22691 munidad -22692 onovisa -22693 pangako -22694 pistika -22695 ression -22696 sistema -22697 ulayman -22698 unlarin -22699 ▁00-00% -22700 ▁artipa -22701 ▁benjie -22702 ▁deputy -22703 ▁discus -22704 ▁distin -22705 ▁ekspon -22706 ▁halili -22707 ▁ilapat -22708 ▁instru -22709 ▁inulat -22710 ▁itakda -22711 ▁kabibe -22712 ▁mapani -22713 ▁michel -22714 ▁mutual -22715 ▁nadine -22716 ▁nakapi -22717 ▁palaso -22718 ▁passes -22719 ▁pepper -22720 ▁photos -22721 ▁polino -22722 ▁polong -22723 ▁sariwa -22724 ▁sinipi -22725 ▁sophia -22726 ▁strata -22727 ▁taripa -22728 ▁tensai -22729 ▁umamin -22730 baybayin -22731 henetiko -22732 isenberg -22733 kilingan -22734 linisang -22735 mbriyano -22736 physical -22737 pikadong -22738 ▁banggit -22739 ▁baptist -22740 ▁bunsong -22741 ▁elektra -22742 ▁erotiko -22743 ▁ganyang -22744 ▁hominin -22745 ▁istatwa -22746 ▁kartang -22747 ▁linares -22748 ▁logarit -22749 ▁maghaha -22750 ▁magpasa -22751 ▁minutes -22752 ▁mohamed -22753 ▁moldova -22754 ▁nagkita -22755 ▁ngiping -22756 ▁orasang -22757 ▁ordinan -22758 ▁papyrus -22759 ▁pinagdu -22760 ▁playing -22761 ▁posporo -22762 ▁rangers -22763 ▁seryoso -22764 ▁singing -22765 ▁surgery -22766 ▁thought -22767 ▁tropiko -22768 ▁tunisia -22769 ▁uruguay -22770 ▁barnabas -22771 ▁corticos -22772 ▁crossing -22773 ▁damascus -22774 ▁georgian -22775 ▁hirohito -22776 ▁immacula -22777 ▁includes -22778 ▁kimikong -22779 ▁labrador -22780 ▁mababago -22781 ▁magulong -22782 ▁mananalo -22783 ▁namamana -22784 ▁notasyon -22785 ▁paganong -22786 ▁pagdinig -22787 ▁paghingi -22788 ▁paglihis -22789 ▁pagpanaw -22790 ▁panorama -22791 ▁pinalala -22792 ▁playoffs -22793 ▁pumipili -22794 ▁rohingya -22795 ▁sardinia -22796 ▁semitiko -22797 ▁sirkular -22798 ▁tanawing -22799 ▁tinataya -22800 ▁virgilio -22801 production -22802 ▁anglikano -22803 ▁binawasan -22804 ▁countries -22805 ▁frankfurt -22806 ▁imprastru -22807 ▁impresyon -22808 ▁inangking -22809 ▁kalahatan -22810 ▁kansilyer -22811 ▁kontroler -22812 ▁lumilibot -22813 ▁matlovich -22814 ▁naingatan -22815 ▁natanggal -22816 ▁natatapos -22817 ▁notasyong -22818 ▁pagbabang -22819 ▁pagpapasa -22820 ▁pagsusuot -22821 ▁pinagpapa -22822 ▁potential -22823 ▁probisyon -22824 ▁publisher -22825 ▁sertipiko -22826 ▁sinabihan -22827 ▁siyensiya -22828 ▁tumututol -22829 ▁apolinario -22830 ▁biyokimika -22831 ▁bumabagtas -22832 ▁delegasyon -22833 ▁dibersidad -22834 ▁episodyong -22835 ▁helicopter -22836 ▁ikinakabit -22837 ▁isinabatas -22838 ▁magtatapos -22839 ▁mararaming -22840 ▁nagpapalit -22841 ▁nagpatibay -22842 ▁nakaapekto -22843 ▁nakakagawa -22844 ▁nakakakita -22845 ▁namamalagi -22846 ▁napagtanto -22847 ▁pagkalason -22848 ▁panghihina -22849 ▁pangilinan -22850 ▁paparating -22851 ▁polinomial -22852 ▁teleskopyo -22853 ▁antibiotiko -22854 ▁ehekutibong -22855 ▁hinihikayat -22856 ▁inanyayahan -22857 ▁kapatawaran -22858 ▁karampatang -22859 ▁katanungang -22860 ▁misyonerong -22861 ▁morpolohiya -22862 ▁nakapirmeng -22863 ▁pagraranggo -22864 ▁paninirahan -22865 ▁panlahatang -22866 ▁perspektibo -22867 ▁pormulasyon -22868 ▁restorasyon -22869 ▁sumisimbolo -22870 ▁temperature -22871 ▁(0000–0000); -22872 ▁dalubhasaang -22873 ▁komedyanteng -22874 ▁nagdudugtong -22875 ▁nangatwirang -22876 ▁pagkakaunawa -22877 ▁pinakamainam -22878 ▁pinananatili -22879 ▁respektibong -22880 ▁sinusubukang -22881 ▁isinasalaysay -22882 ▁pagkakakulong -22883 ▁panghihimasok -22884 ▁pangmaramihang -22885 ▁pinakasimpleng -22886 ▁pinapakahulugan -22887 rá -22888 sō -22889 |0 -22890 ᜆ᜔ -22891 ▁ב -22892 bab -22893 dei -22894 fas -22895 iel -22896 inc -22897 job -22898 jra -22899 koi -22900 kya -22901 mee -22902 tam -22903 āli -22904 ▁:# -22905 ▁ht -22906 ▁lé -22907 !!” -22908 alma -22909 asar -22910 bone -22911 cari -22912 dark -22913 derm -22914 deva -22915 elos -22916 fate -22917 iana -22918 kilo -22919 ktop -22920 lers -22921 mean -22922 mere -22923 miro -22924 mpil -22925 nega -22926 ngan -22927 otho -22928 pons -22929 rdan -22930 sano -22931 sapi -22932 site -22933 ults -22934 ulum -22935 vene -22936 wise -22937 wist -22938 zono -22939 zons -22940 über -22941 ▁atp -22942 ▁elo -22943 ▁ibm -22944 ▁ido -22945 ▁ono -22946 ▁som -22947 ”,” -22948 alize -22949 balan -22950 banda -22951 celli -22952 ceous -22953 chair -22954 clear -22955 death -22956 dukto -22957 eneas -22958 hamun -22959 hente -22960 homme -22961 igiit -22962 lower -22963 monia -22964 ngayo -22965 orang -22966 prene -22967 ptera -22968 sisid -22969 stant -22970 tilya -22971 tuyot -22972 ulado -22973 wakin -22974 waray -22975 ández -22976 ▁0.0. -22977 ▁000° -22978 ▁alto -22979 ▁atri -22980 ▁baal -22981 ▁baja -22982 ▁benz -22983 ▁boat -22984 ▁bora -22985 ▁buga -22986 ▁dani -22987 ▁dine -22988 ▁drap -22989 ▁edit -22990 ▁espn -22991 ▁falk -22992 ▁gata -22993 ▁groo -22994 ▁heor -22995 ▁insi -22996 ▁jang -22997 ▁kano -22998 ▁loka -22999 ▁pung -23000 ▁rené -23001 ▁save -23002 ▁sawa -23003 ▁sidd -23004 ▁veri -23005 ▁yumi -23006 apolis -23007 barian -23008 beauty -23009 canada -23010 comple -23011 domeia -23012 imelda -23013 kultor -23014 laping -23015 mugang -23016 parami -23017 ported -23018 wintas -23019 ▁adapa -23020 ▁agwat -23021 ▁alert -23022 ▁amado -23023 ▁ampli -23024 ▁angat -23025 ▁anghe -23026 ▁asset -23027 ▁basko -23028 ▁biyas -23029 ▁blade -23030 ▁botto -23031 ▁caven -23032 ▁crame -23033 ▁disko -23034 ▁fiber -23035 ▁guina -23036 ▁hapdi -23037 ▁horse -23038 ▁idolo -23039 ▁impan -23040 ▁karta -23041 ▁kendi -23042 ▁litro -23043 ▁loves -23044 ▁lynch -23045 ▁masin -23046 ▁mazda -23047 ▁miles -23048 ▁molar -23049 ▁pinul -23050 ▁prado -23051 ▁putol -23052 ▁reina -23053 ▁sahon -23054 ▁santi -23055 ▁sarsa -23056 ▁simpa -23057 ▁sobra -23058 ▁tambu -23059 ▁tasyo -23060 ▁tibay -23061 ▁tukud -23062 ▁volun -23063 ▁whale -23064 atemala -23065 cauayan -23066 chondri -23067 endorso -23068 espesye -23069 gnisyon -23070 inyagan -23071 kaugnay -23072 kukulay -23073 mannian -23074 palitan -23075 regidor -23076 sakamay -23077 samurai -23078 talidad -23079 ▁””000 -23080 ▁000-00 -23081 ▁acting -23082 ▁adulto -23083 ▁aksyon -23084 ▁allies -23085 ▁baging -23086 ▁bulati -23087 ▁contin -23088 ▁diesel -23089 ▁fabian -23090 ▁falcon -23091 ▁giants -23092 ▁inhibi -23093 ▁ipinan -23094 ▁kanyon -23095 ▁kastil -23096 ▁kayong -23097 ▁kenyon -23098 ▁konggo -23099 ▁konser -23100 ▁krasch -23101 ▁lumayo -23102 ▁mahaya -23103 ▁martsa -23104 ▁maskot -23105 ▁monday -23106 ▁murray -23107 ▁nagano -23108 ▁pagkaa -23109 ▁papang -23110 ▁piskal -23111 ▁plants -23112 ▁prague -23113 ▁produs -23114 ▁renato -23115 ▁solida -23116 ▁tanika -23117 ▁ugarit -23118 ▁xavier -23119 culation -23120 electron -23121 kaniyang -23122 korasyon -23123 lonchura -23124 ▁buwagin -23125 ▁dragong -23126 ▁economy -23127 ▁eskrima -23128 ▁herrera -23129 ▁hinarap -23130 ▁isotopo -23131 ▁kabiyak -23132 ▁klinika -23133 ▁lactase -23134 ▁lumaong -23135 ▁magbubu -23136 ▁magsama -23137 ▁nerbyos -23138 ▁paglaya -23139 ▁papalit -23140 ▁pransya -23141 ▁puwitan -23142 ▁religio -23143 ▁salaman -23144 ▁salarin -23145 ▁serbesa -23146 ▁seventh -23147 ▁shariff -23148 ▁tatakbo -23149 ▁unicode -23150 ▁workers -23151 beddomeia -23152 grapikong -23153 nutrisyon -23154 simbahang -23155 ▁adhikain -23156 ▁bulgarya -23157 ▁citizens -23158 ▁consider -23159 ▁dekadang -23160 ▁diabetes -23161 ▁dionysus -23162 ▁egyptian -23163 ▁fighting -23164 ▁kagawian -23165 ▁kolokyal -23166 ▁konggres -23167 ▁konkreto -23168 ▁magbukas -23169 ▁makakita -23170 ▁makasama -23171 ▁malibang -23172 ▁pagadian -23173 ▁pagdukot -23174 ▁paghanap -23175 ▁pagkokon -23176 ▁pangaral -23177 ▁panlahat -23178 ▁papalayo -23179 ▁paraguay -23180 ▁practice -23181 ▁reaksyon -23182 ▁sinasaad -23183 ▁siquijor -23184 ▁susundan -23185 ▁tinedyer -23186 ▁unilever -23187 kristiyano -23188 ▁(000,000) -23189 ▁alegasyon -23190 ▁amerikang -23191 ▁asosasyon -23192 ▁astronaut -23193 ▁cavendish -23194 ▁diborsiyo -23195 ▁editoryal -23196 ▁emergency -23197 ▁guangzhou -23198 ▁inihahain -23199 ▁isinulong -23200 ▁jorgensen -23201 ▁kabukiran -23202 ▁katherine -23203 ▁katuwiran -23204 ▁maanghang -23205 ▁mechanics -23206 ▁moneygram -23207 ▁monopolyo -23208 ▁nagtatago -23209 ▁nawawalan -23210 ▁nilalagay -23211 ▁pagdududa -23212 ▁shuruppak -23213 ▁sopistika -23214 ▁squidward -23215 ▁talakayin -23216 ▁telegraph -23217 ▁dominikano -23218 ▁florentino -23219 ▁formspring -23220 ▁kinatawang -23221 ▁kromosomal -23222 ▁lumulutang -23223 ▁opposition -23224 ▁paggagamot -23225 ▁pagreregla -23226 ▁pinakamata -23227 ▁sekretarya -23228 ▁tendinitis -23229 ▁assemblymen -23230 ▁diyalektong -23231 ▁implikasyon -23232 ▁mesopotamya -23233 ▁nababawasan -23234 ▁pagkakasala -23235 ▁pinakatimog -23236 ▁pinatatakbo -23237 ▁pisyolohiya -23238 ▁itinataguyod -23239 ▁magpapatuloy -23240 ▁municipality -23241 ▁nasyonalista -23242 ▁pagkakasulat -23243 ▁pagpapaganda -23244 ▁pandarayuhan -23245 ▁pangkabataan -23246 ▁publications -23247 ▁magkaparehong -23248 ▁makatarungang -23249 ▁pangmaramihan -23250 ▁pinalilibutan -23251 ▁rekomendasyon -23252 impluwensiyahan -23253 ▁0-000-00000-0. -23254 ▁pagkakabanggit -23255 ▁pangkahalatang -23256 ▁pinagsasaluhan -23257 -, -23258 .; -23259 aj -23260 gc -23261 wt -23262 αρ -23263 σι -23264 (00 -23265 bud -23266 dix -23267 dvd -23268 gwa -23269 iyo -23270 iza -23271 kti -23272 mam -23273 mei -23274 pai -23275 tyr -23276 vro -23277 ías -23278 ▁gm -23279 anth -23280 bebe -23281 bwat -23282 ccan -23283 chos -23284 cise -23285 cist -23286 cory -23287 dont -23288 gure -23289 hori -23290 iley -23291 isti -23292 jaya -23293 jean -23294 lois -23295 lous -23296 nano -23297 ngra -23298 nora -23299 obis -23300 odon -23301 phus -23302 pium -23303 quet -23304 room -23305 sero -23306 subs -23307 tuli -23308 tuyo -23309 vila -23310 will -23311 wsaw -23312 önig -23313 ▁aro -23314 ▁cab -23315 ▁cay -23316 ▁dru -23317 ▁eti -23318 ▁mbc -23319 ▁naz -23320 ▁nim -23321 ▁tec -23322 ▁yes -23323 cally -23324 cated -23325 colum -23326 culus -23327 desis -23328 deuts -23329 ekwon -23330 elang -23331 entia -23332 gaang -23333 guran -23334 hetti -23335 hills -23336 inten -23337 ligaw -23338 lihim -23339 metry -23340 paano -23341 physi -23342 portu -23343 print -23344 ptoko -23345 tachi -23346 tiana -23347 ulomb -23348 varra -23349 woman -23350 ▁”// -23351 ▁(”” -23352 ▁(00, -23353 ▁**00 -23354 ▁aban -23355 ▁atty -23356 ▁ayat -23357 ▁behe -23358 ▁econ -23359 ▁flam -23360 ▁gers -23361 ▁gong -23362 ▁gott -23363 ▁guho -23364 ▁kado -23365 ▁kain -23366 ▁kord -23367 ▁lana -23368 ▁laws -23369 ▁mace -23370 ▁math -23371 ▁numa -23372 ▁pose -23373 ▁pred -23374 ▁revi -23375 ▁rise -23376 ▁saud -23377 ▁sayt -23378 ▁scar -23379 ▁seda -23380 ▁took -23381 ▁utah -23382 ▁vida -23383 bergen -23384 ichiro -23385 igsing -23386 ington -23387 krimen -23388 luable -23389 phorus -23390 provin -23391 psycho -23392 raytis -23393 sanang -23394 sarili -23395 ▁aeros -23396 ▁alden -23397 ▁apoka -23398 ▁ascii -23399 ▁basak -23400 ▁basin -23401 ▁bumib -23402 ▁camba -23403 ▁chess -23404 ▁clear -23405 ▁diyus -23406 ▁eight -23407 ▁elder -23408 ▁ernes -23409 ▁escol -23410 ▁focus -23411 ▁fresh -23412 ▁given -23413 ▁guman -23414 ▁gutom -23415 ▁guwar -23416 ▁hamog -23417 ▁horie -23418 ▁irene -23419 ▁jenna -23420 ▁kabun -23421 ▁lapis -23422 ▁laude -23423 ▁lucio -23424 ▁maeda -23425 ▁naika -23426 ▁natsu -23427 ▁pagbo -23428 ▁parts -23429 ▁pendu -23430 ▁rabaw -23431 ▁sapad -23432 ▁serpi -23433 ▁shear -23434 ▁socio -23435 ▁sopho -23436 ▁strug -23437 ▁tadeo -23438 ▁trang -23439 ▁tulis -23440 ▁wells -23441 ▁wheel -23442 ▁yahoo -23443 francia -23444 hadlang -23445 iguinto -23446 ikistan -23447 lennium -23448 limited -23449 mbangan -23450 nisidad -23451 rasyang -23452 serdote -23453 tradong -23454 tuwaryo -23455 umbinsi -23456 yalista -23457 ▁(00–00 -23458 ▁00–00, -23459 ▁adonis -23460 ▁amenem -23461 ▁anders -23462 ▁anemia -23463 ▁announ -23464 ▁attemp -23465 ▁austin -23466 ▁bocaue -23467 ▁contro -23468 ▁danilo -23469 ▁fisher -23470 ▁flying -23471 ▁galvez -23472 ▁graham -23473 ▁hulaan -23474 ▁kausap -23475 ▁keihin -23476 ▁moving -23477 ▁munggo -23478 ▁nadama -23479 ▁narita -23480 ▁nicole -23481 ▁noynoy -23482 ▁pampas -23483 ▁pangmi -23484 ▁pinara -23485 ▁pueblo -23486 ▁samson -23487 ▁selena -23488 ▁silent -23489 ▁sirena -23490 ▁tining -23491 ▁trauma -23492 ▁trojan -23493 ▁usbong -23494 ▁wataru -23495 estadong -23496 mutasyon -23497 pesyunal -23498 salonica -23499 ▁$00,000 -23500 ▁arabiko -23501 ▁ateista -23502 ▁bahamas -23503 ▁biggest -23504 ▁bolivia -23505 ▁cameron -23506 ▁caridad -23507 ▁claudio -23508 ▁created -23509 ▁famicom -23510 ▁habagat -23511 ▁habitat -23512 ▁infanta -23513 ▁kalubha -23514 ▁konsist -23515 ▁koopera -23516 ▁lombard -23517 ▁melanes -23518 ▁mexican -23519 ▁opsiyon -23520 ▁pagdiri -23521 ▁paglaho -23522 ▁paniqui -23523 ▁pateros -23524 ▁premisa -23525 ▁problem -23526 ▁singers -23527 ▁soldier -23528 ▁spencer -23529 ▁suweldo -23530 ▁thousan -23531 ▁tribute -23532 ▁tumbong -23533 ▁umuulit -23534 ▁variety -23535 katipunan -23536 panginoon -23537 ▁$000,000 -23538 ▁amygdala -23539 ▁assyrian -23540 ▁cambrian -23541 ▁defensor -23542 ▁download -23543 ▁features -23544 ▁guevarra -23545 ▁inakdaan -23546 ▁interior -23547 ▁istasyon -23548 ▁kabisote -23549 ▁matabang -23550 ▁naghanda -23551 ▁naluklok -23552 ▁nilimbag -23553 ▁paghanga -23554 ▁pangwika -23555 ▁pinulbos -23556 ▁progreso -23557 ▁shoshenq -23558 ▁showtime -23559 ▁silindro -23560 ▁sukdulan -23561 ▁sumaklaw -23562 ▁tahasang -23563 ▁tollways -23564 ▁unggarya -23565 enteraytis -23566 haplogrupo -23567 ▁bahaghari -23568 ▁coalition -23569 ▁deuterono -23570 ▁hikayatin -23571 ▁hiroshima -23572 ▁important -23573 ▁inocencio -23574 ▁insurance -23575 ▁iskultura -23576 ▁itinatayo -23577 ▁kagawiang -23578 ▁lumalawak -23579 ▁mahayahay -23580 ▁minoridad -23581 ▁montalban -23582 ▁nahuhulog -23583 ▁namumuong -23584 ▁nicaragua -23585 ▁palawigin -23586 ▁pasaporte -23587 ▁restawran -23588 ▁sinadyang -23589 ▁sumasayaw -23590 cooperative -23591 ▁athanasius -23592 ▁calabarzon -23593 ▁chancellor -23594 ▁experience -23595 ▁inaakalang -23596 ▁inihahalal -23597 ▁inihahanda -23598 ▁istreptoko -23599 ▁kasalungat -23600 ▁mayayamang -23601 ▁nagkasakit -23602 ▁naglalaban -23603 ▁nagpaunlad -23604 ▁nagtatagpo -23605 ▁nakatalang -23606 ▁namamanang -23607 ▁napakataas -23608 ▁pagluluwas -23609 ▁pampamilya -23610 ▁pangsining -23611 ▁pulmonyang -23612 ▁scientific -23613 ▁settlement -23614 ▁tagapamuno -23615 ▁tatawaging -23616 ▁archaeology -23617 ▁cooperation -23618 ▁eukaryotiko -23619 ▁galaksiyang -23620 ▁lehislatibo -23621 ▁maapektuhan -23622 ▁pagpapatala -23623 ▁selebrasyon -23624 ▁statistical -23625 ▁traditional -23626 ▁tutankhamun -23627 ▁estrukturang -23628 ▁heograpikong -23629 ▁kalalakihang -23630 ▁nagpapalagay -23631 ▁nasyonalidad -23632 ▁pakahulugang -23633 ▁pinagdugtong -23634 ▁pinapayagang -23635 ▁supernatural -23636 impluwensiyang -23637 pangkalahatang -23638 ▁ekstinksiyong -23639 ▁inhenyeriyang -23640 ▁pagkakalimbag -23641 ▁panghinaharap -23642 ▁napagkasunduan -23643 ▁pinakahilagang -23644 ▁espesyalisadong -23645 ▁maihahalintulad -23646 /; -23647 yā -23648 ич -23649 −0 -23650 amo -23651 bae -23652 chō -23653 ctv -23654 daw -23655 equ -23656 gee -23657 gul -23658 itz -23659 jab -23660 jae -23661 moc -23662 yeh -23663 ▁$0 -23664 ▁cx -23665 ▁sq -23666 ▁xy -23667 aani -23668 cama -23669 chim -23670 copy -23671 cora -23672 dant -23673 dead -23674 diac -23675 duke -23676 fted -23677 gane -23678 ilus -23679 itna -23680 kult -23681 mare -23682 memb -23683 mene -23684 mpol -23685 niss -23686 nlex -23687 obra -23688 oran -23689 rese -23690 roup -23691 sein -23692 tser -23693 uyan -23694 weto -23695 weyt -23696 ▁**『 -23697 ▁ceo -23698 ▁ery -23699 ▁fel -23700 ▁gnp -23701 ▁gpl -23702 ▁igf -23703 ▁isu -23704 ▁jed -23705 ▁kam -23706 ▁myo -23707 ▁omo -23708 ▁ost -23709 ▁pep -23710 ▁quo -23711 ▁reb -23712 ▁tos -23713 ▁usc -23714 acade -23715 aktor -23716 anita -23717 arabe -23718 arabo -23719 archa -23720 batid -23721 bourg -23722 carbo -23723 chell -23724 cyber -23725 ender -23726 extra -23727 fauna -23728 girls -23729 grade -23730 lawit -23731 layas -23732 nahon -23733 opold -23734 paren -23735 phile -23736 ppler -23737 prote -23738 rokya -23739 seven -23740 subok -23741 tizen -23742 ukala -23743 ustos -23744 yakap -23745 ▁acts -23746 ▁aliw -23747 ▁amag -23748 ▁brus -23749 ▁bund -23750 ▁cake -23751 ▁caya -23752 ▁cham -23753 ▁chro -23754 ▁cred -23755 ▁dahl -23756 ▁deci -23757 ▁demi -23758 ▁dens -23759 ▁disi -23760 ▁duet -23761 ▁ecua -23762 ▁ella -23763 ▁erit -23764 ▁fila -23765 ▁judy -23766 ▁kamo -23767 ▁karo -23768 ▁kiev -23769 ▁lago -23770 ▁mare -23771 ▁naic -23772 ▁pack -23773 ▁pedo -23774 ▁plin -23775 ▁sean -23776 ▁sexy -23777 ▁siam -23778 ▁slow -23779 ▁step -23780 ▁subs -23781 ▁thus -23782 ▁vega -23783 ▁yong -23784 alamat -23785 charge -23786 ckland -23787 denang -23788 donkey -23789 gerald -23790 hebreo -23791 hilera -23792 kontro -23793 kumpol -23794 legend -23795 linggu -23796 mantan -23797 namwon -23798 natura -23799 pisang -23800 plasia -23801 risyon -23802 sakura -23803 sandra -23804 selula -23805 senigo -23806 sinabi -23807 techni -23808 techno -23809 tswana -23810 ttgart -23811 welang -23812 werdas -23813 ▁aisha -23814 ▁alone -23815 ▁amphi -23816 ▁apela -23817 ▁benin -23818 ▁bermu -23819 ▁berso -23820 ▁bodhi -23821 ▁bulsa -23822 ▁calip -23823 ▁cells -23824 ▁dahas -23825 ▁dylan -23826 ▁embri -23827 ▁escri -23828 ▁grade -23829 ▁gradu -23830 ▁igini -23831 ▁indul -23832 ▁inere -23833 ▁keith -23834 ▁laoag -23835 ▁laway -23836 ▁lucky -23837 ▁lunar -23838 ▁magtu -23839 ▁mason -23840 ▁musso -23841 ▁pione -23842 ▁prepa -23843 ▁pyong -23844 ▁samoa -23845 ▁sofia -23846 ▁stela -23847 ▁taste -23848 ▁tatar -23849 ▁thero -23850 ▁ulila -23851 ▁unong -23852 ▁worms -23853 ▁worth -23854 ▁xxiii -23855 ▁yamas -23856 ▁zheng -23857 bubalus -23858 ception -23859 country -23860 episode -23861 handaan -23862 panyang -23863 titanic -23864 uswagan -23865 ▁00–00% -23866 ▁actors -23867 ▁aleppo -23868 ▁analog -23869 ▁apache -23870 ▁arthro -23871 ▁binase -23872 ▁bottom -23873 ▁brocka -23874 ▁bukana -23875 ▁bukang -23876 ▁bukung -23877 ▁canton -23878 ▁conrad -23879 ▁dahong -23880 ▁destro -23881 ▁ekosis -23882 ▁gandhi -23883 ▁griego -23884 ▁gumaca -23885 ▁hayato -23886 ▁inside -23887 ▁ipinas -23888 ▁ismael -23889 ▁ituloy -23890 ▁kapana -23891 ▁kesong -23892 ▁labuyo -23893 ▁laking -23894 ▁mapait -23895 ▁margin -23896 ▁masisi -23897 ▁muscle -23898 ▁pangsi -23899 ▁paroko -23900 ▁pasyon -23901 ▁pietro -23902 ▁pirans -23903 ▁plural -23904 ▁sinong -23905 ▁speech -23906 ▁susing -23907 ▁throne -23908 ▁tiniti -23909 ▁tubman -23910 ▁uminom -23911 ▁vediko -23912 ▁wences -23913 ▁writer -23914 ktibidad -23915 lawikain -23916 neapolis -23917 paghetti -23918 pangarap -23919 prinsipe -23920 ▁0000/00 -23921 ▁airways -23922 ▁atienza -23923 ▁collins -23924 ▁coulomb -23925 ▁damuhan -23926 ▁deutero -23927 ▁dinagat -23928 ▁diyoses -23929 ▁duwende -23930 ▁escolta -23931 ▁ginuhit -23932 ▁glasgow -23933 ▁hagonoy -23934 ▁higante -23935 ▁hundred -23936 ▁hupiter -23937 ▁ikapito -23938 ▁ikawalo -23939 ▁inilulu -23940 ▁initial -23941 ▁isinuko -23942 ▁license -23943 ▁luntian -23944 ▁mariang -23945 ▁metriko -23946 ▁midyang -23947 ▁multina -23948 ▁napagka -23949 ▁nasasak -23950 ▁navarre -23951 ▁optimal -23952 ▁pabango -23953 ▁pagsira -23954 ▁pythago -23955 ▁romanse -23956 ▁saturno -23957 ▁sebwano -23958 ▁showing -23959 ▁storage -23960 ▁timothy -23961 ▁tutungo -23962 ▁ukranya -23963 ▁vasquez -23964 ▁vulgata -23965 ▁wawasak -23966 bergensis -23967 chondrial -23968 estigahan -23969 iniksiyon -23970 liliwanag -23971 mentation -23972 president -23973 republika -23974 tanghalan -23975 ▁aviation -23976 ▁baligtad -23977 ▁bayesian -23978 ▁beterano -23979 ▁bumangga -23980 ▁cerebral -23981 ▁darkness -23982 ▁edukador -23983 ▁equality -23984 ▁homeland -23985 ▁ibabalik -23986 ▁itinapon -23987 ▁kakilala -23988 ▁montreal -23989 ▁nadagdag -23990 ▁nagsipag -23991 ▁orsenigo -23992 ▁overseas -23993 ▁pagbuhay -23994 ▁pagsupil -23995 ▁pagtupad -23996 ▁paradise -23997 ▁pasinaya -23998 ▁question -23999 ▁sawsawan -24000 ▁sulayman -24001 ▁survivor -24002 ▁tiberius -24003 ▁valuable -24004 pangunahin -24005 panukalang -24006 tarianismo -24007 ▁geography -24008 ▁libingang -24009 ▁lumalabag -24010 ▁makatakas -24011 ▁nilathala -24012 ▁offensive -24013 ▁pangsayaw -24014 ▁pinakauna -24015 ▁robinsons -24016 ▁singgapur -24017 ▁spesipiko -24018 ▁tanggihan -24019 ▁theravada -24020 ▁tinanghal -24021 ▁adbentista -24022 ▁awtonomiya -24023 ▁binangonan -24024 ▁corregidor -24025 ▁ginugunita -24026 ▁gregoriano -24027 ▁gregoryano -24028 ▁heisenberg -24029 ▁humihiling -24030 ▁itinatanim -24031 ▁magpalabas -24032 ▁mapatalsik -24033 ▁medisinang -24034 ▁mehikanong -24035 ▁memorandum -24036 ▁monogatari -24037 ▁nagkakamit -24038 ▁nagtatagal -24039 ▁nakakatawa -24040 ▁nakakulong -24041 ▁networking -24042 ▁pagbobomba -24043 ▁paglikhang -24044 ▁pagtatagpo -24045 ▁panggabing -24046 ▁phenomenon -24047 ▁purgatoryo -24048 ▁tumitingin -24049 ▁tumutugong -24050 instrumental -24051 ▁(0000-0000, -24052 ▁elektronika -24053 ▁etimolohiya -24054 ▁ipinamahagi -24055 ▁nagkakaloob -24056 ▁panggulugod -24057 ▁renaissance -24058 ▁tukudlangit -24059 ▁kinahinatnan -24060 ▁misteryosong -24061 ▁pagkakaugnay -24062 ▁pagmamahalan -24063 ▁palingkurang -24064 ▁pandarambong -24065 ▁sumakabilang -24066 ▁tagapagbigay -24067 ▁aproksimasyon -24068 ▁comprehensive -24069 ▁mesopotamiano -24070 ▁pagkakamaling -24071 ▁pinakamadalas -24072 ▁pangkaligtasan -24073 ▁pinakamayamang -24074 ▁tagapamahalang -24075 ▁isinahimpapawid -24076 ▁pagkakabilanggo -24077 bō -24078 kr -24079 lc -24080 tp -24081 tó -24082 ès -24083 ów -24084 но -24085 ام -24086 ين -24087 /), -24088 bei -24089 cip -24090 dob -24091 iga -24092 imo -24093 joe -24094 mao -24095 peo -24096 rha -24097 tbs -24098 yut -24099 zoa -24100 ñol -24101 0”. -24102 bako -24103 bits -24104 blai -24105 buri -24106 cere -24107 coup -24108 deos -24109 etal -24110 guer -24111 holy -24112 hyun -24113 ilia -24114 ilit -24115 inda -24116 jpeg -24117 kazu -24118 kids -24119 kino -24120 kubo -24121 ldan -24122 mbok -24123 mboo -24124 mide -24125 mpre -24126 nida -24127 oshi -24128 pasi -24129 pila -24130 pile -24131 rean -24132 sado -24133 sher -24134 toku -24135 unos -24136 usig -24137 ydor -24138 yone -24139 ▁bee -24140 ▁gur -24141 ▁koi -24142 ▁kud -24143 ▁liu -24144 ▁nee -24145 ▁nou -24146 ▁ole -24147 ▁wai -24148 ▁ᜀᜅ᜔ -24149 after -24150 bayad -24151 ctica -24152 defen -24153 enage -24154 essel -24155 gadis -24156 heads -24157 hudyo -24158 iking -24159 isuke -24160 iyano -24161 larde -24162 makin -24163 maría -24164 mogen -24165 nahan -24166 nakht -24167 napan -24168 pablo -24169 patra -24170 pihan -24171 poses -24172 prime -24173 ptery -24174 rhini -24175 sasak -24176 silim -24177 tagos -24178 tants -24179 tribo -24180 vided -24181 yibal -24182 zalan -24183 ▁(??? -24184 ▁000% -24185 ▁abba -24186 ▁alca -24187 ▁alge -24188 ▁aman -24189 ▁bati -24190 ▁bena -24191 ▁bias -24192 ▁bolo -24193 ▁buha -24194 ▁dose -24195 ▁drew -24196 ▁easy -24197 ▁elis -24198 ▁else -24199 ▁gull -24200 ▁hesu -24201 ▁inda -24202 ▁kayâ -24203 ▁loko -24204 ▁lumb -24205 ▁pepe -24206 ▁phra -24207 ▁prio -24208 ▁sale -24209 ▁sanc -24210 ▁sint -24211 ▁snap -24212 ▁tiyo -24213 ▁trio -24214 ▁walk -24215 ▁went -24216 ▁ying -24217 ▁yoru -24218 ▁zhou -24219 babago -24220 badura -24221 basket -24222 braska -24223 bwatan -24224 dencia -24225 derman -24226 dibdib -24227 dromic -24228 father -24229 harata -24230 hiyano -24231 kasing -24232 kursor -24233 lagpas -24234 lalaro -24235 landia -24236 linggo -24237 lisdis -24238 mbuhay -24239 meroon -24240 office -24241 ortodo -24242 pesyon -24243 pierre -24244 pinyin -24245 source -24246 taasan -24247 talaga -24248 ▁***” -24249 ▁abaka -24250 ▁acute -24251 ▁alano -24252 ▁attra -24253 ▁capri -24254 ▁carey -24255 ▁carne -24256 ▁cause -24257 ▁comes -24258 ▁coper -24259 ▁edipo -24260 ▁enemy -24261 ▁erwin -24262 ▁expla -24263 ▁gabby -24264 ▁grove -24265 ▁hands -24266 ▁inilu -24267 ▁inspi -24268 ▁inven -24269 ▁itago -24270 ▁kabil -24271 ▁kapas -24272 ▁kirch -24273 ▁kredo -24274 ▁laser -24275 ▁liban -24276 ▁limit -24277 ▁linaw -24278 ▁lingo -24279 ▁linus -24280 ▁maigi -24281 ▁manli -24282 ▁meyer -24283 ▁misal -24284 ▁oryen -24285 ▁pente -24286 ▁prela -24287 ▁radar -24288 ▁ritmo -24289 ▁sauro -24290 ▁sheol -24291 ▁shima -24292 ▁sitio -24293 ▁theft -24294 ▁timbu -24295 ▁uriin -24296 ▁willy -24297 ▁zhang -24298 00,00” -24299 bansang -24300 brodkas -24301 cydides -24302 derella -24303 ekwondo -24304 esperan -24305 gamitan -24306 himagas -24307 intesis -24308 kusatsu -24309 lubhang -24310 network -24311 pisahan -24312 psiyong -24313 senador -24314 tagalan -24315 takbong -24316 takutan -24317 ▁00-00) -24318 ▁aeneas -24319 ▁aliwan -24320 ▁atomic -24321 ▁aureli -24322 ▁austro -24323 ▁bakyum -24324 ▁bamban -24325 ▁bilhin -24326 ▁calder -24327 ▁castel -24328 ▁dolphy -24329 ▁elliot -24330 ▁gustav -24331 ▁haplog -24332 ▁harper -24333 ▁inabot -24334 ▁inaugu -24335 ▁initia -24336 ▁inulit -24337 ▁kahong -24338 ▁laláki -24339 ▁ligang -24340 ▁lumbac -24341 ▁lutong -24342 ▁nagugu -24343 ▁nestor -24344 ▁pakete -24345 ▁pampan -24346 ▁pampri -24347 ▁panata -24348 ▁pangil -24349 ▁procla -24350 ▁ronnie -24351 ▁safety -24352 ▁sasali -24353 ▁sawyer -24354 ▁shield -24355 ▁shinee -24356 ▁sickle -24357 ▁sirang -24358 ▁strike -24359 ▁string -24360 ▁turuan -24361 ▁wanted -24362 ▁yusuke -24363 aktibong -24364 cription -24365 linasyon -24366 malaysia -24367 palarong -24368 pukyutan -24369 relasyon -24370 sipasyon -24371 trasyong -24372 ungarian -24373 wanggawa -24374 ▁0000”. -24375 ▁amateur -24376 ▁ambulan -24377 ▁andreas -24378 ▁archive -24379 ▁biglaan -24380 ▁bohemia -24381 ▁coastal -24382 ▁downgra -24383 ▁graphic -24384 ▁hiblang -24385 ▁higashi -24386 ▁journey -24387 ▁kampong -24388 ▁kenshin -24389 ▁kuwarto -24390 ▁liberia -24391 ▁lumusob -24392 ▁maipasa -24393 ▁nabuong -24394 ▁nabuwag -24395 ▁nagdaan -24396 ▁nilitis -24397 ▁ninyong -24398 ▁pagbago -24399 ▁paghula -24400 ▁palermo -24401 ▁pampama -24402 ▁patutot -24403 ▁pearson -24404 ▁policar -24405 ▁presbit -24406 ▁pulmona -24407 ▁pumukaw -24408 ▁pupunta -24409 ▁showbiz -24410 ▁shuttle -24411 ▁starter -24412 ▁tiyahin -24413 ▁tumalon -24414 ▁umaalis -24415 ▁unahang -24416 ▁welfare -24417 foundland -24418 moralidad -24419 syndromic -24420 temporary -24421 teoriyang -24422 walhatian -24423 yonalidad -24424 ▁alkimiko -24425 ▁audience -24426 ▁awdisyon -24427 ▁baryante -24428 ▁daughter -24429 ▁elements -24430 ▁huwarang -24431 ▁iglesias -24432 ▁kundiman -24433 ▁laureate -24434 ▁lithotri -24435 ▁magkasin -24436 ▁maninila -24437 ▁midyebal -24438 ▁midyibal -24439 ▁nagebolb -24440 ▁naibalik -24441 ▁naiibang -24442 ▁nakapasa -24443 ▁naturing -24444 ▁nobunaga -24445 ▁pabagsak -24446 ▁pagdakip -24447 ▁pagkabuo -24448 ▁pagsunog -24449 ▁pagsuway -24450 ▁pangpang -24451 ▁paramore -24452 ▁punzalan -24453 ▁religion -24454 ▁scottish -24455 ▁sigurado -24456 ▁sinsilyo -24457 ▁tartarus -24458 ▁tumingin -24459 busterismo -24460 makabagong -24461 ▁abstrakto -24462 ▁alcantara -24463 ▁communist -24464 ▁companies -24465 ▁guatemala -24466 ▁imigrante -24467 ▁ipamahagi -24468 ▁kalamnang -24469 ▁kalubhaan -24470 ▁kinontrol -24471 ▁lakandula -24472 ▁limpatiko -24473 ▁lokasyong -24474 ▁malalawak -24475 ▁mapagkaka -24476 ▁mussolini -24477 ▁nakabitin -24478 ▁napupunta -24479 ▁northwest -24480 ▁orangutan -24481 ▁pagdagdag -24482 ▁paghirang -24483 ▁pagkaubos -24484 ▁paglagong -24485 ▁paglangoy -24486 ▁pagtataas -24487 ▁pakasalan -24488 ▁palawakin -24489 ▁pangmadla -24490 ▁parusahan -24491 ▁paunlarin -24492 ▁primitive -24493 ▁programme -24494 ▁sigarilyo -24495 ▁wikimedia -24496 influential -24497 mbestigahan -24498 ▁0000000000 -24499 ▁ambassador -24500 ▁batubalani -24501 ▁brodkaster -24502 ▁concepción -24503 ▁individual -24504 ▁ipinagkaka -24505 ▁journalist -24506 ▁kabanatang -24507 ▁malalayang -24508 ▁mamahaling -24509 ▁mungkahing -24510 ▁pampangulo -24511 ▁pittsburgh -24512 ▁prokaryote -24513 ▁sambayanan -24514 ▁tanggulang -24515 ▁tinangkang -24516 ▁transistor -24517 ▁wiktionary -24518 kompetensiya -24519 ▁apocalipsis -24520 ▁australyano -24521 ▁illustrated -24522 ▁inhenyeriya -24523 ▁kandidatura -24524 ▁kapistahang -24525 ▁komputasyon -24526 ▁magsimulang -24527 ▁mangguguhit -24528 ▁nagpanatili -24529 ▁pagbabangko -24530 ▁pagliligtas -24531 ▁pagtataksil -24532 ▁pinamagatan -24533 ▁saserdoteng -24534 ▁agricultural -24535 ▁deskripsiyon -24536 ▁deuteronomio -24537 ▁eksaminasyon -24538 ▁ikadalawampu -24539 ▁kolonyalismo -24540 ▁pagpapasabog -24541 ▁panunumbalik -24542 ▁0-00000-000-0 -24543 ▁denominasyong -24544 ▁nagtratrabaho -24545 ▁pagkahumaling -24546 ▁makatotohanang -24547 ▁pagkamamamayan -24548 ▁naghahanapbuhay -24549 ▁pinagtatalunang -24550 ▁pinahahalagahan -24551 ▁transliterasyon -24552 +0 -24553 dj -24554 kn -24555 ér -24556 öy -24557 ка -24558 ون -24559 ▁ö -24560 ▁و -24561 agu -24562 awa -24563 dat -24564 diz -24565 enn -24566 fro -24567 gly -24568 hib -24569 hto -24570 jud -24571 lai -24572 ols -24573 pdi -24574 ppa -24575 rdi -24576 rob -24577 uly -24578 utc -24579 vii -24580 vos -24581 wea -24582 wei -24583 zie -24584 ~” -24585 ▁0/ -24586 ▁cb -24587 ▁ey -24588 aene -24589 aids -24590 ales -24591 bald -24592 boli -24593 buga -24594 casa -24595 cens -24596 chea -24597 colm -24598 dame -24599 dega -24600 emer -24601 enie -24602 eras -24603 etsk -24604 hahr -24605 hony -24606 huan -24607 iban -24608 ibon -24609 irre -24610 isyu -24611 leaf -24612 leep -24613 lido -24614 maro -24615 meri -24616 pela -24617 pkop -24618 rega -24619 rela -24620 rett -24621 rint -24622 rios -24623 sini -24624 spin -24625 thor -24626 uatu -24627 vani -24628 wiin -24629 wina -24630 wind -24631 ▁ain -24632 ▁bot -24633 ▁cic -24634 ▁jol -24635 ▁lad -24636 ▁mod -24637 ▁obe -24638 ▁oka -24639 ▁paw -24640 ▁ttk -24641 ▁vag -24642 ▁wic -24643 ▁yui -24644 belop -24645 botan -24646 carlo -24647 chuck -24648 ckett -24649 comic -24650 devil -24651 ennes -24652 fredo -24653 fully -24654 iipon -24655 intro -24656 ipzig -24657 joser -24658 kamit -24659 konse -24660 litis -24661 livan -24662 logos -24663 lugar -24664 lumpu -24665 myces -24666 quake -24667 quire -24668 rasan -24669 rists -24670 rosas -24671 sakan -24672 sburg -24673 speed -24674 ulder -24675 vajal -24676 vente -24677 views -24678 wford -24679 ▁’00, -24680 ▁0-0, -24681 ▁abel -24682 ▁arke -24683 ▁arna -24684 ▁bayo -24685 ▁beth -24686 ▁café -24687 ▁cats -24688 ▁cera -24689 ▁chit -24690 ▁coat -24691 ▁dago -24692 ▁deba -24693 ▁depi -24694 ▁dual -24695 ▁eros -24696 ▁fast -24697 ▁grey -24698 ▁html -24699 ▁jain -24700 ▁jojo -24701 ▁kaig -24702 ▁koto -24703 ▁lily -24704 ▁meno -24705 ▁naii -24706 ▁nuno -24707 ▁plac -24708 ▁pmpc -24709 ▁raid -24710 ▁relo -24711 ▁riva -24712 ▁soro -24713 ▁yume -24714 acting -24715 alized -24716 badong -24717 baguio -24718 buklod -24719 esimal -24720 fadden -24721 fantas -24722 ibigin -24723 ivoire -24724 laglag -24725 longan -24726 malagi -24727 mudmod -24728 naruto -24729 quired -24730 racuse -24731 taglay -24732 tibody -24733 tipika -24734 tritis -24735 wagian -24736 yellow -24737 ▁ahura -24738 ▁analy -24739 ▁andes -24740 ▁ashur -24741 ▁bonga -24742 ▁booty -24743 ▁circa -24744 ▁cloud -24745 ▁crush -24746 ▁divis -24747 ▁donna -24748 ▁econó -24749 ▁edith -24750 ▁elvis -24751 ▁fabri -24752 ▁fluid -24753 ▁fungi -24754 ▁genes -24755 ▁globa -24756 ▁heral -24757 ▁hokki -24758 ▁kabul -24759 ▁kampi -24760 ▁karin -24761 ▁logos -24762 ▁lorna -24763 ▁lumot -24764 ▁malin -24765 ▁munti -24766 ▁paste -24767 ▁penis -24768 ▁pitak -24769 ▁plema -24770 ▁raliy -24771 ▁regis -24772 ▁rekur -24773 ▁salon -24774 ▁sandy -24775 ▁sense -24776 ▁steel -24777 ▁suite -24778 ▁talat -24779 ▁terra -24780 ▁tinik -24781 ▁tudor -24782 ▁ugnay -24783 ▁wasto -24784 atakeng -24785 corinto -24786 gateway -24787 iniwala -24788 lillian -24789 malidad -24790 milihan -24791 nakular -24792 ondohan -24793 partner -24794 pisyong -24795 rosario -24796 sidiary -24797 technic -24798 tenance -24799 ternity -24800 umpisal -24801 venteen -24802 ▁abalos -24803 ▁binary -24804 ▁binyag -24805 ▁ciudad -24806 ▁column -24807 ▁coming -24808 ▁cortes -24809 ▁djoser -24810 ▁dumayo -24811 ▁filter -24812 ▁formed -24813 ▁hinuli -24814 ▁homura -24815 ▁honors -24816 ▁income -24817 ▁kaming -24818 ▁kernel -24819 ▁kripto -24820 ▁kublai -24821 ▁latter -24822 ▁listen -24823 ▁manghi -24824 ▁moment -24825 ▁montan -24826 ▁narang -24827 ▁nayong -24828 ▁orbito -24829 ▁pagkat -24830 ▁paniki -24831 ▁papaya -24832 ▁patria -24833 ▁promet -24834 ▁rivero -24835 ▁salang -24836 ▁warsaw -24837 cantadia -24838 download -24839 electric -24840 fonovisa -24841 junction -24842 likanong -24843 nanganga -24844 pasinaya -24845 ▁alegria -24846 ▁armenya -24847 ▁asetiko -24848 ▁assyria -24849 ▁bernabe -24850 ▁bohemya -24851 ▁calcium -24852 ▁carries -24853 ▁content -24854 ▁degring -24855 ▁derived -24856 ▁gaddafi -24857 ▁gaganap -24858 ▁grammar -24859 ▁hepburn -24860 ▁horison -24861 ▁inaalis -24862 ▁intensi -24863 ▁janeiro -24864 ▁knights -24865 ▁komento -24866 ▁lilitaw -24867 ▁lunting -24868 ▁makipot -24869 ▁mawalan -24870 ▁merchan -24871 ▁monthly -24872 ▁nagpasa -24873 ▁nariyan -24874 ▁neumann -24875 ▁nilagay -24876 ▁pagbuti -24877 ▁pakanan -24878 ▁palakol -24879 ▁pasador -24880 ▁purpose -24881 ▁quality -24882 ▁rainbow -24883 ▁ranillo -24884 ▁sigmund -24885 ▁silvest -24886 ▁skrolyo -24887 ▁stephan -24888 ▁suriang -24889 ▁tanauan -24890 ▁tersiya -24891 ▁thyroid -24892 ▁tsismis -24893 ▁tuburan -24894 ▁wedding -24895 ▁weekend -24896 christian -24897 universal -24898 ▁angelica -24899 ▁anterior -24900 ▁asturias -24901 ▁bakasyon -24902 ▁baltazar -24903 ▁bikolano -24904 ▁constant -24905 ▁corrales -24906 ▁deutsche -24907 ▁diskarte -24908 ▁dopamino -24909 ▁ethernet -24910 ▁frontier -24911 ▁inbarian -24912 ▁kanagawa -24913 ▁katakana -24914 ▁labasang -24915 ▁linggwis -24916 ▁lumaking -24917 ▁maksimum -24918 ▁malagkit -24919 ▁mapansin -24920 ▁masagana -24921 ▁memories -24922 ▁pagbukas -24923 ▁pangmasa -24924 ▁panonood -24925 ▁pantawag -24926 ▁perpekto -24927 ▁protista -24928 ▁reaction -24929 ▁realismo -24930 ▁resource -24931 ▁sambahin -24932 ▁severino -24933 ▁sikologo -24934 ▁stanford -24935 ▁sulawesi -24936 ▁vertebra -24937 ▁wireless -24938 administra -24939 desisyunan -24940 paniwalang -24941 ▁awstralya -24942 ▁feliciano -24943 ▁habsburgo -24944 ▁hideyoshi -24945 ▁idinaraos -24946 ▁kognitibo -24947 ▁mabubuhay -24948 ▁madaliang -24949 ▁mahahanap -24950 ▁mahuhusay -24951 ▁makukulay -24952 ▁matutunan -24953 ▁mountains -24954 ▁nagbabala -24955 ▁nahaharap -24956 ▁naidagdag -24957 ▁nakapagsa -24958 ▁nasusukat -24959 ▁natividad -24960 ▁pagbangon -24961 ▁pagbilang -24962 ▁pagkakaba -24963 ▁pangradyo -24964 ▁pinlandes -24965 ▁prekursor -24966 ▁recessive -24967 ▁sirkitong -24968 ▁stockholm -24969 ▁taumbayan -24970 ▁termodina -24971 ▁bernakular -24972 ▁britannica -24973 ▁dumarating -24974 ▁epiphanius -24975 ▁journalism -24976 ▁kadakilaan -24977 ▁kagitingan -24978 ▁kasabihang -24979 ▁kumpanyang -24980 ▁kwadradong -24981 ▁maglalabas -24982 ▁mailarawan -24983 ▁manlililok -24984 ▁masusundan -24985 ▁musikerong -24986 ▁nakatataas -24987 ▁nakilalang -24988 ▁napakalaki -24989 ▁paghaharap -24990 ▁palaisipan -24991 ▁pinakilala -24992 ▁protection -24993 ▁putbolista -24994 ▁radiasyong -24995 ▁sekretaryo -24996 ▁septyembre -24997 ▁sumangguni -24998 ▁binabawasan -24999 ▁bokabularyo -25000 ▁dominanteng -25001 ▁eukaristiya -25002 ▁helenistiko -25003 ▁humihikayat -25004 ▁inimbitahan -25005 ▁kabayanihan -25006 ▁kolektibong -25007 ▁kosmolohiya -25008 ▁lithotripsy -25009 ▁magtagumpay -25010 ▁nababalutan -25011 ▁nagdaragdag -25012 ▁nagsasarili -25013 ▁paghahandog -25014 ▁pagpapainam -25015 ▁pangrehiyon -25016 ▁pederasyong -25017 ▁pinahirapan -25018 ▁tinantiyang -25019 pandaigdigang -25020 ▁demonstrador -25021 ▁ekspedisyong -25022 ▁kahalagahang -25023 ▁kamangmangan -25024 ▁katunggaling -25025 ▁nonsyndromic -25026 ▁oryentasyong -25027 ▁pagkakabihag -25028 ▁istreptokokus -25029 ▁paglalarawang -25030 ▁pangkalikasan -25031 ▁pinangyarihan -25032 ▁protestanteng -25033 ▁pumapangalawa -25034 ▁sandiganbayan -25035 ▁tinatangkilik -25036 ▁classification -25037 ▁filibusterismo -25038 ▁pangheograpiya -25039 ▁pangsikolohiya -25040 ▁000-0-000-00000 -25041 ▁pangkasalukuyan -25042 fp -25043 rō -25044 tú -25045 vá -25046 ân -25047 ça -25048 ло -25049 ру -25050 ▁φ -25051 ▁ع -25052 ▁ᜋ -25053 00% -25054 1⁄2 -25055 aks -25056 ame -25057 aug -25058 dec -25059 dha -25060 diy -25061 dye -25062 eye -25063 lli -25064 mbs -25065 reb -25066 rys -25067 voy -25068 wyn -25069 zov -25070 àng -25071 ête -25072 ▁ns -25073 ▁qs -25074 ▁uy -25075 _00. -25076 aara -25077 alin -25078 area -25079 belo -25080 boys -25081 cock -25082 cona -25083 cter -25084 dard -25085 dear -25086 desa -25087 dess -25088 ethe -25089 geor -25090 greg -25091 keys -25092 khan -25093 kini -25094 lara -25095 lict -25096 litz -25097 llon -25098 mant -25099 memo -25100 ophi -25101 orna -25102 poot -25103 prak -25104 quis -25105 ruso -25106 saku -25107 sera -25108 sipi -25109 slex -25110 thel -25111 tito -25112 uses -25113 yuri -25114 zego -25115 zuna -25116 ▁0), -25117 ▁ass -25118 ▁dmu -25119 ▁ent -25120 ▁fem -25121 ▁fly -25122 ▁iva -25123 ▁nik -25124 ▁obi -25125 ▁oza -25126 ▁pid -25127 ▁rom -25128 ▁zan -25129 along -25130 codex -25131 comes -25132 corpo -25133 dikta -25134 donia -25135 ether -25136 ferno -25137 garan -25138 genic -25139 histo -25140 hiyal -25141 honey -25142 hyper -25143 imtim -25144 jomar -25145 kaidō -25146 linux -25147 lique -25148 mochi -25149 mpong -25150 nidad -25151 okupa -25152 osine -25153 pagbu -25154 panig -25155 piano -25156 rical -25157 rinus -25158 sault -25159 tales -25160 tania -25161 tibok -25162 uklok -25163 yudal -25164 ▁00%, -25165 ▁asek -25166 ▁asno -25167 ▁beke -25168 ▁cava -25169 ▁ceau -25170 ▁ceti -25171 ▁cork -25172 ▁dear -25173 ▁debu -25174 ▁drop -25175 ▁enve -25176 ▁expo -25177 ▁feet -25178 ▁flat -25179 ▁gaku -25180 ▁haji -25181 ▁hyun -25182 ▁kant -25183 ▁kirk -25184 ▁kuni -25185 ▁less -25186 ▁llan -25187 ▁nava -25188 ▁okto -25189 ▁ples -25190 ▁poor -25191 ▁root -25192 ▁size -25193 ▁spon -25194 ▁tino -25195 ▁toki -25196 ▁trum -25197 ▁urdu -25198 ▁velo -25199 ▁yaya -25200 ▁yero -25201 ▁yori -25202 akdang -25203 animal -25204 apuhan -25205 batman -25206 birhen -25207 camino -25208 church -25209 cially -25210 cincus -25211 entius -25212 gayway -25213 hilang -25214 inidae -25215 ipinag -25216 isovan -25217 lahing -25218 lantes -25219 liging -25220 loloko -25221 member -25222 metiko -25223 pantas -25224 parent -25225 senger -25226 sesang -25227 sulong -25228 tampok -25229 tansya -25230 thomas -25231 undong -25232 ushigi -25233 xicana -25234 yerong -25235 yosuke -25236 ▁abuse -25237 ▁adult -25238 ▁ahmed -25239 ▁akses -25240 ▁ayano -25241 ▁batch -25242 ▁bugso -25243 ▁censo -25244 ▁cepha -25245 ▁champ -25246 ▁cielo -25247 ▁dayap -25248 ▁galen -25249 ▁gallo -25250 ▁hemor -25251 ▁herbi -25252 ▁indio -25253 ▁iriga -25254 ▁jeong -25255 ▁kaang -25256 ▁kaapu -25257 ▁kilay -25258 ▁kuwan -25259 ▁kweba -25260 ▁labia -25261 ▁lakad -25262 ▁lihis -25263 ▁liver -25264 ▁magwa -25265 ▁manin -25266 ▁mitra -25267 ▁pakun -25268 ▁perti -25269 ▁pinro -25270 ▁pizza -25271 ▁pound -25272 ▁puwer -25273 ▁regla -25274 ▁ricci -25275 ▁serbi -25276 ▁solis -25277 ▁spiel -25278 ▁suhol -25279 ▁tabon -25280 ▁tamad -25281 ▁tugma -25282 ▁umali -25283 ▁veter -25284 bibliya -25285 bilaran -25286 entista -25287 gawaran -25288 hapunan -25289 inginig -25290 maguchi -25291 mathema -25292 paquito -25293 pormula -25294 skyline -25295 unswick -25296 upright -25297 ▁active -25298 ▁aksiyo -25299 ▁alexis -25300 ▁asirya -25301 ▁bahura -25302 ▁barong -25303 ▁bigong -25304 ▁bonobo -25305 ▁contes -25306 ▁crimea -25307 ▁diocle -25308 ▁epithe -25309 ▁espino -25310 ▁figure -25311 ▁gentle -25312 ▁humula -25313 ▁huxley -25314 ▁ihanda -25315 ▁inalay -25316 ▁inihaw -25317 ▁ispesi -25318 ▁josefa -25319 ▁kaalin -25320 ▁kepler -25321 ▁krista -25322 ▁lakbay -25323 ▁lalung -25324 ▁lesyon -25325 ▁maasim -25326 ▁marvin -25327 ▁maximo -25328 ▁minana -25329 ▁nakali -25330 ▁native -25331 ▁pangpa -25332 ▁paskwa -25333 ▁platon -25334 ▁pocket -25335 ▁pretty -25336 ▁puzzle -25337 ▁really -25338 ▁remake -25339 ▁sheryn -25340 ▁shoten -25341 ▁simuno -25342 ▁sloven -25343 ▁somali -25344 ▁strati -25345 ▁sulong -25346 ▁switch -25347 ▁taywan -25348 ▁tehran -25349 ▁termal -25350 ▁testos -25351 ▁tsanel -25352 ▁ulrich -25353 ▁umikot -25354 ▁vocals -25355 ▁warren -25356 bersiyon -25357 brassica -25358 lukuyang -25359 malayang -25360 prubahan -25361 regional -25362 sanskrit -25363 signment -25364 ▁amniota -25365 ▁animals -25366 ▁biliran -25367 ▁borough -25368 ▁climate -25369 ▁console -25370 ▁cyclone -25371 ▁dancing -25372 ▁deakono -25373 ▁display -25374 ▁espinal -25375 ▁fellows -25376 ▁founder -25377 ▁galicia -25378 ▁ganapin -25379 ▁gumuhit -25380 ▁hiroshi -25381 ▁hokkien -25382 ▁husband -25383 ▁ipinako -25384 ▁itatayo -25385 ▁katniss -25386 ▁kotseng -25387 ▁longgan -25388 ▁mabubuo -25389 ▁madreng -25390 ▁magbasa -25391 ▁magdalo -25392 ▁mahmoud -25393 ▁mahulog -25394 ▁mangkok -25395 ▁mapatay -25396 ▁matalas -25397 ▁montano -25398 ▁nagdaos -25399 ▁nagsusu -25400 ▁niigata -25401 ▁nothing -25402 ▁orgasmo -25403 ▁panukat -25404 ▁presley -25405 ▁prussia -25406 ▁putifar -25407 ▁returns -25408 ▁sahonya -25409 ▁senaryo -25410 ▁sumabak -25411 ▁sumayaw -25412 ▁surface -25413 ▁tayuman -25414 ▁trinity -25415 ▁troyano -25416 ▁velarde -25417 beautiful -25418 bumentang -25419 chemistry -25420 huluganan -25421 kandalong -25422 karamihan -25423 lisasyong -25424 placement -25425 reresulta -25426 ▁0000-00. -25427 ▁aklatang -25428 ▁alyadong -25429 ▁attorney -25430 ▁belmonte -25431 ▁copernic -25432 ▁diosesis -25433 ▁distance -25434 ▁epistemo -25435 ▁haliging -25436 ▁heterose -25437 ▁historic -25438 ▁ihiwalay -25439 ▁iniharap -25440 ▁kabuoang -25441 ▁kawangis -25442 ▁kumilala -25443 ▁kutsilyo -25444 ▁leopoldo -25445 ▁lymphoma -25446 ▁magnetic -25447 ▁makaiwas -25448 ▁mcfadden -25449 ▁mediebal -25450 ▁nagbubuo -25451 ▁nagreres -25452 ▁naibigay -25453 ▁organiza -25454 ▁pagbuwag -25455 ▁paglakad -25456 ▁palaspas -25457 ▁panimpla -25458 ▁partners -25459 ▁pinaalis -25460 ▁pipiliin -25461 ▁positron -25462 ▁prayleng -25463 ▁property -25464 ▁rehistro -25465 ▁shueisha -25466 ▁strength -25467 ▁transmis -25468 ▁umuugnay -25469 ▁zacarias -25470 eehersisyo -25471 pigurasyon -25472 ▁akusasyon -25473 ▁alchemist -25474 ▁aparisyon -25475 ▁bisikleta -25476 ▁commander -25477 ▁condition -25478 ▁confucius -25479 ▁democracy -25480 ▁domestiko -25481 ▁etnisidad -25482 ▁hangaring -25483 ▁hinangaan -25484 ▁ipanganak -25485 ▁kahulihan -25486 ▁magdadala -25487 ▁makatapos -25488 ▁malikhain -25489 ▁migrasyon -25490 ▁nakahanay -25491 ▁naunawaan -25492 ▁pagbaybay -25493 ▁pagtatago -25494 ▁pandamang -25495 ▁pangharap -25496 ▁panunuhol -25497 ▁peminista -25498 ▁perpetual -25499 ▁promosyon -25500 ▁reichstag -25501 ▁sumasamba -25502 ▁transport -25503 ▁treatment -25504 ▁umuusbong -25505 ▁worldwide -25506 ▁000-0-0000 -25507 ▁biseksuwal -25508 ▁convection -25509 ▁ekolohikal -25510 ▁entreprene -25511 ▁ibinebenta -25512 ▁iginagawad -25513 ▁kalikasang -25514 ▁lathalaing -25515 ▁liturhikal -25516 ▁magkasunod -25517 ▁makaapekto -25518 ▁nagmamarka -25519 ▁nakagagawa -25520 ▁napapansin -25521 ▁pakikialam -25522 ▁processing -25523 ▁talinghaga -25524 ▁tinatablan -25525 ▁anatomiyang -25526 ▁bariabulong -25527 ▁emerhensiya -25528 ▁fuentebella -25529 ▁hinihiwalay -25530 ▁isinailalim -25531 ▁kapansanang -25532 ▁kooperasyon -25533 ▁makahulugan -25534 ▁nagtatanong -25535 ▁oryentasyon -25536 ▁pagkatuklas -25537 ▁paglilibing -25538 ▁pagpapasuso -25539 ▁partikulang -25540 ▁potograpiya -25541 ▁pumapaligid -25542 ▁supersymmet -25543 ▁abnormalidad -25544 ▁designasyong -25545 ▁kinikilingan -25546 ▁nakakabatang -25547 ▁namamayaning -25548 ▁palatandaang -25549 ▁parliyamento -25550 ▁permentasyon -25551 ▁pinaniwalaan -25552 ▁investigation -25553 ▁kaluwalhatian -25554 ▁mitochondrial -25555 ▁naghanapbuhay -25556 ▁panggagalugad -25557 ▁tagapamahayag -25558 ▁internationale -25559 ▁heidelbergensis -25560 ▁kasinungalingan -25561 ▁nainkorporadang -25562 ▁pinakabumentang -25563 eb -25564 ić -25565 tí -25566 ен -25567 ’, -25568 ▁ž -25569 2), -25570 ark -25571 coo -25572 dev -25573 dov -25574 lae -25575 mys -25576 nac -25577 nez -25578 sah -25579 sla -25580 wee -25581 zak -25582 ▁’) -25583 ▁*: -25584 ▁cf -25585 ▁dō -25586 ▁gn -25587 ▁ww -25588 !”. -25589 akma -25590 apos -25591 apoy -25592 aqua -25593 arts -25594 awan -25595 baro -25596 bera -25597 bito -25598 call -25599 chet -25600 cier -25601 clid -25602 dase -25603 eder -25604 espa -25605 even -25606 exod -25607 gary -25608 hant -25609 ilao -25610 jins -25611 kfar -25612 lich -25613 lled -25614 mulo -25615 musa -25616 orum -25617 osyo -25618 pion -25619 reto -25620 romy -25621 rous -25622 ryan -25623 ryum -25624 sels -25625 sere -25626 shir -25627 snow -25628 soma -25629 syum -25630 thri -25631 tumu -25632 unat -25633 wate -25634 webs -25635 weed -25636 yale -25637 ▁bao -25638 ▁cbn -25639 ▁cip -25640 ▁ich -25641 ▁ivy -25642 ▁nat -25643 ▁olo -25644 ▁psn -25645 ▁sec -25646 ▁toy -25647 ▁yet -25648 belle -25649 berte -25650 brini -25651 chond -25652 draco -25653 edgar -25654 elsen -25655 hento -25656 hinog -25657 ingaw -25658 jeros -25659 kayat -25660 kuryo -25661 liban -25662 lobin -25663 malya -25664 mekan -25665 mille -25666 nated -25667 nayon -25668 nghis -25669 pilin -25670 rahim -25671 sensi -25672 shōjo -25673 silbi -25674 talye -25675 titis -25676 tonic -25677 tulog -25678 tuman -25679 ugulo -25680 ureen -25681 veria -25682 women -25683 ▁agli -25684 ▁bela -25685 ▁bloc -25686 ▁bolt -25687 ▁buri -25688 ▁cafe -25689 ▁cash -25690 ▁cula -25691 ▁curi -25692 ▁côte -25693 ▁estu -25694 ▁euph -25695 ▁exer -25696 ▁flan -25697 ▁gear -25698 ▁gisa -25699 ▁gone -25700 ▁guns -25701 ▁hine -25702 ▁imbi -25703 ▁kage -25704 ▁katy -25705 ▁klub -25706 ▁kuto -25707 ▁lalu -25708 ▁lani -25709 ▁laun -25710 ▁maar -25711 ▁mens -25712 ▁muta -25713 ▁nida -25714 ▁nord -25715 ▁ombu -25716 ▁oral -25717 ▁pagn -25718 ▁pako -25719 ▁polí -25720 ▁poot -25721 ▁rare -25722 ▁ride -25723 ▁roco -25724 ▁sako -25725 ▁tapa -25726 ▁tron -25727 ▁tuka -25728 ▁twel -25729 ▁vito -25730 crispa -25731 dalhin -25732 enzyme -25733 kayang -25734 kheper -25735 labang -25736 laguna -25737 lingon -25738 mabili -25739 madlax -25740 mpukan -25741 pareha -25742 person -25743 presti -25744 pusang -25745 syunal -25746 ticles -25747 trosko -25748 tōhoku -25749 uudyok -25750 vities -25751 wangan -25752 yangan -25753 ▁”000 -25754 ▁argos -25755 ▁balis -25756 ▁bravo -25757 ▁bride -25758 ▁built -25759 ▁cathy -25760 ▁confe -25761 ▁coral -25762 ▁creek -25763 ▁dolly -25764 ▁elton -25765 ▁floor -25766 ▁genoa -25767 ▁gothi -25768 ▁hapag -25769 ▁hiper -25770 ▁hwang -25771 ▁joker -25772 ▁joyce -25773 ▁kaina -25774 ▁kamel -25775 ▁kayat -25776 ▁kyoko -25777 ▁lacus -25778 ▁lagas -25779 ▁lance -25780 ▁lemon -25781 ▁lilia -25782 ▁lipon -25783 ▁maiba -25784 ▁nervo -25785 ▁paham -25786 ▁pepsi -25787 ▁perri -25788 ▁peste -25789 ▁pinir -25790 ▁prosa -25791 ▁prose -25792 ▁quina -25793 ▁rally -25794 ▁recor -25795 ▁scrip -25796 ▁sibat -25797 ▁sport -25798 ▁subur -25799 ▁suple -25800 ▁torne -25801 ▁truck -25802 ▁unido -25803 ▁vulga -25804 bintang -25805 charles -25806 ctivity -25807 dagupan -25808 famicom -25809 jection -25810 kumbaba -25811 mpitong -25812 sabihin -25813 spanish -25814 tanawin -25815 through -25816 untunan -25817 ▁(00:00 -25818 ▁abueva -25819 ▁ballad -25820 ▁banana -25821 ▁barian -25822 ▁bieber -25823 ▁caused -25824 ▁charge -25825 ▁cuenca -25826 ▁dental -25827 ▁destru -25828 ▁diablo -25829 ▁eiffel -25830 ▁febvre -25831 ▁hellen -25832 ▁igorot -25833 ▁injury -25834 ▁ipasok -25835 ▁issues -25836 ▁kasamu -25837 ▁kennon -25838 ▁kinder -25839 ▁kolumn -25840 ▁legion -25841 ▁leonor -25842 ▁madala -25843 ▁madami -25844 ▁marang -25845 ▁marcel -25846 ▁mendez -25847 ▁mickey -25848 ▁mirror -25849 ▁nalang -25850 ▁object -25851 ▁pangan -25852 ▁pinaku -25853 ▁portra -25854 ▁rather -25855 ▁rescue -25856 ▁salmon -25857 ▁sandra -25858 ▁sharia -25859 ▁shonen -25860 ▁simeon -25861 ▁sirkum -25862 ▁spears -25863 ▁styles -25864 ▁subtro -25865 ▁tataas -25866 ▁tissue -25867 ▁utusan -25868 ▁weight -25869 brodkast -25870 children -25871 chondria -25872 direktor -25873 estasyon -25874 henetika -25875 hulihang -25876 lalangoy -25877 leksidad -25878 maalaala -25879 mababang -25880 panganib -25881 prinsesa -25882 produced -25883 suikoden -25884 tankōbon -25885 testinal -25886 tugtugin -25887 unggarya -25888 zegovina -25889 ▁baroque -25890 ▁bilihin -25891 ▁binalik -25892 ▁cavitex -25893 ▁certain -25894 ▁diagram -25895 ▁dipolog -25896 ▁ecuador -25897 ▁ernesto -25898 ▁etikang -25899 ▁failure -25900 ▁falling -25901 ▁fukuoka -25902 ▁horizon -25903 ▁iniibig -25904 ▁interim -25905 ▁interse -25906 ▁kabalik -25907 ▁kawagoe -25908 ▁lubusan -25909 ▁lumabag -25910 ▁maalala -25911 ▁malaria -25912 ▁manufac -25913 ▁mitokon -25914 ▁mitsuko -25915 ▁nagdada -25916 ▁natuloy -25917 ▁pagkasa -25918 ▁ratings -25919 ▁revival -25920 ▁secrets -25921 ▁shirley -25922 ▁taktika -25923 ▁tiyakin -25924 ▁torpedo -25925 ▁torpido -25926 ▁uranium -25927 ▁vampire -25928 ▁vanessa -25929 ▁vergara -25930 ▁vinzons -25931 phosphate -25932 ▁aurelius -25933 ▁babagtas -25934 ▁bakunang -25935 ▁crawford -25936 ▁florante -25937 ▁ikinabit -25938 ▁iniugnay -25939 ▁junction -25940 ▁kadokawa -25941 ▁kaparian -25942 ▁kasabwat -25943 ▁kauriang -25944 ▁magtipon -25945 ▁makapang -25946 ▁malutong -25947 ▁marinong -25948 ▁masasama -25949 ▁masiguro -25950 ▁massacre -25951 ▁maximili -25952 ▁mexicana -25953 ▁midnight -25954 ▁nadarama -25955 ▁nakaukit -25956 ▁nasaktan -25957 ▁pagsagip -25958 ▁pandacan -25959 ▁panlinis -25960 ▁persenta -25961 ▁poseidon -25962 ▁rebisyon -25963 ▁remember -25964 ▁seleucid -25965 ▁shinjuku -25966 ▁signific -25967 ▁singular -25968 ▁sorbetes -25969 ▁suborder -25970 ▁sullivan -25971 ▁sunshine -25972 ▁tetrapod -25973 ▁trutsang -25974 ▁tumbasan -25975 ▁watanabe -25976 000,000)” -25977 ▁balingkin -25978 ▁baryasyon -25979 ▁beneswela -25980 ▁diversion -25981 ▁dominante -25982 ▁featuring -25983 ▁florencia -25984 ▁greenwich -25985 ▁hinahalal -25986 ▁hinahanga -25987 ▁humihinga -25988 ▁ipinatayo -25989 ▁irigasyon -25990 ▁kalaliman -25991 ▁kanlungan -25992 ▁kritikong -25993 ▁magnitudo -25994 ▁milimetro -25995 ▁nagtangka -25996 ▁nagtanong -25997 ▁nahiwalay -25998 ▁nakasaksi -25999 ▁natutunaw -26000 ▁ombudsman -26001 ▁paggastos -26002 ▁pagpansin -26003 ▁pakikiisa -26004 ▁panghukbo -26005 ▁papalitan -26006 ▁papatayin -26007 ▁posterior -26008 ▁religious -26009 ▁scientist -26010 ▁spaghetti -26011 ▁stuttgart -26012 ▁yamashita -26013 ▁assistance -26014 ▁chromosome -26015 ▁diskretong -26016 ▁eksepsiyon -26017 ▁excellence -26018 ▁haplogroup -26019 ▁hinihirang -26020 ▁kambriyano -26021 ▁kapaskuhan -26022 ▁kompromiso -26023 ▁koronasyon -26024 ▁magpahayag -26025 ▁makumpleto -26026 ▁malalambot -26027 ▁mapagmahal -26028 ▁nabibigyan -26029 ▁nagpasikat -26030 ▁nailarawan -26031 ▁nakabigkis -26032 ▁nakagawian -26033 ▁paghuhugas -26034 ▁pinondohan -26035 ▁richardson -26036 ▁tagapanood -26037 ▁transition -26038 ▁dambuhalang -26039 ▁dramatikong -26040 ▁ekonomikong -26041 ▁gnostisismo -26042 ▁herzegovina -26043 ▁kabundukang -26044 ▁kinokonekta -26045 ▁manganganta -26046 ▁mangangaral -26047 ▁mangingibig -26048 ▁nagsusulong -26049 ▁nagtatalaga -26050 ▁nakapagsasa -26051 ▁observatory -26052 ▁pagdadalaga -26053 ▁pamamahinga -26054 ▁peñafrancia -26055 ▁tagapanguna -26056 ipinakikilala -26057 ▁boksingerong -26058 ▁magreresulta -26059 ▁nangailangan -26060 ▁newfoundland -26061 ▁pagtatakdang -26062 ▁pananalangin -26063 ▁paninindigan -26064 ▁pinagbabawal -26065 ▁samaritanong -26066 ▁subatomikong -26067 ▁temporaryong -26068 ▁”(000,000)” -26069 ▁correspondent -26070 ▁globalisasyon -26071 ▁ipinagtanggol -26072 ▁magkasintahan -26073 ▁pagkakahirang -26074 ▁pagtutulungan -26075 ▁pakikipanayam -26076 ▁pampanitikang -26077 ▁subordinasyon -26078 ▁0-00000-000-0. -26079 ▁klasipikasyong -26080 ▁pagdadalangtao -26081 ▁pangangampanya -26082 ▁tagapaglathala -26083 ▁transportation -26084 ▁representatives -26085 dh -26086 dō -26087 hg -26088 jū -26089 īn -26090 že -26091 ▁% -26092 ▁ש -26093 bob -26094 coa -26095 ett -26096 gag -26097 gge -26098 gym -26099 hik -26100 hof -26101 jao -26102 jia -26103 mut -26104 muz -26105 niz -26106 poe -26107 tub -26108 uya -26109 zas -26110 zus -26111 ław -26112 ски -26113 ▁ot -26114 ▁ub -26115 ▁zü -26116 スター -26117 …. -26118 aang -26119 aero -26120 ahon -26121 aloe -26122 apid -26123 ayaw -26124 bada -26125 balu -26126 chat -26127 clas -26128 deka -26129 dine -26130 done -26131 drid -26132 enso -26133 eral -26134 eshi -26135 figh -26136 gins -26137 haus -26138 heus -26139 hipo -26140 hisa -26141 ilde -26142 isla -26143 made -26144 mahe -26145 mawa -26146 midt -26147 mpay -26148 msam -26149 naki -26150 nitu -26151 nius -26152 pede -26153 phra -26154 pilo -26155 pool -26156 reha -26157 saga -26158 sugo -26159 suit -26160 tale -26161 toni -26162 tuma -26163 twin -26164 uhin -26165 ulli -26166 umba -26167 usse -26168 wald -26169 ymoy -26170 zole -26171 ▁aci -26172 ▁amn -26173 ▁ath -26174 ▁kaw -26175 ▁kik -26176 ▁kub -26177 ▁mab -26178 ▁psp -26179 ▁sov -26180 ▁tbs -26181 alyas -26182 babad -26183 bouti -26184 bredo -26185 bunyi -26186 celia -26187 chill -26188 clave -26189 ctomy -26190 dessa -26191 durog -26192 etary -26193 felis -26194 gayon -26195 gonal -26196 guang -26197 hasis -26198 hesus -26199 inain -26200 kolon -26201 ktrum -26202 libra -26203 likal -26204 logia -26205 maker -26206 matan -26207 oples -26208 orbit -26209 ories -26210 paleo -26211 pales -26212 panan -26213 phila -26214 plaza -26215 pulco -26216 riote -26217 serye -26218 sihan -26219 sment -26220 stran -26221 tetra -26222 tillo -26223 timan -26224 trada -26225 troph -26226 urian -26227 wagen -26228 zquez -26229 ▁(“” -26230 ▁—- -26231 ▁agno -26232 ▁almi -26233 ▁ambi -26234 ▁anan -26235 ▁beet -26236 ▁bern -26237 ▁bloo -26238 ▁brid -26239 ▁cani -26240 ▁daet -26241 ▁dans -26242 ▁delu -26243 ▁esto -26244 ▁fide -26245 ▁firm -26246 ▁gira -26247 ▁hali -26248 ▁hito -26249 ▁lope -26250 ▁luya -26251 ▁milf -26252 ▁milo -26253 ▁nait -26254 ▁neon -26255 ▁nest -26256 ▁owen -26257 ▁paus -26258 ▁pela -26259 ▁poll -26260 ▁poro -26261 ▁rape -26262 ▁repa -26263 ▁repe -26264 ▁rumi -26265 ▁sikh -26266 ▁snak -26267 ▁tasa -26268 ▁tobu -26269 %00%00 -26270 -000-0 -26271 -0000) -26272 aralin -26273 batong -26274 europa -26275 gondon -26276 hinala -26277 iliada -26278 kasaki -26279 kiskis -26280 lambat -26281 laware -26282 lubilo -26283 mgitan -26284 nesian -26285 pintor -26286 proble -26287 saccha -26288 search -26289 skrito -26290 syahan -26291 tipong -26292 ▁$00.0 -26293 ▁0.00, -26294 ▁akkad -26295 ▁almen -26296 ▁barry -26297 ▁bingi -26298 ▁brain -26299 ▁bubuo -26300 ▁bunso -26301 ▁colin -26302 ▁coron -26303 ▁crusa -26304 ▁email -26305 ▁gaius -26306 ▁grabe -26307 ▁gross -26308 ▁hashi -26309 ▁honda -26310 ▁imami -26311 ▁imbes -26312 ▁inoue -26313 ▁iskan -26314 ▁jesse -26315 ▁jihad -26316 ▁kaori -26317 ▁karun -26318 ▁katek -26319 ▁klein -26320 ▁krema -26321 ▁landa -26322 ▁limon -26323 ▁magni -26324 ▁mania -26325 ▁miemb -26326 ▁motif -26327 ▁nadis -26328 ▁narin -26329 ▁necro -26330 ▁nixon -26331 ▁obses -26332 ▁payne -26333 ▁pereg -26334 ▁pinun -26335 ▁poems -26336 ▁puman -26337 ▁remus -26338 ▁resis -26339 ▁sacra -26340 ▁septi -26341 ▁sinan -26342 ▁sonic -26343 ▁twain -26344 ▁zebra -26345 babalik -26346 eastern -26347 hahayag -26348 highway -26349 ination -26350 jibouti -26351 likuran -26352 lipunan -26353 lisayan -26354 masdang -26355 pahayag -26356 palabas -26357 program -26358 saharan -26359 uriyano -26360 uumpisa -26361 zheimer -26362 ▁alkoho -26363 ▁arafat -26364 ▁assisi -26365 ▁balong -26366 ▁bamboo -26367 ▁bibles -26368 ▁bontoc -26369 ▁capita -26370 ▁carson -26371 ▁concor -26372 ▁connor -26373 ▁cosmic -26374 ▁crisis -26375 ▁eccles -26376 ▁enough -26377 ▁fantas -26378 ▁franca -26379 ▁gawaan -26380 ▁gladys -26381 ▁happen -26382 ▁hassan -26383 ▁horney -26384 ▁humang -26385 ▁ichigo -26386 ▁ishtar -26387 ▁isinus -26388 ▁ispiri -26389 ▁iugnay -26390 ▁ivatan -26391 ▁jeremy -26392 ▁latian -26393 ▁lucius -26394 ▁manika -26395 ▁milyun -26396 ▁molina -26397 ▁monkey -26398 ▁nakabi -26399 ▁osmena -26400 ▁pabagu -26401 ▁pagkan -26402 ▁pintig -26403 ▁played -26404 ▁result -26405 ▁rumano -26406 ▁sacred -26407 ▁sambal -26408 ▁sanhed -26409 ▁santan -26410 ▁serami -26411 ▁sodium -26412 ▁stella -26413 ▁taguan -26414 ▁takumi -26415 ▁talmud -26416 ▁tendon -26417 ▁twenty -26418 ▁weimar -26419 ▁zapote -26420 ▁¥0000, -26421 bansaang -26422 espesyal -26423 football -26424 gilbreth -26425 irlandes -26426 madaling -26427 magazine -26428 manghang -26429 mountain -26430 pilaksis -26431 restrial -26432 ▁amazing -26433 ▁antibyo -26434 ▁banking -26435 ▁baterya -26436 ▁beermen -26437 ▁bengali -26438 ▁candaba -26439 ▁christi -26440 ▁claudia -26441 ▁contact -26442 ▁dominic -26443 ▁donetsk -26444 ▁dumaong -26445 ▁edwards -26446 ▁francia -26447 ▁gardens -26448 ▁gorilya -26449 ▁hardwer -26450 ▁henital -26451 ▁holland -26452 ▁hopkins -26453 ▁juanico -26454 ▁kasaluk -26455 ▁khalifa -26456 ▁krimeng -26457 ▁largest -26458 ▁lumbera -26459 ▁madison -26460 ▁magkano -26461 ▁maibsan -26462 ▁manzano -26463 ▁mapalad -26464 ▁maskara -26465 ▁nagdede -26466 ▁nagsara -26467 ▁nagtutu -26468 ▁nalipat -26469 ▁neptune -26470 ▁pangpag -26471 ▁panlulu -26472 ▁panteon -26473 ▁penguin -26474 ▁presyur -26475 ▁rapidly -26476 ▁scandal -26477 ▁seconds -26478 ▁serbiya -26479 ▁session -26480 ▁sirkula -26481 ▁supilin -26482 ▁talulot -26483 ▁taoismo -26484 ▁tripoli -26485 ▁umaagos -26486 ▁unknown -26487 ▁usually -26488 ▁volumes -26489 australia -26490 elizabeth -26491 francisco -26492 lubhasaan -26493 serialize -26494 singapore -26495 ▁000,000, -26496 ▁0:00-00, -26497 ▁abyasyon -26498 ▁activity -26499 ▁asyanong -26500 ▁atanasio -26501 ▁binawian -26502 ▁camiguin -26503 ▁conflict -26504 ▁cytoplas -26505 ▁eksenang -26506 ▁engineer -26507 ▁envelope -26508 ▁flagella -26509 ▁followed -26510 ▁gaultier -26511 ▁geoffrey -26512 ▁gradwado -26513 ▁igagawad -26514 ▁ilalagay -26515 ▁inilikha -26516 ▁isinanib -26517 ▁kamakura -26518 ▁kandahar -26519 ▁lumampas -26520 ▁lumiliit -26521 ▁lutheran -26522 ▁makabago -26523 ▁maldives -26524 ▁mapainam -26525 ▁migrante -26526 ▁morrison -26527 ▁nabuksan -26528 ▁nagasaki -26529 ▁nagkalat -26530 ▁naglatag -26531 ▁nagsanib -26532 ▁nahuling -26533 ▁nebraska -26534 ▁pagpinta -26535 ▁panaguri -26536 ▁pangamba -26537 ▁pangingi -26538 ▁panlunas -26539 ▁pentagon -26540 ▁possible -26541 ▁premyong -26542 ▁produser -26543 ▁received -26544 ▁receiver -26545 ▁reporter -26546 ▁richmond -26547 ▁sarhento -26548 ▁socrates -26549 ▁spektrum -26550 ▁swimming -26551 ▁thousand -26552 ▁tibetano -26553 ▁tinugtog -26554 ▁tirahang -26555 hanapbuhay -26556 intestinal -26557 kontinente -26558 washington -26559 ▁00000000. -26560 ▁akademiya -26561 ▁amenhotep -26562 ▁andromeda -26563 ▁bayanihan -26564 ▁bilateral -26565 ▁brunswick -26566 ▁buntalang -26567 ▁computing -26568 ▁denisovan -26569 ▁divisoria -26570 ▁diyametro -26571 ▁eskwelang -26572 ▁fukushima -26573 ▁guiguinto -26574 ▁holocaust -26575 ▁ibinasura -26576 ▁kalakaran -26577 ▁kalupitan -26578 ▁kapamilya -26579 ▁kasagutan -26580 ▁kaukulang -26581 ▁konsulado -26582 ▁kontamina -26583 ▁lumalawig -26584 ▁luwalhati -26585 ▁mailigtas -26586 ▁malaganap -26587 ▁mesosoiko -26588 ▁naghangad -26589 ▁nailunsad -26590 ▁natatawag -26591 ▁neolitiko -26592 ▁paglilihi -26593 ▁pagtutuon -26594 ▁pakinggan -26595 ▁pamahayan -26596 ▁pananakot -26597 ▁pangunang -26598 ▁panulaang -26599 ▁papalabas -26600 ▁pinayuhan -26601 ▁processor -26602 ▁pumapatay -26603 ▁victorina -26604 akademikong -26605 ▁(0,000,000 -26606 ▁adaptasyon -26607 ▁boluntaryo -26608 ▁centennial -26609 ▁evangelion -26610 ▁hinihiling -26611 ▁ikukumpara -26612 ▁inililipat -26613 ▁integridad -26614 ▁isinaalang -26615 ▁isinaplaka -26616 ▁kontratang -26617 ▁lumalangoy -26618 ▁mabibilang -26619 ▁nakahimpil -26620 ▁nakatayong -26621 ▁pagbabanta -26622 ▁pagkabulag -26623 ▁pagkagusto -26624 ▁pagkamulat -26625 ▁pagtaguyod -26626 ▁pantahanan -26627 ▁pinirmahan -26628 ▁polymerase -26629 ▁sinalungat -26630 ▁sumalungat -26631 pinakamataas -26632 ▁0000-0000” -26633 ▁binabayaran -26634 ▁certificate -26635 ▁countryside -26636 ▁humihiwalay -26637 ▁inglaterang -26638 ▁institution -26639 ▁kadalisayan -26640 ▁kinakaharap -26641 ▁komisyonado -26642 ▁maginhawang -26643 ▁magsasakang -26644 ▁mamumuhunan -26645 ▁minneapolis -26646 ▁nagpaparami -26647 ▁pinarusahan -26648 ▁sekswalidad -26649 ▁ipinagbibili -26650 ▁kanonisasyon -26651 ▁kompleksidad -26652 ▁konsiyertong -26653 ▁koordinatong -26654 ▁magsisilbing -26655 ▁napapanatili -26656 ▁kwalipikasyon -26657 ▁magkakaibigan -26658 ▁nagpoprotesta -26659 ▁naninigarilyo -26660 ▁nanunungkulan -26661 ▁pagkakapareho -26662 ▁pagmamanipula -26663 ▁pambiyolohiya -26664 ▁revolutionary -26665 ▁tinatantiyang -26666 ▁corticosteroid -26667 ▁meteorological -26668 ▁pinaghihiwalay -26669 ▁prestihiyosong -26670 ▁nagkakahalagang -26671 ▁transpormasyong -26672 -_ -26673 gm -26674 yt -26675 än -26676 úl -26677 ρι -26678 ак -26679 ри -26680 َّ -26681 ▁æ -26682 ▁「 -26683 レン -26684 _-_ -26685 fax -26686 gog -26687 kli -26688 lsu -26689 rai -26690 roa -26691 rti -26692 sui -26693 tze -26694 veh -26695 zzy -26696 éal -26697 ▁(“ -26698 ▁0– -26699 ▁cc -26700 ▁mh -26701 ▁бо -26702 ▁по -26703 asya -26704 biri -26705 coro -26706 ddin -26707 deus -26708 doon -26709 erva -26710 ffie -26711 fier -26712 fres -26713 give -26714 heta -26715 holt -26716 hora -26717 idor -26718 iled -26719 jiki -26720 kers -26721 kiri -26722 ksak -26723 leur -26724 mans -26725 mbay -26726 mila -26727 mish -26728 mium -26729 moun -26730 neal -26731 only -26732 oses -26733 pato -26734 pipi -26735 pite -26736 pius -26737 pork -26738 puli -26739 rete -26740 reus -26741 rota -26742 shar -26743 sone -26744 teok -26745 ulos -26746 ural -26747 urre -26748 usot -26749 vese -26750 wolf -26751 zygo -26752 ▁avo -26753 ▁ego -26754 ▁ela -26755 ▁gem -26756 ▁gig -26757 ▁hee -26758 ▁hob -26759 ▁hub -26760 ▁kee -26761 ▁kia -26762 ▁lev -26763 ▁lug -26764 ▁lum -26765 ▁mee -26766 ▁nbn -26767 ▁ork -26768 ▁qué -26769 ▁roh -26770 ▁sid -26771 ▁sio -26772 ▁sms -26773 ▁wto -26774 ▁zal -26775 -00-0 -26776 aanak -26777 abang -26778 abuso -26779 ampon -26780 angco -26781 aries -26782 belde -26783 bible -26784 bishi -26785 bismo -26786 brain -26787 butas -26788 chian -26789 clone -26790 cutan -26791 davao -26792 diber -26793 diver -26794 enita -26795 exten -26796 gante -26797 garao -26798 huang -26799 hubog -26800 iksik -26801 infan -26802 ingit -26803 ingud -26804 izers -26805 jason -26806 kamen -26807 kanto -26808 lardo -26809 likon -26810 louis -26811 maine -26812 medal -26813 monio -26814 nagka -26815 nibal -26816 oniya -26817 palan -26818 pedro -26819 pherd -26820 poise -26821 punin -26822 punto -26823 putan -26824 quist -26825 ralta -26826 ranan -26827 sauri -26828 shino -26829 stage -26830 third -26831 tibet -26832 ugali -26833 using -26834 warte -26835 yenda -26836 zburg -26837 ▁aura -26838 ▁bisi -26839 ▁blis -26840 ▁cost -26841 ▁crun -26842 ▁dart -26843 ▁dash -26844 ▁doub -26845 ▁eura -26846 ▁euth -26847 ▁find -26848 ▁grid -26849 ▁gumi -26850 ▁jaya -26851 ▁kida -26852 ▁kiki -26853 ▁kota -26854 ▁meda -26855 ▁mene -26856 ▁moli -26857 ▁nitó -26858 ▁pion -26859 ▁ruma -26860 ▁saul -26861 ▁sete -26862 ▁sink -26863 ▁trus -26864 ▁tube -26865 ▁wins -26866 ▁yuga -26867 andria -26868 awitin -26869 bituin -26870 biyahe -26871 chrome -26872 hangga -26873 henong -26874 itania -26875 junior -26876 lanong -26877 lasing -26878 liglig -26879 liskis -26880 mokine -26881 namiks -26882 pheric -26883 philip -26884 pretty -26885 pseudo -26886 pterus -26887 putnik -26888 sauria -26889 senado -26890 sikaso -26891 sipika -26892 stress -26893 sulado -26894 tarial -26895 tayong -26896 tianak -26897 ticula -26898 tikman -26899 titude -26900 valent -26901 winter -26902 wonder -26903 ▁abori -26904 ▁agnes -26905 ▁alive -26906 ▁angaw -26907 ▁bakod -26908 ▁batid -26909 ▁bigla -26910 ▁bison -26911 ▁bolog -26912 ▁burns -26913 ▁busan -26914 ▁carla -26915 ▁celes -26916 ▁charm -26917 ▁cliff -26918 ▁cosmo -26919 ▁dario -26920 ▁fifth -26921 ▁flood -26922 ▁fruit -26923 ▁gansa -26924 ▁glori -26925 ▁gulod -26926 ▁haven -26927 ▁hawai -26928 ▁heian -26929 ▁helix -26930 ▁heres -26931 ▁herzl -26932 ▁ingat -26933 ▁kusil -26934 ▁könig -26935 ▁magli -26936 ▁magna -26937 ▁means -26938 ▁motto -26939 ▁nakan -26940 ▁neigh -26941 ▁offer -26942 ▁padua -26943 ▁pasok -26944 ▁plays -26945 ▁porto -26946 ▁rabin -26947 ▁riyad -26948 ▁sagit -26949 ▁shine -26950 ▁sigma -26951 ▁silya -26952 ▁sindi -26953 ▁sūrat -26954 ▁tanaw -26955 ▁tibur -26956 ▁trump -26957 ▁vidal -26958 asahang -26959 charlie -26960 ctively -26961 depensa -26962 electro -26963 elektri -26964 fashion -26965 hayupan -26966 henital -26967 justice -26968 lamento -26969 langing -26970 listiko -26971 mabuhay -26972 minismo -26973 siyerto -26974 tangian -26975 ventura -26976 wanagan -26977 ▁0000.. -26978 ▁adoles -26979 ▁adrian -26980 ▁amalia -26981 ▁angono -26982 ▁annual -26983 ▁arrest -26984 ▁bakufu -26985 ▁balbas -26986 ▁bangin -26987 ▁baylon -26988 ▁belize -26989 ▁belong -26990 ▁biling -26991 ▁carrie -26992 ▁chroma -26993 ▁danish -26994 ▁emilia -26995 ▁esdras -26996 ▁euclid -26997 ▁garing -26998 ▁having -26999 ▁hepeng -27000 ▁ilawod -27001 ▁innova -27002 ▁kaiser -27003 ▁katimo -27004 ▁kyushu -27005 ▁mabawi -27006 ▁mahati -27007 ▁masusu -27008 ▁maubos -27009 ▁method -27010 ▁methyl -27011 ▁morena -27012 ▁mycena -27013 ▁nagpro -27014 ▁niluto -27015 ▁pabago -27016 ▁pagkon -27017 ▁pancho -27018 ▁pinaki -27019 ▁pinasa -27020 ▁postal -27021 ▁ramsey -27022 ▁sanang -27023 ▁seinen -27024 ▁serbya -27025 ▁sipaan -27026 ▁stigma -27027 ▁thalia -27028 ▁tohoku -27029 ▁truman -27030 ▁umahon -27031 ▁umiwas -27032 ▁venera -27033 ▁wealth -27034 bisitang -27035 bullying -27036 kaharian -27037 larawang -27038 markahan -27039 original -27040 paaralan -27041 polasyon -27042 ▁aquinas -27043 ▁avelino -27044 ▁baldwin -27045 ▁berdeng -27046 ▁bombero -27047 ▁brennan -27048 ▁britney -27049 ▁buddhis -27050 ▁bulgaro -27051 ▁centers -27052 ▁changes -27053 ▁cologne -27054 ▁darling -27055 ▁dinalaw -27056 ▁fission -27057 ▁gumugol -27058 ▁hermann -27059 ▁highest -27060 ▁hunting -27061 ▁hussein -27062 ▁ibrahim -27063 ▁iginiit -27064 ▁ipinahi -27065 ▁italaga -27066 ▁jericho -27067 ▁jinggoy -27068 ▁kaameri -27069 ▁kannagi -27070 ▁kartila -27071 ▁kordero -27072 ▁kurbang -27073 ▁kyosuke -27074 ▁laplace -27075 ▁lavigne -27076 ▁lumakad -27077 ▁magkata -27078 ▁mahayag -27079 ▁marilyn -27080 ▁miembro -27081 ▁monkeys -27082 ▁nakunan -27083 ▁optical -27084 ▁pagdalo -27085 ▁pagkali -27086 ▁pagkasi -27087 ▁pagtama -27088 ▁pamatay -27089 ▁paminta -27090 ▁panakip -27091 ▁pangkar -27092 ▁parteng -27093 ▁pinapan -27094 ▁primera -27095 ▁repolyo -27096 ▁resonan -27097 ▁robredo -27098 ▁sagrado -27099 ▁sagutin -27100 ▁sarawak -27101 ▁seasons -27102 ▁sinagot -27103 ▁sinamba -27104 ▁strauss -27105 ▁talamak -27106 ▁tsubasa -27107 ▁umiinom -27108 ▁veritas -27109 ▁vermont -27110 ▁vicious -27111 ▁volunte -27112 ▁yoshida -27113 akademiya -27114 broadcast -27115 dokumento -27116 ehersisyo -27117 esperanza -27118 ghtingale -27119 klinasyon -27120 konduktor -27121 ▁(0000–00 -27122 ▁ambrosio -27123 ▁asamblea -27124 ▁atletika -27125 ▁carvajal -27126 ▁chloride -27127 ▁coverage -27128 ▁dagliang -27129 ▁delaware -27130 ▁families -27131 ▁ganiyang -27132 ▁griffith -27133 ▁gubyerno -27134 ▁heracles -27135 ▁ishikawa -27136 ▁iskedyul -27137 ▁isterili -27138 ▁kapahama -27139 ▁katuwaan -27140 ▁kinatata -27141 ▁landfall -27142 ▁lebadura -27143 ▁lumalago -27144 ▁maghanda -27145 ▁mahahaba -27146 ▁mahiyain -27147 ▁makamtan -27148 ▁mapadali -27149 ▁maritime -27150 ▁marxista -27151 ▁masahiro -27152 ▁merkuryo -27153 ▁nahuhuli -27154 ▁nakahiga -27155 ▁nakitaan -27156 ▁nakiusap -27157 ▁nanonood -27158 ▁opensiba -27159 ▁pagbaril -27160 ▁pagkamit -27161 ▁pagpalit -27162 ▁pananaig -27163 ▁panganak -27164 ▁pangtele -27165 ▁parietal -27166 ▁patricia -27167 ▁pharmacy -27168 ▁pontifex -27169 ▁restoran -27170 ▁tagpuang -27171 ▁tinuturo -27172 ▁vulgaris -27173 ▁wormwood -27174 kadalasang -27175 pagkakaiba -27176 ▁adventist -27177 ▁animadong -27178 ▁antartika -27179 ▁available -27180 ▁binayaran -27181 ▁butterfly -27182 ▁christine -27183 ▁económica -27184 ▁fernández -27185 ▁gerilyang -27186 ▁kagutuman -27187 ▁katuturan -27188 ▁kauswagan -27189 ▁komersiyo -27190 ▁koneksyon -27191 ▁magkasing -27192 ▁mauritius -27193 ▁minoryang -27194 ▁nakahanap -27195 ▁nananahan -27196 ▁nathaniel -27197 ▁nilabanan -27198 ▁nominated -27199 ▁normandia -27200 ▁pagsiklab -27201 ▁pinigilan -27202 ▁pumapabor -27203 ▁sinalihan -27204 ▁sumusulat -27205 ▁taktikang -27206 ▁teknikong -27207 ▁unlimited -27208 ▁wawasakin -27209 ▁bestihiyal -27210 ▁binibilang -27211 ▁bininyagan -27212 ▁dioksidong -27213 ▁earthquake -27214 ▁heograpiko -27215 ▁imbentaryo -27216 ▁investment -27217 ▁kalipunang -27218 ▁kapatagang -27219 ▁kasingdami -27220 ▁makukuhang -27221 ▁mangangaso -27222 ▁nagdisenyo -27223 ▁nagsasanib -27224 ▁nakakahawa -27225 ▁palakasang -27226 ▁pangalanan -27227 ▁pangkrimen -27228 ▁papalaking -27229 ▁persentahe -27230 ▁prefecture -27231 ▁prevention -27232 ▁riemannian -27233 ▁salungatan -27234 ▁sinasaklaw -27235 ▁strengthen -27236 ▁tinuturuan -27237 ▁uzbekistan -27238 streptomyces -27239 ▁alternative -27240 ▁biolohiyang -27241 ▁circulation -27242 ▁isinagawang -27243 ▁konstantino -27244 ▁labindalawa -27245 ▁mapatunayan -27246 ▁nagpatalsik -27247 ▁nakalilikha -27248 ▁nangatwiran -27249 ▁nightingale -27250 ▁pagkukulang -27251 ▁pagsasamang -27252 ▁pagtitipong -27253 ▁pamprograma -27254 ▁panghimagas -27255 ▁selektibong -27256 ▁biblegateway -27257 ▁conservation -27258 ▁ideolohiyang -27259 ▁kaamerikahan -27260 ▁kabaliktaran -27261 ▁literaturang -27262 ▁magkakalapit -27263 ▁nakakatawang -27264 ▁nakapagsulat -27265 ▁pagdedeklara -27266 ▁panliligalig -27267 ▁teknolohikal -27268 ▁australyanong -27269 ▁interpersonal -27270 ▁kombinatoryal -27271 ▁napagpasyahan -27272 ▁pampasaherong -27273 ▁pangangalunya -27274 ▁pinakahulugan -27275 ▁imprastruktura -27276 ▁nagreresultang -27277 ▁pagpapakasakit -27278 ▁protestantismo -27279 ▁magkakasalungat -27280 (” -27281 :” -27282 kl -27283 nr -27284 pv -27285 rm -27286 wd -27287 yá -27288 zh -27289 ır -27290 го -27291 ’. -27292 ▁ś -27293 ▁ˈ -27294 ▁́ -27295 スト -27296 リー -27297 ング -27298 ;” -27299 aru -27300 aux -27301 ave -27302 cmd -27303 fig -27304 fox -27305 gai -27306 nea -27307 ops -27308 ots -27309 poc -27310 sec -27311 snd -27312 tey -27313 vak -27314 vib -27315 yid -27316 zou -27317 únò -27318 ▁”( -27319 ▁”0 -27320 ▁fé -27321 ▁kö -27322 ▁nm -27323 ▁ov -27324 ▁rs -27325 ???) -27326 amen -27327 arti -27328 ates -27329 bath -27330 bins -27331 boku -27332 bune -27333 cold -27334 comb -27335 coni -27336 coon -27337 cruz -27338 cule -27339 deen -27340 dico -27341 duay -27342 elly -27343 filo -27344 foli -27345 ices -27346 ilon -27347 ilov -27348 ingo -27349 itez -27350 jano -27351 joey -27352 ksos -27353 laks -27354 lase -27355 lehi -27356 luho -27357 make -27358 mise -27359 mood -27360 mpal -27361 mpto -27362 naya -27363 nili -27364 nood -27365 pise -27366 pota -27367 pria -27368 ptah -27369 qing -27370 rejo -27371 rill -27372 shot -27373 sine -27374 sité -27375 tman -27376 toba -27377 trop -27378 ucle -27379 unot -27380 yuko -27381 ñera -27382 ▁”* -27383 ▁ark -27384 ▁bke -27385 ▁cao -27386 ▁dat -27387 ▁eme -27388 ▁esp -27389 ▁fus -27390 ▁gae -27391 ▁gha -27392 ▁iku -27393 ▁itō -27394 ▁iza -27395 ▁khz -27396 ▁kib -27397 ▁lxx -27398 ▁mom -27399 ▁rig -27400 ▁ryō -27401 ▁sip -27402 ▁usd -27403 ▁zsa -27404 appli -27405 bagon -27406 balin -27407 batsu -27408 biana -27409 buang -27410 bugin -27411 caria -27412 carus -27413 ccini -27414 cogon -27415 gular -27416 hakin -27417 hidro -27418 ighty -27419 ilino -27420 irish -27421 ituin -27422 joint -27423 kaiba -27424 kapal -27425 karil -27426 katoo -27427 kuchi -27428 liana -27429 liham -27430 liner -27431 lissa -27432 lohim -27433 lulan -27434 mamay -27435 mandu -27436 manny -27437 mansi -27438 mater -27439 model -27440 mping -27441 nette -27442 never -27443 otsie -27444 pagos -27445 ramay -27446 rosis -27447 salon -27448 samba -27449 sarah -27450 shang -27451 sikal -27452 steam -27453 style -27454 tanya -27455 tcher -27456 tennō -27457 terna -27458 thang -27459 tteok -27460 ugnog -27461 waran -27462 ▁able -27463 ▁advo -27464 ▁afar -27465 ▁ahab -27466 ▁angu -27467 ▁anya -27468 ▁asig -27469 ▁aves -27470 ▁avex -27471 ▁biak -27472 ▁bios -27473 ▁calo -27474 ▁cano -27475 ▁chos -27476 ▁chou -27477 ▁chur -27478 ▁corn -27479 ▁danu -27480 ▁davy -27481 ▁disa -27482 ▁domo -27483 ▁dzmm -27484 ▁evil -27485 ▁farm -27486 ▁flow -27487 ▁hagi -27488 ▁hino -27489 ▁hoff -27490 ▁horn -27491 ▁item -27492 ▁jeep -27493 ▁leib -27494 ▁mith -27495 ▁nood -27496 ▁nota -27497 ▁palm -27498 ▁pied -27499 ▁shun -27500 ▁slip -27501 ▁squa -27502 ▁srps -27503 ▁stem -27504 ▁trap -27505 ▁webb -27506 ▁xiao -27507 biblia -27508 daimon -27509 duffie -27510 encies -27511 garten -27512 haning -27513 harang -27514 hiyoso -27515 ilugan -27516 intsik -27517 kristo -27518 kumpet -27519 lactic -27520 lalake -27521 lithic -27522 litzer -27523 mababa -27524 madrid -27525 manhid -27526 memnon -27527 mester -27528 methyl -27529 miguel -27530 minton -27531 muting -27532 namese -27533 plekta -27534 rances -27535 rosaki -27536 saging -27537 sikulo -27538 spring -27539 sydney -27540 tambol -27541 tender -27542 tisong -27543 tually -27544 tuwang -27545 violet -27546 vrolet -27547 waging -27548 waling -27549 walker -27550 yoming -27551 ▁alber -27552 ▁align -27553 ▁artik -27554 ▁awang -27555 ▁basil -27556 ▁batik -27557 ▁below -27558 ▁blake -27559 ▁calab -27560 ▁cargo -27561 ▁chong -27562 ▁coelo -27563 ▁commo -27564 ▁conde -27565 ▁daisy -27566 ▁diary -27567 ▁drake -27568 ▁ellis -27569 ▁epile -27570 ▁frost -27571 ▁galli -27572 ▁gapan -27573 ▁hamay -27574 ▁herma -27575 ▁hiero -27576 ▁ideal -27577 ▁inday -27578 ▁intef -27579 ▁invol -27580 ▁kabit -27581 ▁klaus -27582 ▁kleon -27583 ▁kloro -27584 ▁leone -27585 ▁mallo -27586 ▁mapus -27587 ▁minda -27588 ▁monde -27589 ▁montr -27590 ▁okupa -27591 ▁olera -27592 ▁ortiz -27593 ▁osamu -27594 ▁otaku -27595 ▁pawis -27596 ▁penal -27597 ▁perón -27598 ▁piyes -27599 ▁print -27600 ▁ptolo -27601 ▁pusit -27602 ▁queue -27603 ▁relay -27604 ▁reset -27605 ▁rhode -27606 ▁rosal -27607 ▁roses -27608 ▁rules -27609 ▁sable -27610 ▁salat -27611 ▁sapot -27612 ▁silog -27613 ▁sybil -27614 ▁tablo -27615 ▁timba -27616 ▁tinag -27617 ▁tulog -27618 ▁twins -27619 ▁versa -27620 ▁yapak -27621 ▁yatsu -27622 ▁étude -27623 bulebar -27624 diocese -27625 distang -27626 friends -27627 gadishu -27628 grapong -27629 iglesia -27630 kalkula -27631 lingang -27632 mbanang -27633 mbingan -27634 mpanang -27635 musical -27636 ngayong -27637 parokya -27638 pintero -27639 produce -27640 rashtra -27641 reality -27642 sanggol -27643 segment -27644 tagumpa -27645 totoong -27646 uukulan -27647 ▁(0000; -27648 ▁0,000, -27649 ▁0,000. -27650 ▁amphoe -27651 ▁arameo -27652 ▁arkong -27653 ▁binati -27654 ▁brachi -27655 ▁brahma -27656 ▁coptic -27657 ▁cotton -27658 ▁cowell -27659 ▁cronus -27660 ▁dalton -27661 ▁digest -27662 ▁dukado -27663 ▁ekspek -27664 ▁employ -27665 ▁episco -27666 ▁exhibi -27667 ▁fusion -27668 ▁haruka -27669 ▁hermas -27670 ▁hinang -27671 ▁hulíng -27672 ▁inuran -27673 ▁ketong -27674 ▁kompon -27675 ▁kumpas -27676 ▁langka -27677 ▁legacy -27678 ▁liblib -27679 ▁lilian -27680 ▁linear -27681 ▁magulo -27682 ▁martel -27683 ▁melano -27684 ▁minero -27685 ▁nooong -27686 ▁paalis -27687 ▁pinupu -27688 ▁places -27689 ▁poetry -27690 ▁polite -27691 ▁putong -27692 ▁reimer -27693 ▁rhythm -27694 ▁sakdal -27695 ▁salome -27696 ▁sargon -27697 ▁sawika -27698 ▁shoujo -27699 ▁sionil -27700 ▁stereo -27701 ▁sylvia -27702 ▁tigers -27703 ▁vinaya -27704 ▁waters -27705 ▁wesley -27706 ▁yamada -27707 akademya -27708 district -27709 komersyo -27710 moglobin -27711 standing -27712 tenstein -27713 ▁aberahe -27714 ▁airline -27715 ▁bahista -27716 ▁battles -27717 ▁bayabas -27718 ▁beyoncé -27719 ▁bilibid -27720 ▁binatay -27721 ▁brought -27722 ▁burundi -27723 ▁cabrini -27724 ▁caracas -27725 ▁carcino -27726 ▁diyablo -27727 ▁eurasya -27728 ▁garland -27729 ▁gayahin -27730 ▁handaan -27731 ▁indiano -27732 ▁ingatan -27733 ▁iranian -27734 ▁isasama -27735 ▁isilang -27736 ▁katrina -27737 ▁kronika -27738 ▁langdon -27739 ▁leopold -27740 ▁makinig -27741 ▁malcolm -27742 ▁mapunta -27743 ▁masikip -27744 ▁melanie -27745 ▁nabenta -27746 ▁nagdusa -27747 ▁nagkoko -27748 ▁nalutas -27749 ▁pagkata -27750 ▁papeles -27751 ▁pequeño -27752 ▁perseus -27753 ▁richter -27754 ▁salawal -27755 ▁semento -27756 ▁sendler -27757 ▁shaider -27758 ▁sibuyan -27759 ▁sinumpa -27760 ▁someone -27761 ▁stimula -27762 ▁theresa -27763 ▁thomson -27764 ▁velasco -27765 ▁yoshino -27766 bolistang -27767 entenaryo -27768 executive -27769 kagawaran -27770 mantalang -27771 minasyong -27772 nabubuhay -27773 ordinahan -27774 osopiyang -27775 pxlinyang -27776 semaphore -27777 structure -27778 ▁antisemi -27779 ▁awtonomo -27780 ▁behavior -27781 ▁botswana -27782 ▁cameroon -27783 ▁caroline -27784 ▁chargers -27785 ▁classics -27786 ▁criminal -27787 ▁crisanto -27788 ▁densetsu -27789 ▁diskurso -27790 ▁djibouti -27791 ▁ensemble -27792 ▁escudero -27793 ▁feelings -27794 ▁gampanan -27795 ▁gunitain -27796 ▁himalaya -27797 ▁hinihila -27798 ▁ihambing -27799 ▁isabella -27800 ▁kadenang -27801 ▁linnaeus -27802 ▁madugong -27803 ▁magawang -27804 ▁maghatid -27805 ▁maglaman -27806 ▁mainland -27807 ▁makakain -27808 ▁mawawala -27809 ▁monument -27810 ▁nagbayad -27811 ▁nagising -27812 ▁nagsampa -27813 ▁naiambag -27814 ▁nailipat -27815 ▁napakama -27816 ▁narangha -27817 ▁paglagay -27818 ▁pagtulak -27819 ▁paliguan -27820 ▁pamumula -27821 ▁pantalon -27822 ▁parasito -27823 ▁parihaba -27824 ▁proteina -27825 ▁recorded -27826 ▁romantic -27827 ▁senakulo -27828 ▁siracusa -27829 ▁specials -27830 ▁superman -27831 ▁takasaki -27832 ▁taluktok -27833 ▁tinirhan -27834 ▁treatise -27835 ▁tumatayo -27836 ▁uniporme -27837 associated -27838 california -27839 relihiyong -27840 tification -27841 ▁abenidang -27842 ▁africanus -27843 ▁antioquia -27844 ▁calumpang -27845 ▁chevrolet -27846 ▁dumaguete -27847 ▁episkopal -27848 ▁freestyle -27849 ▁guangdong -27850 ▁hahantong -27851 ▁humikayat -27852 ▁kaasalang -27853 ▁kamahalan -27854 ▁kinalauna -27855 ▁konggreso -27856 ▁laureates -27857 ▁magparami -27858 ▁mahinahon -27859 ▁malalalim -27860 ▁mamahayag -27861 ▁maninisid -27862 ▁margarita -27863 ▁maririnig -27864 ▁nagpataas -27865 ▁nagpatayo -27866 ▁nahirapan -27867 ▁napaunlad -27868 ▁pagkalito -27869 ▁pagkikita -27870 ▁pagsimula -27871 ▁pagsipsip -27872 ▁pagtakwil -27873 ▁pantulong -27874 ▁panunulat -27875 ▁parametro -27876 ▁peminismo -27877 ▁pinapatay -27878 ▁pinapatnu -27879 ▁sanhedrin -27880 ▁sanskrito -27881 ▁silohismo -27882 ▁sultanato -27883 ▁sumalakay -27884 ▁sumasapat -27885 ▁tagubilin -27886 ▁titingnan -27887 ▁ukrainian -27888 ▁yamaguchi -27889 ▁activities -27890 ▁appearance -27891 ▁diplomasya -27892 ▁downgraded -27893 ▁everything -27894 ▁expression -27895 ▁henetikang -27896 ▁heolohikal -27897 ▁kahirapang -27898 ▁kakikitaan -27899 ▁kasukdulan -27900 ▁magbubukid -27901 ▁manlalayag -27902 ▁mauunawaan -27903 ▁meycauayan -27904 ▁monoteismo -27905 ▁nagbubuhat -27906 ▁naihiwalay -27907 ▁pagbubuwis -27908 ▁pagdisenyo -27909 ▁pagkahilig -27910 ▁paglalaban -27911 ▁prinsesang -27912 ▁punsiyonal -27913 ▁reptilyang -27914 ▁seremonyal -27915 ▁serpiyente -27916 ▁sinilangan -27917 ▁transmisor -27918 ▁austronesyo -27919 ▁declaration -27920 ▁epinephrine -27921 ▁hinahanggan -27922 ▁impektadong -27923 ▁kinoronahan -27924 ▁kondisyonal -27925 ▁limitasyong -27926 ▁maintenance -27927 ▁nagdadagdag -27928 ▁nagsasakdal -27929 ▁pagbabakuna -27930 ▁pagbibinata -27931 ▁pagdadagdag -27932 ▁paghihintay -27933 ▁pagkokodigo -27934 ▁pagmamaneho -27935 ▁penetrasyon -27936 ▁polytechnic -27937 ▁secretarial -27938 ▁subtropikal -27939 ▁surpasiyong -27940 ▁theological -27941 ▁espesyalidad -27942 ▁heometrikong -27943 ▁imperyalismo -27944 ▁indianapolis -27945 ▁institutions -27946 ▁karapatdapat -27947 ▁konsumpsiyon -27948 ▁kreasyonismo -27949 ▁masturbasyon -27950 ▁mitochondria -27951 ▁multiselular -27952 ▁nagdurugtong -27953 ▁nagpatiwakal -27954 ▁napagmasdang -27955 ▁pinagbawalan -27956 ▁pinakamababa -27957 ▁0-00-000000-0 -27958 ▁hinahangganan -27959 ▁koepisyenteng -27960 ▁mapagkukunang -27961 ▁pamiminsalang -27962 ▁pangongolekta -27963 ▁partisipasyon -27964 ▁pinakamahirap -27965 ▁0-0000-0000-0. -27966 ▁konsentrasyong -27967 ▁mapagmamasdang -27968 ▁pagtatalumpati -27969 ▁pampanguluhang -27970 ▁pinakamalalang -27971 ▁tagapagtanghal -27972 )/ -27973 ?, -27974 fv -27975 mv -27976 nc -27977 tā -27978 zō -27979 úb -27980 ▁ל -27981 ▁ت -27982 cam -27983 cía -27984 deb -27985 dsm -27986 ffa -27987 fir -27988 gii -27989 glu -27990 guk -27991 gyp -27992 hov -27993 hta -27994 inq -27995 jur -27996 klo -27997 mbc -27998 nda -27999 ont -28000 pau -28001 ppy -28002 spo -28003 swi -28004 yug -28005 ”” -28006 ▁kä -28007 ▁nc -28008 ▁ow -28009 ▁sv -28010 ▁ál -28011 agan -28012 alon -28013 anon -28014 apri -28015 bale -28016 beks -28017 bido -28018 blog -28019 bout -28020 buro -28021 byab -28022 cina -28023 cody -28024 dago -28025 deri -28026 dles -28027 duce -28028 feli -28029 fico -28030 gill -28031 gota -28032 goza -28033 hose -28034 huda -28035 hwin -28036 ijin -28037 inoo -28038 inus -28039 jane -28040 jiri -28041 josé -28042 kiah -28043 kies -28044 koro -28045 lain -28046 lamp -28047 luha -28048 magu -28049 maha -28050 matu -28051 mbor -28052 mill -28053 nari -28054 ngen -28055 pone -28056 prio -28057 rynx -28058 sori -28059 tany -28060 tape -28061 tees -28062 thai -28063 tono -28064 trix -28065 ttva -28066 tyag -28067 ugil -28068 ulap -28069 umin -28070 unku -28071 usha -28072 usok -28073 wake -28074 xter -28075 ypay -28076 zoku -28077 ▁00; -28078 ▁anz -28079 ▁aws -28080 ▁bab -28081 ▁bei -28082 ▁ces -28083 ▁cis -28084 ▁dry -28085 ▁evo -28086 ▁fru -28087 ▁hla -28088 ▁kyō -28089 ▁ler -28090 ▁lic -28091 ▁nic -28092 ▁noc -28093 ▁pab -28094 ▁rai -28095 ▁tem -28096 ▁une -28097 ▁wii -28098 atomi -28099 books -28100 cohol -28101 colon -28102 conut -28103 crazy -28104 ctors -28105 cuits -28106 disco -28107 dying -28108 edong -28109 entre -28110 enyal -28111 erior -28112 femme -28113 flash -28114 gabri -28115 ghost -28116 guese -28117 harto -28118 hilom -28119 hukay -28120 intra -28121 iskul -28122 kirin -28123 kista -28124 lides -28125 llana -28126 lucas -28127 lunda -28128 magno -28129 magpa -28130 mapag -28131 minus -28132 musta -28133 ocean -28134 pause -28135 phage -28136 pobya -28137 rentz -28138 retta -28139 ridae -28140 river -28141 robin -28142 small -28143 susan -28144 taire -28145 tinag -28146 trata -28147 tuber -28148 unton -28149 urich -28150 urusa -28151 verde -28152 yatso -28153 ▁(00% -28154 ▁0”, -28155 ▁0:0, -28156 ▁addi -28157 ▁agta -28158 ▁akro -28159 ▁anis -28160 ▁beri -28161 ▁bose -28162 ▁buum -28163 ▁coal -28164 ▁cool -28165 ▁dara -28166 ▁dipu -28167 ▁doha -28168 ▁doll -28169 ▁dzbb -28170 ▁emba -28171 ▁emul -28172 ▁geki -28173 ▁ginn -28174 ▁giza -28175 ▁gros -28176 ▁hare -28177 ▁indu -28178 ▁iris -28179 ▁kaji -28180 ▁kamu -28181 ▁keep -28182 ▁kins -28183 ▁komi -28184 ▁krup -28185 ▁lane -28186 ▁lynn -28187 ▁mako -28188 ▁modo -28189 ▁negi -28190 ▁paci -28191 ▁pipi -28192 ▁pour -28193 ▁puta -28194 ▁rand -28195 ▁reas -28196 ▁reti -28197 ▁rick -28198 ▁riza -28199 ▁scha -28200 ▁shis -28201 ▁silv -28202 ▁somb -28203 ▁tahi -28204 ▁thea -28205 ▁todd -28206 ▁tram -28207 ▁trek -28208 ▁uchi -28209 ▁ungg -28210 ▁uses -28211 ▁vale -28212 ▁wein -28213 ▁zala -28214 ▁über -28215 alchem -28216 bissau -28217 cherib -28218 colate -28219 course -28220 diyang -28221 dukkha -28222 esebel -28223 forced -28224 guryeo -28225 kasong -28226 kumpas -28227 lambot -28228 lindol -28229 linson -28230 mbassy -28231 merang -28232 nasaan -28233 pagkat -28234 pating -28235 periko -28236 philis -28237 polita -28238 ratiko -28239 sangay -28240 square -28241 tagapa -28242 tailed -28243 teatro -28244 tinian -28245 tively -28246 tongan -28247 uriang -28248 vacano -28249 yempre -28250 ▁aboli -28251 ▁abong -28252 ▁akson -28253 ▁amber -28254 ▁anten -28255 ▁antil -28256 ▁barok -28257 ▁buadi -28258 ▁candy -28259 ▁centa -28260 ▁chito -28261 ▁clock -28262 ▁craig -28263 ▁detek -28264 ▁dines -28265 ▁drink -28266 ▁galle -28267 ▁ginan -28268 ▁hanoi -28269 ▁hazel -28270 ▁hypos -28271 ▁imber -28272 ▁impit -28273 ▁ipasa -28274 ▁islas -28275 ▁istri -28276 ▁javan -28277 ▁kapat -28278 ▁karit -28279 ▁lacey -28280 ▁leila -28281 ▁leuke -28282 ▁lydia -28283 ▁lyell -28284 ▁mamon -28285 ▁mende -28286 ▁merit -28287 ▁minum -28288 ▁moder -28289 ▁nauru -28290 ▁nihon -28291 ▁oasis -28292 ▁pages -28293 ▁panak -28294 ▁plasa -28295 ▁porno -28296 ▁quasi -28297 ▁refri -28298 ▁rocky -28299 ▁rogge -28300 ▁sauce -28301 ▁senna -28302 ▁siete -28303 ▁sigla -28304 ▁straw -28305 ▁tanay -28306 ▁teddy -28307 ▁turki -28308 ▁unova -28309 amerika -28310 chyroll -28311 cinnati -28312 coustic -28313 donnell -28314 ensyang -28315 espanya -28316 harlika -28317 kalihim -28318 kwentro -28319 likante -28320 olandes -28321 panulat -28322 patimog -28323 tadhana -28324 taryano -28325 tropiko -28326 unawang -28327 vellana -28328 ▁00:00) -28329 ▁alexan -28330 ▁aquari -28331 ▁asiria -28332 ▁autori -28333 ▁balota -28334 ▁caidic -28335 ▁caraga -28336 ▁chance -28337 ▁civili -28338 ▁claire -28339 ▁clarke -28340 ▁facili -28341 ▁famous -28342 ▁gothic -28343 ▁guyana -28344 ▁hayley -28345 ▁helium -28346 ▁hemato -28347 ▁heredi -28348 ▁hiwaga -28349 ▁hyksos -28350 ▁ikasal -28351 ▁impact -28352 ▁ionong -28353 ▁juliet -28354 ▁kahati -28355 ▁kaliba -28356 ▁kogure -28357 ▁mabato -28358 ▁maiksi -28359 ▁malaga -28360 ▁malaka -28361 ▁mariel -28362 ▁marmol -28363 ▁matias -28364 ▁medici -28365 ▁misang -28366 ▁monito -28367 ▁montag -28368 ▁motibo -28369 ▁nadada -28370 ▁napuno -28371 ▁natoli -28372 ▁palala -28373 ▁pangtu -28374 ▁patayo -28375 ▁penang -28376 ▁plains -28377 ▁rahman -28378 ▁rektor -28379 ▁rudolf -28380 ▁sabong -28381 ▁saving -28382 ▁semana -28383 ▁siguro -28384 ▁sirius -28385 ▁spinal -28386 ▁stefan -28387 ▁stones -28388 ▁suweko -28389 ▁tanaka -28390 ▁taning -28391 ▁tausug -28392 ▁theban -28393 ▁trillo -28394 ▁tuldik -28395 ▁tumalo -28396 ▁update -28397 espiritu -28398 kolehiyo -28399 memorial -28400 midnight -28401 mination -28402 pamamaga -28403 ragnarok -28404 released -28405 survivor -28406 tuwirang -28407 ▁******* -28408 ▁akusado -28409 ▁alangan -28410 ▁algebra -28411 ▁anagram -28412 ▁appeals -28413 ▁artemis -28414 ▁atakeng -28415 ▁awardee -28416 ▁benedic -28417 ▁bologna -28418 ▁dynamic -28419 ▁edgardo -28420 ▁erehiya -28421 ▁fortune -28422 ▁hinalaw -28423 ▁hiningi -28424 ▁homolog -28425 ▁hormona -28426 ▁humanga -28427 ▁idiniri -28428 ▁ilusyon -28429 ▁lampara -28430 ▁landing -28431 ▁limampu -28432 ▁lizards -28433 ▁lorentz -28434 ▁lumawig -28435 ▁maestra -28436 ▁makatao -28437 ▁malacan -28438 ▁masipag -28439 ▁miracle -28440 ▁nalagay -28441 ▁nalikom -28442 ▁natigil -28443 ▁natipon -28444 ▁nililok -28445 ▁niyanig -28446 ▁oportun -28447 ▁paalala -28448 ▁passion -28449 ▁penomen -28450 ▁peoples -28451 ▁pinagtu -28452 ▁polines -28453 ▁related -28454 ▁revenue -28455 ▁ronaldo -28456 ▁rudolph -28457 ▁serbiyo -28458 ▁simpson -28459 ▁tangkad -28460 ▁tristan -28461 ▁turkong -28462 ▁tydings -28463 ▁vanuatu -28464 ▁wakasan -28465 ▁windsor -28466 ▁winning -28467 celebrity -28468 kadalasan -28469 ▁000–000. -28470 ▁ampibyan -28471 ▁antonino -28472 ▁auckland -28473 ▁australo -28474 ▁bumabang -28475 ▁carnegie -28476 ▁cayabyab -28477 ▁converse -28478 ▁dalisdis -28479 ▁delusyon -28480 ▁disipulo -28481 ▁esensiya -28482 ▁hachiōji -28483 ▁humuhula -28484 ▁included -28485 ▁infrared -28486 ▁inilikas -28487 ▁isinampa -28488 ▁kalayuan -28489 ▁kawasaki -28490 ▁kumpirma -28491 ▁lamuymoy -28492 ▁mabalahi -28493 ▁malabong -28494 ▁masayuki -28495 ▁maysakit -28496 ▁melodiya -28497 ▁naatasan -28498 ▁napalaya -28499 ▁networks -28500 ▁oleracea -28501 ▁paanyaya -28502 ▁panoorin -28503 ▁particle -28504 ▁pasalita -28505 ▁penomena -28506 ▁piksiyon -28507 ▁pinagsis -28508 ▁pirasong -28509 ▁piratang -28510 ▁pluidong -28511 ▁primarya -28512 ▁prostate -28513 ▁ptolomeo -28514 ▁purposes -28515 ▁symphony -28516 ▁thatcher -28517 ▁tinyente -28518 ▁tiyakang -28519 alchemilla -28520 pamantasan -28521 pinagmulan -28522 probinsiya -28523 songwriter -28524 starstruck -28525 ▁agamemnon -28526 ▁alzheimer -28527 ▁analohiya -28528 ▁aseksuwal -28529 ▁dalawahan -28530 ▁diplomata -28531 ▁dumaranas -28532 ▁filipinos -28533 ▁hydroheno -28534 ▁ibinalita -28535 ▁influenza -28536 ▁isinaling -28537 ▁kabansaan -28538 ▁kahanayan -28539 ▁katandaan -28540 ▁kumakanta -28541 ▁lumalagos -28542 ▁lumalapat -28543 ▁mabigyang -28544 ▁maginhawa -28545 ▁makatagpo -28546 ▁malalamig -28547 ▁malaysian -28548 ▁matitigas -28549 ▁minatamis -28550 ▁mistulang -28551 ▁mutasyong -28552 ▁nabubuong -28553 ▁nagkataon -28554 ▁nagtalaga -28555 ▁nakabalot -28556 ▁nakalatag -28557 ▁nilalahad -28558 ▁ordinansa -28559 ▁pagdaraos -28560 ▁pagkamaka -28561 ▁paglinang -28562 ▁pagpapako -28563 ▁panawagan -28564 ▁pinalakas -28565 ▁primetime -28566 ▁pyongyang -28567 ▁raliyista -28568 ▁reference -28569 ▁reserbang -28570 ▁seventeen -28571 ▁testament -28572 astronomiya -28573 ▁antarctica -28574 ▁babagtasin -28575 ▁barbarossa -28576 ▁bertebrata -28577 ▁ehipsiyong -28578 ▁ekosistema -28579 ▁eksotikong -28580 ▁elektrosta -28581 ▁greenhills -28582 ▁homosexual -28583 ▁hudaismong -28584 ▁katimogang -28585 ▁korelasyon -28586 ▁kumplikado -28587 ▁lumalagong -28588 ▁magkasabay -28589 ▁mapabilang -28590 ▁minungkahi -28591 ▁nagagawang -28592 ▁nakababata -28593 ▁namamayani -28594 ▁pagmamarka -28595 ▁pagtibayin -28596 ▁pagtitipid -28597 ▁pamamgitan -28598 ▁panlahatan -28599 ▁pantasyang -28600 ▁performing -28601 ▁piksiyonal -28602 ▁piranshahr -28603 ▁probabilis -28604 ▁sabansaang -28605 ▁subpamilya -28606 ▁tagbilaran -28607 ▁(0,000,000) -28608 ▁0-000000-00 -28609 ▁alexandrian -28610 ▁antibyotiko -28611 ▁antropologo -28612 ▁crunchyroll -28613 ▁ipinagtibay -28614 ▁istraktural -28615 ▁kagalingang -28616 ▁kasangkutan -28617 ▁katarungang -28618 ▁kinahapunan -28619 ▁koleksiyong -28620 ▁kongkretong -28621 ▁kooperatiba -28622 ▁matatanggap -28623 ▁nagmamaneho -28624 ▁nagpangalan -28625 ▁nagpupulong -28626 ▁namamagitan -28627 ▁napakahirap -28628 ▁nationalist -28629 ▁obhektibong -28630 ▁pagpapataas -28631 ▁pangalagaan -28632 ▁pinakamahal -28633 ▁respirasyon -28634 ▁sambayanang -28635 ▁sennacherib -28636 ▁squarepants -28637 ▁tagatanggap -28638 ▁binabantayan -28639 ▁constitution -28640 ▁kalagitnaang -28641 ▁kumpuwestong -28642 ▁nagpapalakas -28643 ▁nagpapatibay -28644 ▁nakalalasong -28645 ▁paghiwalayin -28646 ▁pagkakatawan -28647 ▁pagkakautang -28648 ▁pagkukumpuni -28649 ▁pagpapakalat -28650 ▁pananalitang -28651 ▁pinaglabanan -28652 ▁pinagpatuloy -28653 ▁renasimyento -28654 ▁respiratoryo -28655 ▁sambahayanan -28656 ▁tagapanimula -28657 ▁transaksiyon -28658 ▁antipartikulo -28659 ▁beatipikasyon -28660 ▁konsekwensiya -28661 ▁makapagparami -28662 ▁manggagalugad -28663 ▁mapapatunayan -28664 ▁departamentong -28665 ▁ipinahihiwatig -28666 ▁magpakailanman -28667 ▁mikroorganismo -28668 ▁pampamahalaang -28669 ▁pinakamabiling -28670 ▁sentralisadong -28671 ▁relatibistikong -28672 )| -28673 dt -28674 hf -28675 rc -28676 ár -28677 же -28678 пу -28679 ▁ᜃ -28680 ット -28681 )”, -28682 bee -28683 cee -28684 dim -28685 drí -28686 heb -28687 ipi -28688 jja -28689 jum -28690 kub -28691 lev -28692 nab -28693 nev -28694 nur -28695 oav -28696 oth -28697 pog -28698 vat -28699 yok -28700 zet -28701 zir -28702 zoo -28703 ρος -28704 ▁bw -28705 ▁ct -28706 ▁eo -28707 ▁gá -28708 ▁od -28709 ▁oz -28710 ▁pt -28711 ▁sb -28712 ▁ui -28713 -0.0 -28714 ajax -28715 baku -28716 cose -28717 culi -28718 dere -28719 edle -28720 emen -28721 eous -28722 erye -28723 frey -28724 fung -28725 half -28726 horn -28727 juna -28728 kast -28729 kill -28730 kine -28731 labi -28732 lata -28733 lean -28734 loss -28735 mado -28736 mile -28737 muhi -28738 nara -28739 nina -28740 niya -28741 pids -28742 pies -28743 poso -28744 raza -28745 rhea -28746 rilo -28747 seni -28748 soon -28749 tane -28750 tigo -28751 vida -28752 wark -28753 wena -28754 yote -28755 zier -28756 ædia -28757 ▁”. -28758 ▁afp -28759 ▁arr -28760 ▁aza -28761 ▁bog -28762 ▁dak -28763 ▁dev -28764 ▁eco -28765 ▁emo -28766 ▁hak -28767 ▁ipv -28768 ▁jia -28769 ▁jum -28770 ▁khe -28771 ▁kuo -28772 ▁nek -28773 ▁nsa -28774 ▁oxi -28775 ▁pap -28776 ▁phd -28777 ▁pow -28778 ▁río -28779 ▁sym -28780 ▁tie -28781 ▁ube -28782 ▁woo -28783 ▁xix -28784 ▁yud -28785 ▁ᜀᜌ᜔ -28786 bakan -28787 bigti -28788 binet -28789 brien -28790 brown -28791 buwag -28792 chaft -28793 chung -28794 corro -28795 daily -28796 dilim -28797 dlang -28798 doble -28799 eseta -28800 fying -28801 garyo -28802 giate -28803 glody -28804 gorov -28805 guhin -28806 hinan -28807 hulma -28808 inted -28809 jenni -28810 korpo -28811 lahap -28812 lipse -28813 magna -28814 manok -28815 manun -28816 milag -28817 minyo -28818 myrna -28819 ogene -28820 pathy -28821 pesor -28822 putra -28823 reich -28824 salam -28825 salva -28826 satur -28827 smith -28828 sonic -28829 tarin -28830 tempo -28831 there -28832 thium -28833 thman -28834 tiona -28835 tiver -28836 trust -28837 twang -28838 ungot -28839 uture -28840 waksi -28841 yasin -28842 yuang -28843 ▁(0). -28844 ▁0”) -28845 ▁akay -28846 ▁akus -28847 ▁banu -28848 ▁beam -28849 ▁bone -28850 ▁cady -28851 ▁cang -28852 ▁chua -28853 ▁clan -28854 ▁dayo -28855 ▁diff -28856 ▁esca -28857 ▁feng -28858 ▁filo -28859 ▁gogh -28860 ▁gryn -28861 ▁inci -28862 ▁kabo -28863 ▁koli -28864 ▁latv -28865 ▁lieu -28866 ▁lock -28867 ▁lual -28868 ▁madu -28869 ▁mapi -28870 ▁meck -28871 ▁memo -28872 ▁mizu -28873 ▁mmda -28874 ▁mnlf -28875 ▁nice -28876 ▁odin -28877 ▁okay -28878 ▁onto -28879 ▁ovas -28880 ▁pren -28881 ▁reed -28882 ▁sagi -28883 ▁seth -28884 ▁shab -28885 ▁span -28886 ▁swan -28887 ▁tuon -28888 ▁tuwa -28889 ▁vans -28890 ▁wade -28891 ▁xvii -28892 ▁yaoi -28893 bakang -28894 basbas -28895 bisaya -28896 cillus -28897 county -28898 derate -28899 divina -28900 enberg -28901 eriano -28902 genase -28903 gunang -28904 gundam -28905 harmon -28906 health -28907 holder -28908 hunang -28909 inella -28910 kadkad -28911 kisang -28912 london -28913 maaari -28914 miyang -28915 muning -28916 niyebe -28917 patung -28918 pepito -28919 renato -28920 ricane -28921 rosong -28922 sabado -28923 sangan -28924 tarius -28925 thetic -28926 tility -28927 torius -28928 tosine -28929 ugatan -28930 ugugol -28931 wangis -28932 webang -28933 yakult -28934 zapote -28935 ▁accep -28936 ▁appen -28937 ▁ariel -28938 ▁astud -28939 ▁ayumi -28940 ▁babel -28941 ▁estro -28942 ▁expan -28943 ▁ferry -28944 ▁gabon -28945 ▁galla -28946 ▁hamak -28947 ▁hoshi -28948 ▁irwin -28949 ▁juris -28950 ▁karme -28951 ▁lapat -28952 ▁latte -28953 ▁leigh -28954 ▁leoni -28955 ▁liboy -28956 ▁liech -28957 ▁lilim -28958 ▁lohis -28959 ▁lusak -28960 ▁mahin -28961 ▁matti -28962 ▁nagbo -28963 ▁nanin -28964 ▁oxide -28965 ▁paiba -28966 ▁palak -28967 ▁pardo -28968 ▁pasha -28969 ▁pilan -28970 ▁pinar -28971 ▁polja -28972 ▁preno -28973 ▁pérez -28974 ▁riple -28975 ▁rodrí -28976 ▁rugby -28977 ▁serif -28978 ▁share -28979 ▁shore -28980 ▁sobek -28981 ▁spell -28982 ▁spino -28983 ▁tours -28984 ▁táong -28985 ▁ulcer -28986 ▁volga -28987 ▁wanna -28988 ▁woods -28989 ▁zwing -28990 (0000), -28991 bahayan -28992 balahap -28993 chicago -28994 christo -28995 constan -28996 faculty -28997 formers -28998 ganapan -28999 hambing -29000 hayagan -29001 ilantad -29002 kalakal -29003 klaseng -29004 mayroon -29005 metriko -29006 metriya -29007 mingham -29008 publiko -29009 putukan -29010 sekswal -29011 showbiz -29012 stikong -29013 tations -29014 tisyong -29015 tiveros -29016 untento -29017 visions -29018 ▁0000.- -29019 ▁alkali -29020 ▁angkak -29021 ▁ankara -29022 ▁anting -29023 ▁arnaiz -29024 ▁balido -29025 ▁bandai -29026 ▁bayrus -29027 ▁berber -29028 ▁bering -29029 ▁bikini -29030 ▁bonhoe -29031 ▁casino -29032 ▁cherry -29033 ▁compon -29034 ▁conden -29035 ▁dagang -29036 ▁darfur -29037 ▁davide -29038 ▁durant -29039 ▁eliseo -29040 ▁enggra -29041 ▁eskudo -29042 ▁goryeo -29043 ▁gyatso -29044 ▁hangad -29045 ▁himnas -29046 ▁ishino -29047 ▁isinis -29048 ▁iskrip -29049 ▁jeddah -29050 ▁karate -29051 ▁killer -29052 ▁kubiko -29053 ▁ladies -29054 ▁lesser -29055 ▁levine -29056 ▁loyola -29057 ▁lungga -29058 ▁mahawa -29059 ▁mamili -29060 ▁manghu -29061 ▁manwal -29062 ▁martha -29063 ▁meccan -29064 ▁minima -29065 ▁nagisa -29066 ▁nasusu -29067 ▁ozamiz -29068 ▁pabuya -29069 ▁pangku -29070 ▁pinans -29071 ▁plesio -29072 ▁porter -29073 ▁prieto -29074 ▁primor -29075 ▁prospe -29076 ▁pugita -29077 ▁pulubi -29078 ▁riyadh -29079 ▁rosary -29080 ▁sekhem -29081 ▁specia -29082 ▁tugong -29083 ▁tuvalu -29084 ▁umanib -29085 batangas -29086 catholic -29087 doraemon -29088 historia -29089 kaunting -29090 mcduffie -29091 mindanao -29092 official -29093 panlabas -29094 pasipiko -29095 thalamus -29096 torikang -29097 uneiform -29098 urusahan -29099 ▁*(0000) -29100 ▁0000”, -29101 ▁alagaan -29102 ▁ampunan -29103 ▁arabeng -29104 ▁bandung -29105 ▁billion -29106 ▁bristol -29107 ▁buhayin -29108 ▁burnham -29109 ▁colonel -29110 ▁congres -29111 ▁desimal -29112 ▁elimina -29113 ▁familia -29114 ▁filemon -29115 ▁genghis -29116 ▁gisaeng -29117 ▁gugulin -29118 ▁ilonggo -29119 ▁kompila -29120 ▁kurbada -29121 ▁kurdong -29122 ▁kwarter -29123 ▁leipzig -29124 ▁maingay -29125 ▁mandato -29126 ▁mapamin -29127 ▁maureen -29128 ▁mention -29129 ▁minahal -29130 ▁nagnais -29131 ▁nagtago -29132 ▁nandito -29133 ▁nanjing -29134 ▁narsing -29135 ▁nichols -29136 ▁odisyon -29137 ▁pagdiin -29138 ▁paggaya -29139 ▁paghipo -29140 ▁pagnini -29141 ▁pampala -29142 ▁pangtao -29143 ▁patrong -29144 ▁pelopon -29145 ▁phantom -29146 ▁politek -29147 ▁porsche -29148 ▁premium -29149 ▁ptolemy -29150 ▁punsyon -29151 ▁rehente -29152 ▁results -29153 ▁sagrada -29154 ▁seksyon -29155 ▁sinapit -29156 ▁sityong -29157 ▁straits -29158 ▁subject -29159 ▁sugpuin -29160 ▁taimtim -29161 ▁tiangco -29162 ▁tubigan -29163 ▁wyoming -29164 daynamiks -29165 ensiyahan -29166 jerusalem -29167 kinatawan -29168 kontrober -29169 onomiyang -29170 sapalaran -29171 ureksiyon -29172 yonalismo -29173 ▁”0,0”. -29174 ▁agustino -29175 ▁akwaryum -29176 ▁ambisyon -29177 ▁anunsiyo -29178 ▁audition -29179 ▁bigkasin -29180 ▁bumbilya -29181 ▁casimiro -29182 ▁channels -29183 ▁churches -29184 ▁datapwat -29185 ▁diyalogo -29186 ▁emeritus -29187 ▁endemiko -29188 ▁estetika -29189 ▁fairview -29190 ▁finalist -29191 ▁goguryeo -29192 ▁heresiya -29193 ▁hirangin -29194 ▁historia -29195 ▁hokkaidō -29196 ▁inangkop -29197 ▁kurosaki -29198 ▁kwantika -29199 ▁literary -29200 ▁magbenta -29201 ▁magiting -29202 ▁magnitud -29203 ▁magwakas -29204 ▁makitang -29205 ▁mapanood -29206 ▁marxismo -29207 ▁montréal -29208 ▁nagmarka -29209 ▁naisipan -29210 ▁nakasara -29211 ▁nanganak -29212 ▁pagdikit -29213 ▁paglikas -29214 ▁pakaliwa -29215 ▁palagian -29216 ▁pamaypay -29217 ▁pangmesa -29218 ▁paruparo -29219 ▁piyesang -29220 ▁propagan -29221 ▁response -29222 ▁sabayang -29223 ▁sambahan -29224 ▁shepherd -29225 ▁slovenia -29226 ▁subjects -29227 ▁sumasali -29228 ▁tagtuyot -29229 ▁teorista -29230 ▁terapiya -29231 ▁tinuring -29232 ▁troglody -29233 ▁utilidad -29234 ▁villegas -29235 distritong -29236 iimbestiga -29237 kuryenteng -29238 pantasyang -29239 technology -29240 ▁(0000-00) -29241 ▁amenemhat -29242 ▁asembleya -29243 ▁astudillo -29244 ▁budistang -29245 ▁churchill -29246 ▁cleopatra -29247 ▁copyright -29248 ▁daangtaon -29249 ▁eslobakya -29250 ▁functions -29251 ▁kabikulan -29252 ▁lamazares -29253 ▁magdangal -29254 ▁magdiwang -29255 ▁mamahalin -29256 ▁mangasiwa -29257 ▁matingkad -29258 ▁mogadishu -29259 ▁molecular -29260 ▁nagbabasa -29261 ▁nagkamali -29262 ▁organized -29263 ▁panandang -29264 ▁pangkomer -29265 ▁paninigas -29266 ▁phenotype -29267 ▁principal -29268 ▁regulador -29269 ▁rivermaya -29270 ▁sinturong -29271 ▁soolohiya -29272 ▁standards -29273 ▁tagapigil -29274 ▁tagasalin -29275 ▁tatluhang -29276 ▁tumitigil -29277 ▁tumutuloy -29278 ▁turismong -29279 independent -29280 pagkakaroon -29281 ▁antolohiya -29282 ▁buencamino -29283 ▁buumbilang -29284 ▁footballer -29285 ▁hinahatian -29286 ▁hinihintay -29287 ▁ipahiwatig -29288 ▁ipinalagay -29289 ▁kapangalan -29290 ▁kawanggawa -29291 ▁louisville -29292 ▁makalangit -29293 ▁nagbanggit -29294 ▁naglalapat -29295 ▁nagpanggap -29296 ▁nagpatunay -29297 ▁nakapatong -29298 ▁nakatagong -29299 ▁namamagang -29300 ▁nanumbalik -29301 ▁olimpiyada -29302 ▁organisado -29303 ▁originally -29304 ▁pabagsakin -29305 ▁paglanghap -29306 ▁panggawain -29307 ▁pinabayaan -29308 ▁polisiyang -29309 ▁principles -29310 ▁proteksyon -29311 ▁salaysayin -29312 ▁siluriyano -29313 ▁tajikistan -29314 ▁therapsida -29315 ▁tinitignan -29316 ▁tinutugtog -29317 ▁tumatakwil -29318 importanteng -29319 ▁appearances -29320 ▁compilation -29321 ▁ekstensiyon -29322 ▁impluwensya -29323 ▁ipinanukala -29324 ▁itinatalaga -29325 ▁kapahamakan -29326 ▁legislative -29327 ▁manlalangoy -29328 ▁naghimagsik -29329 ▁nakakatanda -29330 ▁nakalalason -29331 ▁pinipigilan -29332 ▁sintetikong -29333 ▁solidaridad -29334 ▁tinangkilik -29335 labindalawang -29336 ▁alituntuning -29337 ▁anthropology -29338 ▁distansiyang -29339 ▁indulhensiya -29340 ▁kinakikitaan -29341 ▁komposisyong -29342 ▁kontroladong -29343 ▁kumbensiyong -29344 ▁kumplikasyon -29345 ▁nakakontrata -29346 ▁pagpapasyang -29347 ▁pagpapatawad -29348 ▁restriksiyon -29349 ▁subpamilyang -29350 ▁transmission -29351 ▁interbensiyon -29352 ▁ipinagpaliban -29353 ▁laboratoryong -29354 ▁pagkakabahagi -29355 ▁pertilisasyon -29356 ▁pinaninirahan -29357 ▁pinapaligiran -29358 ▁prinsipalidad -29359 ▁renasimiyento -29360 ▁epistemolohiya -29361 ▁kontradiksiyon -29362 ▁pagsasalarawan -29363 ▁pakikipagkapwa -29364 ▁pinaniniwalang -29365 ▁rehabilitasyon -29366 ▁representatibo -29367 ▁representative -29368 ▁termodaynamiks -29369 ▁000-0-00000-000 -29370 ▁ipinapanukalang -29371 ▁napagdesisyunan -29372 ▁pagpoprogramang -29373 ▁terminolohiyang -29374 ▁transportasyong -29375 ‘” -29376 ov -29377 λο -29378 си -29379 יה -29380 ▁å -29381 ▁ᜊ -29382 ▁’ -29383 ガー -29384 00- -29385 aal -29386 aap -29387 ami -29388 bhu -29389 emo -29390 hug -29391 ies -29392 ilu -29393 kma -29394 lba -29395 lel -29396 mtv -29397 npc -29398 php -29399 rex -29400 rze -29401 saf -29402 shs -29403 sug -29404 uto -29405 zra -29406 ène -29407 ▁#: -29408 ▁(* -29409 ▁ax -29410 ▁eh -29411 ▁gx -29412 ▁ox -29413 ▁rb -29414 ▁sé -29415 ▁tj -29416 .”, -29417 adam -29418 alat -29419 alay -29420 alig -29421 aryo -29422 bakh -29423 bass -29424 beza -29425 biao -29426 boar -29427 bolo -29428 buod -29429 caca -29430 cchi -29431 chis -29432 cleo -29433 coca -29434 cons -29435 cred -29436 dati -29437 ddha -29438 deci -29439 door -29440 dpwh -29441 eeks -29442 ffin -29443 five -29444 gabe -29445 glan -29446 gray -29447 htun -29448 hypo -29449 ians -29450 inse -29451 ipit -29452 irie -29453 itsa -29454 jess -29455 kido -29456 lias -29457 llec -29458 malo -29459 maxi -29460 mbya -29461 mmel -29462 nawa -29463 neil -29464 nemi -29465 oble -29466 orno -29467 otic -29468 pect -29469 phie -29470 pren -29471 punk -29472 quad -29473 rach -29474 raki -29475 rein -29476 sman -29477 supi -29478 tadt -29479 tans -29480 tola -29481 trea -29482 unen -29483 upol -29484 uris -29485 veda -29486 yage -29487 ▁alt -29488 ▁azu -29489 ▁cua -29490 ▁dep -29491 ▁gut -29492 ▁img -29493 ▁lif -29494 ▁rpn -29495 ▁tir -29496 ▁ufo -29497 ▁vos -29498 ▁wet -29499 ▁yna -29500 ▁yor -29501 ▁zar -29502 -000. -29503 0000= -29504 _0000 -29505 alvin -29506 antas -29507 anton -29508 bigla -29509 bisco -29510 canis -29511 cesis -29512 costa -29513 dakip -29514 dashi -29515 encio -29516 encyc -29517 entra -29518 estre -29519 gisik -29520 grees -29521 gubat -29522 habol -29523 hayop -29524 hitan -29525 hiyas -29526 ichth -29527 isine -29528 katlo -29529 kinis -29530 laala -29531 ladin -29532 lakip -29533 linaw -29534 manya -29535 masag -29536 mesis -29537 mhati -29538 minor -29539 mming -29540 mosis -29541 musal -29542 nashi -29543 onang -29544 paghi -29545 pedia -29546 piska -29547 pluto -29548 ranch -29549 rilon -29550 sagra -29551 sampu -29552 taria -29553 tists -29554 trice -29555 tsing -29556 tudes -29557 tugon -29558 udine -29559 umran -29560 uugat -29561 ▁(0), -29562 ▁0”. -29563 ▁alar -29564 ▁aram -29565 ▁bani -29566 ▁bipe -29567 ▁boku -29568 ▁boss -29569 ▁buka -29570 ▁camo -29571 ▁dagi -29572 ▁deca -29573 ▁flip -29574 ▁frei -29575 ▁fren -29576 ▁gale -29577 ▁gini -29578 ▁gwen -29579 ▁hail -29580 ▁hier -29581 ▁hodg -29582 ▁hubo -29583 ▁inek -29584 ▁ipod -29585 ▁komo -29586 ▁komu -29587 ▁krom -29588 ▁liam -29589 ▁naan -29590 ▁neok -29591 ▁noma -29592 ▁nozo -29593 ▁omni -29594 ▁pagk -29595 ▁penh -29596 ▁phen -29597 ▁punt -29598 ▁remo -29599 ▁risa -29600 ▁seto -29601 ▁stay -29602 ▁suff -29603 ▁taxi -29604 ▁tiga -29605 ▁tuna -29606 ▁unos -29607 ▁yuko -29608 bakter -29609 berger -29610 bigang -29611 bright -29612 bukuro -29613 ctural -29614 genous -29615 gerian -29616 gusali -29617 idance -29618 illard -29619 kshire -29620 league -29621 lewala -29622 listic -29623 luhong -29624 manong -29625 mature -29626 metric -29627 mpahan -29628 museum -29629 neferu -29630 noulli -29631 obispo -29632 paktor -29633 samoro -29634 sample -29635 signal -29636 sister -29637 sunday -29638 system -29639 tantya -29640 teryor -29641 thalas -29642 unders -29643 upahan -29644 ▁(00). -29645 ▁abdel -29646 ▁aired -29647 ▁bands -29648 ▁banks -29649 ▁basco -29650 ▁batal -29651 ▁bonny -29652 ▁boris -29653 ▁boyle -29654 ▁calao -29655 ▁crazy -29656 ▁crick -29657 ▁crony -29658 ▁curry -29659 ▁elite -29660 ▁farro -29661 ▁foods -29662 ▁gesta -29663 ▁glyco -29664 ▁guing -29665 ▁haban -29666 ▁harem -29667 ▁haydn -29668 ▁hejaz -29669 ▁iloko -29670 ▁inher -29671 ▁invic -29672 ▁jiang -29673 ▁kagos -29674 ▁kaibu -29675 ▁kapos -29676 ▁kawas -29677 ▁kiram -29678 ▁krabs -29679 ▁lamba -29680 ▁leave -29681 ▁magma -29682 ▁marsh -29683 ▁maton -29684 ▁meets -29685 ▁mixed -29686 ▁morsi -29687 ▁naiba -29688 ▁namie -29689 ▁noche -29690 ▁ondoy -29691 ▁osama -29692 ▁pandi -29693 ▁pauna -29694 ▁peach -29695 ▁perio -29696 ▁pitum -29697 ▁plans -29698 ▁pygma -29699 ▁repti -29700 ▁reses -29701 ▁rubio -29702 ▁shing -29703 ▁sleep -29704 ▁sonny -29705 ▁speak -29706 ▁stern -29707 ▁stras -29708 ▁taken -29709 ▁tanza -29710 ▁tindi -29711 ▁tugue -29712 ▁tukso -29713 ▁velez -29714 ▁vrasi -29715 0000000 -29716 alkalde -29717 archaeo -29718 babilon -29719 cagayan -29720 clature -29721 control -29722 digimon -29723 dramang -29724 florida -29725 kailang -29726 kasuang -29727 katinig -29728 lenburg -29729 monitor -29730 patrick -29731 pismong -29732 planeta -29733 private -29734 quarter -29735 rebecca -29736 release -29737 tiryang -29738 trapiko -29739 ultanan -29740 vidence -29741 visible -29742 yoridad -29743 ▁(00-00 -29744 ▁0:00). -29745 ▁=0000= -29746 ▁abutin -29747 ▁akawnt -29748 ▁aliyev -29749 ▁amelia -29750 ▁baraha -29751 ▁bardot -29752 ▁bigote -29753 ▁birtud -29754 ▁bonbon -29755 ▁breath -29756 ▁bunsod -29757 ▁chloro -29758 ▁clover -29759 ▁creole -29760 ▁crispa -29761 ▁datapu -29762 ▁decree -29763 ▁depini -29764 ▁ditong -29765 ▁dukesa -29766 ▁ehrman -29767 ▁garcía -29768 ▁gaspar -29769 ▁herpes -29770 ▁hotdog -29771 ▁hulang -29772 ▁ihatid -29773 ▁ipinro -29774 ▁iskala -29775 ▁jungle -29776 ▁kalibo -29777 ▁kapuwa -29778 ▁karnak -29779 ▁killed -29780 ▁kopang -29781 ▁kudlit -29782 ▁latvia -29783 ▁lester -29784 ▁lisbon -29785 ▁madame -29786 ▁maputi -29787 ▁mataba -29788 ▁maurya -29789 ▁medial -29790 ▁mumbai -29791 ▁nakati -29792 ▁naubos -29793 ▁neneng -29794 ▁neural -29795 ▁norris -29796 ▁pagoda -29797 ▁pakaka -29798 ▁pampar -29799 ▁payong -29800 ▁ponema -29801 ▁ribbon -29802 ▁rivals -29803 ▁rousse -29804 ▁severe -29805 ▁shadow -29806 ▁shemon -29807 ▁sounds -29808 ▁studyo -29809 ▁sugges -29810 ▁tagong -29811 ▁takagi -29812 ▁takaki -29813 ▁tigris -29814 ▁tomboy -29815 ▁tugtog -29816 ▁turtle -29817 ▁upuang -29818 ▁valois -29819 ▁volyum -29820 ▁werner -29821 ▁yelong -29822 ▁zürich -29823 bibigyan -29824 dressing -29825 enegosyo -29826 function -29827 lawakang -29828 mabuting -29829 ratikong -29830 shopping -29831 simulang -29832 southern -29833 tasyunal -29834 ▁00:00). -29835 ▁0:00-00 -29836 ▁allison -29837 ▁analogo -29838 ▁antonia -29839 ▁astrono -29840 ▁bagoong -29841 ▁behavio -29842 ▁bisayas -29843 ▁carmelo -29844 ▁celebes -29845 ▁chester -29846 ▁eklesya -29847 ▁eritrea -29848 ▁gilmore -29849 ▁ginhawa -29850 ▁gradong -29851 ▁hanover -29852 ▁hinukay -29853 ▁ilayang -29854 ▁instead -29855 ▁intelek -29856 ▁isagani -29857 ▁jamaica -29858 ▁jejomar -29859 ▁kankana -29860 ▁kupunan -29861 ▁kusilba -29862 ▁kutsara -29863 ▁maarten -29864 ▁maiitim -29865 ▁mangyan -29866 ▁mariing -29867 ▁marilao -29868 ▁marupok -29869 ▁matarik -29870 ▁metalur -29871 ▁nagbibi -29872 ▁nairobi -29873 ▁nigerya -29874 ▁oktobre -29875 ▁origins -29876 ▁pagkaga -29877 ▁pagsuri -29878 ▁panther -29879 ▁papayag -29880 ▁pinlano -29881 ▁reforms -29882 ▁sagabal -29883 ▁seymour -29884 ▁shibuya -29885 ▁sikoana -29886 ▁spirits -29887 ▁tagisan -29888 ▁tootsie -29889 ▁tronong -29890 ▁umiiwas -29891 ▁unggaro -29892 autosomal -29893 ferdinand -29894 listikong -29895 nominated -29896 ▁antibody -29897 ▁babagsak -29898 ▁captured -29899 ▁cetacean -29900 ▁cockatoo -29901 ▁creation -29902 ▁critical -29903 ▁diametro -29904 ▁dominant -29905 ▁ehiptong -29906 ▁epidemya -29907 ▁gamecube -29908 ▁giniling -29909 ▁grynberg -29910 ▁hugnayan -29911 ▁idinulot -29912 ▁iskalang -29913 ▁kalibapi -29914 ▁kolektor -29915 ▁kultibar -29916 ▁kumbinsi -29917 ▁leukemia -29918 ▁lombardy -29919 ▁lumalala -29920 ▁magalang -29921 ▁magtungo -29922 ▁mailipat -29923 ▁napupuno -29924 ▁odiongan -29925 ▁organelo -29926 ▁paghango -29927 ▁pamplona -29928 ▁pandikit -29929 ▁pangtiti -29930 ▁pantaong -29931 ▁panustos -29932 ▁parmasyu -29933 ▁phillips -29934 ▁plankton -29935 ▁platypus -29936 ▁portland -29937 ▁previous -29938 ▁products -29939 ▁pulitiko -29940 ▁quintana -29941 ▁raymundo -29942 ▁sampling -29943 ▁seleucus -29944 ▁senbatsu -29945 ▁sinalita -29946 ▁siruhano -29947 ▁sociedad -29948 ▁tinubuan -29949 ▁tumitira -29950 ▁tutulong -29951 ▁umaakyat -29952 ▁umapekto -29953 ▁veronica -29954 ▁vrasidas -29955 ▁weakened -29956 ▁workshop -29957 lansangang -29958 pasalungat -29959 ▁anggulong -29960 ▁anghelika -29961 ▁arthropod -29962 ▁bersikulo -29963 ▁chemokine -29964 ▁diagnosis -29965 ▁districts -29966 ▁gumagabay -29967 ▁inilalaan -29968 ▁isinumite -29969 ▁iskandalo -29970 ▁iskariote -29971 ▁itinatala -29972 ▁kagalakan -29973 ▁kagoshima -29974 ▁kamaliang -29975 ▁kasawiang -29976 ▁kustombre -29977 ▁maninipis -29978 ▁mapalitan -29979 ▁nagmartsa -29980 ▁nahikayat -29981 ▁nakakaing -29982 ▁nangakong -29983 ▁napigilan -29984 ▁numerador -29985 ▁paglalang -29986 ▁palestine -29987 ▁pandagdag -29988 ▁panggitna -29989 ▁panlimang -29990 ▁parokyang -29991 ▁pinatawad -29992 ▁placental -29993 ▁potensyal -29994 ▁pumaslang -29995 ▁puwestong -29996 ▁rebellion -29997 ▁rekording -29998 ▁rodríguez -29999 ▁santander -30000 ▁sinusubok -30001 ▁strandong -30002 ▁sumasanib -30003 ▁synthesis -30004 ▁taekwondo -30005 ▁tiningnan -30006 ▁tradition -30007 ▁transcrip -30008 ▁tumatakip -30009 ▁umimbento -30010 katolisismo -30011 lilingkuran -30012 tagapangulo -30013 terrestrial -30014 ▁animasyong -30015 ▁bonhoeffer -30016 ▁considered -30017 ▁dedikasyon -30018 ▁dinamikang -30019 ▁especially -30020 ▁exhibition -30021 ▁filipinong -30022 ▁ikinagalit -30023 ▁imigrasyon -30024 ▁inihahayag -30025 ▁inihiwalay -30026 ▁kabantugan -30027 ▁kailaliman -30028 ▁kalakihang -30029 ▁kapabayaan -30030 ▁karangyaan -30031 ▁kasultanan -30032 ▁katumpakan -30033 ▁kitambayan -30034 ▁komentador -30035 ▁komisyoner -30036 ▁konkretong -30037 ▁maglalaban -30038 ▁medikasyon -30039 ▁metastasis -30040 ▁mitokondri -30041 ▁nakabilang -30042 ▁nangibabaw -30043 ▁niraranggo -30044 ▁paghuhubog -30045 ▁pagkahalal -30046 ▁pagkakabit -30047 ▁paglulunas -30048 ▁pagsusugal -30049 ▁pahilagang -30050 ▁patrimonio -30051 ▁persephone -30052 ▁pinuntahan -30053 ▁sinuspinde -30054 ▁tagapayong -30055 ▁testimonya -30056 ▁tuguegarao -30057 ▁vietnamese -30058 dimensiyonal -30059 eksperimento -30060 pampaaralang -30061 trinitariano -30062 walipikasyon -30063 ▁anapilaksis -30064 ▁aplikasyong -30065 ▁atmosperiko -30066 ▁binalangkas -30067 ▁hippocrates -30068 ▁kailanganin -30069 ▁kakailangan -30070 ▁nakalimutan -30071 ▁napakalapit -30072 ▁normatibong -30073 ▁pagbabahagi -30074 ▁paglilinang -30075 ▁taksonomiya -30076 ▁troglodytes -30077 ▁valentinian -30078 ▁contemporary -30079 ▁dependensiya -30080 ▁introduction -30081 ▁kronolohikal -30082 ▁makahulugang -30083 ▁mangahulugan -30084 ▁matematikang -30085 ▁monasteryong -30086 ▁nomenclature -30087 ▁pagkakatugma -30088 ▁pananagumpay -30089 ▁prehistoriko -30090 ▁sikoseksuwal -30091 ▁substitusyon -30092 ▁urbanisasyon -30093 ▁komparatibong -30094 ▁magkasalungat -30095 ▁modernisasyon -30096 ▁nakakatanggap -30097 ▁pampulitikang -30098 ▁tagapagbantay -30099 ▁tagapagmaneho -30100 ▁technological -30101 ▁ikadalawampung -30102 ▁napakahalagang -30103 ▁pagkakahiwalay -30104 ▁pagpapahiwatig -30105 ▁panghihimagsik -30106 ▁reconstruction -30107 ▁nanoteknolohiya -30108 ▁pangangatwirang -30109 aq -30110 cv -30111 gl -30112 kk -30113 ow -30114 yr -30115 ün -30116 ēs -30117 ło -30118 ūn -30119 αι -30120 ερ -30121 ед -30122 ль -30123 од -30124 ▁з -30125 ▁н -30126 ジン -30127 !”. -30128 cef -30129 ché -30130 fus -30131 ghi -30132 hwh -30133 iin -30134 inj -30135 iri -30136 lvn -30137 mea -30138 puz -30139 rep -30140 rhe -30141 rne -30142 upe -30143 çao -30144 éra -30145 ▁-0 -30146 ▁0° -30147 ▁eg -30148 ▁sj -30149 ▁xu -30150 ▁zh -30151 “”) -30152 -0|0 -30153 anus -30154 anxi -30155 benz -30156 bila -30157 bisu -30158 boat -30159 bona -30160 bosa -30161 brus -30162 cely -30163 cone -30164 cure -30165 dalo -30166 deli -30167 diks -30168 drum -30169 enya -30170 eran -30171 erer -30172 farm -30173 file -30174 gets -30175 glos -30176 gnos -30177 gung -30178 hata -30179 hops -30180 hore -30181 hots -30182 igon -30183 impi -30184 inti -30185 iper -30186 iyon -30187 jiro -30188 kamp -30189 korn -30190 kpok -30191 limi -30192 mler -30193 mmer -30194 mpak -30195 nico -30196 olar -30197 paso -30198 perm -30199 pole -30200 pros -30201 psgc -30202 raya -30203 sand -30204 save -30205 scan -30206 stor -30207 swed -30208 tegy -30209 trap -30210 ukee -30211 unya -30212 user -30213 vela -30214 veri -30215 xial -30216 yoko -30217 zora -30218 ▁bye -30219 ▁doi -30220 ▁ely -30221 ▁fai -30222 ▁gou -30223 ▁hwi -30224 ▁hyo -30225 ▁imy -30226 ▁inp -30227 ▁kgg -30228 ▁nay -30229 ▁nyu -30230 ▁odo -30231 ▁phu -30232 ▁rem -30233 ▁rpg -30234 ▁siv -30235 ▁soe -30236 ▁spy -30237 ▁ssr -30238 ▁yam -30239 ▁zur -30240 abaya -30241 adven -30242 amino -30243 aryan -30244 asant -30245 atlan -30246 barak -30247 bobby -30248 boxer -30249 brush -30250 casso -30251 cidae -30252 coelo -30253 conde -30254 dated -30255 demon -30256 eness -30257 gabay -30258 hieri -30259 himok -30260 hiros -30261 hotel -30262 hukom -30263 iskor -30264 itano -30265 kalma -30266 kapin -30267 kriba -30268 ktang -30269 ktora -30270 loway -30271 methy -30272 mixed -30273 monar -30274 morpo -30275 mycin -30276 nabal -30277 nello -30278 neuro -30279 paksa -30280 peral -30281 phayo -30282 pinep -30283 pisil -30284 presa -30285 putin -30286 reach -30287 ringe -30288 sberg -30289 sicum -30290 silid -30291 siona -30292 speak -30293 stick -30294 theas -30295 touta -30296 tsuma -30297 upong -30298 viera -30299 watch -30300 ▁acro -30301 ▁agoo -30302 ▁alej -30303 ▁besi -30304 ▁biff -30305 ▁biye -30306 ▁boom -30307 ▁bres -30308 ▁caca -30309 ▁cras -30310 ▁cube -30311 ▁dove -30312 ▁dust -30313 ▁esau -30314 ▁fare -30315 ▁fier -30316 ▁gall -30317 ▁giba -30318 ▁hemo -30319 ▁hold -30320 ▁iner -30321 ▁inno -30322 ▁isle -30323 ▁jovi -30324 ▁juni -30325 ▁kadu -30326 ▁kemo -30327 ▁kent -30328 ▁lesb -30329 ▁mamu -30330 ▁mela -30331 ▁miko -30332 ▁naru -30333 ▁neri -30334 ▁nile -30335 ▁ores -30336 ▁papi -30337 ▁pesa -30338 ▁pims -30339 ▁pupu -30340 ▁qian -30341 ▁quir -30342 ▁risk -30343 ▁saik -30344 ▁sita -30345 ▁slee -30346 ▁soto -30347 ▁ssri -30348 ▁suez -30349 ▁thio -30350 ▁toma -30351 ▁toni -30352 ▁umay -30353 ▁visi -30354 ▁waka -30355 ▁wine -30356 ▁yoga -30357 ▁yomi -30358 ▁₱000 -30359 active -30360 albert -30361 anyong -30362 asinta -30363 bababa -30364 bughaw -30365 burger -30366 centro -30367 dogene -30368 dongan -30369 engine -30370 ensyal -30371 estral -30372 finite -30373 fipoli -30374 ftsman -30375 gutang -30376 hagava -30377 hiller -30378 hiwaga -30379 igipit -30380 litiko -30381 liwang -30382 logies -30383 midine -30384 nesses -30385 norate -30386 ousios -30387 parong -30388 phoeni -30389 ratang -30390 senior -30391 siksik -30392 stikal -30393 teriya -30394 tiklop -30395 toyota -30396 tsushi -30397 ulouse -30398 unggab -30399 willie -30400 yayaan -30401 ázquez -30402 ▁000). -30403 ▁aldub -30404 ▁amore -30405 ▁anark -30406 ▁annan -30407 ▁annex -30408 ▁aroma -30409 ▁bersa -30410 ▁brohm -30411 ▁bulba -30412 ▁capas -30413 ▁choir -30414 ▁daddy -30415 ▁defer -30416 ▁dormi -30417 ▁drugs -30418 ▁ellip -30419 ▁endor -30420 ▁eridu -30421 ▁exclu -30422 ▁expos -30423 ▁fixed -30424 ▁gugus -30425 ▁hallo -30426 ▁hamid -30427 ▁heard -30428 ▁immig -30429 ▁inpra -30430 ▁japon -30431 ▁josef -30432 ▁kabes -30433 ▁kaoru -30434 ▁katie -30435 ▁keiji -30436 ▁koine -30437 ▁lamad -30438 ▁lando -30439 ▁ligid -30440 ▁magti -30441 ▁malla -30442 ▁mitsa -30443 ▁moran -30444 ▁myeon -30445 ▁naidu -30446 ▁napin -30447 ▁nokia -30448 ▁oligo -30449 ▁outer -30450 ▁pakay -30451 ▁paman -30452 ▁patis -30453 ▁petra -30454 ▁pinin -30455 ▁pinky -30456 ▁plota -30457 ▁poton -30458 ▁rabbi -30459 ▁refle -30460 ▁rhine -30461 ▁sally -30462 ▁shiki -30463 ▁smile -30464 ▁surge -30465 ▁sutla -30466 ▁swing -30467 ▁talas -30468 ▁titus -30469 ▁tochi -30470 ▁towns -30471 ▁tteok -30472 ▁urdan -30473 ▁vaish -30474 ▁weste -30475 ▁whole -30476 ▁yarda -30477 ▁yokos -30478 aangkat -30479 artista -30480 bangkok -30481 batihan -30482 certain -30483 cheonan -30484 dahilan -30485 dinasti -30486 ensyano -30487 estiyal -30488 estrang -30489 gintong -30490 gorikal -30491 huhusay -30492 hukbong -30493 ization -30494 keyting -30495 magnitu -30496 medikal -30497 mestika -30498 milyang -30499 mistiko -30500 mogorov -30501 nagkaka -30502 napoles -30503 philoso -30504 physics -30505 pilipin -30506 protein -30507 pursigi -30508 related -30509 singles -30510 tahimik -30511 tiagong -30512 tsunoko -30513 tutupad -30514 vietnam -30515 weather -30516 workout -30517 ▁(00%), -30518 ▁alajar -30519 ▁almost -30520 ▁antark -30521 ▁areang -30522 ▁bahala -30523 ▁banner -30524 ▁bentri -30525 ▁breton -30526 ▁buhawi -30527 ▁burias -30528 ▁cathar -30529 ▁dantes -30530 ▁defini -30531 ▁diktad -30532 ▁dorsal -30533 ▁eoseno -30534 ▁eraser -30535 ▁eslabo -30536 ▁espiya -30537 ▁gaming -30538 ▁ganang -30539 ▁hammer -30540 ▁hangul -30541 ▁harima -30542 ▁havana -30543 ▁hayaan -30544 ▁heydar -30545 ▁hideki -30546 ▁horror -30547 ▁inanna -30548 ▁inches -30549 ▁indang -30550 ▁ismail -30551 ▁jōetsu -30552 ▁kinoko -30553 ▁kisame -30554 ▁kolabo -30555 ▁leslie -30556 ▁lyrics -30557 ▁mailap -30558 ▁makara -30559 ▁malung -30560 ▁mamasa -30561 ▁martín -30562 ▁materi -30563 ▁megumi -30564 ▁mosaic -30565 ▁mutant -30566 ▁naayon -30567 ▁ninong -30568 ▁pascal -30569 ▁patawa -30570 ▁peking -30571 ▁pinúnò -30572 ▁plutar -30573 ▁posses -30574 ▁prophe -30575 ▁qumran -30576 ▁recent -30577 ▁rufino -30578 ▁sasuke -30579 ▁shanks -30580 ▁singil -30581 ▁sinope -30582 ▁suarez -30583 ▁sulcus -30584 ▁susana -30585 ▁timber -30586 ▁tsunku -30587 ▁values -30588 ▁viewer -30589 ▁zabala -30590 asintang -30591 basilica -30592 bilangan -30593 canadian -30594 chairman -30595 complete -30596 economic -30597 gamecube -30598 halubilo -30599 hilasyon -30600 ksiyonal -30601 lehitimo -30602 malamang -30603 masalang -30604 saligang -30605 sardinia -30606 shinjuku -30607 sociedad -30608 tilasyon -30609 umpisang -30610 ▁adenine -30611 ▁akihito -30612 ▁alibata -30613 ▁anzures -30614 ▁bagting -30615 ▁bandido -30616 ▁banding -30617 ▁benitez -30618 ▁bilihan -30619 ▁boracay -30620 ▁britong -30621 ▁cabunga -30622 ▁chapman -30623 ▁chiyoda -30624 ▁curaçao -30625 ▁dagisik -30626 ▁despite -30627 ▁diaries -30628 ▁dulaang -30629 ▁español -30630 ▁gerardo -30631 ▁guanine -30632 ▁hinuang -30633 ▁humango -30634 ▁ibahagi -30635 ▁iibigin -30636 ▁kinaray -30637 ▁lattice -30638 ▁leibniz -30639 ▁magiliw -30640 ▁mapagka -30641 ▁marikit -30642 ▁masyado -30643 ▁meaning -30644 ▁naiisip -30645 ▁nalunod -30646 ▁nandoon -30647 ▁natalia -30648 ▁paglayo -30649 ▁palanas -30650 ▁pamimis -30651 ▁paninda -30652 ▁pinukaw -30653 ▁pioneer -30654 ▁plastic -30655 ▁produce -30656 ▁pulilan -30657 ▁quepasa -30658 ▁reserve -30659 ▁saanman -30660 ▁sasapit -30661 ▁sayawan -30662 ▁sentido -30663 ▁severus -30664 ▁sinugod -30665 ▁strange -30666 ▁strepto -30667 ▁sumanga -30668 ▁tejeros -30669 ▁ternate -30670 ▁tintang -30671 ▁transak -30672 ▁trouble -30673 ▁tōkaidō -30674 ▁webster -30675 ▁whistle -30676 ▁yatsura -30677 ▁zwingli -30678 akademiko -30679 aksidente -30680 christmas -30681 conductor -30682 kalikasan -30683 konsulado -30684 lingkuran -30685 metrikong -30686 mparative -30687 tungkulin -30688 ▁aquilino -30689 ▁artritis -30690 ▁bilugang -30691 ▁binalaan -30692 ▁catarman -30693 ▁dadalhin -30694 ▁dialekto -30695 ▁ekilibri -30696 ▁ginagaya -30697 ▁inferior -30698 ▁kababata -30699 ▁kalawang -30700 ▁kamandag -30701 ▁katiwala -30702 ▁kumikita -30703 ▁maaagang -30704 ▁magpalit -30705 ▁mapalaya -30706 ▁mariupol -30707 ▁maselang -30708 ▁ministri -30709 ▁montilla -30710 ▁nabibili -30711 ▁nagdebut -30712 ▁nakasasa -30713 ▁nakataas -30714 ▁nalantad -30715 ▁nanalasa -30716 ▁natututo -30717 ▁nukleyos -30718 ▁paglapag -30719 ▁painting -30720 ▁panatiko -30721 ▁pangmala -30722 ▁pestibal -30723 ▁pinansin -30724 ▁pinatubo -30725 ▁portrait -30726 ▁pulitzer -30727 ▁puntirya -30728 ▁relatibo -30729 ▁sakunang -30730 ▁salambao -30731 ▁sequence -30732 ▁struggle -30733 ▁sumerian -30734 ▁syracuse -30735 ▁tiburcio -30736 ▁tripleng -30737 kasunduang -30738 ▁abogadong -30739 ▁apostolic -30740 ▁arlington -30741 ▁augustine -30742 ▁babayaran -30743 ▁babilonyo -30744 ▁banggitin -30745 ▁bernoulli -30746 ▁binabalak -30747 ▁diyamante -30748 ▁dominican -30749 ▁enterpris -30750 ▁grapikong -30751 ▁greenland -30752 ▁iginigiit -30753 ▁inalagaan -30754 ▁inihandog -30755 ▁isasagawa -30756 ▁ispektrum -30757 ▁jamestown -30758 ▁kaantasan -30759 ▁kalabanin -30760 ▁magnitude -30761 ▁mapalawak -30762 ▁mestisong -30763 ▁movements -30764 ▁nakaakyat -30765 ▁nakalabas -30766 ▁nakapokus -30767 ▁oksipital -30768 ▁pagkaakit -30769 ▁pagpapayo -30770 ▁pambasang -30771 ▁pambihira -30772 ▁pampaalsa -30773 ▁pananabik -30774 ▁parokyano -30775 ▁peregrino -30776 ▁performed -30777 ▁pinansyal -30778 ▁pontipise -30779 ▁provinces -30780 ▁riverside -30781 ▁salakayin -30782 ▁sinisikap -30783 ▁sintetiko -30784 ▁sophomore -30785 ▁sumasagot -30786 ▁tagasulat -30787 ▁tomlinson -30788 ▁tumatanda -30789 industriyal -30790 kinabangang -30791 ▁000000000) -30792 ▁auditorium -30793 ▁bernardino -30794 ▁cincinnati -30795 ▁habambuhay -30796 ▁inabandona -30797 ▁inhinyerya -30798 ▁itinatangi -30799 ▁kasamahang -30800 ▁kastilyong -30801 ▁kasukasuan -30802 ▁kinomisyon -30803 ▁kongresong -30804 ▁kumukulong -30805 ▁magbabayad -30806 ▁magnetismo -30807 ▁magsisilbi -30808 ▁makaligtas -30809 ▁malacanang -30810 ▁maragondon -30811 ▁mehikanang -30812 ▁millennium -30813 ▁misyonaryo -30814 ▁monitoring -30815 ▁nagdarasal -30816 ▁nagpasabog -30817 ▁nagpatupad -30818 ▁nagpupunta -30819 ▁nakaluklok -30820 ▁nalampasan -30821 ▁pagproseso -30822 ▁palaisdaan -30823 ▁pambatasan -30824 ▁policarpio -30825 ▁politeismo -30826 ▁pseudogene -30827 ▁referendum -30828 ▁sacramento -30829 ▁salawikain -30830 ▁simbolismo -30831 ▁sinasakyan -30832 ▁subspecies -30833 ▁telenobela -30834 ▁tinatanong -30835 pagkalakalan -30836 ▁atmospheric -30837 ▁cooperative -30838 ▁elastisidad -30839 ▁hinahangaan -30840 ▁insidenteng -30841 ▁kwalipikado -30842 ▁linguistics -30843 ▁magpapakita -30844 ▁mananaligsa -30845 ▁motorsports -30846 ▁nakakalason -30847 ▁nakararanas -30848 ▁nakasanayan -30849 ▁nakasasanhi -30850 ▁orientasyon -30851 ▁pagdadausan -30852 ▁paghahating -30853 ▁pagkaantala -30854 ▁pananalakay -30855 ▁panrehiyong -30856 ▁parlyamento -30857 ▁tagalathala -30858 ▁alhebraikong -30859 ▁eksplorasyon -30860 ▁entrepreneur -30861 ▁imbestigahan -30862 ▁katungkulang -30863 ▁kinatatayuan -30864 ▁kosmolohikal -30865 ▁makapagdulot -30866 ▁makipaglaban -30867 ▁malnutrisyon -30868 ▁manipulasyon -30869 ▁masasalimuot -30870 ▁nakikinabang -30871 ▁napabalitang -30872 ▁panghilagang -30873 ▁pinakapresti -30874 ▁pinamamahala -30875 ▁sementeryong -30876 ▁testosterone -30877 ▁transisyonal -30878 ▁urbanisadong -30879 ▁administrador -30880 ▁konstitusyong -30881 ▁liechtenstein -30882 ▁multinasyonal -30883 ▁pangmatagalan -30884 ▁reinkarnasyon -30885 ▁sopistikadong -30886 ▁dokumentaryong -30887 ▁ipinapaliwanag -30888 ▁maisakatuparan -30889 ▁nakipagkasundo -30890 ▁pampamamalakad -30891 ▁pamproduksiyon -30892 ▁pagpapahintulot -30893 ▁pinakamahuhusay -30894 ,_ -30895 cn -30896 pf -30897 àn -30898 ák -30899 ות -30900 ▁ج -30901 ロー -30902 2). -30903 bop -30904 bys -30905 ceu -30906 cub -30907 due -30908 eco -30909 ern -30910 fie -30911 gim -30912 gna -30913 gut -30914 haq -30915 joc -30916 kii -30917 kyō -30918 köy -30919 nbc -30920 neg -30921 pós -30922 sbs -30923 tei -30924 thé -30925 tif -30926 tov -30927 uds -30928 uji -30929 unk -30930 wnd -30931 wow -30932 xie -30933 zid -30934 ühr -30935 ▁(/ -30936 ▁cá -30937 ▁có -30938 ▁db -30939 ▁lü -30940 ▁rj -30941 ▁tc -30942 ▁ср -30943 $000 -30944 ahan -30945 asim -30946 asng -30947 bent -30948 bira -30949 biro -30950 brio -30951 capi -30952 cata -30953 chry -30954 ckel -30955 disi -30956 dpad -30957 ehip -30958 enia -30959 enos -30960 esia -30961 ests -30962 fari -30963 glat -30964 gori -30965 guio -30966 ilip -30967 izer -30968 jero -30969 kera -30970 kien -30971 kono -30972 kuba -30973 libo -30974 maca -30975 mars -30976 mies -30977 moda -30978 myco -30979 nani -30980 nine -30981 node -30982 odys -30983 olba -30984 onda -30985 riet -30986 riks -30987 rupt -30988 ruro -30989 saur -30990 sili -30991 sugi -30992 toid -30993 tosh -30994 wete -30995 zoic -30996 ñada -30997 ▁-00 -30998 ▁aoi -30999 ▁bae -31000 ▁chá -31001 ▁cot -31002 ▁faj -31003 ▁gis -31004 ▁hab -31005 ▁haj -31006 ▁htt -31007 ▁igu -31008 ▁klo -31009 ▁kry -31010 ▁lig -31011 ▁liz -31012 ▁loa -31013 ▁neb -31014 ▁ose -31015 ▁pax -31016 ▁umb -31017 ▁upa -31018 ▁vet -31019 advan -31020 akusa -31021 arkeo -31022 bador -31023 bokki -31024 calis -31025 canto -31026 cells -31027 cesar -31028 chain -31029 daisy -31030 dasal -31031 demor -31032 didae -31033 dospi -31034 entos -31035 genre -31036 herah -31037 hibit -31038 inclu -31039 isika -31040 izumi -31041 jerry -31042 kaido -31043 katha -31044 larry -31045 laura -31046 limos -31047 lupot -31048 lysis -31049 medya -31050 michi -31051 ocene -31052 ormal -31053 paang -31054 pangi -31055 panto -31056 patri -31057 phael -31058 phylo -31059 premi -31060 prito -31061 rambu -31062 rants -31063 rekta -31064 ridge -31065 rique -31066 rusta -31067 rusya -31068 siano -31069 staff -31070 tford -31071 theme -31072 toons -31073 tower -31074 trium -31075 troso -31076 tuary -31077 tuoso -31078 urage -31079 wirin -31080 ▁aeta -31081 ▁agua -31082 ▁amon -31083 ▁apen -31084 ▁apes -31085 ▁aung -31086 ▁bajo -31087 ▁bika -31088 ▁bold -31089 ▁chow -31090 ▁clon -31091 ▁cola -31092 ▁comb -31093 ▁dado -31094 ▁deko -31095 ▁diap -31096 ▁diks -31097 ▁duty -31098 ▁emig -31099 ▁fury -31100 ▁gave -31101 ▁gayo -31102 ▁hihi -31103 ▁huni -31104 ▁hunt -31105 ▁intu -31106 ▁kaib -31107 ▁kalo -31108 ▁kane -31109 ▁kawi -31110 ▁koch -31111 ▁leda -31112 ▁liit -31113 ▁luca -31114 ▁maia -31115 ▁mann -31116 ▁meet -31117 ▁mess -31118 ▁mmhg -31119 ▁nade -31120 ▁navi -31121 ▁niko -31122 ▁ophi -31123 ▁opyo -31124 ▁pact -31125 ▁paku -31126 ▁perl -31127 ▁raja -31128 ▁reid -31129 ▁rudd -31130 ▁sani -31131 ▁sema -31132 ▁suki -31133 ▁tomé -31134 ▁tori -31135 ▁veda -31136 ▁vehi -31137 ▁viol -31138 ▁watt -31139 ▁weiz -31140 ▁wool -31141 ▁yard -31142 ▁yoon -31143 access -31144 anakan -31145 bellum -31146 bender -31147 biblio -31148 celera -31149 cester -31150 cribed -31151 dakila -31152 gdanan -31153 giving -31154 gupaan -31155 hausen -31156 heniya -31157 hysema -31158 identi -31159 inette -31160 kadong -31161 kambal -31162 klawan -31163 lakong -31164 lastic -31165 lihood -31166 lingua -31167 linked -31168 lolita -31169 maropa -31170 nestra -31171 placed -31172 poland -31173 puslit -31174 ranian -31175 regula -31176 riyama -31177 ronoun -31178 sakson -31179 sement -31180 sinaya -31181 sonian -31182 string -31183 stroke -31184 syumer -31185 temang -31186 tenant -31187 therap -31188 tocene -31189 veness -31190 wallow -31191 waring -31192 waukee -31193 witang -31194 yeyelo -31195 ziland -31196 ▁0.00. -31197 ▁00”) -31198 ▁0:0-0 -31199 ▁0:00) -31200 ▁abaya -31201 ▁actin -31202 ▁annie -31203 ▁artes -31204 ▁aruba -31205 ▁aster -31206 ▁atimo -31207 ▁audit -31208 ▁banig -31209 ▁banyo -31210 ▁brick -31211 ▁carry -31212 ▁catch -31213 ▁cheer -31214 ▁chino -31215 ▁clerk -31216 ▁depot -31217 ▁dinek -31218 ▁ditto -31219 ▁drift -31220 ▁espek -31221 ▁forma -31222 ▁fritz -31223 ▁galis -31224 ▁gradi -31225 ▁grass -31226 ▁grave -31227 ▁gunma -31228 ▁hague -31229 ▁henyo -31230 ▁humph -31231 ▁hydra -31232 ▁ibaan -31233 ▁ipana -31234 ▁isara -31235 ▁itala -31236 ▁izumi -31237 ▁jamie -31238 ▁kalun -31239 ▁kamao -31240 ▁kampf -31241 ▁karis -31242 ▁krusa -31243 ▁links -31244 ▁lions -31245 ▁lippi -31246 ▁lippo -31247 ▁logic -31248 ▁manif -31249 ▁maori -31250 ▁matil -31251 ▁mercy -31252 ▁milli -31253 ▁mills -31254 ▁mosku -31255 ▁nadia -31256 ▁nagai -31257 ▁narda -31258 ▁narva -31259 ▁occur -31260 ▁oeste -31261 ▁paang -31262 ▁parks -31263 ▁perfe -31264 ▁phnom -31265 ▁pilas -31266 ▁polig -31267 ▁prior -31268 ▁promp -31269 ▁rings -31270 ▁salit -31271 ▁sisiw -31272 ▁tampa -31273 ▁taran -31274 ▁teams -31275 ▁tipas -31276 ▁umere -31277 ▁usher -31278 ▁vespa -31279 ▁wushu -31280 ▁yidis -31281 bighani -31282 binubuo -31283 butihin -31284 capilla -31285 dolonan -31286 express -31287 gisnang -31288 hingang -31289 itation -31290 jakarta -31291 kikipag -31292 lerosis -31293 lighten -31294 malakas -31295 mbledon -31296 mdaming -31297 mington -31298 olympic -31299 paghaha -31300 pokemon -31301 positor -31302 reserba -31303 resyong -31304 rodolfo -31305 rolling -31306 ronesia -31307 russian -31308 sandata -31309 terbury -31310 tinguis -31311 tislava -31312 vicente -31313 xuality -31314 ▁$0,000 -31315 ▁(0.00, -31316 ▁(00.00 -31317 ▁0,0000 -31318 ▁aoyama -31319 ▁bagang -31320 ▁balite -31321 ▁baltic -31322 ▁bangon -31323 ▁barbie -31324 ▁bronse -31325 ▁brooks -31326 ▁bungad -31327 ▁campos -31328 ▁cannes -31329 ▁chavez -31330 ▁consor -31331 ▁desert -31332 ▁drilon -31333 ▁edessa -31334 ▁entire -31335 ▁españo -31336 ▁espina -31337 ▁essays -31338 ▁federa -31339 ▁finger -31340 ▁frança -31341 ▁fraser -31342 ▁fujian -31343 ▁fungus -31344 ▁gamble -31345 ▁goyena -31346 ▁gracia -31347 ▁hannah -31348 ▁harley -31349 ▁helmet -31350 ▁hockey -31351 ▁ichiro -31352 ▁impera -31353 ▁inaani -31354 ▁joanna -31355 ▁kabang -31356 ▁kanyan -31357 ▁katali -31358 ▁kawali -31359 ▁kutang -31360 ▁lauren -31361 ▁lepido -31362 ▁libano -31363 ▁lights -31364 ▁limbag -31365 ▁lingua -31366 ▁longer -31367 ▁lucero -31368 ▁madaya -31369 ▁madera -31370 ▁malang -31371 ▁marmot -31372 ▁matris -31373 ▁maulit -31374 ▁mekong -31375 ▁midori -31376 ▁miyagi -31377 ▁monaco -31378 ▁monroe -31379 ▁morton -31380 ▁mughal -31381 ▁myself -31382 ▁nabasa -31383 ▁nagaga -31384 ▁nagses -31385 ▁nauuri -31386 ▁nestlé -31387 ▁nguyen -31388 ▁oligar -31389 ▁optika -31390 ▁packet -31391 ▁pamimi -31392 ▁parami -31393 ▁patern -31394 ▁patris -31395 ▁perspe -31396 ▁pinagu -31397 ▁pompey -31398 ▁psychi -31399 ▁putahe -31400 ▁quizon -31401 ▁redman -31402 ▁regine -31403 ▁sangha -31404 ▁sarian -31405 ▁saulog -31406 ▁serena -31407 ▁shogun -31408 ▁spread -31409 ▁starts -31410 ▁subway -31411 ▁tatang -31412 ▁tekton -31413 ▁teleno -31414 ▁tobago -31415 ▁trutsa -31416 ▁umasal -31417 ▁videos -31418 audition -31419 ceptions -31420 dalagang -31421 entadong -31422 entrismo -31423 ganadora -31424 ilateral -31425 itensiya -31426 katawang -31427 lakasang -31428 llectual -31429 lokasyon -31430 paksiyon -31431 philstar -31432 pransiya -31433 resistan -31434 salitaan -31435 secutive -31436 tahanang -31437 teraceae -31438 tinasyon -31439 toutatis -31440 ▁ahensya -31441 ▁aktress -31442 ▁antoine -31443 ▁artemio -31444 ▁baklang -31445 ▁berteks -31446 ▁bourbon -31447 ▁bukirin -31448 ▁chaucer -31449 ▁cornell -31450 ▁cyworld -31451 ▁degrees -31452 ▁diocese -31453 ▁drawing -31454 ▁elliott -31455 ▁fajardo -31456 ▁figures -31457 ▁fitness -31458 ▁gateway -31459 ▁glucose -31460 ▁glukosa -31461 ▁habakuk -31462 ▁hagibis -31463 ▁harding -31464 ▁hershey -31465 ▁hilbert -31466 ▁hodgkin -31467 ▁hurisdi -31468 ▁imortal -31469 ▁kabaong -31470 ▁kableng -31471 ▁kamelyo -31472 ▁kapanga -31473 ▁kinukun -31474 ▁kumalas -31475 ▁kuwitis -31476 ▁luciano -31477 ▁mallory -31478 ▁manlulu -31479 ▁manning -31480 ▁marshal -31481 ▁marsupi -31482 ▁measure -31483 ▁michele -31484 ▁muskulo -31485 ▁naglaan -31486 ▁nagtiti -31487 ▁opinion -31488 ▁paghila -31489 ▁peralta -31490 ▁pinupun -31491 ▁platong -31492 ▁primate -31493 ▁pumigil -31494 ▁putulin -31495 ▁raphael -31496 ▁retrato -31497 ▁rolling -31498 ▁rowland -31499 ▁rutgers -31500 ▁seminar -31501 ▁taberna -31502 ▁tiniyak -31503 ▁umiiyak -31504 ▁utilita -31505 bintangan -31506 kalakhang -31507 kalusugan -31508 kristiyan -31509 lingguwis -31510 pagbabago -31511 pastangan -31512 rosemarie -31513 salarawan -31514 ▁”(0000) -31515 ▁(00,000) -31516 ▁acapulco -31517 ▁addition -31518 ▁ahmadine -31519 ▁alimasag -31520 ▁archives -31521 ▁asteroid -31522 ▁baskular -31523 ▁beterina -31524 ▁canavese -31525 ▁chapters -31526 ▁claveria -31527 ▁dentista -31528 ▁ebidente -31529 ▁extended -31530 ▁federico -31531 ▁gershwin -31532 ▁graphics -31533 ▁heretiko -31534 ▁ikumpara -31535 ▁kaigihan -31536 ▁kanugnog -31537 ▁karatula -31538 ▁kinausap -31539 ▁lehitimo -31540 ▁leonidas -31541 ▁licensed -31542 ▁mabutong -31543 ▁magaaral -31544 ▁magbawas -31545 ▁magpasya -31546 ▁makakaya -31547 ▁malignan -31548 ▁mamumuno -31549 ▁mapulang -31550 ▁martilyo -31551 ▁masulong -31552 ▁mitchell -31553 ▁nagbanta -31554 ▁nagsalin -31555 ▁nagsanga -31556 ▁nagtuloy -31557 ▁namalagi -31558 ▁nangaral -31559 ▁pagpapag -31560 ▁pagtunaw -31561 ▁palgrave -31562 ▁pangseks -31563 ▁pasubali -31564 ▁pasyalan -31565 ▁patayong -31566 ▁pimsleur -31567 ▁pindutin -31568 ▁porpoise -31569 ▁positive -31570 ▁quadrang -31571 ▁schengen -31572 ▁senyales -31573 ▁sindroma -31574 ▁sinusuot -31575 ▁sortable -31576 ▁squadron -31577 ▁standing -31578 ▁stations -31579 ▁sterling -31580 ▁sumisira -31581 ▁supragan -31582 ▁taggutom -31583 ▁toulouse -31584 ▁township -31585 ▁urdaneta -31586 ▁vertical -31587 centration -31588 concepción -31589 dinadaglat -31590 government -31591 kapulungan -31592 ▁afternoon -31593 ▁alexandre -31594 ▁alighieri -31595 ▁antiquark -31596 ▁aplikante -31597 ▁certified -31598 ▁chavacano -31599 ▁childhood -31600 ▁dambanang -31601 ▁developer -31602 ▁dinesenyo -31603 ▁diyaryong -31604 ▁electoral -31605 ▁garantiya -31606 ▁governors -31607 ▁gutenberg -31608 ▁guwardiya -31609 ▁hinlalaki -31610 ▁hungarian -31611 ▁iniligtas -31612 ▁ipinaalam -31613 ▁ipinasara -31614 ▁itinalang -31615 ▁kagagawan -31616 ▁katatapos -31617 ▁kosmikong -31618 ▁kumontrol -31619 ▁lumilipat -31620 ▁mababakas -31621 ▁marijuana -31622 ▁matatanaw -31623 ▁nagiisang -31624 ▁naglalaan -31625 ▁nagpabago -31626 ▁nakapagta -31627 ▁nakasalig -31628 ▁nalikhang -31629 ▁nashville -31630 ▁nilalabas -31631 ▁paganismo -31632 ▁paggising -31633 ▁paghahain -31634 ▁pagtatasa -31635 ▁pagturing -31636 ▁pampainit -31637 ▁pangakong -31638 ▁pangsubok -31639 ▁panlabing -31640 ▁pinatapon -31641 ▁pontianak -31642 ▁potassium -31643 ▁pumuputok -31644 ▁reduction -31645 ▁samaritan -31646 ▁silvestre -31647 ▁sinulatan -31648 ▁sisimulan -31649 ▁situation -31650 ▁spielberg -31651 ▁tumatanaw -31652 ▁umaangkin -31653 ▁winakasan -31654 christopher -31655 ▁*0000-0000 -31656 ▁antoinette -31657 ▁birmingham -31658 ▁collegiate -31659 ▁connection -31660 ▁enterprise -31661 ▁ginagalang -31662 ▁gumagapang -31663 ▁hukbalahap -31664 ▁ipinagpapa -31665 ▁isalarawan -31666 ▁kalimantan -31667 ▁kaparehang -31668 ▁katindihan -31669 ▁kayamanang -31670 ▁kinakitaan -31671 ▁lumalagpas -31672 ▁maaasahang -31673 ▁maghiwalay -31674 ▁mainstream -31675 ▁maningning -31676 ▁mauritania -31677 ▁meditasyon -31678 ▁nagtatalik -31679 ▁nederlands -31680 ▁newsmakers -31681 ▁nibibigyan -31682 ▁pagbubuhat -31683 ▁paglililok -31684 ▁pagpipilit -31685 ▁pamamalagi -31686 ▁panghuhula -31687 ▁panglupain -31688 ▁panliligaw -31689 ▁selestiyal -31690 ▁semitikong -31691 ▁sentenaryo -31692 ▁sinalubong -31693 ▁structures -31694 ▁tanghalian -31695 ▁transmiter -31696 ▁urbanisado -31697 ▁*********** -31698 ▁amangpintor -31699 ▁bentilasyon -31700 ▁dinosaurong -31701 ▁elektroniks -31702 ▁enterprises -31703 ▁eraserheads -31704 ▁governorate -31705 ▁idinadagdag -31706 ▁imigranteng -31707 ▁imortalidad -31708 ▁inaasintang -31709 ▁inekwalidad -31710 ▁inkarnasyon -31711 ▁karunungang -31712 ▁manungkulan -31713 ▁marcionismo -31714 ▁mitolohikal -31715 ▁multiplayer -31716 ▁naghuhudyat -31717 ▁nagpapagana -31718 ▁nakapuwesto -31719 ▁napagwagian -31720 ▁napakalawak -31721 ▁pagbaluktot -31722 ▁pagpapagana -31723 ▁pagsasakdal -31724 ▁pagsubaybay -31725 ▁pampanganga -31726 ▁pinakapayak -31727 ▁progressive -31728 ▁prupesyunal -31729 ▁settlements -31730 ▁sinasagisag -31731 ▁suspensiyon -31732 ▁tatanggapin -31733 ▁territories -31734 ▁topolohikal -31735 ▁0000-0000”. -31736 ▁heograpiyang -31737 ▁imbestigador -31738 ▁inihahambing -31739 ▁ipinalalabas -31740 ▁kreasyonista -31741 ▁makatutulong -31742 ▁mathematical -31743 ▁modipikasyon -31744 ▁nagpapanggap -31745 ▁nangangalaga -31746 ▁pangangabayo -31747 ▁pinaghiwalay -31748 ▁pinalamutian -31749 ▁sirkulatoryo -31750 ▁teleskopyong -31751 ▁”0,0,00,00” -31752 ▁australopithe -31753 ▁basketbolista -31754 ▁eksponensiyal -31755 ▁isinapelikula -31756 ▁mapagmamasdan -31757 ▁mikroskopyong -31758 ▁pamparlamento -31759 ▁pinakamalalim -31760 ▁constantinopla -31761 ▁ipinagkatiwala -31762 ▁manghihimagsik -31763 ▁trigonometriko -31764 ▁ikalabingwalong -31765 ▁pinakamatinding -31766 ▁representasyong -31767 bâ -31768 jv -31769 ln -31770 lı -31771 ód -31772 ör -31773 αλ -31774 εν -31775 ορ -31776 ин -31777 ны -31778 حم -31779 دي -31780 را -31781 ▁ف -31782 の歌 -31783 イア -31784 aff -31785 api -31786 arc -31787 bau -31788 cbc -31789 ccp -31790 chū -31791 cog -31792 dem -31793 dip -31794 fib -31795 gug -31796 hoi -31797 hyo -31798 ige -31799 jib -31800 née -31801 peu -31802 phu -31803 rma -31804 rub -31805 ryu -31806 ucn -31807 vus -31808 whe -31809 yoy -31810 zim -31811 āra -31812 ▁”” -31813 ▁*『 -31814 ▁0″ -31815 ▁bl -31816 ▁cg -31817 ▁gó -31818 ▁iq -31819 ▁iu -31820 ▁kp -31821 ▁kr -31822 ▁mf -31823 ▁nh -31824 ▁sf -31825 ▁ᜅ᜔ -31826 ””) -31827 .”” -31828 aapi -31829 aged -31830 also -31831 ando -31832 anta -31833 anto -31834 arab -31835 arms -31836 asca -31837 asul -31838 audi -31839 bani -31840 belt -31841 brig -31842 bush -31843 caro -31844 chad -31845 chit -31846 cile -31847 dahl -31848 dart -31849 deep -31850 diff -31851 etyl -31852 gaki -31853 gand -31854 geno -31855 glag -31856 hear -31857 hiin -31858 horo -31859 hyon -31860 ikit -31861 ilyn -31862 lamy -31863 ldon -31864 leda -31865 lett -31866 lice -31867 lint -31868 melo -31869 mity -31870 mizu -31871 mlay -31872 nabi -31873 naia -31874 ngaw -31875 onie -31876 path -31877 pics -31878 piel -31879 sert -31880 shek -31881 stay -31882 stil -31883 strö -31884 sumi -31885 term -31886 thea -31887 tuho -31888 tuto -31889 ubin -31890 ullo -31891 waka -31892 yete -31893 yono -31894 zang -31895 ñigo -31896 ▁:00 -31897 ▁acu -31898 ▁ais -31899 ▁ccr -31900 ▁cet -31901 ▁egi -31902 ▁erg -31903 ▁exe -31904 ▁foo -31905 ▁gna -31906 ▁jae -31907 ▁jug -31908 ▁lsu -31909 ▁nug -31910 ▁pnb -31911 ▁rhe -31912 ▁ric -31913 ▁ryū -31914 ▁sae -31915 ▁sax -31916 ▁sem -31917 ▁sry -31918 ▁tua -31919 ▁yue -31920 -000) -31921 aagaw -31922 alice -31923 alter -31924 archi -31925 bawan -31926 berso -31927 binhi -31928 block -31929 boldt -31930 bonne -31931 brina -31932 buena -31933 bukid -31934 bunot -31935 byrin -31936 chuan -31937 cille -31938 cogni -31939 cubao -31940 fairy -31941 fined -31942 gabag -31943 ganum -31944 gapay -31945 guhan -31946 hamma -31947 ignon -31948 igura -31949 ilyar -31950 inoks -31951 jimmy -31952 karya -31953 kidya -31954 labor -31955 labya -31956 lance -31957 likat -31958 local -31959 lorus -31960 luksa -31961 luman -31962 luska -31963 march -31964 mbula -31965 nings -31966 onito -31967 pacan -31968 papel -31969 pares -31970 penre -31971 phire -31972 posis -31973 pulin -31974 rable -31975 renas -31976 shake -31977 short -31978 sikel -31979 sonal -31980 sosyo -31981 sugar -31982 tashi -31983 tauro -31984 thage -31985 tisse -31986 tsong -31987 upani -31988 uster -31989 waang -31990 wenta -31991 yager -31992 yesta -31993 yudis -31994 zanne -31995 –???) -31996 ▁ages -31997 ▁aper -31998 ▁atsu -31999 ▁bach -32000 ▁bart -32001 ▁bigo -32002 ▁bisk -32003 ▁bles -32004 ▁bota -32005 ▁brun -32006 ▁dile -32007 ▁dres -32008 ▁exis -32009 ▁fari -32010 ▁feyn -32011 ▁flux -32012 ▁fuel -32013 ▁gama -32014 ▁gior -32015 ▁godo -32016 ▁goto -32017 ▁hain -32018 ▁haku -32019 ▁hawk -32020 ▁hons -32021 ▁iida -32022 ▁ikon -32023 ▁join -32024 ▁kame -32025 ▁kand -32026 ▁kiko -32027 ▁krip -32028 ▁kuan -32029 ▁lame -32030 ▁leah -32031 ▁leak -32032 ▁lobe -32033 ▁loss -32034 ▁luci -32035 ▁luck -32036 ▁mahā -32037 ▁mane -32038 ▁manx -32039 ▁neda -32040 ▁nguy -32041 ▁nipa -32042 ▁nous -32043 ▁null -32044 ▁odys -32045 ▁poin -32046 ▁quiz -32047 ▁reds -32048 ▁riau -32049 ▁rika -32050 ▁safe -32051 ▁sato -32052 ▁sega -32053 ▁sese -32054 ▁shio -32055 ▁slav -32056 ▁soda -32057 ▁taiz -32058 ▁thut -32059 ▁tulo -32060 ▁tund -32061 ▁unix -32062 ▁wini -32063 ▁yuji -32064 ▁álva -32065 aurora -32066 bidden -32067 chrono -32068 contra -32069 daling -32070 endell -32071 forest -32072 graphs -32073 halina -32074 iensis -32075 isaias -32076 katura -32077 kidlat -32078 kompos -32079 lidays -32080 malayo -32081 manman -32082 milyon -32083 nasium -32084 natius -32085 normal -32086 oopera -32087 orange -32088 padyak -32089 pakita -32090 perman -32091 perong -32092 piness -32093 plasma -32094 please -32095 posito -32096 pusyon -32097 religi -32098 rillum -32099 series -32100 silang -32101 simuno -32102 tamang -32103 tapong -32104 tatibo -32105 tensai -32106 toriko -32107 tunton -32108 tustos -32109 ughout -32110 upload -32111 usanne -32112 ustong -32113 ública -32114 ▁0000/ -32115 ▁acces -32116 ▁acron -32117 ▁adobe -32118 ▁akbar -32119 ▁anito -32120 ▁apong -32121 ▁aring -32122 ▁armor -32123 ▁arrow -32124 ▁arsen -32125 ▁asses -32126 ▁bauan -32127 ▁bawas -32128 ▁bigay -32129 ▁bisyo -32130 ▁biyak -32131 ▁boles -32132 ▁bones -32133 ▁centi -32134 ▁check -32135 ▁civic -32136 ▁click -32137 ▁coela -32138 ▁cohen -32139 ▁colli -32140 ▁commu -32141 ▁digit -32142 ▁doris -32143 ▁dumas -32144 ▁elmer -32145 ▁estan -32146 ▁excel -32147 ▁fetus -32148 ▁files -32149 ▁filip -32150 ▁gases -32151 ▁gauss -32152 ▁gonad -32153 ▁greko -32154 ▁guita -32155 ▁henea -32156 ▁hilda -32157 ▁huwad -32158 ▁iiwan -32159 ▁inako -32160 ▁ivano -32161 ▁jaena -32162 ▁judai -32163 ▁kahne -32164 ▁karto -32165 ▁kinik -32166 ▁kirby -32167 ▁kishi -32168 ▁konpe -32169 ▁kuhol -32170 ▁kusin -32171 ▁laber -32172 ▁latag -32173 ▁laugh -32174 ▁madal -32175 ▁maker -32176 ▁mamma -32177 ▁maute -32178 ▁menta -32179 ▁moles -32180 ▁mummy -32181 ▁mural -32182 ▁myung -32183 ▁māori -32184 ▁nabal -32185 ▁nisan -32186 ▁oliba -32187 ▁orion -32188 ▁pagng -32189 ▁pilay -32190 ▁poppy -32191 ▁possi -32192 ▁saman -32193 ▁sekai -32194 ▁sepul -32195 ▁signo -32196 ▁silay -32197 ▁sixth -32198 ▁stamp -32199 ▁teeth -32200 ▁terre -32201 ▁terro -32202 ▁turks -32203 ▁twili -32204 ▁weber -32205 ▁wheat -32206 average -32207 beijing -32208 borsiyo -32209 continu -32210 digmang -32211 dlangan -32212 hakbang -32213 hampton -32214 hanging -32215 harapin -32216 hinggil -32217 igdigan -32218 infanta -32219 ingawan -32220 kanteng -32221 lalagay -32222 lasting -32223 ligator -32224 likhain -32225 mabilis -32226 malawak -32227 medical -32228 mplahan -32229 project -32230 raduhin -32231 rentang -32232 ricardo -32233 sadyang -32234 selling -32235 service -32236 therapy -32237 tismong -32238 trophic -32239 tulugan -32240 turkish -32241 wensiya -32242 ▁agimat -32243 ▁agusto -32244 ▁akredi -32245 ▁anaero -32246 ▁andaya -32247 ▁assign -32248 ▁atkins -32249 ▁awtori -32250 ▁bacong -32251 ▁balles -32252 ▁barber -32253 ▁barony -32254 ▁batter -32255 ▁bulate -32256 ▁butler -32257 ▁campan -32258 ▁commen -32259 ▁delfin -32260 ▁easter -32261 ▁either -32262 ▁elegan -32263 ▁esther -32264 ▁filipo -32265 ▁forget -32266 ▁genius -32267 ▁genres -32268 ▁gising -32269 ▁gujara -32270 ▁hunger -32271 ▁imyuno -32272 ▁indika -32273 ▁inggit -32274 ▁inisyu -32275 ▁instik -32276 ▁itapon -32277 ▁itself -32278 ▁josias -32279 ▁kemika -32280 ▁kinaga -32281 ▁kinomp -32282 ▁kompen -32283 ▁kompor -32284 ▁kupala -32285 ▁kwadra -32286 ▁lazada -32287 ▁lingid -32288 ▁liquid -32289 ▁looban -32290 ▁lorena -32291 ▁lovers -32292 ▁loving -32293 ▁luneta -32294 ▁lympho -32295 ▁madlax -32296 ▁madras -32297 ▁martyr -32298 ▁marumi -32299 ▁mikrob -32300 ▁milong -32301 ▁milton -32302 ▁models -32303 ▁motown -32304 ▁mukosa -32305 ▁munang -32306 ▁naakit -32307 ▁nagbuo -32308 ▁nangka -32309 ▁netong -32310 ▁neutra -32311 ▁nozomi -32312 ▁pagala -32313 ▁pampru -32314 ▁parity -32315 ▁physio -32316 ▁pitaka -32317 ▁pitogo -32318 ▁pluton -32319 ▁powell -32320 ▁python -32321 ▁québec -32322 ▁ranked -32323 ▁renner -32324 ▁resipi -32325 ▁roldan -32326 ▁sagwan -32327 ▁saplad -32328 ▁sector -32329 ▁serial -32330 ▁sharif -32331 ▁sibyla -32332 ▁signed -32333 ▁simbor -32334 ▁singit -32335 ▁sugnay -32336 ▁tablas -32337 ▁takpan -32338 ▁tinago -32339 ▁tirona -32340 ▁titles -32341 ▁tobias -32342 ▁unicef -32343 ▁uthman -32344 ▁valens -32345 ▁viktor -32346 ▁violin -32347 ▁zurich -32348 aartista -32349 binyagan -32350 greatest -32351 intahang -32352 kumpisal -32353 mayroong -32354 negative -32355 perensya -32356 sapagkat -32357 talagang -32358 undabout -32359 ▁**0000: -32360 ▁000/000 -32361 ▁abakada -32362 ▁aglipay -32363 ▁already -32364 ▁balidad -32365 ▁batikos -32366 ▁becomes -32367 ▁bikaryo -32368 ▁binomba -32369 ▁computa -32370 ▁consequ -32371 ▁cordova -32372 ▁deskrip -32373 ▁dissipa -32374 ▁dorothy -32375 ▁editing -32376 ▁elephan -32377 ▁establi -32378 ▁gumanti -32379 ▁hadrian -32380 ▁hayaang -32381 ▁himmler -32382 ▁hinugot -32383 ▁ibilang -32384 ▁ibinase -32385 ▁ipaalam -32386 ▁isinali -32387 ▁itinuon -32388 ▁kapilas -32389 ▁karwahe -32390 ▁koliseo -32391 ▁konbeks -32392 ▁lactose -32393 ▁lehiyon -32394 ▁leopard -32395 ▁lindsay -32396 ▁madikit -32397 ▁magmama -32398 ▁meeting -32399 ▁meiosis -32400 ▁methods -32401 ▁mioseno -32402 ▁naiwang -32403 ▁napukaw -32404 ▁nielsen -32405 ▁operang -32406 ▁orienta -32407 ▁pagtira -32408 ▁palaman -32409 ▁paradig -32410 ▁parents -32411 ▁plakang -32412 ▁quickly -32413 ▁radyong -32414 ▁regions -32415 ▁sabbath -32416 ▁saknong -32417 ▁sanders -32418 ▁scented -32419 ▁sigalot -32420 ▁somalya -32421 ▁stellar -32422 ▁sumibol -32423 ▁supremo -32424 ▁tekniko -32425 ▁tibetan -32426 ▁tribune -32427 ▁tugunan -32428 ▁valerie -32429 featuring -32430 imperyong -32431 kategorya -32432 klusibong -32433 pineprino -32434 siyensiya -32435 teolohiya -32436 tinutukoy -32437 ▁**(0000) -32438 ▁0000-00) -32439 ▁absolute -32440 ▁amfipoli -32441 ▁antilles -32442 ▁approach -32443 ▁atimonan -32444 ▁austrian -32445 ▁balumbon -32446 ▁beauvoir -32447 ▁binigkas -32448 ▁brussels -32449 ▁calderon -32450 ▁clinical -32451 ▁consumer -32452 ▁contains -32453 ▁dinamiko -32454 ▁espinosa -32455 ▁faustino -32456 ▁gretchen -32457 ▁heraldic -32458 ▁hinahalo -32459 ▁hinangad -32460 ▁ilathala -32461 ▁impyerno -32462 ▁inaakala -32463 ▁iniwanan -32464 ▁ipagbili -32465 ▁ipinalit -32466 ▁iregular -32467 ▁kabituin -32468 ▁kuliglig -32469 ▁levitico -32470 ▁lualhati -32471 ▁mabatong -32472 ▁magdamag -32473 ▁magtakda -32474 ▁maniwala -32475 ▁marianas -32476 ▁medieval -32477 ▁nagkaisa -32478 ▁naririto -32479 ▁nirekord -32480 ▁normandy -32481 ▁paalisin -32482 ▁pababang -32483 ▁paggabay -32484 ▁paghubog -32485 ▁pagkalap -32486 ▁paglagda -32487 ▁pagtungo -32488 ▁pakialam -32489 ▁pakiusap -32490 ▁paniwala -32491 ▁pansanda -32492 ▁patricio -32493 ▁pentekos -32494 ▁polímero -32495 ▁protokol -32496 ▁purisima -32497 ▁remained -32498 ▁sawikain -32499 ▁semester -32500 ▁seminary -32501 ▁sinasama -32502 ▁sinemato -32503 ▁tanungin -32504 ▁timbulog -32505 ▁tiniting -32506 ▁twilight -32507 australian -32508 basketball -32509 encantadia -32510 industrial -32511 mamamayang -32512 manggagawa -32513 tinatayang -32514 ▁(000-000) -32515 ▁akawnting -32516 ▁alonghaba -32517 ▁amphibian -32518 ▁artipakto -32519 ▁bisitahin -32520 ▁bolshevik -32521 ▁caledonia -32522 ▁caucasian -32523 ▁criticism -32524 ▁dalahikan -32525 ▁entertain -32526 ▁eskultura -32527 ▁essential -32528 ▁estatwang -32529 ▁euphrates -32530 ▁henitalya -32531 ▁humanista -32532 ▁idinirihe -32533 ▁ikebukuro -32534 ▁ikonoklas -32535 ▁implasyon -32536 ▁inatasang -32537 ▁influence -32538 ▁itinayong -32539 ▁justinian -32540 ▁kandidata -32541 ▁katekismo -32542 ▁komunyong -32543 ▁literaryo -32544 ▁litwaniya -32545 ▁liverpool -32546 ▁magnetiko -32547 ▁makakapal -32548 ▁materials -32549 ▁nabigador -32550 ▁nagaabang -32551 ▁nagumpisa -32552 ▁nakabukod -32553 ▁nakahanda -32554 ▁nakasabit -32555 ▁nanometro -32556 ▁nicomedia -32557 ▁northeast -32558 ▁pagharang -32559 ▁pagkamuhi -32560 ▁pagkulong -32561 ▁pagsusuma -32562 ▁pamamatnu -32563 ▁panggamot -32564 ▁panlalake -32565 ▁paslangin -32566 ▁performer -32567 ▁pinagdede -32568 ▁pinansiya -32569 ▁predyudis -32570 ▁prelatura -32571 ▁sakristan -32572 ▁samaranch -32573 ▁simboliko -32574 ▁sumasakay -32575 ▁swaziland -32576 ▁tindahang -32577 ▁tinubuang -32578 ▁tokusatsu -32579 ▁vespasian -32580 ▁wenceslao -32581 compilation -32582 development -32583 romantikong -32584 ▁asignatura -32585 ▁bilanggong -32586 ▁biological -32587 ▁cretaceous -32588 ▁eventually -32589 ▁friendship -32590 ▁gumagawang -32591 ▁hontiveros -32592 ▁horisontal -32593 ▁indiyanong -32594 ▁inorganiko -32595 ▁ipinamalas -32596 ▁ipinintang -32597 ▁isinaunang -32598 ▁kapakanang -32599 ▁karikatura -32600 ▁karpintero -32601 ▁kasugunang -32602 ▁katubigang -32603 ▁kolmogorov -32604 ▁kolumnista -32605 ▁lieutenant -32606 ▁longganisa -32607 ▁lumalampas -32608 ▁maitaguyod -32609 ▁micronesia -32610 ▁microscope -32611 ▁nagmamahal -32612 ▁nagpipigil -32613 ▁pagbatikos -32614 ▁pagkahulog -32615 ▁pagkakalat -32616 ▁pagpapahid -32617 ▁pagtutugma -32618 ▁pahingahan -32619 ▁parihabang -32620 ▁peryodista -32621 ▁pinabuting -32622 ▁portuguese -32623 ▁pythagoras -32624 ▁queensland -32625 ▁repormista -32626 ▁sinasambit -32627 ▁throughout -32628 ▁toneladang -32629 ▁wellington -32630 ▁ahmadinejad -32631 ▁alkoholismo -32632 ▁analitikong -32633 ▁anihilasyon -32634 ▁archdiocese -32635 ▁arkeologong -32636 ▁babilonyano -32637 ▁consecutive -32638 ▁eigenhalaga -32639 ▁humahadlang -32640 ▁intelektwal -32641 ▁katiwasayan -32642 ▁magpapadala -32643 ▁maharashtra -32644 ▁matitinding -32645 ▁naipakitang -32646 ▁nakipagkita -32647 ▁ortograpiya -32648 ▁pagbibinyag -32649 ▁pagsasabing -32650 ▁panalanging -32651 ▁photography -32652 ▁pinagdaanan -32653 ▁pinakuluang -32654 ▁redmanizers -32655 ▁significant -32656 ▁sinisimulan -32657 ▁springfield -32658 ▁tagataguyod -32659 ▁tinatanggal -32660 ▁abstraksiyon -32661 ▁buenaventura -32662 ▁ekonomistang -32663 ▁invitational -32664 ▁koordinasyon -32665 ▁monoteistiko -32666 ▁nagsasaalang -32667 ▁nakararaming -32668 ▁naninirahang -32669 ▁paleontologo -32670 ▁pampamayanan -32671 ▁reassignment -32672 ▁stratehiyang -32673 ▁intelihensiya -32674 ▁ipinagpalagay -32675 ▁kadalubhasaan -32676 ▁kakailanganin -32677 ▁kinasasamahan -32678 ▁konpigurasyon -32679 ▁organizations -32680 ▁pagpapawalang -32681 ▁pinagdiriwang -32682 ▁pinakapopular -32683 ▁ensiklopedyang -32684 ▁implementasyon -32685 ▁isinakatuparan -32686 ▁makapagpatuloy -32687 ▁nakapagpatuloy -32688 ▁nakapagsasanhi -32689 ▁pinagbabawalan -32690 ▁kontrobersiyang -32691 ▁pagpapahalagang -32692 ▁pinaghihinalaan -32693 ▁pinagsasaluhang -32694 ▁pinapatnubayang -32695 ▁sumasampalataya -32696 ▁termodinamikong -32697 () -32698 :# -32699 bg -32700 cm -32701 dx -32702 oe -32703 ox -32704 zá -32705 ël -32706 āl -32707 οι -32708 ᜆᜒ -32709 ▁? -32710 ▁л -32711 ▁ו -32712 ▁ق -32713 ▁이 -32714 ない -32715 ダー -32716 ティ -32717 ート -32718 ?”, -32719 ape -32720 did -32721 eee -32722 fta -32723 gaf -32724 hah -32725 jre -32726 jug -32727 kud -32728 kyū -32729 lii -32730 nun -32731 oan -32732 pax -32733 raf -32734 rko -32735 rui -32736 smo -32737 vag -32738 vul -32739 wyd -32740 yem -32741 yne -32742 ção -32743 ông -32744 γος -32745 ▁”- -32746 ▁dp -32747 ▁qi -32748 ▁rc -32749 ▁sg -32750 ▁yg -32751 ▁θε -32752 ▁بن -32753 ”—” -32754 aatu -32755 anor -32756 arka -32757 balo -32758 baum -32759 bens -32760 bero -32761 biso -32762 boka -32763 brit -32764 buda -32765 cain -32766 ccio -32767 chai -32768 clay -32769 cuer -32770 cura -32771 daos -32772 daya -32773 died -32774 dovi -32775 dron -32776 dual -32777 dung -32778 eira -32779 enet -32780 funa -32781 giba -32782 hash -32783 hinu -32784 hous -32785 idan -32786 ikai -32787 ikon -32788 inos -32789 iran -32790 itou -32791 itta -32792 jama -32793 jeda -32794 jeff -32795 kaku -32796 kimi -32797 kuta -32798 leum -32799 lial -32800 moso -32801 mpoo -32802 natu -32803 nife -32804 nymp -32805 onio -32806 onyo -32807 quit -32808 reyn -32809 riel -32810 rows -32811 shen -32812 susu -32813 tere -32814 tich -32815 till -32816 toed -32817 toki -32818 tren -32819 tsen -32820 tshe -32821 uhaw -32822 valo -32823 zara -32824 ▁00″ -32825 ▁aby -32826 ▁adu -32827 ▁bem -32828 ▁bey -32829 ▁bli -32830 ▁bry -32831 ▁eds -32832 ▁eps -32833 ▁giu -32834 ▁goa -32835 ▁hoa -32836 ▁hog -32837 ▁kyi -32838 ▁lah -32839 ▁lai -32840 ▁mog -32841 ▁mou -32842 ▁oga -32843 ▁omn -32844 ▁pea -32845 ▁pki -32846 ▁rue -32847 ▁sof -32848 ▁suu -32849 ▁suz -32850 ▁sán -32851 ▁til -32852 ▁uka -32853 ▁ume -32854 ▁vig -32855 ▁xia -32856 ▁срп -32857 aning -32858 balis -32859 basic -32860 beyon -32861 bisan -32862 bitan -32863 blues -32864 buhos -32865 canth -32866 carna -32867 carol -32868 cence -32869 civil -32870 colla -32871 cream -32872 dency -32873 dente -32874 dihan -32875 erida -32876 exodo -32877 faith -32878 ffany -32879 forza -32880 gaard -32881 galli -32882 gayun -32883 ginaw -32884 globo -32885 hawan -32886 igkas -32887 iktik -32888 kampi -32889 lador -32890 lakbo -32891 lamma -32892 lamor -32893 lenin -32894 libee -32895 logie -32896 lukas -32897 lumig -32898 lusok -32899 maran -32900 meteo -32901 money -32902 monyo -32903 mukin -32904 norma -32905 nukle -32906 oring -32907 ortho -32908 peace -32909 ploid -32910 proba -32911 psiya -32912 quina -32913 rella -32914 remix -32915 ricky -32916 rinda -32917 sheet -32918 simon -32919 sksar -32920 suhin -32921 tasia -32922 tiyan -32923 trics -32924 triga -32925 umbok -32926 valen -32927 veles -32928 vismo -32929 wesas -32930 witch -32931 –000) -32932 ▁$0.0 -32933 ▁+00: -32934 ▁____ -32935 ▁ador -32936 ▁argu -32937 ▁bard -32938 ▁beda -32939 ▁bilo -32940 ▁binh -32941 ▁dare -32942 ▁dida -32943 ▁diva -32944 ▁ekto -32945 ▁epic -32946 ▁flyo -32947 ▁glad -32948 ▁graf -32949 ▁hata -32950 ▁hume -32951 ▁iske -32952 ▁kase -32953 ▁kiya -32954 ▁klas -32955 ▁lami -32956 ▁ligu -32957 ▁llcc -32958 ▁lupi -32959 ▁maoi -32960 ▁maro -32961 ▁moss -32962 ▁mrna -32963 ▁nagi -32964 ▁naya -32965 ▁nayo -32966 ▁nebu -32967 ▁nure -32968 ▁pagu -32969 ▁pane -32970 ▁pawa -32971 ▁poké -32972 ▁pops -32973 ▁rage -32974 ▁rena -32975 ▁rima -32976 ▁sais -32977 ▁sayo -32978 ▁scul -32979 ▁seis -32980 ▁sets -32981 ▁sick -32982 ▁stag -32983 ▁syco -32984 ▁taki -32985 ▁taro -32986 ▁tray -32987 ▁ucla -32988 ▁usap -32989 ▁vend -32990 ▁vita -32991 ▁wals -32992 ▁wazi -32993 ▁xeno -32994 ▁xian -32995 ▁zulu -32996 aeneis -32997 anteng -32998 awngaw -32999 berlin -33000 codile -33001 ctives -33002 debate -33003 dennis -33004 ecesis -33005 edipus -33006 hanced -33007 hatiin -33008 heniko -33009 kawala -33010 konahe -33011 kuyang -33012 living -33013 madura -33014 mately -33015 meteor -33016 miling -33017 nagari -33018 nahing -33019 narita -33020 natang -33021 ngilan -33022 pahang -33023 pandan -33024 prunus -33025 quency -33026 rilang -33027 ronald -33028 sattva -33029 sultan -33030 target -33031 thalía -33032 theria -33033 thermo -33034 tibang -33035 tistis -33036 tubong -33037 unguna -33038 untong -33039 usapin -33040 utulak -33041 vilion -33042 zapine -33043 –0000) -33044 ▁asami -33045 ▁aspal -33046 ▁atoll -33047 ▁awtok -33048 ▁ayase -33049 ▁azusa -33050 ▁baley -33051 ▁bandz -33052 ▁basis -33053 ▁braun -33054 ▁calvo -33055 ▁canto -33056 ▁cinta -33057 ▁claim -33058 ▁cosme -33059 ▁crash -33060 ▁decre -33061 ▁demet -33062 ▁derek -33063 ▁dover -33064 ▁elbow -33065 ▁emplo -33066 ▁exist -33067 ▁false -33068 ▁ferro -33069 ▁flame -33070 ▁fleet -33071 ▁gener -33072 ▁ginga -33073 ▁hanna -33074 ▁hapis -33075 ▁ideas -33076 ▁inner -33077 ▁irons -33078 ▁johns -33079 ▁kitty -33080 ▁kubol -33081 ▁kumum -33082 ▁lakes -33083 ▁lampa -33084 ▁lapit -33085 ▁ligal -33086 ▁locus -33087 ▁luisa -33088 ▁lupus -33089 ▁luter -33090 ▁mabus -33091 ▁maitu -33092 ▁malam -33093 ▁mando -33094 ▁megan -33095 ▁misis -33096 ▁moras -33097 ▁moses -33098 ▁multa -33099 ▁mysti -33100 ▁nagga -33101 ▁nakum -33102 ▁nalag -33103 ▁namuo -33104 ▁nanan -33105 ▁needs -33106 ▁nevis -33107 ▁nobyo -33108 ▁pasis -33109 ▁pauwi -33110 ▁pinya -33111 ▁ponte -33112 ▁primo -33113 ▁pugot -33114 ▁putok -33115 ▁quang -33116 ▁reach -33117 ▁ronda -33118 ▁sarko -33119 ▁sarsu -33120 ▁shana -33121 ▁shark -33122 ▁sinta -33123 ▁sixto -33124 ▁spect -33125 ▁sprat -33126 ▁steam -33127 ▁subsi -33128 ▁sugod -33129 ▁tabas -33130 ▁tears -33131 ▁tekla -33132 ▁tenor -33133 ▁terms -33134 ▁tooth -33135 ▁trace -33136 ▁trail -33137 ▁treas -33138 ▁triad -33139 ▁trout -33140 ▁tsuki -33141 ▁tuman -33142 ▁types -33143 ▁ugari -33144 ▁umbok -33145 ▁yeong -33146 ▁народ -33147 antropo -33148 bituing -33149 fiction -33150 gorilla -33151 gracias -33152 hahalal -33153 henteng -33154 hininga -33155 humigit -33156 imperyo -33157 insulto -33158 kalidad -33159 kamalan -33160 kistang -33161 lalaman -33162 luation -33163 maagang -33164 mintang -33165 naginip -33166 paggawa -33167 pagtata -33168 quantum -33169 rolyong -33170 sagisag -33171 sionary -33172 timedia -33173 tlement -33174 udadatu -33175 udencio -33176 unitang -33177 unouchi -33178 upanija -33179 vereign -33180 welahan -33181 ▁across -33182 ▁airbus -33183 ▁anakin -33184 ▁andrei -33185 ▁antena -33186 ▁arcade -33187 ▁ariano -33188 ▁auburn -33189 ▁aureus -33190 ▁bading -33191 ▁barias -33192 ▁basang -33193 ▁basque -33194 ▁bawiin -33195 ▁bilbao -33196 ▁biyuda -33197 ▁bodies -33198 ▁bolton -33199 ▁broken -33200 ▁brutal -33201 ▁canvas -33202 ▁cariño -33203 ▁chiaki -33204 ▁colony -33205 ▁combat -33206 ▁darius -33207 ▁dayang -33208 ▁edison -33209 ▁ekstre -33210 ▁elohim -33211 ▁enrico -33212 ▁finish -33213 ▁gakuen -33214 ▁gawgaw -33215 ▁gerard -33216 ▁gideon -33217 ▁groove -33218 ▁higaan -33219 ▁iligal -33220 ▁inagaw -33221 ▁irving -33222 ▁janice -33223 ▁judith -33224 ▁kaniba -33225 ▁kasala -33226 ▁katawa -33227 ▁kelvin -33228 ▁kimura -33229 ▁kinahi -33230 ▁komboy -33231 ▁kompet -33232 ▁kyubey -33233 ▁lagash -33234 ▁lennon -33235 ▁lukban -33236 ▁maasin -33237 ▁mabigo -33238 ▁magaga -33239 ▁makros -33240 ▁maltes -33241 ▁mancha -33242 ▁mascot -33243 ▁merito -33244 ▁mindor -33245 ▁months -33246 ▁muntik -33247 ▁naipon -33248 ▁nakomp -33249 ▁nasama -33250 ▁nights -33251 ▁oblong -33252 ▁olivar -33253 ▁paalam -33254 ▁pabula -33255 ▁pamalo -33256 ▁pinagm -33257 ▁pitóng -33258 ▁placer -33259 ▁pragma -33260 ▁rabini -33261 ▁ramanu -33262 ▁reader -33263 ▁remoto -33264 ▁ritual -33265 ▁sendai -33266 ▁sensei -33267 ▁sequel -33268 ▁shōnan -33269 ▁simpli -33270 ▁sindak -33271 ▁suppli -33272 ▁susuri -33273 ▁suwiso -33274 ▁tagasu -33275 ▁taguri -33276 ▁talaba -33277 ▁tañada -33278 ▁tipong -33279 ▁trebol -33280 ▁tuason -33281 ▁ultima -33282 ▁visita -33283 ▁wisdom -33284 baptiste -33285 bilities -33286 diskarga -33287 fficient -33288 hardware -33289 histoire -33290 historya -33291 inuyasha -33292 itinatag -33293 jennifer -33294 jutsushi -33295 kabataan -33296 kasarian -33297 kheperre -33298 leopoldo -33299 libingan -33300 narrator -33301 panthera -33302 pigilang -33303 pulasyon -33304 risasyon -33305 saturday -33306 siriliko -33307 sksargen -33308 tricking -33309 ximately -33310 ▁abangan -33311 ▁abbasid -33312 ▁addison -33313 ▁aguirre -33314 ▁albumin -33315 ▁antagon -33316 ▁arsenio -33317 ▁arterya -33318 ▁assists -33319 ▁aurelio -33320 ▁avignon -33321 ▁barbaro -33322 ▁beverly -33323 ▁binitay -33324 ▁bolante -33325 ▁brandon -33326 ▁chicken -33327 ▁coconut -33328 ▁combina -33329 ▁customs -33330 ▁dagitab -33331 ▁descent -33332 ▁desktop -33333 ▁diretso -33334 ▁eksakto -33335 ▁embassy -33336 ▁estudyo -33337 ▁feynman -33338 ▁finnish -33339 ▁goddess -33340 ▁grenada -33341 ▁hakusho -33342 ▁hamayka -33343 ▁imodelo -33344 ▁importa -33345 ▁include -33346 ▁instant -33347 ▁insular -33348 ▁integer -33349 ▁ipinang -33350 ▁isaayos -33351 ▁kajiura -33352 ▁kasosyo -33353 ▁kompete -33354 ▁konside -33355 ▁kuhanin -33356 ▁lamarck -33357 ▁latbiya -33358 ▁looking -33359 ▁malacca -33360 ▁mammals -33361 ▁manggas -33362 ▁manguna -33363 ▁mapagpa -33364 ▁mapigil -33365 ▁maranao -33366 ▁mataong -33367 ▁matisse -33368 ▁methane -33369 ▁minanga -33370 ▁mubarak -33371 ▁nahinto -33372 ▁nasipit -33373 ▁noodles -33374 ▁norfolk -33375 ▁numeral -33376 ▁orestes -33377 ▁orkidya -33378 ▁pagdumi -33379 ▁pagliit -33380 ▁pambati -33381 ▁paredes -33382 ▁pasismo -33383 ▁pasukin -33384 ▁pigilin -33385 ▁pinasis -33386 ▁puwerto -33387 ▁sikreto -33388 ▁sinanga -33389 ▁sinapse -33390 ▁socorro -33391 ▁speaker -33392 ▁sputnik -33393 ▁steroid -33394 ▁thymine -33395 ▁trailer -33396 ▁trainer -33397 ▁tsarter -33398 ▁umayyad -33399 eserbisyo -33400 fullmetal -33401 halamanan -33402 hollywood -33403 kasundong -33404 mabilisan -33405 natatangi -33406 pangasawa -33407 processor -33408 romansang -33409 satellite -33410 ▁abelardo -33411 ▁advisory -33412 ▁balitaan -33413 ▁bihasang -33414 ▁binibini -33415 ▁bongbong -33416 ▁brassica -33417 ▁buddhism -33418 ▁calabria -33419 ▁circuits -33420 ▁dalangin -33421 ▁dantaong -33422 ▁dioksido -33423 ▁diseases -33424 ▁dumarami -33425 ▁feedback -33426 ▁fragment -33427 ▁guidance -33428 ▁guingona -33429 ▁hagdanan -33430 ▁henotipo -33431 ▁hercules -33432 ▁humahati -33433 ▁inaatake -33434 ▁inihanay -33435 ▁isabelle -33436 ▁itanghal -33437 ▁kahatian -33438 ▁kasawian -33439 ▁kathleen -33440 ▁kiribati -33441 ▁kompawnd -33442 ▁kostumer -33443 ▁kristine -33444 ▁lagrange -33445 ▁location -33446 ▁magsanay -33447 ▁maiugnay -33448 ▁makintab -33449 ▁mangaral -33450 ▁manitoba -33451 ▁membrane -33452 ▁miyazaki -33453 ▁mongolya -33454 ▁naghatid -33455 ▁nagnakaw -33456 ▁nakamura -33457 ▁nasisira -33458 ▁pagkakan -33459 ▁pagkukun -33460 ▁pagsagot -33461 ▁pagsanib -33462 ▁pagsugpo -33463 ▁pagtibok -33464 ▁palaruan -33465 ▁pantinig -33466 ▁pavilion -33467 ▁pinapani -33468 ▁polakong -33469 ▁promotor -33470 ▁rasputin -33471 ▁register -33472 ▁ribosoma -33473 ▁salzburg -33474 ▁sayawing -33475 ▁suwisong -33476 ▁taguring -33477 ▁tanikala -33478 ▁tokyopop -33479 ▁tumuturo -33480 ▁umaandar -33481 ▁umaasang -33482 ▁urbanong -33483 ▁vatikano -33484 ▁yokosuka -33485 kalahatang -33486 kontempora -33487 kwensiyang -33488 rambuwesas -33489 tagumpayan -33490 thucydides -33491 tinguished -33492 ▁0000/0000 -33493 ▁angbiblia -33494 ▁antartiko -33495 ▁anthology -33496 ▁apartment -33497 ▁aquitania -33498 ▁bandilang -33499 ▁bikameral -33500 ▁biyadukto -33501 ▁brachiopo -33502 ▁bumabalot -33503 ▁carcinoma -33504 ▁dangerous -33505 ▁desisyong -33506 ▁ebidensya -33507 ▁emphysema -33508 ▁ginabayan -33509 ▁ginanapan -33510 ▁hinahango -33511 ▁hominidae -33512 ▁inhibitor -33513 ▁iniluklok -33514 ▁israeling -33515 ▁kabunsuan -33516 ▁kalapitan -33517 ▁katawanin -33518 ▁katigasan -33519 ▁katotohan -33520 ▁kinolekta -33521 ▁kontrasep -33522 ▁limitahan -33523 ▁litratong -33524 ▁maglalaro -33525 ▁magretiro -33526 ▁makataong -33527 ▁mamagitan -33528 ▁messaging -33529 ▁monarkong -33530 ▁musicians -33531 ▁nagpapasa -33532 ▁nagwaging -33533 ▁nakapatay -33534 ▁nakontrol -33535 ▁natutuhan -33536 ▁nuremberg -33537 ▁paghahabi -33538 ▁paghihiwa -33539 ▁pagkahilo -33540 ▁pagniniig -33541 ▁pagtalong -33542 ▁pakawalan -33543 ▁palikuran -33544 ▁pangmundo -33545 ▁panlupang -33546 ▁pinagpala -33547 ▁prinodyus -33548 ▁rochester -33549 ▁simetriya -33550 ▁sisidlang -33551 ▁tagatukoy -33552 ▁technique -33553 ▁tinuligsa -33554 ▁wimbledon -33555 ▁wonderful -33556 kamakailang -33557 kanluraning -33558 natatanging -33559 phylococcus -33560 ▁agresibong -33561 ▁archimedes -33562 ▁aritmetika -33563 ▁bangsamoro -33564 ▁bumibisita -33565 ▁heorhiyano -33566 ▁hereditary -33567 ▁hindenburg -33568 ▁hypothesis -33569 ▁imbitasyon -33570 ▁introduced -33571 ▁kaibuturan -33572 ▁kuomintang -33573 ▁mababangis -33574 ▁magmukhang -33575 ▁mahihinang -33576 ▁makakagawa -33577 ▁manunulang -33578 ▁mapagbigay -33579 ▁nababahala -33580 ▁nabigasyon -33581 ▁nagbabalak -33582 ▁nagsiwalat -33583 ▁nakalutang -33584 ▁napabayaan -33585 ▁nilalayong -33586 ▁pagkaantig -33587 ▁pagkalinga -33588 ▁pagkapagod -33589 ▁paglathala -33590 ▁pagpapares -33591 ▁pagpepetsa -33592 ▁pagtanghal -33593 ▁pampaganda -33594 ▁panghalili -33595 ▁pangtugtog -33596 ▁pasaherong -33597 ▁plantasyon -33598 ▁pneumoniae -33599 ▁politikang -33600 ▁santuwaryo -33601 ▁silabikong -33602 ▁successful -33603 ▁sumusulong -33604 ▁tutulungan -33605 ▁veneracion -33606 ▁waziristan -33607 ▁yugoslabya -33608 ▁aristorenas -33609 ▁astronomong -33610 ▁designasyon -33611 ▁destruction -33612 ▁edukasyonal -33613 ▁isinasakdal -33614 ▁kaalinsabay -33615 ▁kanadyanong -33616 ▁labimpitong -33617 ▁mecklenburg -33618 ▁mindorensis -33619 ▁nagdadalang -33620 ▁nakaimbento -33621 ▁napasakamay -33622 ▁napinsalang -33623 ▁nilalanghap -33624 ▁paghaliling -33625 ▁pagpapahaba -33626 ▁pagrerekord -33627 ▁palaganapin -33628 ▁palingkuran -33629 ▁pampasahero -33630 ▁pangingisay -33631 ▁panlibangan -33632 ▁pleistocene -33633 ▁punungkahoy -33634 ▁quintanilla -33635 ▁residenteng -33636 ▁responsible -33637 ▁scandinavia -33638 ▁artikulasyon -33639 ▁demokrasyang -33640 ▁destinasyong -33641 ▁ekstensibong -33642 ▁intellectual -33643 ▁isinalarawan -33644 ▁kemoterapiya -33645 ▁kindergarten -33646 ▁minamarkahan -33647 ▁nakahahawang -33648 ▁nakikibahagi -33649 ▁naparangalan -33650 ▁natutuklasan -33651 ▁pagkakaisang -33652 ▁pagpapalipad -33653 ▁pagpapangkat -33654 ▁pagpapatapon -33655 ▁pinabulaanan -33656 ▁resureksiyon -33657 ▁talatuntunan -33658 ▁congressional -33659 ▁domestikasyon -33660 ▁mapaminsalang -33661 ▁mitokondriyal -33662 ▁nagpahintulot -33663 ▁napaliligiran -33664 ▁napapatunayan -33665 ▁pamimisikleta -33666 ▁pangkategorya -33667 ▁pinakamayaman -33668 ▁pinangangamba -33669 ▁produktibidad -33670 ▁sibilisasyong -33671 ▁singkahulugan -33672 ▁termodinamika -33673 ▁implementation -33674 ▁kumperensiyang -33675 ▁naisakatuparan -33676 ▁pangkababaihan -33677 ▁tagapagpaunawa -33678 ▁kombinatorikang -33679 ▁makapagpaparami -33680 ▁nakapagsasalita -33681 ▁oportunistikong -33682 ▁pinagsisilbihan -33683 ▁subkontinenteng -33684 ,’ -33685 -) -33686 cf -33687 jd -33688 mā -33689 tb -33690 vg -33691 ām -33692 ım -33693 ек -33694 ית -33695 רא -33696 بي -33697 ′′ -33698 ▁ş -33699 ▁ע -33700 バン -33701 ード -33702 (0· -33703 ?), -33704 amb -33705 arm -33706 beh -33707 cys -33708 esk -33709 eun -33710 fei -33711 gno -33712 gón -33713 hma -33714 ils -33715 ipo -33716 iry -33717 kem -33718 mpy -33719 mrs -33720 mán -33721 oak -33722 oil -33723 oky -33724 omo -33725 osh -33726 pov -33727 pud -33728 quo -33729 rev -33730 soe -33731 taa -33732 tip -33733 tup -33734 twe -33735 ude -33736 uit -33737 umm -33738 wik -33739 ées -33740 ”). -33741 ▁:” -33742 ▁:• -33743 ▁bp -33744 ▁lp -33745 ▁ls -33746 ▁pg -33747 ▁pk -33748 ▁sn -33749 ”.. -33750 (0), -33751 …) -33752 alak -33753 aled -33754 ania -33755 apla -33756 asap -33757 bawa -33758 beca -33759 bomb -33760 calo -33761 chun -33762 clus -33763 coli -33764 ctro -33765 cuum -33766 dele -33767 doma -33768 eree -33769 etto -33770 evan -33771 gaon -33772 geru -33773 guru -33774 gwan -33775 haca -33776 hain -33777 hiba -33778 hler -33779 hole -33780 iado -33781 icil -33782 ires -33783 jala -33784 jojo -33785 kaze -33786 lenn -33787 libu -33788 lusa -33789 mpot -33790 muot -33791 muth -33792 nese -33793 nous -33794 oper -33795 oque -33796 phyl -33797 psut -33798 ptop -33799 puro -33800 rabb -33801 rehi -33802 repe -33803 retz -33804 rima -33805 roel -33806 sato -33807 sayl -33808 scot -33809 silo -33810 snes -33811 stos -33812 stud -33813 sual -33814 them -33815 thin -33816 tims -33817 tián -33818 tons -33819 trcb -33820 tros -33821 ttoo -33822 ugen -33823 ugpo -33824 ukit -33825 unts -33826 usuf -33827 viar -33828 whit -33829 xbox -33830 zhen -33831 zuru -33832 ▁(0- -33833 ▁0×0 -33834 ▁::: -33835 ▁alb -33836 ▁chō -33837 ▁coa -33838 ▁cox -33839 ▁dus -33840 ▁egg -33841 ▁ekw -33842 ▁eta -33843 ▁fac -33844 ▁ibc -33845 ▁kyū -33846 ▁leg -33847 ▁mie -33848 ▁mne -33849 ▁myr -33850 ▁npa -33851 ▁owl -33852 ▁pix -33853 ▁sia -33854 ▁tui -33855 ▁vib -33856 ””), -33857 align -33858 allan -33859 audio -33860 bacan -33861 bergh -33862 bikol -33863 birus -33864 brera -33865 buhin -33866 carte -33867 chart -33868 check -33869 dindo -33870 draft -33871 duhan -33872 early -33873 enera -33874 esang -33875 eties -33876 exual -33877 films -33878 gashi -33879 gence -33880 genes -33881 ginia -33882 greek -33883 hatol -33884 henna -33885 illes -33886 janus -33887 kolmo -33888 laryo -33889 libre -33890 lucky -33891 luwag -33892 oside -33893 pagpi -33894 pheno -33895 pilya -33896 pulot -33897 rubus -33898 ruzzo -33899 saban -33900 sanid -33901 sover -33902 sovia -33903 strom -33904 takan -33905 terol -33906 terra -33907 tiger -33908 tilan -33909 tisyo -33910 title -33911 titud -33912 ucher -33913 ulean -33914 wasay -33915 wayne -33916 wowee -33917 ührer -33918 ▁…, -33919 ▁00–0 -33920 ▁abdo -33921 ▁asis -33922 ▁azar -33923 ▁biri -33924 ▁boac -33925 ▁bonn -33926 ▁cars -33927 ▁chef -33928 ▁cili -33929 ▁clus -33930 ▁codi -33931 ▁cyan -33932 ▁cyto -33933 ▁daig -33934 ▁daku -33935 ▁dely -33936 ▁druk -33937 ▁echi -33938 ▁empa -33939 ▁ensi -33940 ▁gain -33941 ▁gore -33942 ▁gren -33943 ▁halu -33944 ▁hime -33945 ▁imee -33946 ▁inas -33947 ▁inin -33948 ▁jill -33949 ▁jost -33950 ▁kago -33951 ▁kaki -33952 ▁kany -33953 ▁laya -33954 ▁leaf -33955 ▁legi -33956 ▁lies -33957 ▁lote -33958 ▁maas -33959 ▁malá -33960 ▁mans -33961 ▁meas -33962 ▁moth -33963 ▁neyu -33964 ▁nore -33965 ▁onsa -33966 ▁pitu -33967 ▁pogi -33968 ▁skil -33969 ▁spur -33970 ▁stal -33971 ▁sōbu -33972 ▁taku -33973 ▁tens -33974 ▁tisa -33975 ▁toba -33976 ▁ukit -33977 ▁unis -33978 ▁untv -33979 ▁ural -33980 ▁uson -33981 ▁yagi -33982 _0000. -33983 aararo -33984 aerial -33985 alitan -33986 andres -33987 andrew -33988 angels -33989 arabic -33990 boxing -33991 bubuti -33992 comedy -33993 commit -33994 daanan -33995 dekada -33996 dencio -33997 differ -33998 dyente -33999 esidad -34000 flying -34001 guerra -34002 habara -34003 himala -34004 inggit -34005 kainan -34006 kalaha -34007 kumaka -34008 kupkop -34009 kwento -34010 lesias -34011 liness -34012 lungin -34013 manolo -34014 maymay -34015 mortal -34016 moscow -34017 munong -34018 orders -34019 palaya -34020 phyria -34021 quette -34022 quillo -34023 ragdag -34024 ranial -34025 sandro -34026 secret -34027 sesong -34028 suklay -34029 tangay -34030 termal -34031 titled -34032 turkey -34033 umbong -34034 usudra -34035 wiyomi -34036 zekias -34037 ▁#00:” -34038 ▁’00” -34039 ▁adria -34040 ▁agong -34041 ▁algae -34042 ▁aller -34043 ▁allow -34044 ▁aniya -34045 ▁arama -34046 ▁arche -34047 ▁aries -34048 ▁bebop -34049 ▁becky -34050 ▁benus -34051 ▁birds -34052 ▁blair -34053 ▁blind -34054 ▁bluff -34055 ▁brave -34056 ▁budhi -34057 ▁butch -34058 ▁caban -34059 ▁camus -34060 ▁chest -34061 ▁comba -34062 ▁corre -34063 ▁córdo -34064 ▁dalma -34065 ▁dampa -34066 ▁dhabi -34067 ▁diane -34068 ▁dodge -34069 ▁doing -34070 ▁doyle -34071 ▁endos -34072 ▁erehe -34073 ▁eroge -34074 ▁faust -34075 ▁femme -34076 ▁ginoo -34077 ▁gliko -34078 ▁goods -34079 ▁grena -34080 ▁grimm -34081 ▁guino -34082 ▁habag -34083 ▁hapón -34084 ▁hawke -34085 ▁herak -34086 ▁hudea -34087 ▁indie -34088 ▁infin -34089 ▁jakob -34090 ▁jesús -34091 ▁kakaw -34092 ▁kauri -34093 ▁kelan -34094 ▁kobal -34095 ▁konta -34096 ▁kumot -34097 ▁learn -34098 ▁leong -34099 ▁levia -34100 ▁lilok -34101 ▁louie -34102 ▁mauna -34103 ▁melon -34104 ▁merry -34105 ▁meter -34106 ▁mutsu -34107 ▁nasis -34108 ▁neces -34109 ▁nguso -34110 ▁nubia -34111 ▁ogawa -34112 ▁ojeda -34113 ▁olive -34114 ▁omega -34115 ▁pagme -34116 ▁papil -34117 ▁paran -34118 ▁perga -34119 ▁perla -34120 ▁pigsa -34121 ▁piolo -34122 ▁pipit -34123 ▁pliny -34124 ▁porta -34125 ▁probe -34126 ▁prohe -34127 ▁ptero -34128 ▁pugay -34129 ▁punan -34130 ▁rains -34131 ▁relik -34132 ▁rever -34133 ▁ringo -34134 ▁sakai -34135 ▁sakha -34136 ▁sando -34137 ▁sapul -34138 ▁seiyū -34139 ▁sharp -34140 ▁shiro -34141 ▁shirō -34142 ▁shizu -34143 ▁spice -34144 ▁surah -34145 ▁tenta -34146 ▁throw -34147 ▁tokai -34148 ▁tseka -34149 ▁udyok -34150 ▁unity -34151 ▁vapor -34152 ▁vital -34153 ▁wrong -34154 ▁zagre -34155 ▁₱0.00 -34156 -00,000 -34157 araling -34158 bakulaw -34159 bulacan -34160 daigdig -34161 dominan -34162 dwadong -34163 entabla -34164 freddie -34165 genital -34166 ginebra -34167 glatera -34168 ikaapat -34169 iningil -34170 jupiter -34171 komedya -34172 kursong -34173 lektiko -34174 linwika -34175 lopædia -34176 lympics -34177 marahil -34178 mpikong -34179 nagbaba -34180 onsulta -34181 padulas -34182 peptide -34183 prodyus -34184 salakay -34185 sentral -34186 student -34187 termina -34188 thyroid -34189 traydor -34190 turhiya -34191 walayan -34192 website -34193 zagaray -34194 ▁0.00.0 -34195 ▁00.00. -34196 ▁0:0-0, -34197 ▁agents -34198 ▁ahmose -34199 ▁anchor -34200 ▁arkipe -34201 ▁auring -34202 ▁bagahe -34203 ▁baluti -34204 ▁baraso -34205 ▁baruch -34206 ▁beetle -34207 ▁bibing -34208 ▁bisiro -34209 ▁bronze -34210 ▁cannot -34211 ▁chrono -34212 ▁corner -34213 ▁damian -34214 ▁dancer -34215 ▁dances -34216 ▁dapdap -34217 ▁descen -34218 ▁desire -34219 ▁dispen -34220 ▁duncan -34221 ▁fellow -34222 ▁femmes -34223 ▁goethe -34224 ▁goliat -34225 ▁hinalo -34226 ▁hinuhu -34227 ▁imoral -34228 ▁inisya -34229 ▁inunan -34230 ▁iphone -34231 ▁jessie -34232 ▁kapang -34233 ▁kidney -34234 ▁kinase -34235 ▁labour -34236 ▁lapida -34237 ▁lasang -34238 ▁lengua -34239 ▁levels -34240 ▁lulang -34241 ▁manang -34242 ▁manood -34243 ▁mariah -34244 ▁mariin -34245 ▁marker -34246 ▁naakay -34247 ▁naalis -34248 ▁napaga -34249 ▁needed -34250 ▁nippur -34251 ▁opensa -34252 ▁osorio -34253 ▁palili -34254 ▁pareno -34255 ▁parent -34256 ▁payapa -34257 ▁perpen -34258 ▁pisong -34259 ▁prison -34260 ▁propri -34261 ▁purcha -34262 ▁quasar -34263 ▁rashid -34264 ▁rattle -34265 ▁reseta -34266 ▁rooney -34267 ▁rubber -34268 ▁scheme -34269 ▁seismo -34270 ▁simoun -34271 ▁sophie -34272 ▁sovyet -34273 ▁sulfur -34274 ▁sumera -34275 ▁tamaan -34276 ▁terror -34277 ▁tertul -34278 ▁thesis -34279 ▁titano -34280 ▁umiyak -34281 ▁ureter -34282 ▁veloso -34283 ▁veneto -34284 ▁yoruba -34285 ▁yukari -34286 alemanya -34287 analysis -34288 awdisyon -34289 biyoleta -34290 botanika -34291 cianismo -34292 director -34293 dynamics -34294 fficking -34295 ingatang -34296 kaalaman -34297 kalaunan -34298 karabakh -34299 lalakbay -34300 maikling -34301 military -34302 northern -34303 portuges -34304 ronahang -34305 terminal -34306 unggaban -34307 uugnayan -34308 vaniyano -34309 ▁(0,000) -34310 ▁aeronau -34311 ▁alambre -34312 ▁aleksan -34313 ▁alveoli -34314 ▁asherah -34315 ▁babuyan -34316 ▁belfast -34317 ▁bhagava -34318 ▁bishops -34319 ▁blokeng -34320 ▁bumaril -34321 ▁colombo -34322 ▁dalawin -34323 ▁dinding -34324 ▁dollars -34325 ▁dumagat -34326 ▁emerald -34327 ▁esperma -34328 ▁estonya -34329 ▁eurasia -34330 ▁flyover -34331 ▁fourier -34332 ▁galerya -34333 ▁ginanti -34334 ▁goodbye -34335 ▁horacio -34336 ▁industr -34337 ▁inferno -34338 ▁interna -34339 ▁isparta -34340 ▁kariton -34341 ▁katipan -34342 ▁lagalag -34343 ▁legends -34344 ▁linisin -34345 ▁maisama -34346 ▁malapot -34347 ▁malugod -34348 ▁mangang -34349 ▁manukan -34350 ▁marapat -34351 ▁matawag -34352 ▁matinik -34353 ▁minerva -34354 ▁minggan -34355 ▁missile -34356 ▁nabaril -34357 ▁nagkuku -34358 ▁nagmana -34359 ▁naisama -34360 ▁nakalap -34361 ▁namumuo -34362 ▁napasok -34363 ▁nasagip -34364 ▁neptuno -34365 ▁nerbiyo -34366 ▁oakland -34367 ▁pagtubo -34368 ▁palaris -34369 ▁panatag -34370 ▁pangaga -34371 ▁pangtag -34372 ▁picasso -34373 ▁pilapil -34374 ▁popping -34375 ▁provide -34376 ▁raceway -34377 ▁replika -34378 ▁resipro -34379 ▁resorts -34380 ▁ritchie -34381 ▁sabrina -34382 ▁satoshi -34383 ▁schmidt -34384 ▁senator -34385 ▁shabbat -34386 ▁stevens -34387 ▁subukin -34388 ▁suharto -34389 ▁tatawid -34390 ▁teknika -34391 ▁toscana -34392 ▁umaahon -34393 ▁variant -34394 ▁wendell -34395 ▁winners -34396 anggalang -34397 formatics -34398 impiyerno -34399 kilingang -34400 kwalipika -34401 pangulong -34402 political -34403 truktural -34404 ungkulang -34405 urrection -34406 ▁abellana -34407 ▁agresibo -34408 ▁alkimika -34409 ▁angelika -34410 ▁bakbakan -34411 ▁baluktot -34412 ▁bertrand -34413 ▁biblical -34414 ▁binomial -34415 ▁bismarck -34416 ▁calumpit -34417 ▁centauri -34418 ▁cipriano -34419 ▁codiñera -34420 ▁confiado -34421 ▁dalagita -34422 ▁debateng -34423 ▁designed -34424 ▁dingdong -34425 ▁directed -34426 ▁dumagdag -34427 ▁entrance -34428 ▁estimulo -34429 ▁etiopian -34430 ▁gradient -34431 ▁halatang -34432 ▁heograpo -34433 ▁himlayan -34434 ▁holloway -34435 ▁humboldt -34436 ▁ignatius -34437 ▁ikakasal -34438 ▁inihatid -34439 ▁italiano -34440 ▁itinanim -34441 ▁kailugan -34442 ▁kaliskis -34443 ▁kantones -34444 ▁kapuwang -34445 ▁karnabal -34446 ▁kasalimu -34447 ▁konsulta -34448 ▁kuwantum -34449 ▁lagusang -34450 ▁lausanne -34451 ▁lumagpas -34452 ▁maglakad -34453 ▁majority -34454 ▁makasali -34455 ▁maluwang -34456 ▁manugang -34457 ▁mauunlad -34458 ▁mimaropa -34459 ▁nabilang -34460 ▁natutong -34461 ▁neighbor -34462 ▁nilinang -34463 ▁ortodoks -34464 ▁pagatake -34465 ▁pagbuhos -34466 ▁paghimok -34467 ▁pagiisip -34468 ▁pagsisid -34469 ▁paninira -34470 ▁paracale -34471 ▁pinarami -34472 ▁pinupuri -34473 ▁progress -34474 ▁projects -34475 ▁romanian -34476 ▁segurong -34477 ▁sherlock -34478 ▁siriliko -34479 ▁straight -34480 ▁strategy -34481 ▁subukang -34482 ▁survival -34483 ▁treasure -34484 ▁varsovia -34485 ▁zaragoza -34486 ▁ziusudra -34487 ▁županija -34488 indonesian -34489 kahulugang -34490 katimugang -34491 kompositor -34492 operasyong -34493 pangalanan -34494 provincial -34495 saccharide -34496 sipikasyon -34497 ▁agnostiko -34498 ▁airbender -34499 ▁babaguhin -34500 ▁badminton -34501 ▁balbulang -34502 ▁balkonahe -34503 ▁binaryong -34504 ▁chocolate -34505 ▁dinastiko -34506 ▁enlighten -34507 ▁establisi -34508 ▁galactose -34509 ▁glorietta -34510 ▁hormonang -34511 ▁humanismo -34512 ▁ipaglaban -34513 ▁itinambal -34514 ▁kapaguran -34515 ▁kapanalig -34516 ▁kognisyon -34517 ▁konsyumer -34518 ▁kronikong -34519 ▁logaritmo -34520 ▁lumalakas -34521 ▁lumalapit -34522 ▁mabilisan -34523 ▁makadiyos -34524 ▁makapunta -34525 ▁malulutas -34526 ▁marasigan -34527 ▁melanesia -34528 ▁monastiko -34529 ▁monotreme -34530 ▁nababatay -34531 ▁nagawaran -34532 ▁nagdiwang -34533 ▁naghahari -34534 ▁napaslang -34535 ▁nasalanta -34536 ▁nilahukan -34537 ▁obhektong -34538 ▁pabutihin -34539 ▁paglunsad -34540 ▁palayasin -34541 ▁pampitong -34542 ▁pandamdam -34543 ▁panlulumo -34544 ▁peritonyo -34545 ▁phosphate -34546 ▁pinapasok -34547 ▁pinasabog -34548 ▁portrayed -34549 ▁reception -34550 ▁rekombina -34551 ▁republics -34552 ▁setepenre -34553 ▁sexuality -34554 ▁sibilyang -34555 ▁siniyasat -34556 ▁sometimes -34557 ▁sovereign -34558 ▁straktura -34559 ▁tetrapoda -34560 ▁theotokos -34561 ▁tinatakda -34562 ▁tinitiyak -34563 ▁turistang -34564 ▁valentina -34565 ▁villaflor -34566 arkeolohiya -34567 samantalang -34568 ▁advisories -34569 ▁analitikal -34570 ▁balensyano -34571 ▁canterbury -34572 ▁coelacanth -34573 ▁dihestiyon -34574 ▁discussion -34575 ▁disyertong -34576 ▁ekwatoryal -34577 ▁enggranahe -34578 ▁fitzgerald -34579 ▁governance -34580 ▁gyeongsang -34581 ▁heidelberg -34582 ▁iniluluwas -34583 ▁ipinaganak -34584 ▁ipinatawag -34585 ▁kabayarang -34586 ▁kasaklawan -34587 ▁mailalapat -34588 ▁maipahayag -34589 ▁mararating -34590 ▁metalikong -34591 ▁naghihirap -34592 ▁nagpalagay -34593 ▁nakakaakit -34594 ▁oksidasyon -34595 ▁pagbabalat -34596 ▁paghahatol -34597 ▁paglilikha -34598 ▁pakikiapid -34599 ▁pambabaing -34600 ▁parasitiko -34601 ▁pasalaysay -34602 ▁pinapansin -34603 ▁pindolonan -34604 ▁pormasyong -34605 ▁produktibo -34606 ▁protestang -34607 ▁siguradong -34608 ▁simulasyon -34609 ▁sinaiticus -34610 ▁territoryo -34611 ▁tersiyaryo -34612 ▁translated -34613 ▁000-000-000 -34614 ▁atricapilla -34615 ▁ballesteros -34616 ▁benepisyong -34617 ▁ibinilanggo -34618 ▁ipinadadala -34619 ▁katatakutan -34620 ▁maipakikita -34621 ▁makabuluhan -34622 ▁mapapansing -34623 ▁naghahandog -34624 ▁nagkakilala -34625 ▁nagpasimuno -34626 ▁nahihiwalay -34627 ▁nakadirekta -34628 ▁nakakonekta -34629 ▁nangangaral -34630 ▁nasisiyahan -34631 ▁pagbabantay -34632 ▁pagkawalang -34633 ▁pagnanasang -34634 ▁pagpapababa -34635 ▁pagtatambal -34636 ▁pantabangan -34637 ▁recognition -34638 ▁sagittarius -34639 ▁sinisiyasat -34640 ▁talangguhit -34641 ▁tumatakbong -34642 ▁tumitimbang -34643 streptococcus -34644 ▁(0000-00-00) -34645 ▁************ -34646 ▁arbitraryong -34647 ▁diberhensiya -34648 ▁diksiyunaryo -34649 ▁inbariantong -34650 ▁ipinahiwatig -34651 ▁ipinangalang -34652 ▁isakatuparan -34653 ▁kinaugaliang -34654 ▁komentarista -34655 ▁makatuwirang -34656 ▁mapanatiling -34657 ▁metabolikong -34658 ▁nagpapalitan -34659 ▁nagtatanggol -34660 ▁namamahalang -34661 ▁nangingitlog -34662 ▁northwestern -34663 ▁pagkakasakit -34664 ▁pagnenegosyo -34665 ▁pagpapahinga -34666 ▁pagpapalayas -34667 ▁pangmusikang -34668 ▁pangtugtugin -34669 ▁photographic -34670 ▁pilohenetiko -34671 ▁sensitibidad -34672 ▁subdibisyong -34673 ▁tagapaglipad -34674 ▁talahanayang -34675 ▁telenobelang -34676 ▁estratehiyang -34677 ▁introduksiyon -34678 ▁magkakatumbas -34679 ▁mananalumpati -34680 ▁masusumpungan -34681 ▁nagpapagaling -34682 ▁pagkakakilala -34683 ▁pagpapakawala -34684 ▁pinakamaunlad -34685 ▁politeknikong -34686 ▁semiconductor -34687 ▁semikonduktor -34688 ▁sinasalarawan -34689 ▁transcriptase -34690 ▁ipinagmamalaki -34691 ▁isinasalarawan -34692 ▁maipapaliwanag -34693 ▁obserbatoryong -34694 ▁paleontolohiya -34695 ▁parlyamentaryo -34696 ▁nangangatwirang -34697 ▁trinitarianismo -34698 “— -34699 gé -34700 hū -34701 jm -34702 qs -34703 yp -34704 še -34705 κλ -34706 ай -34707 та -34708 רו -34709 ري -34710 يل -34711 ᜌᜓ -34712 ᜎᜒ -34713 ’’ -34714 ▁ν -34715 ▁ч -34716 ▁أ -34717 キャ -34718 ドラ -34719 ロボ -34720 “); -34721 “.. -34722 ).” -34723 *” -34724 _0. -34725 aut -34726 cae -34727 cic -34728 cob -34729 coe -34730 cru -34731 cup -34732 dil -34733 eos -34734 fet -34735 hiv -34736 hri -34737 iod -34738 iou -34739 joa -34740 juk -34741 leg -34742 loa -34743 lrt -34744 luz -34745 lyp -34746 moa -34747 mpe -34748 obe -34749 poo -34750 rab -34751 squ -34752 str -34753 tsi -34754 ttk -34755 utz -34756 why -34757 xan -34758 zah -34759 |00 -34760 σις -34761 ▁”‘ -34762 ▁+0 -34763 ▁dü -34764 ▁gü -34765 ▁hd -34766 ▁hé -34767 ▁hō -34768 ▁nl -34769 ▁wb -34770 ▁κα -34771 ▁הר -34772 ジャー -34773 (0). -34774 army -34775 aten -34776 baha -34777 bard -34778 bare -34779 biga -34780 buka -34781 buki -34782 bule -34783 cake -34784 caré -34785 cera -34786 cida -34787 cipe -34788 dall -34789 dani -34790 dley -34791 dulo -34792 ekos -34793 eten -34794 etes -34795 euse -34796 fant -34797 faro -34798 fica -34799 goal -34800 halu -34801 heit -34802 hera -34803 hobo -34804 hols -34805 ibus -34806 ilig -34807 iner -34808 irog -34809 isse -34810 kalu -34811 lace -34812 lawi -34813 lear -34814 lgbt -34815 linn -34816 lisk -34817 lons -34818 lsal -34819 mein -34820 mele -34821 mida -34822 msel -34823 okno -34824 pada -34825 paru -34826 peno -34827 raph -34828 sate -34829 seal -34830 shur -34831 siao -34832 sita -34833 sket -34834 sley -34835 suna -34836 talt -34837 they -34838 tilo -34839 tivo -34840 tsky -34841 uego -34842 undy -34843 ungu -34844 vial -34845 vino -34846 voca -34847 weig -34848 welo -34849 werp -34850 yssa -34851 zana -34852 ▁”, -34853 ▁*:: -34854 ▁abt -34855 ▁adv -34856 ▁ard -34857 ▁dau -34858 ▁dea -34859 ▁deb -34860 ▁dsm -34861 ▁efc -34862 ▁eon -34863 ▁fli -34864 ▁gam -34865 ▁gau -34866 ▁gel -34867 ▁gim -34868 ▁gle -34869 ▁kbp -34870 ▁kow -34871 ▁mba -34872 ▁meh -34873 ▁oku -34874 ▁pav -34875 ▁plm -34876 ▁pnp -34877 ▁pod -34878 ▁ppp -34879 ▁rox -34880 ▁rup -34881 ▁scy -34882 ▁shā -34883 ▁soy -34884 ▁tee -34885 ▁umo -34886 ▁ust -34887 ▁ved -34888 ▁yew -34889 ▁yoo -34890 ▁zsh -34891 ▁zte -34892 ▁الم -34893 aakit -34894 aceae -34895 agnas -34896 akira -34897 armen -34898 bhasa -34899 bolun -34900 butsu -34901 candy -34902 cante -34903 ccine -34904 cheri -34905 chita -34906 cible -34907 coach -34908 conne -34909 dorus -34910 dosis -34911 dutch -34912 esday -34913 fight -34914 finan -34915 float -34916 fruit -34917 gapan -34918 gated -34919 ginto -34920 grace -34921 gwahe -34922 halaw -34923 hanna -34924 helen -34925 hopri -34926 illas -34927 indig -34928 isaac -34929 leras -34930 lisay -34931 lkula -34932 llina -34933 luhin -34934 lukan -34935 lyero -34936 malik -34937 miles -34938 namon -34939 naval -34940 onius -34941 pathe -34942 piece -34943 pilit -34944 pisan -34945 queer -34946 quera -34947 rapid -34948 rayan -34949 ridor -34950 rodri -34951 rylle -34952 salmo -34953 spong -34954 spray -34955 stern -34956 ström -34957 supre -34958 tamol -34959 tasha -34960 teach -34961 tekno -34962 texas -34963 ureka -34964 utumn -34965 vated -34966 velyn -34967 viano -34968 vocal -34969 wartz -34970 widad -34971 width -34972 words -34973 xiang -34974 yunit -34975 zbach -34976 șescu -34977 ▁0-0. -34978 ▁agas -34979 ▁aile -34980 ▁alke -34981 ▁anek -34982 ▁argo -34983 ▁atro -34984 ▁awak -34985 ▁bree -34986 ▁cone -34987 ▁deck -34988 ▁done -34989 ▁epon -34990 ▁erya -34991 ▁faso -34992 ▁fins -34993 ▁frag -34994 ▁gets -34995 ▁gine -34996 ▁grad -34997 ▁harp -34998 ▁hate -34999 ▁hege -35000 ▁hens -35001 ▁huck -35002 ▁ieee -35003 ▁itig -35004 ▁itsu -35005 ▁jail -35006 ▁jala -35007 ▁jaro -35008 ▁jiro -35009 ▁judi -35010 ▁koda -35011 ▁krab -35012 ▁kuad -35013 ▁lagu -35014 ▁laot -35015 ▁lava -35016 ▁levy -35017 ▁liao -35018 ▁loma -35019 ▁maza -35020 ▁mein -35021 ▁mint -35022 ▁nadu -35023 ▁nere -35024 ▁occa -35025 ▁ogie -35026 ▁orna -35027 ▁pahu -35028 ▁phon -35029 ▁pras -35030 ▁prop -35031 ▁prín -35032 ▁psus -35033 ▁pump -35034 ▁pura -35035 ▁pāli -35036 ▁riso -35037 ▁rout -35038 ▁rubi -35039 ▁ryou -35040 ▁saki -35041 ▁seki -35042 ▁semp -35043 ▁shim -35044 ▁shoe -35045 ▁socc -35046 ▁solu -35047 ▁spek -35048 ▁spit -35049 ▁taru -35050 ▁tate -35051 ▁tayu -35052 ▁tham -35053 ▁tool -35054 ▁vote -35055 ▁yami -35056 ▁yugi -35057 ”)(” -35058 00000. -35059 always -35060 anghel -35061 arcade -35062 bangka -35063 bisugo -35064 brough -35065 bulary -35066 dadong -35067 dalhan -35068 derson -35069 diente -35070 divine -35071 diyosa -35072 douard -35073 entary -35074 female -35075 forbes -35076 formed -35077 fossil -35078 fusion -35079 gallus -35080 garden -35081 gitang -35082 harian -35083 hijack -35084 isiyon -35085 jinshi -35086 kataas -35087 kaunti -35088 kihang -35089 kopiko -35090 lansan -35091 lehiyo -35092 linear -35093 linger -35094 linika -35095 lungko -35096 maggie -35097 makati -35098 marami -35099 marion -35100 mbabaw -35101 megumi -35102 millan -35103 mister -35104 morpha -35105 napapa -35106 native -35107 naysay -35108 norman -35109 ornack -35110 profit -35111 pwersa -35112 random -35113 rashen -35114 reader -35115 roasya -35116 runner -35117 singer -35118 siyado -35119 sville -35120 takasi -35121 tarang -35122 terman -35123 tierra -35124 toryum -35125 toseno -35126 tuhing -35127 tuturo -35128 ugupit -35129 uruhan -35130 urusei -35131 usukan -35132 venido -35133 waheng -35134 yakang -35135 yonato -35136 ▁$0.00 -35137 ▁added -35138 ▁adela -35139 ▁aichi -35140 ▁akane -35141 ▁alexa -35142 ▁alher -35143 ▁alloy -35144 ▁amaya -35145 ▁apolo -35146 ▁arias -35147 ▁ascen -35148 ▁aztec -35149 ▁balud -35150 ▁banco -35151 ▁berga -35152 ▁boudi -35153 ▁calla -35154 ▁calls -35155 ▁casta -35156 ▁cedar -35157 ▁chaos -35158 ▁chico -35159 ▁cyano -35160 ▁cyril -35161 ▁cyrus -35162 ▁dhaka -35163 ▁dihes -35164 ▁dilag -35165 ▁disen -35166 ▁dispu -35167 ▁diyak -35168 ▁dolls -35169 ▁drums -35170 ▁engra -35171 ▁equip -35172 ▁execu -35173 ▁galbi -35174 ▁garci -35175 ▁ginea -35176 ▁gluon -35177 ▁golds -35178 ▁gonna -35179 ▁grano -35180 ▁gwang -35181 ▁gyrus -35182 ▁haram -35183 ▁hasan -35184 ▁hatta -35185 ▁haway -35186 ▁hegel -35187 ▁helio -35188 ▁hermi -35189 ▁horan -35190 ▁hybri -35191 ▁ichth -35192 ▁ipang -35193 ▁jewel -35194 ▁kalub -35195 ▁khufu -35196 ▁lapay -35197 ▁larba -35198 ▁leche -35199 ▁locke -35200 ▁lorra -35201 ▁lubog -35202 ▁maghi -35203 ▁malit -35204 ▁maple -35205 ▁maput -35206 ▁massi -35207 ▁merid -35208 ▁mosul -35209 ▁nagpo -35210 ▁niche -35211 ▁nirer -35212 ▁nobya -35213 ▁norse -35214 ▁nurse -35215 ▁older -35216 ▁osong -35217 ▁patty -35218 ▁percy -35219 ▁plana -35220 ▁plura -35221 ▁preda -35222 ▁prepe -35223 ▁pulse -35224 ▁punla -35225 ▁putin -35226 ▁ranma -35227 ▁realm -35228 ▁requi -35229 ▁rubik -35230 ▁salud -35231 ▁saori -35232 ▁savan -35233 ▁serum -35234 ▁shane -35235 ▁shimo -35236 ▁sight -35237 ▁stick -35238 ▁sugal -35239 ▁surat -35240 ▁tenma -35241 ▁terry -35242 ▁tonga -35243 ▁tracy -35244 ▁trium -35245 ▁wally -35246 ▁walsh -35247 ▁wolff -35248 ▁wrote -35249 ▁yours -35250 ▁zamen -35251 academy -35252 alabang -35253 alyansa -35254 analisa -35255 capital -35256 chloris -35257 colegio -35258 convert -35259 crocody -35260 diangan -35261 diction -35262 diploma -35263 drowing -35264 gaanong -35265 gdagang -35266 guruhan -35267 hanguan -35268 indigan -35269 kimikal -35270 lagayan -35271 lamydia -35272 lantang -35273 lemagne -35274 liberty -35275 lidated -35276 lokohan -35277 lupihan -35278 matapos -35279 meralda -35280 merkado -35281 morning -35282 mpakang -35283 nilikha -35284 odyssey -35285 pagmama -35286 parehas -35287 pattern -35288 pribado -35289 pumilit -35290 sophila -35291 teryang -35292 tikilya -35293 ughters -35294 welcome -35295 ▁000–00 -35296 ▁abstin -35297 ▁abydos -35298 ▁ahmadi -35299 ▁akemen -35300 ▁alcala -35301 ▁amihan -35302 ▁aplaya -35303 ▁arayat -35304 ▁archer -35305 ▁bangus -35306 ▁basong -35307 ▁biblio -35308 ▁blocks -35309 ▁brewer -35310 ▁circus -35311 ▁cirilo -35312 ▁coelom -35313 ▁colors -35314 ▁comman -35315 ▁confes -35316 ▁conver -35317 ▁corpuz -35318 ▁darren -35319 ▁dendri -35320 ▁diokno -35321 ▁dmitry -35322 ▁duarte -35323 ▁dupong -35324 ▁egipto -35325 ▁eleven -35326 ▁entheo -35327 ▁farmar -35328 ▁fergus -35329 ▁frozen -35330 ▁ginaya -35331 ▁guiuan -35332 ▁hampas -35333 ▁hatshe -35334 ▁hebrew -35335 ▁hesiod -35336 ▁hinala -35337 ▁hordan -35338 ▁immune -35339 ▁inatas -35340 ▁inibig -35341 ▁isport -35342 ▁ithaca -35343 ▁jacobs -35344 ▁jolina -35345 ▁jurado -35346 ▁kagyat -35347 ▁kamula -35348 ▁kanbas -35349 ▁kapuri -35350 ▁korina -35351 ▁krakow -35352 ▁length -35353 ▁libyan -35354 ▁luksem -35355 ▁magbuo -35356 ▁maiden -35357 ▁manati -35358 ▁mangan -35359 ▁mapula -35360 ▁median -35361 ▁merkin -35362 ▁minera -35363 ▁module -35364 ▁molino -35365 ▁muskit -35366 ▁nagnin -35367 ▁nemato -35368 ▁neokla -35369 ▁oldest -35370 ▁pahaba -35371 ▁parabo -35372 ▁parian -35373 ▁pasiya -35374 ▁piitan -35375 ▁pilita -35376 ▁pinila -35377 ▁praise -35378 ▁regard -35379 ▁regent -35380 ▁rentas -35381 ▁rogers -35382 ▁salman -35383 ▁sandal -35384 ▁sforza -35385 ▁sicili -35386 ▁skriba -35387 ▁statue -35388 ▁stokas -35389 ▁tablet -35390 ▁tamayo -35391 ▁tender -35392 ▁tethys -35393 ▁tindig -35394 ▁tumubo -35395 ▁tunnel -35396 ▁valera -35397 ▁vincen -35398 ▁worker -35399 ▁xerxes -35400 000000). -35401 ceutical -35402 daragdag -35403 eeeeeeee -35404 einstein -35405 finalist -35406 hiragana -35407 kanoniko -35408 kreasyon -35409 limutang -35410 lumigmig -35411 magitang -35412 mahabang -35413 origanum -35414 penhauer -35415 problema -35416 rasyonal -35417 sasakyan -35418 standard -35419 training -35420 unawaang -35421 uugaling -35422 victoria -35423 virginia -35424 ▁adapted -35425 ▁alberta -35426 ▁amasona -35427 ▁anatomy -35428 ▁antipas -35429 ▁appears -35430 ▁archaea -35431 ▁attacks -35432 ▁bakante -35433 ▁basalyo -35434 ▁batista -35435 ▁belonio -35436 ▁bracken -35437 ▁camanga -35438 ▁cassell -35439 ▁cauayan -35440 ▁cowboys -35441 ▁cuisine -35442 ▁dugtong -35443 ▁emisyon -35444 ▁estefan -35445 ▁genital -35446 ▁gulaman -35447 ▁habilin -35448 ▁hayagan -35449 ▁hayashi -35450 ▁hippoly -35451 ▁housing -35452 ▁impluho -35453 ▁inaabot -35454 ▁inalala -35455 ▁insiang -35456 ▁iraning -35457 ▁kakashi -35458 ▁kapsula -35459 ▁kordong -35460 ▁labyrin -35461 ▁lalaban -35462 ▁lumayas -35463 ▁mabuwag -35464 ▁maitata -35465 ▁mangaka -35466 ▁maselan -35467 ▁matunaw -35468 ▁mermaid -35469 ▁mistiko -35470 ▁mitosis -35471 ▁moments -35472 ▁mustasa -35473 ▁nagsuot -35474 ▁naharap -35475 ▁naitata -35476 ▁napipin -35477 ▁natsumi -35478 ▁nineveh -35479 ▁outside -35480 ▁paghiwa -35481 ▁pagmomo -35482 ▁pagtaya -35483 ▁paitaas -35484 ▁panlahi -35485 ▁parisan -35486 ▁patawad -35487 ▁patlang -35488 ▁paulino -35489 ▁peminis -35490 ▁persiko -35491 ▁pianist -35492 ▁pilitin -35493 ▁pinalad -35494 ▁praktis -35495 ▁presipi -35496 ▁pumanga -35497 ▁quintin -35498 ▁raiders -35499 ▁reached -35500 ▁reaktor -35501 ▁reports -35502 ▁saklolo -35503 ▁samonte -35504 ▁scrolls -35505 ▁segunda -35506 ▁seminal -35507 ▁soprano -35508 ▁sumigaw -35509 ▁sunrise -35510 ▁tawiran -35511 ▁tochigi -35512 ▁ulrichs -35513 ▁vaishna -35514 ▁vilnius -35515 ▁volcano -35516 ▁yerbang -35517 balangkas -35518 bighaning -35519 gagamitan -35520 lammatory -35521 magnitude -35522 primetime -35523 rosalinda -35524 soolohiya -35525 tagapagpa -35526 tanggalan -35527 ▁(0000)” -35528 ▁00,0000. -35529 ▁00:00-00 -35530 ▁accelera -35531 ▁accounts -35532 ▁agrarian -35533 ▁aluminyo -35534 ▁americas -35535 ▁andersen -35536 ▁angkinin -35537 ▁apokalip -35538 ▁aquarius -35539 ▁baliktad -35540 ▁bangbang -35541 ▁bertikal -35542 ▁binyagan -35543 ▁campbell -35544 ▁carreras -35545 ▁compared -35546 ▁composer -35547 ▁dignidad -35548 ▁diskreto -35549 ▁dramatic -35550 ▁entitled -35551 ▁eruplano -35552 ▁estonian -35553 ▁featured -35554 ▁fighters -35555 ▁fujimoto -35556 ▁generals -35557 ▁glorious -35558 ▁himnasyo -35559 ▁hispania -35560 ▁hokkaido -35561 ▁hulaping -35562 ▁inasahan -35563 ▁infantry -35564 ▁inpormal -35565 ▁kabesera -35566 ▁kadalasa -35567 ▁kalipato -35568 ▁kinapalo -35569 ▁konserto -35570 ▁kriterya -35571 ▁kubikong -35572 ▁kuwerdas -35573 ▁libmanan -35574 ▁maigsing -35575 ▁mailagay -35576 ▁maringal -35577 ▁matatalo -35578 ▁mattioli -35579 ▁mithiing -35580 ▁monopolo -35581 ▁monteith -35582 ▁nagplano -35583 ▁naihalal -35584 ▁nakaisip -35585 ▁nalamang -35586 ▁napanood -35587 ▁napindan -35588 ▁natamong -35589 ▁oksihena -35590 ▁ottomano -35591 ▁paggupit -35592 ▁paghalik -35593 ▁pananahi -35594 ▁pangaraw -35595 ▁paninila -35596 ▁pantawid -35597 ▁parehang -35598 ▁poincaré -35599 ▁polimero -35600 ▁precious -35601 ▁prenomen -35602 ▁protease -35603 ▁provider -35604 ▁sandwich -35605 ▁sapphire -35606 ▁sassanid -35607 ▁sekhemre -35608 ▁sikhismo -35609 ▁sinasang -35610 ▁sombrero -35611 ▁sumasama -35612 ▁sumusuri -35613 ▁suwekong -35614 ▁syphilis -35615 ▁tekstura -35616 ▁theropod -35617 ▁thutmose -35618 ▁tulisang -35619 ▁tumuring -35620 ▁tutuusin -35621 ▁umaatake -35622 ▁vocalist -35623 ▁wildlife -35624 inaasahang -35625 kababaihan -35626 limitadong -35627 nakikilala -35628 ophisaurus -35629 soundtrack -35630 ▁00,000.00 -35631 ▁000000000 -35632 ▁almirante -35633 ▁americans -35634 ▁amerikana -35635 ▁appropria -35636 ▁arhentino -35637 ▁bangungot -35638 ▁brazilian -35639 ▁ceaușescu -35640 ▁childress -35641 ▁concordia -35642 ▁craftsman -35643 ▁destroyer -35644 ▁dinerekta -35645 ▁disasters -35646 ▁disorders -35647 ▁doktorado -35648 ▁dumadalaw -35649 ▁ekilibrio -35650 ▁ektaryang -35651 ▁erotikong -35652 ▁frequency -35653 ▁generally -35654 ▁heotermal -35655 ▁hilagaing -35656 ▁hydroxide -35657 ▁isandaang -35658 ▁kaparehas -35659 ▁kasinlaki -35660 ▁katalista -35661 ▁katamaran -35662 ▁knowledge -35663 ▁kurbadong -35664 ▁kustodiya -35665 ▁lindbergh -35666 ▁maaasahan -35667 ▁magtanong -35668 ▁makalikom -35669 ▁malabanan -35670 ▁mapaunlad -35671 ▁maranasan -35672 ▁mariveles -35673 ▁mensahero -35674 ▁microwave -35675 ▁milwaukee -35676 ▁naatasang -35677 ▁nagligtas -35678 ▁nagpaalam -35679 ▁nagrekord -35680 ▁nagsasara -35681 ▁naguugnay -35682 ▁nahahawig -35683 ▁naitampok -35684 ▁naiuugnay -35685 ▁nakaimbak -35686 ▁nananalig -35687 ▁nangaling -35688 ▁nasiyahan -35689 ▁natabunan -35690 ▁nefertiti -35691 ▁nutrition -35692 ▁pagligtas -35693 ▁pambalita -35694 ▁panloloko -35695 ▁paramihin -35696 ▁participa -35697 ▁paternong -35698 ▁polynesia -35699 ▁positions -35700 ▁potograpo -35701 ▁principle -35702 ▁providing -35703 ▁psusennes -35704 ▁pulmonary -35705 ▁ratzinger -35706 ▁receiving -35707 ▁rehiyunal -35708 ▁revillame -35709 ▁sebastián -35710 ▁sindikato -35711 ▁societies -35712 ▁tinimbang -35713 ▁transplan -35714 ▁tumalikod -35715 ▁tumatagos -35716 ▁uncertain -35717 ▁villareal -35718 ▁volunteer -35719 ▁witnesses -35720 ▁zshornack -35721 association -35722 kasaysayang -35723 korporasyon -35724 pamantayang -35725 rebolusyong -35726 sinungaling -35727 traditional -35728 ▁assessment -35729 ▁brachiopod -35730 ▁bratislava -35731 ▁conception -35732 ▁dimasalang -35733 ▁ekstensyon -35734 ▁elliptical -35735 ▁gagampanan -35736 ▁hatshepsut -35737 ▁ipagkamali -35738 ▁ipalaganap -35739 ▁kagubatang -35740 ▁kaparangan -35741 ▁kumpositor -35742 ▁königsberg -35743 ▁magpatupad -35744 ▁mailathala -35745 ▁makaharing -35746 ▁malapitang -35747 ▁manghuhula -35748 ▁maninilang -35749 ▁maninistis -35750 ▁marangyang -35751 ▁mitsubishi -35752 ▁montemayor -35753 ▁muratorian -35754 ▁nagboboses -35755 ▁nakadarama -35756 ▁nakaramdam -35757 ▁oposisyong -35758 ▁pagkasugat -35759 ▁pagkasunod -35760 ▁pagsisikip -35761 ▁pagtitiyak -35762 ▁pampalamig -35763 ▁panimulaan -35764 ▁pilantropo -35765 ▁pilgrimahe -35766 ▁pinapaikli -35767 ▁prinsipado -35768 ▁prometheus -35769 ▁quadrangle -35770 ▁sikologong -35771 ▁speciation -35772 ▁subsidiary -35773 ▁transplant -35774 ▁wonderland -35775 dalampasigan -35776 entensiyahan -35777 makapangyari -35778 tagapamahala -35779 ▁atraksiyong -35780 ▁bodhisattva -35781 ▁estadistiko -35782 ▁impanteriya -35783 ▁inilarawang -35784 ▁intensified -35785 ▁interactive -35786 ▁ipinakitang -35787 ▁kasaganahan -35788 ▁kinauukulan -35789 ▁koepisyente -35790 ▁kontratista -35791 ▁lisensiyado -35792 ▁makapaglaro -35793 ▁manganganak -35794 ▁mangudadatu -35795 ▁mensworkout -35796 ▁naaprubahan -35797 ▁nagkukulang -35798 ▁nagsasaayos -35799 ▁nakagawiang -35800 ▁nakapaglaro -35801 ▁nakoronahan -35802 ▁pagbibigkis -35803 ▁paghihigpit -35804 ▁pagpapaalis -35805 ▁pagpapagawa -35806 ▁pagpapatawa -35807 ▁pangdaigdig -35808 ▁panglungsod -35809 ▁pinapaboran -35810 ▁pinapayuhan -35811 ▁pinasiyahan -35812 ▁smithsonian -35813 ▁tinalikuran -35814 ▁tinatakdaan -35815 ▁ultraviolet -35816 kristiyanuhan -35817 ▁deribatibong -35818 ▁ekspektasyon -35819 ▁imbertebrado -35820 ▁kaginhawahan -35821 ▁kasulukuyang -35822 ▁kinabilangan -35823 ▁kombinasyong -35824 ▁kondensadang -35825 ▁makakaapekto -35826 ▁mandarambong -35827 ▁mangailangan -35828 ▁nagpapabawas -35829 ▁nagsusumikap -35830 ▁nakipagtalik -35831 ▁nasasaklawan -35832 ▁pagkakawasak -35833 ▁panatilihing -35834 ▁pangasiwaang -35835 ▁panglahatang -35836 ▁pinakamarami -35837 ▁pisyolohikal -35838 ▁progresibong -35839 ▁rehistradong -35840 ▁sinasalitang -35841 ▁talasalitaan -35842 ▁trinitariano -35843 administratibo -35844 ▁approximately -35845 ▁balingkinitan -35846 ▁determinasyon -35847 ▁establishment -35848 ▁inilalarawang -35849 ▁kinikilingang -35850 ▁kombinatorika -35851 ▁meteorolohiya -35852 ▁nagpapawalang -35853 ▁pampalakasang -35854 ▁pinagtutuunan -35855 ▁pinapalibutan -35856 ▁sumusuportang -35857 ▁transmutasyon -35858 ▁infrastructure -35859 ▁kinapalolooban -35860 ▁mikroskopikong -35861 ▁multiplikasyon -35862 ▁pinakamabuting -35863 ▁tagapagdisenyo -35864 !: -35865 “” -35866 aï -35867 ağ -35868 mü -35869 ná -35870 qq -35871 wâ -35872 |” -35873 áh -35874 ók -35875 ən -35876 ολ -35877 ом -35878 اب -35879 وۡ -35880 ▁! -35881 ▁č -35882 ▁ł -35883 ▁у -35884 ▁大 -35885 テー -35886 ,00 -35887 aas -35888 adi -35889 ald -35890 aïn -35891 biy -35892 dej -35893 doo -35894 dup -35895 eba -35896 fao -35897 fru -35898 fvf -35899 hau -35900 hii -35901 inđ -35902 maz -35903 mew -35904 mov -35905 nir -35906 pox -35907 ppp -35908 rif -35909 scy -35910 seh -35911 uez -35912 vna -35913 wah -35914 xxx -35915 ylo -35916 yoi -35917 yuk -35918 óni -35919 āna -35920 ная -35921 пуб -35922 ▁bj -35923 ▁dh -35924 ▁gh -35925 ▁kk -35926 ▁yō -35927 ▁ре -35928 ”)) -35929 abra -35930 adha -35931 afri -35932 aria -35933 bart -35934 beak -35935 beas -35936 beri -35937 bner -35938 busa -35939 chau -35940 chou -35941 coco -35942 cono -35943 cres -35944 dica -35945 didi -35946 drop -35947 duet -35948 egel -35949 flat -35950 frog -35951 fuku -35952 giya -35953 groo -35954 held -35955 hock -35956 hoon -35957 ibar -35958 igla -35959 imag -35960 java -35961 kape -35962 kent -35963 keya -35964 klat -35965 kshe -35966 lant -35967 lesa -35968 leth -35969 levi -35970 lipo -35971 lláh -35972 lumi -35973 nean -35974 noir -35975 oles -35976 onto -35977 osta -35978 pack -35979 pagg -35980 pago -35981 paid -35982 pley -35983 podo -35984 prom -35985 pusa -35986 rams -35987 rary -35988 rici -35989 sony -35990 sore -35991 syip -35992 tena -35993 tici -35994 toll -35995 triz -35996 tsar -35997 tume -35998 umea -35999 uren -36000 usal -36001 usea -36002 vage -36003 vati -36004 warz -36005 yans -36006 árez -36007 ▁(#0 -36008 ▁0)) -36009 ▁abr -36010 ▁adb -36011 ▁alc -36012 ▁bmg -36013 ▁byo -36014 ▁djo -36015 ▁eos -36016 ▁fei -36017 ▁gap -36018 ▁hcv -36019 ▁hui -36020 ▁jln -36021 ▁kaz -36022 ▁kog -36023 ▁lus -36024 ▁nab -36025 ▁nbi -36026 ▁neg -36027 ▁ney -36028 ▁opa -36029 ▁opm -36030 ▁pde -36031 ▁pud -36032 ▁pyo -36033 ▁ryd -36034 ▁sni -36035 ▁std -36036 ▁wah -36037 ▁www -36038 ▁الج -36039 ▁–” -36040 イアール -36041 apple -36042 baboy -36043 baliw -36044 benya -36045 bista -36046 blade -36047 bonga -36048 borne -36049 buhol -36050 busan -36051 busin -36052 ceros -36053 cilio -36054 clean -36055 conve -36056 czech -36057 danny -36058 derma -36059 dhana -36060 diana -36061 digit -36062 drona -36063 endra -36064 enica -36065 enium -36066 essen -36067 flora -36068 focus -36069 gents -36070 giant -36071 gishi -36072 gorio -36073 gorod -36074 hanes -36075 henry -36076 hidra -36077 hindu -36078 ibaba -36079 inoma -36080 inđić -36081 ische -36082 istic -36083 izing -36084 jenny -36085 kable -36086 ketch -36087 kopje -36088 ksima -36089 kubli -36090 kundi -36091 lengo -36092 lepis -36093 litto -36094 logen -36095 lokos -36096 lonio -36097 loren -36098 lunok -36099 maged -36100 marco -36101 marks -36102 mated -36103 maxim -36104 minda -36105 mpani -36106 munin -36107 ninoy -36108 odina -36109 olite -36110 padre -36111 panis -36112 pasko -36113 pogon -36114 ptero -36115 pukan -36116 racil -36117 rapan -36118 rdust -36119 rocco -36120 ronos -36121 roxas -36122 seong -36123 sette -36124 shira -36125 subic -36126 swiss -36127 tataw -36128 tered -36129 thian -36130 ticul -36131 tipan -36132 tonia -36133 tsuka -36134 tting -36135 umero -36136 uncle -36137 unsod -36138 urumi -36139 vered -36140 wager -36141 zhang -36142 zione -36143 ▁*00. -36144 ▁aceh -36145 ▁ache -36146 ▁ando -36147 ▁ankh -36148 ▁awto -36149 ▁bako -36150 ▁bars -36151 ▁beno -36152 ▁boga -36153 ▁bogo -36154 ▁brom -36155 ▁buzz -36156 ▁cesa -36157 ▁chao -36158 ▁ched -36159 ▁coma -36160 ▁coro -36161 ▁crom -36162 ▁deco -36163 ▁digi -36164 ▁diye -36165 ▁duda -36166 ▁enco -36167 ▁ends -36168 ▁fist -36169 ▁gela -36170 ▁geri -36171 ▁gift -36172 ▁goya -36173 ▁guwa -36174 ▁hash -36175 ▁hwan -36176 ▁idyo -36177 ▁jawa -36178 ▁kier -36179 ▁kill -36180 ▁kush -36181 ▁lego -36182 ▁lira -36183 ▁lowe -36184 ▁luka -36185 ▁mnet -36186 ▁muwe -36187 ▁noto -36188 ▁olga -36189 ▁opto -36190 ▁poso -36191 ▁schu -36192 ▁sebu -36193 ▁sely -36194 ▁soga -36195 ▁soho -36196 ▁sout -36197 ▁stas -36198 ▁stok -36199 ▁suns -36200 ▁tamp -36201 ▁thir -36202 ▁torr -36203 ▁tris -36204 ▁tsek -36205 ▁wait -36206 ▁wari -36207 ▁whom -36208 ▁wise -36209 ▁wurt -36210 ▁zhao -36211 aampon -36212 abante -36213 aliwan -36214 anting -36215 apayao -36216 ariang -36217 athina -36218 atomic -36219 bagbag -36220 barrio -36221 bidang -36222 brella -36223 breong -36224 buddha -36225 bulkan -36226 centra -36227 chland -36228 chroma -36229 ciones -36230 circum -36231 dapest -36232 digang -36233 dingan -36234 domini -36235 enggan -36236 gawain -36237 gerant -36238 gisnan -36239 gomery -36240 gramma -36241 gyeong -36242 hatian -36243 hindik -36244 ingrad -36245 ishtim -36246 itinda -36247 karang -36248 laddin -36249 letter -36250 mabuti -36251 martir -36252 meters -36253 minami -36254 mumula -36255 nagawa -36256 namama -36257 nonisa -36258 pagang -36259 pahina -36260 patiya -36261 police -36262 pteryx -36263 ptosis -36264 ringan -36265 salada -36266 statis -36267 tanido -36268 timang -36269 totono -36270 uluyan -36271 umulan -36272 unduan -36273 ushimi -36274 yoniko -36275 ▁0-00, -36276 ▁0000’ -36277 ▁abbot -36278 ▁adele -36279 ▁albig -36280 ▁asked -36281 ▁asoge -36282 ▁azuma -36283 ▁babag -36284 ▁balas -36285 ▁balut -36286 ▁basok -36287 ▁beans -36288 ▁biyos -36289 ▁bulan -36290 ▁bulls -36291 ▁byron -36292 ▁canta -36293 ▁carly -36294 ▁carri -36295 ▁citra -36296 ▁compo -36297 ▁condu -36298 ▁cukor -36299 ▁dagta -36300 ▁digos -36301 ▁dinis -36302 ▁eliya -36303 ▁endok -36304 ▁equal -36305 ▁erich -36306 ▁error -36307 ▁etiyo -36308 ▁eusta -36309 ▁gaara -36310 ▁galye -36311 ▁gusot -36312 ▁halle -36313 ▁hayag -36314 ▁heath -36315 ▁heide -36316 ▁hirit -36317 ▁inagu -36318 ▁inkis -36319 ▁ishaq -36320 ▁iñigo -36321 ▁jelly -36322 ▁johor -36323 ▁karot -36324 ▁kitts -36325 ▁knows -36326 ▁kuril -36327 ▁labon -36328 ▁lalam -36329 ▁layag -36330 ▁liger -36331 ▁linao -36332 ▁lohan -36333 ▁luwad -36334 ▁lyons -36335 ▁machi -36336 ▁macin -36337 ▁macri -36338 ▁magat -36339 ▁makaw -36340 ▁mangu -36341 ▁maris -36342 ▁martí -36343 ▁maski -36344 ▁matag -36345 ▁match -36346 ▁menes -36347 ▁methy -36348 ▁milon -36349 ▁minke -36350 ▁misil -36351 ▁modes -36352 ▁morio -36353 ▁nagmi -36354 ▁narko -36355 ▁nikki -36356 ▁pagra -36357 ▁pagre -36358 ▁panic -36359 ▁papan -36360 ▁pasar -36361 ▁pasil -36362 ▁pauli -36363 ▁perth -36364 ▁plain -36365 ▁polye -36366 ▁pompe -36367 ▁preso -36368 ▁quali -36369 ▁raffy -36370 ▁rango -36371 ▁rayon -36372 ▁russo -36373 ▁sabak -36374 ▁sabel -36375 ▁saros -36376 ▁seiya -36377 ▁seman -36378 ▁shelf -36379 ▁shiva -36380 ▁shown -36381 ▁sperm -36382 ▁spero -36383 ▁taiji -36384 ▁tapag -36385 ▁temur -36386 ▁tiong -36387 ▁tomás -36388 ▁totoy -36389 ▁trahe -36390 ▁troso -36391 ▁uttar -36392 ▁vesta -36393 ▁virac -36394 ▁wagon -36395 ▁zaldy -36396 ▁zhong -36397 (0):000 -36398 council -36399 diagnos -36400 dikular -36401 fantasy -36402 federal -36403 forward -36404 harapan -36405 hermosa -36406 hydroxy -36407 jective -36408 kawayan -36409 klamang -36410 lastiko -36411 lestiya -36412 lingrad -36413 lscript -36414 magical -36415 martial -36416 masters -36417 mixture -36418 nuestra -36419 pampala -36420 pantaha -36421 paraiso -36422 pasyong -36423 patawad -36424 pertuan -36425 petsang -36426 piyansa -36427 puwersa -36428 romachi -36429 sidhian -36430 tagisan -36431 taining -36432 takaran -36433 takdaan -36434 tomatic -36435 trabahu -36436 tratong -36437 trinity -36438 tserrat -36439 ungawan -36440 variety -36441 ▁*0000, -36442 ▁abucay -36443 ▁abuloy -36444 ▁adarna -36445 ▁aerial -36446 ▁amarna -36447 ▁amonya -36448 ▁antero -36449 ▁aomori -36450 ▁assets -36451 ▁bagsak -36452 ▁banton -36453 ▁batuan -36454 ▁beagle -36455 ▁bodega -36456 ▁braves -36457 ▁breast -36458 ▁brunay -36459 ▁cabang -36460 ▁causes -36461 ▁cavity -36462 ▁chichi -36463 ▁comune -36464 ▁conclu -36465 ▁cristó -36466 ▁daldal -36467 ▁danube -36468 ▁defeat -36469 ▁divina -36470 ▁esoter -36471 ▁ganyan -36472 ▁gemini -36473 ▁geneon -36474 ▁georgi -36475 ▁gerona -36476 ▁gibson -36477 ▁glenda -36478 ▁hajime -36479 ▁helios -36480 ▁hiking -36481 ▁horace -36482 ▁houses -36483 ▁humupa -36484 ▁iangat -36485 ▁impres -36486 ▁instin -36487 ▁iskrin -36488 ▁itangi -36489 ▁kaanak -36490 ▁kamika -36491 ▁kamote -36492 ▁kastan -36493 ▁kinuku -36494 ▁koalis -36495 ▁kometa -36496 ▁konses -36497 ▁krasno -36498 ▁kubyer -36499 ▁kuiper -36500 ▁lakamb -36501 ▁larger -36502 ▁leiden -36503 ▁linang -36504 ▁linked -36505 ▁madhya -36506 ▁magapi -36507 ▁magnus -36508 ▁makain -36509 ▁masung -36510 ▁matnog -36511 ▁medals -36512 ▁mesang -36513 ▁micros -36514 ▁mighty -36515 ▁misayl -36516 ▁monggo -36517 ▁murder -36518 ▁nadala -36519 ▁naisin -36520 ▁napuna -36521 ▁novela -36522 ▁novels -36523 ▁optics -36524 ▁padala -36525 ▁pailaw -36526 ▁pakana -36527 ▁pakita -36528 ▁palmas -36529 ▁pantal -36530 ▁papasu -36531 ▁parola -36532 ▁pataba -36533 ▁patula -36534 ▁peshit -36535 ▁phylum -36536 ▁prosta -36537 ▁rapids -36538 ▁ravelo -36539 ▁reflex -36540 ▁romina -36541 ▁router -36542 ▁russel -36543 ▁sayaff -36544 ▁scouts -36545 ▁sergei -36546 ▁skills -36547 ▁skopje -36548 ▁sopbol -36549 ▁subset -36550 ▁taasan -36551 ▁tangan -36552 ▁tarzan -36553 ▁teksas -36554 ▁thanks -36555 ▁theore -36556 ▁tinong -36557 ▁topics -36558 ▁tumaob -36559 ▁uretra -36560 ▁vacuum -36561 ▁vernon -36562 ▁viking -36563 ▁wallis -36564 ▁willis -36565 ▁window -36566 ▁yllana -36567 ▁zedong -36568 ”(0000) -36569 aksiyong -36570 anunsiyo -36571 balarila -36572 capsicum -36573 ckingham -36574 creative -36575 ilbihang -36576 katoliko -36577 lization -36578 marinong -36579 masamang -36580 muhammad -36581 olongapo -36582 orescent -36583 paglipat -36584 piletiko -36585 platform -36586 programa -36587 sepsiyon -36588 shooting -36589 tatlumpu -36590 tismuhan -36591 ynthesis -36592 ▁(00-00) -36593 ▁0000;00 -36594 ▁00:0-0, -36595 ▁acronym -36596 ▁adisyon -36597 ▁alcohol -36598 ▁anonang -36599 ▁aspiras -36600 ▁assault -36601 ▁autobio -36602 ▁bakalaw -36603 ▁barkada -36604 ▁barrack -36605 ▁batalan -36606 ▁bennett -36607 ▁biskwit -36608 ▁biyenan -36609 ▁biyolin -36610 ▁bolinao -36611 ▁bombing -36612 ▁boyband -36613 ▁brigada -36614 ▁bubuhay -36615 ▁bumagal -36616 ▁burabod -36617 ▁burador -36618 ▁burkina -36619 ▁burning -36620 ▁calapan -36621 ▁capitan -36622 ▁charito -36623 ▁corsica -36624 ▁crusade -36625 ▁dehydro -36626 ▁doroteo -36627 ▁drummer -36628 ▁elected -36629 ▁embriyo -36630 ▁epithet -36631 ▁fariseo -36632 ▁federer -36633 ▁fishing -36634 ▁galacia -36635 ▁galerie -36636 ▁gehenna -36637 ▁gilagid -36638 ▁hamburg -36639 ▁hellboy -36640 ▁himukin -36641 ▁humabon -36642 ▁humalal -36643 ▁huminga -36644 ▁insulin -36645 ▁itataas -36646 ▁kahanay -36647 ▁kailang -36648 ▁keating -36649 ▁kinatha -36650 ▁konting -36651 ▁leandro -36652 ▁lesotho -36653 ▁lilikha -36654 ▁lumbaca -36655 ▁mahalin -36656 ▁mandela -36657 ▁marcela -36658 ▁maricel -36659 ▁masidhi -36660 ▁matilda -36661 ▁melinda -36662 ▁mesiyan -36663 ▁monarch -36664 ▁naaakit -36665 ▁naihaha -36666 ▁nailala -36667 ▁nakabin -36668 ▁napapag -36669 ▁nasyong -36670 ▁pablong -36671 ▁pagdama -36672 ▁pagliko -36673 ▁palugit -36674 ▁pampali -36675 ▁pashtun -36676 ▁paulina -36677 ▁paurong -36678 ▁payment -36679 ▁pereira -36680 ▁poligon -36681 ▁pronoun -36682 ▁ramadan -36683 ▁reunion -36684 ▁reviews -36685 ▁sagipin -36686 ▁saksing -36687 ▁salgado -36688 ▁salomon -36689 ▁shangri -36690 ▁silence -36691 ▁simbulo -36692 ▁soliman -36693 ▁sources -36694 ▁tabloid -36695 ▁tinunaw -36696 ▁tulugan -36697 ▁tumulak -36698 ▁ulirang -36699 ▁umanong -36700 ▁unanong -36701 ▁urugway -36702 corporeal -36703 detective -36704 diyenteng -36705 frequency -36706 imbestiga -36707 inflation -36708 klasikong -36709 kuwentong -36710 napishtim -36711 pamilihan -36712 pospolita -36713 saserdote -36714 subordina -36715 theastern -36716 tolohista -36717 ▁000-000) -36718 ▁abstract -36719 ▁alintana -36720 ▁avellana -36721 ▁balinese -36722 ▁binibili -36723 ▁budhismo -36724 ▁carriedo -36725 ▁carthage -36726 ▁chandler -36727 ▁comeback -36728 ▁cytosine -36729 ▁daluyang -36730 ▁desentra -36731 ▁detektib -36732 ▁dinaglat -36733 ▁doktoral -36734 ▁dynamics -36735 ▁equation -36736 ▁eslobako -36737 ▁española -36738 ▁estetiko -36739 ▁estrogen -36740 ▁evidence -36741 ▁exposure -36742 ▁faithful -36743 ▁falkland -36744 ▁geometry -36745 ▁grabedad -36746 ▁grapikal -36747 ▁gregoria -36748 ▁gumagaya -36749 ▁hastings -36750 ▁hezekias -36751 ▁hilingin -36752 ▁himalang -36753 ▁holidays -36754 ▁ideklara -36755 ▁immanuel -36756 ▁inangkat -36757 ▁inihagis -36758 ▁iskultor -36759 ▁johnston -36760 ▁kaagapay -36761 ▁kababaan -36762 ▁kainaman -36763 ▁kainitan -36764 ▁kakainin -36765 ▁kalabasa -36766 ▁kapangka -36767 ▁kinagabi -36768 ▁kingston -36769 ▁kinshasa -36770 ▁kuwintas -36771 ▁lirikong -36772 ▁magastos -36773 ▁maibigay -36774 ▁maisulat -36775 ▁manganak -36776 ▁mapataas -36777 ▁maruekos -36778 ▁masaktan -36779 ▁mauricio -36780 ▁maynilad -36781 ▁mazinger -36782 ▁mccarthy -36783 ▁meryenda -36784 ▁minutong -36785 ▁muwebles -36786 ▁nadadala -36787 ▁naglikha -36788 ▁nakapapa -36789 ▁nakasali -36790 ▁nalalabi -36791 ▁namamaga -36792 ▁namangan -36793 ▁namimili -36794 ▁noruwego -36795 ▁nukleiko -36796 ▁octavian -36797 ▁officers -36798 ▁pagbitay -36799 ▁paggawad -36800 ▁pagkitil -36801 ▁paglakas -36802 ▁paglapat -36803 ▁pagsalin -36804 ▁pagsibol -36805 ▁pagtutok -36806 ▁palaisip -36807 ▁pambalot -36808 ▁pampigil -36809 ▁pangkala -36810 ▁panglima -36811 ▁panglupa -36812 ▁pangungu -36813 ▁panorami -36814 ▁pantakip -36815 ▁papaloob -36816 ▁pasimuno -36817 ▁patungan -36818 ▁pinakatu -36819 ▁pukyutan -36820 ▁sakamoto -36821 ▁sandoval -36822 ▁serebral -36823 ▁simboryo -36824 ▁sinisisi -36825 ▁spectrum -36826 ▁superyor -36827 ▁surabaya -36828 ▁susundin -36829 ▁systolic -36830 ▁tagoloan -36831 ▁teachers -36832 ▁theology -36833 ▁toyotomi -36834 ▁undergra -36835 ▁vacation -36836 ▁wellness -36837 ▁zamenhof -36838 binibining -36839 crocodylus -36840 electronic -36841 homoousios -36842 katutubong -36843 programang -36844 scientific -36845 ▁afarensis -36846 ▁ampibyano -36847 ▁bakanteng -36848 ▁binebenta -36849 ▁brilyante -36850 ▁broadband -36851 ▁candidate -36852 ▁edukadong -36853 ▁equipment -36854 ▁estokolmo -36855 ▁fisheries -36856 ▁gradually -36857 ▁hashimoto -36858 ▁heidegger -36859 ▁himalayas -36860 ▁ibinahagi -36861 ▁inaangkat -36862 ▁increment -36863 ▁inilantad -36864 ▁inobasyon -36865 ▁kabilugan -36866 ▁kaisahang -36867 ▁kalabisan -36868 ▁kaloobang -36869 ▁kankanaey -36870 ▁kapilyang -36871 ▁kasakiman -36872 ▁kostumbre -36873 ▁kulasiman -36874 ▁lalagyang -36875 ▁lancaster -36876 ▁lantanido -36877 ▁lundayang -36878 ▁magtalaga -36879 ▁makabatas -36880 ▁malakihan -36881 ▁malilikha -36882 ▁mapupunta -36883 ▁matangkad -36884 ▁matutulis -36885 ▁methodist -36886 ▁missingno -36887 ▁musashino -36888 ▁nagkaloob -36889 ▁nagsulong -36890 ▁nagsusuri -36891 ▁naguilian -36892 ▁nakalapat -36893 ▁napalabas -36894 ▁natatanaw -36895 ▁pagbangga -36896 ▁pagkakasa -36897 ▁pagkapari -36898 ▁palakihin -36899 ▁pamimilit -36900 ▁panglahat -36901 ▁pangtubig -36902 ▁periperal -36903 ▁pinabalik -36904 ▁pinagdudu -36905 ▁pinaghaha -36906 ▁pinatibay -36907 ▁pinipilit -36908 ▁ramanujan -36909 ▁resettled -36910 ▁sclerosis -36911 ▁shockwave -36912 ▁singapura -36913 ▁sinusunog -36914 ▁subfamily -36915 ▁taiwanese -36916 ▁thumbnail -36917 ▁tinantiya -36918 ▁tinatrato -36919 ▁tumuntong -36920 ▁tumutupad -36921 ▁ugaritiko -36922 ▁valentine -36923 ▁wurtzbach -36924 impeachment -36925 luwensyahan -36926 netherlands -36927 palatandaan -36928 panggagamot -36929 quintanilla -36930 republikang -36931 ▁anatomista -36932 ▁babilonian -36933 ▁bienvenido -36934 ▁depositong -36935 ▁dinadaanan -36936 ▁direksyong -36937 ▁dissipated -36938 ▁fellowship -36939 ▁girlfriend -36940 ▁grandstand -36941 ▁humaharang -36942 ▁immaculada -36943 ▁immaculate -36944 ▁ingglatera -36945 ▁inilalahad -36946 ▁itinutulak -36947 ▁justiniano -36948 ▁kaangkupan -36949 ▁kalinisang -36950 ▁kamatayang -36951 ▁kasinglaki -36952 ▁konsorteng -36953 ▁kumpuwesto -36954 ▁litratista -36955 ▁maghiganti -36956 ▁magkasundo -36957 ▁magtatagal -36958 ▁makaramdam -36959 ▁mamamahala -36960 ▁mantikilya -36961 ▁multimedia -36962 ▁nagbabanta -36963 ▁nakukuhang -36964 ▁nationwide -36965 ▁norzagaray -36966 ▁pagbubukod -36967 ▁pagdirikit -36968 ▁paghahabol -36969 ▁pagkakapon -36970 ▁pagkapukaw -36971 ▁pagkukulay -36972 ▁pagpapataw -36973 ▁pagpopondo -36974 ▁pagtalikod -36975 ▁panghabang -36976 ▁panglabora -36977 ▁pangunahan -36978 ▁parangalan -36979 ▁pinabagsak -36980 ▁pinapagana -36981 ▁pinapanood -36982 ▁pinatanyag -36983 ▁primordial -36984 ▁ptolemaiko -36985 ▁pundamenta -36986 ▁puntiryang -36987 ▁regulatory -36988 ▁reinforced -36989 ▁rekreasyon -36990 ▁santiagong -36991 ▁simulation -36992 ▁sinampahan -36993 ▁situwasyon -36994 ▁strasbourg -36995 ▁tinatakpan -36996 ▁transparen -36997 ▁tumatayong -36998 kristiyanong -36999 sikolohiyang -37000 ▁(0000—0000) -37001 ▁assignments -37002 ▁businessman -37003 ▁communities -37004 ▁compression -37005 ▁deklinasyon -37006 ▁espesiasyon -37007 ▁fundamental -37008 ▁imahinasyon -37009 ▁inumpisahan -37010 ▁isinusulong -37011 ▁istratehiya -37012 ▁itinatanggi -37013 ▁kaginhawaan -37014 ▁kahangganan -37015 ▁kanibalismo -37016 ▁kasalukyang -37017 ▁kumpletuhin -37018 ▁naghaharing -37019 ▁nagpasiyang -37020 ▁nakakapagpa -37021 ▁nakalarawan -37022 ▁napapalitan -37023 ▁nasumpungan -37024 ▁orientation -37025 ▁pagkaalipin -37026 ▁pagpapasiya -37027 ▁pakundangan -37028 ▁pangangalap -37029 ▁panginginig -37030 ▁partnership -37031 ▁patriarkada -37032 ▁pinakamatao -37033 ▁pinalaganap -37034 ▁pinapaandar -37035 ▁pleistoseno -37036 ▁prambuwesas -37037 ▁punongkahoy -37038 ▁repleksiyon -37039 ▁respiratory -37040 ▁sangandaang -37041 ▁sensitibong -37042 ▁septiyembre -37043 ▁submarinong -37044 ▁supermarket -37045 ▁telecommuni -37046 ▁territorial -37047 ▁tinitirahan -37048 ▁trangkasong -37049 eeksperimento -37050 ▁hypothalamus -37051 ▁ikinabubuhay -37052 ▁inirekomenda -37053 ▁ipinatutupad -37054 ▁kinoronahang -37055 ▁kompensasyon -37056 ▁konsolscript -37057 ▁konstruksyon -37058 ▁magpaliwanag -37059 ▁matatagpuang -37060 ▁nagdidisenyo -37061 ▁nagpapahinga -37062 ▁nagpapalawig -37063 ▁nakasalubong -37064 ▁nakatalagang -37065 ▁neurolohikal -37066 ▁pagkakakasal -37067 ▁pagpapautang -37068 ▁pagpaplanong -37069 ▁pahintulutan -37070 ▁photographer -37071 ▁pinasimpleng -37072 ▁respectively -37073 ▁romantisismo -37074 ▁schopenhauer -37075 ▁soccsksargen -37076 ▁(0000000000). -37077 ▁administrator -37078 ▁computational -37079 ▁eklesyastikal -37080 ▁estimulasyong -37081 ▁homosexuality -37082 ▁inoobserbahan -37083 ▁ipinapakitang -37084 ▁kinokonsidera -37085 ▁kosmolohiyang -37086 ▁magkakapantay -37087 ▁mapangalagaan -37088 ▁naiintindihan -37089 ▁napagmamasdan -37090 ▁pagkapanganak -37091 ▁pagpapasinaya -37092 ▁pangmoralidad -37093 ▁perpendikular -37094 ▁pinakamaganda -37095 ▁punungkatawan -37096 ▁rekombinasyon -37097 ▁terminolohiya -37098 ▁tinataguriang -37099 ▁000-0000000000 -37100 ▁extracorporeal -37101 ▁mapanghimagsik -37102 ▁nagdadalangtao -37103 ▁napagmamasdang -37104 ▁pangangasiwang -37105 ▁pinakamalamang -37106 nangangahulugang -37107 ▁espesyalisasyon -37108 ▁iniimbestigahan -37109 ▁intelihensiyang -37110 ▁magkatunggaling -37111 ▁pennsylvaniyano -37112 ▁tagapagpasinaya -37113 +) -37114 ,. -37115 dí -37116 gb -37117 iy -37118 jk -37119 lp -37120 nf -37121 pá -37122 sb -37123 sf -37124 sé -37125 tx -37126 uz -37127 yó -37128 ~) -37129 ào -37130 är -37131 öl -37132 άν -37133 ίν -37134 όν -37135 ύς -37136 اس -37137 ▁ç -37138 ▁ω -37139 ▁ر -37140 ▁東 -37141 コン -37142 パー -37143 モン -37144 日本 -37145 ”/ -37146 ”† -37147 ?). -37148 abd -37149 act -37150 alf -37151 atl -37152 blu -37153 cag -37154 cze -37155 dry -37156 edo -37157 fix -37158 gdp -37159 haa -37160 hnā -37161 hru -37162 jil -37163 pah -37164 pap -37165 rox -37166 soc -37167 tii -37168 ues -37169 vič -37170 vla -37171 xto -37172 yue -37173 ñón -37174 ▁’; -37175 ▁ -47977 ▁aer -47978 ▁agh -47979 ▁agn -47980 ▁amg -47981 ▁biy -47982 ▁brü -47983 ▁buc -47984 ▁cbe -47985 ▁cey -47986 ▁dem -47987 ▁dhi -47988 ▁dix -47989 ▁dtp -47990 ▁dup -47991 ▁dww -47992 ▁eez -47993 ▁efe -47994 ▁eis -47995 ▁elk -47996 ▁eso -47997 ▁fyo -47998 ▁hod -47999 ▁hua -48000 ▁hys -48001 ▁ily -48002 ▁inj -48003 ▁iod -48004 ▁iwo -48005 ▁iya -48006 ▁kew -48007 ▁kgb -48008 ▁khi -48009 ▁koo -48010 ▁laz -48011 ▁lla -48012 ▁lod -48013 ▁lut -48014 ▁mbs -48015 ▁moy -48016 ▁myx -48017 ▁nah -48018 ▁naq -48019 ▁niv -48020 ▁nul -48021 ▁nus -48022 ▁ode -48023 ▁orb -48024 ▁oun -48025 ▁oya -48026 ▁pío -48027 ▁rhy -48028 ▁roe -48029 ▁rud -48030 ▁sgt -48031 ▁tei -48032 ▁tep -48033 ▁tic -48034 ▁tio -48035 ▁tot -48036 ▁unh -48037 ▁vhs -48038 ▁vid -48039 ▁voy -48040 ▁wfp -48041 ▁xxx -48042 ▁yad -48043 ▁ysa -48044 ▁zip -48045 ▁ōme -48046 “”), -48047 0.00% -48048 adapt -48049 aling -48050 alism -48051 ammar -48052 anino -48053 appro -48054 atlas -48055 atoll -48056 baker -48057 balay -48058 banay -48059 baong -48060 baras -48061 baria -48062 baron -48063 barro -48064 beast -48065 belly -48066 bicol -48067 binol -48068 biwal -48069 boots -48070 boros -48071 bster -48072 cairn -48073 carly -48074 catch -48075 chate -48076 cheer -48077 chiyo -48078 chong -48079 cilli -48080 ciosa -48081 ckout -48082 conca -48083 cracy -48084 crash -48085 curry -48086 cytes -48087 dapan -48088 desig -48089 dines -48090 disko -48091 ditas -48092 dowsi -48093 edith -48094 elisa -48095 ellon -48096 elvis -48097 elyco -48098 emple -48099 endez -48100 enito -48101 enrol -48102 erice -48103 erika -48104 esyon -48105 fiber -48106 forth -48107 frame -48108 gaoka -48109 gasus -48110 gaway -48111 gayos -48112 globe -48113 goong -48114 guren -48115 gusan -48116 hades -48117 haemo -48118 hales -48119 halle -48120 hazel -48121 heavy -48122 henus -48123 hican -48124 holic -48125 huyan -48126 illac -48127 indus -48128 inspe -48129 ishun -48130 islao -48131 isong -48132 isure -48133 isław -48134 jeres -48135 kaban -48136 kapit -48137 kawit -48138 khari -48139 kitis -48140 kulus -48141 kurba -48142 kuyan -48143 lange -48144 letos -48145 letta -48146 linao -48147 liste -48148 logus -48149 lords -48150 lubag -48151 lugaw -48152 lusog -48153 mabad -48154 males -48155 manni -48156 manon -48157 maple -48158 marce -48159 mbers -48160 mbino -48161 mbley -48162 menid -48163 mente -48164 miang -48165 mitri -48166 monos -48167 moore -48168 mpion -48169 myōji -48170 nagsa -48171 namel -48172 nancy -48173 natic -48174 nayam -48175 nikki -48176 noble -48177 nsted -48178 onico -48179 ontra -48180 ophil -48181 other -48182 palos -48183 panet -48184 petro -48185 philo -48186 phyta -48187 pilan -48188 pilon -48189 pinig -48190 plate -48191 prika -48192 proye -48193 puden -48194 pukol -48195 purok -48196 quity -48197 rajah -48198 rasia -48199 relli -48200 retsu -48201 rever -48202 rexia -48203 ritus -48204 rovsk -48205 saker -48206 sales -48207 salis -48208 samar -48209 savan -48210 scott -48211 selyo -48212 shabu -48213 share -48214 shiki -48215 shiro -48216 shirt -48217 sidae -48218 sidhi -48219 slave -48220 somus -48221 sopon -48222 stika -48223 storm -48224 takas -48225 tarik -48226 teddy -48227 teron -48228 terri -48229 thanh -48230 theos -48231 timer -48232 tinee -48233 tines -48234 tingi -48235 tipas -48236 tirso -48237 tland -48238 tophe -48239 towns -48240 truth -48241 tsagh -48242 tsman -48243 turko -48244 udlot -48245 ugino -48246 utian -48247 uukol -48248 uwita -48249 verty -48250 wagon -48251 wales -48252 wheel -48253 xiest -48254 yatto -48255 yosin -48256 yoyoy -48257 |0000 -48258 ánamo -48259 änder -48260 ñalac -48261 ñares -48262 šovce -48263 λογία -48264 ▁#000 -48265 ▁00%) -48266 ▁0–0. -48267 ▁agro -48268 ▁aiza -48269 ▁aizu -48270 ▁alat -48271 ▁ampu -48272 ▁amyl -48273 ▁anas -48274 ▁ashi -48275 ▁asos -48276 ▁auri -48277 ▁auro -48278 ▁avar -48279 ▁avec -48280 ▁ayta -48281 ▁ayyu -48282 ▁beef -48283 ▁biar -48284 ▁bode -48285 ▁boot -48286 ▁boyd -48287 ▁brig -48288 ▁cage -48289 ▁chok -48290 ▁coch -48291 ▁colt -48292 ▁cops -48293 ▁crab -48294 ▁dais -48295 ▁dary -48296 ▁deen -48297 ▁diot -48298 ▁dipa -48299 ▁dlsu -48300 ▁dunk -48301 ▁dyan -48302 ▁dyke -48303 ▁dzxl -48304 ▁efca -48305 ▁emir -48306 ▁enjo -48307 ▁enne -48308 ▁epit -48309 ▁eris -48310 ▁eula -48311 ▁euty -48312 ▁fumi -48313 ▁funa -48314 ▁galo -48315 ▁gasa -48316 ▁gawâ -48317 ▁gloc -48318 ▁gsis -48319 ▁hase -48320 ▁hems -48321 ▁hexa -48322 ▁hulo -48323 ▁hulí -48324 ▁huna -48325 ▁ihip -48326 ▁illy -48327 ▁ionu -48328 ▁isat -48329 ▁iste -48330 ▁jens -48331 ▁jodi -48332 ▁kaly -48333 ▁kast -48334 ▁keik -48335 ▁kfar -48336 ▁khal -48337 ▁kolu -48338 ▁kuna -48339 ▁laps -48340 ▁lipo -48341 ▁lite -48342 ▁loon -48343 ▁luft -48344 ▁lund -48345 ▁maip -48346 ▁maus -48347 ▁mile -48348 ▁moll -48349 ▁nehe -48350 ▁nejd -48351 ▁niyo -48352 ▁nost -48353 ▁ocho -48354 ▁onan -48355 ▁otis -48356 ▁peta -48357 ▁pico -48358 ▁pill -48359 ▁plex -48360 ▁plio -48361 ▁pncc -48362 ▁puff -48363 ▁puyo -48364 ▁pwer -48365 ▁rejo -48366 ▁rhee -48367 ▁riaj -48368 ▁ribo -48369 ▁riga -48370 ▁sada -48371 ▁saro -48372 ▁sear -48373 ▁serb -48374 ▁shat -48375 ▁sims -48376 ▁sola -48377 ▁sols -48378 ▁sone -48379 ▁stud -48380 ▁styx -48381 ▁suyo -48382 ▁swis -48383 ▁tada -48384 ▁tait -48385 ▁tane -48386 ▁tato -48387 ▁tayp -48388 ▁tima -48389 ▁timi -48390 ▁tojo -48391 ▁told -48392 ▁tuod -48393 ▁twis -48394 ▁uaap -48395 ▁ueda -48396 ▁vasa -48397 ▁vaug -48398 ▁veni -48399 ▁vira -48400 ▁whar -48401 ▁yhwh -48402 ▁yumu -48403 ▁zach -48404 ▁zoro -48405 00,00, -48406 0000). -48407 _0000_ -48408 aakala -48409 abstra -48410 aksyon -48411 aktres -48412 alicia -48413 angela -48414 bamban -48415 barong -48416 baseng -48417 before -48418 bessie -48419 better -48420 bhutan -48421 bihira -48422 borsyo -48423 boston -48424 britan -48425 buenos -48426 bugbog -48427 buksan -48428 bungad -48429 canton -48430 caoili -48431 captor -48432 cative -48433 cedure -48434 ceptor -48435 chwitz -48436 ckdown -48437 corona -48438 cyclic -48439 daceae -48440 delong -48441 dentia -48442 disyal -48443 dubber -48444 emilio -48445 enburg -48446 ending -48447 estigo -48448 experi -48449 flight -48450 formis -48451 ganito -48452 gastro -48453 gligee -48454 gotten -48455 guilty -48456 hasnan -48457 herpes -48458 hikaru -48459 hiteru -48460 hoboam -48461 hudyat -48462 hunter -48463 ichita -48464 ikatlo -48465 inging -48466 initin -48467 injure -48468 inteli -48469 inters -48470 intuan -48471 invest -48472 isador -48473 ishino -48474 jackie -48475 jaguar -48476 kaiser -48477 kaster -48478 katuna -48479 kawing -48480 killer -48481 kowski -48482 kumpit -48483 labong -48484 lamuti -48485 landic -48486 langis -48487 laurel -48488 ligaya -48489 liktad -48490 lipong -48491 litika -48492 lusion -48493 lusong -48494 maheng -48495 mahina -48496 maison -48497 matter -48498 mbitan -48499 meanor -48500 mentos -48501 mimili -48502 molive -48503 nanais -48504 negros -48505 onidae -48506 opokus -48507 ordeng -48508 pamumu -48509 panman -48510 pasyon -48511 perate -48512 phagus -48513 phthal -48514 piraso -48515 pombra -48516 profen -48517 proper -48518 propes -48519 propor -48520 pyeong -48521 pyrami -48522 quiero -48523 quirer -48524 radius -48525 ratibo -48526 repres -48527 rinang -48528 rocket -48529 rookie -48530 russia -48531 salong -48532 sidang -48533 sumasa -48534 supply -48535 talisa -48536 tebral -48537 templa -48538 terson -48539 tethys -48540 thaway -48541 tolero -48542 tracks -48543 travel -48544 tropic -48545 tumata -48546 tunsoy -48547 tuunan -48548 tuwing -48549 ugubat -48550 ulates -48551 ulayan -48552 ulitin -48553 usalen -48554 walain -48555 walter -48556 westra -48557 wiwili -48558 wolves -48559 yanyan -48560 yunero -48561 zygote -48562 ▁0-00. -48563 ▁0.0.0 -48564 ▁00”, -48565 ▁0–00% -48566 ▁aawit -48567 ▁addis -48568 ▁adler -48569 ▁adres -48570 ▁aeson -48571 ▁agana -48572 ▁alila -48573 ▁amano -48574 ▁animo -48575 ▁ansel -48576 ▁arres -48577 ▁arvin -48578 ▁avery -48579 ▁ayong -48580 ▁babil -48581 ▁bantu -48582 ▁barbi -48583 ▁basti -48584 ▁basud -48585 ▁belhi -48586 ▁belén -48587 ▁bihon -48588 ▁binat -48589 ▁binoy -48590 ▁blige -48591 ▁bombo -48592 ▁booth -48593 ▁brent -48594 ▁britt -48595 ▁cacho -48596 ▁cagay -48597 ▁calli -48598 ▁casal -48599 ▁chika -48600 ▁colom -48601 ▁conce -48602 ▁crest -48603 ▁davey -48604 ▁delin -48605 ▁deman -48606 ▁despo -48607 ▁dimos -48608 ▁dinug -48609 ▁dosto -48610 ▁druid -48611 ▁duffy -48612 ▁emmys -48613 ▁enuma -48614 ▁escan -48615 ▁ethel -48616 ▁filii -48617 ▁forth -48618 ▁gange -48619 ▁garhi -48620 ▁gawan -48621 ▁gayak -48622 ▁gazth -48623 ▁gerry -48624 ▁gmina -48625 ▁gorio -48626 ▁guant -48627 ▁hamad -48628 ▁hatak -48629 ▁hedge -48630 ▁helve -48631 ▁hitik -48632 ▁hosts -48633 ▁igang -48634 ▁inari -48635 ▁ingud -48636 ▁inihi -48637 ▁iniin -48638 ▁inimb -48639 ▁inser -48640 ▁iraya -48641 ▁isido -48642 ▁islan -48643 ▁istro -48644 ▁jeric -48645 ▁jugan -48646 ▁kapin -48647 ▁kargo -48648 ▁katig -48649 ▁kazan -48650 ▁kenta -48651 ▁kinun -48652 ▁klerk -48653 ▁kofun -48654 ▁kompi -48655 ▁kromo -48656 ▁kursk -48657 ▁lagos -48658 ▁lange -48659 ▁lauri -48660 ▁lazar -48661 ▁leuko -48662 ▁lille -48663 ▁limbo -48664 ▁limos -48665 ▁linen -48666 ▁liong -48667 ▁loboc -48668 ▁lubha -48669 ▁lumad -48670 ▁lyman -48671 ▁magdi -48672 ▁mahan -48673 ▁mahap -48674 ▁maibu -48675 ▁manao -48676 ▁manay -48677 ▁marko -48678 ▁matan -48679 ▁maybe -48680 ▁memel -48681 ▁milby -48682 ▁minaj -48683 ▁misty -48684 ▁mizus -48685 ▁mocha -48686 ▁moluc -48687 ▁moris -48688 ▁munia -48689 ▁muzon -48690 ▁nacua -48691 ▁nagar -48692 ▁namat -48693 ▁nasal -48694 ▁nebka -48695 ▁nelly -48696 ▁nicos -48697 ▁ninth -48698 ▁nitso -48699 ▁novar -48700 ▁paint -48701 ▁paisa -48702 ▁pandu -48703 ▁panyo -48704 ▁papag -48705 ▁patse -48706 ▁pedia -48707 ▁peroe -48708 ▁peron -48709 ▁pesaḥ -48710 ▁pesos -48711 ▁pibro -48712 ▁piero -48713 ▁pinet -48714 ▁ports -48715 ▁prese -48716 ▁pring -48717 ▁prism -48718 ▁propa -48719 ▁prosi -48720 ▁races -48721 ▁raise -48722 ▁ravel -48723 ▁rhino -48724 ▁riche -48725 ▁robus -48726 ▁rocks -48727 ▁saber -48728 ▁sampo -48729 ▁sapal -48730 ▁savio -48731 ▁schle -48732 ▁schwa -48733 ▁selda -48734 ▁sevas -48735 ▁shake -48736 ▁shaun -48737 ▁showa -48738 ▁sikya -48739 ▁sindh -48740 ▁sioux -48741 ▁sirup -48742 ▁siyon -48743 ▁sokka -48744 ▁soter -48745 ▁soyuz -48746 ▁spark -48747 ▁stain -48748 ▁stark -48749 ▁suiri -48750 ▁sunny -48751 ▁swisa -48752 ▁symbo -48753 ▁syrup -48754 ▁tagle -48755 ▁takda -48756 ▁tamon -48757 ▁tapay -48758 ▁tartu -48759 ▁tello -48760 ▁tenny -48761 ▁tonya -48762 ▁tools -48763 ▁toros -48764 ▁truly -48765 ▁tsuji -48766 ▁tunel -48767 ▁tupas -48768 ▁ulser -48769 ▁urano -48770 ▁vangu -48771 ▁vedas -48772 ▁vesti -48773 ▁vicks -48774 ▁weiss -48775 ▁wendy -48776 ▁wight -48777 ▁wiley -48778 ▁wrist -48779 ▁yabut -48780 ▁yeung -48781 ▁yukio -48782 ▁zones -48783 ▁ōfuna -48784 aagawan -48785 aalaman -48786 airline -48787 airport -48788 alberto -48789 anthony -48790 archery -48791 asidong -48792 ataturk -48793 atatürk -48794 baijani -48795 balogan -48796 beowulf -48797 between -48798 bultong -48799 bustero -48800 centage -48801 charter -48802 circuit -48803 cropped -48804 dismaya -48805 edisyon -48806 elektro -48807 formula -48808 gayahin -48809 georgia -48810 halomet -48811 hanapin -48812 hatever -48813 hintong -48814 honneur -48815 hormone -48816 hulaang -48817 iformes -48818 iisipan -48819 ilantro -48820 ilungan -48821 inferno -48822 initang -48823 ishzida -48824 joaquin -48825 kalinga -48826 kathang -48827 katihan -48828 katsuki -48829 keletal -48830 lagaang -48831 laksang -48832 lamatan -48833 langkap -48834 laryong -48835 lehisla -48836 letters -48837 ligalig -48838 madillo -48839 malinaw -48840 maneser -48841 manteng -48842 manufac -48843 matanda -48844 medyong -48845 menghui -48846 mercury -48847 mesiyas -48848 metrika -48849 mexican -48850 minsala -48851 mustela -48852 neander -48853 nirvana -48854 nmental -48855 nothing -48856 ohsiung -48857 onymous -48858 opening -48859 pananaw -48860 phoenix -48861 pisismo -48862 pletong -48863 plugged -48864 polines -48865 profile -48866 purihan -48867 querque -48868 respeto -48869 ripisyo -48870 rolando -48871 romagna -48872 sabayan -48873 saligan -48874 sanhing -48875 siyahin -48876 tangkad -48877 tektang -48878 theater -48879 tibismo -48880 tirahan -48881 tischen -48882 totroso -48883 traffic -48884 tsville -48885 tungang -48886 ugunita -48887 ulilang -48888 vations -48889 veloped -48890 viminda -48891 washima -48892 werteng -48893 witaryo -48894 ▁00(0), -48895 ▁00-00: -48896 ▁0000.” -48897 ▁00000, -48898 ▁00000. -48899 ▁0000–0 -48900 ▁abdula -48901 ▁agrega -48902 ▁aizawa -48903 ▁ajuran -48904 ▁aksaya -48905 ▁albano -48906 ▁alcalá -48907 ▁amoreo -48908 ▁antala -48909 ▁apalit -48910 ▁arabal -48911 ▁aramis -48912 ▁archae -48913 ▁arctic -48914 ▁arenas -48915 ▁aresto -48916 ▁asante -48917 ▁asirio -48918 ▁awayan -48919 ▁bakang -48920 ▁balada -48921 ▁banaba -48922 ▁bangar -48923 ▁bareta -48924 ▁barran -48925 ▁baskin -48926 ▁batute -48927 ▁benang -48928 ▁benham -48929 ▁benson -48930 ▁bibili -48931 ▁bilyar -48932 ▁blocka -48933 ▁bonsai -48934 ▁bounty -48935 ▁breeze -48936 ▁bucana -48937 ▁bumida -48938 ▁bumubo -48939 ▁cabiao -48940 ▁canine -48941 ▁cantor -48942 ▁carcar -48943 ▁cardio -48944 ▁carpet -48945 ▁cavali -48946 ▁cereal -48947 ▁chakra -48948 ▁chords -48949 ▁coding -48950 ▁cortés -48951 ▁cousin -48952 ▁crosby -48953 ▁cullen -48954 ▁cumbia -48955 ▁dakara -48956 ▁dakpin -48957 ▁damien -48958 ▁dayami -48959 ▁deeper -48960 ▁demons -48961 ▁distor -48962 ▁dorado -48963 ▁durano -48964 ▁eating -48965 ▁eksper -48966 ▁elasto -48967 ▁enfant -48968 ▁enigma -48969 ▁estero -48970 ▁eunice -48971 ▁exitos -48972 ▁export -48973 ▁fibula -48974 ▁fringe -48975 ▁galeon -48976 ▁gallus -48977 ▁garuda -48978 ▁gatong -48979 ▁geiger -48980 ▁gerais -48981 ▁gibain -48982 ▁gibran -48983 ▁gluino -48984 ▁graece -48985 ▁guagua -48986 ▁guetta -48987 ▁guimba -48988 ▁guwate -48989 ▁halata -48990 ▁hamlet -48991 ▁harana -48992 ▁henryk -48993 ▁henson -48994 ▁hentay -48995 ▁heuris -48996 ▁hibiki -48997 ▁highli -48998 ▁hikari -48999 ▁hitita -49000 ▁honshu -49001 ▁humawa -49002 ▁icarus -49003 ▁ihalal -49004 ▁iharap -49005 ▁ikalat -49006 ▁inanak -49007 ▁isinan -49008 ▁jacque -49009 ▁jardin -49010 ▁jimmie -49011 ▁kakaba -49012 ▁kakain -49013 ▁kanunu -49014 ▁karnib -49015 ▁kenney -49016 ▁kenobi -49017 ▁khafre -49018 ▁kladis -49019 ▁kojima -49020 ▁komori -49021 ▁koptik -49022 ▁koyama -49023 ▁kroato -49024 ▁kumiko -49025 ▁lahore -49026 ▁lantsa -49027 ▁larynx -49028 ▁latest -49029 ▁lawson -49030 ▁leakey -49031 ▁legato -49032 ▁listed -49033 ▁lohiko -49034 ▁lomboy -49035 ▁lumban -49036 ▁luming -49037 ▁mabaho -49038 ▁madina -49039 ▁maisip -49040 ▁malasa -49041 ▁maluto -49042 ▁mapaki -49043 ▁marihu -49044 ▁marita -49045 ▁masiga -49046 ▁masuda -49047 ▁mikael -49048 ▁millen -49049 ▁mining -49050 ▁minute -49051 ▁misato -49052 ▁mixers -49053 ▁miyuki -49054 ▁monako -49055 ▁myeong -49056 ▁naaapi -49057 ▁nabura -49058 ▁naimbi -49059 ▁nakang -49060 ▁nakare -49061 ▁nanoha -49062 ▁nazian -49063 ▁nearly -49064 ▁nicola -49065 ▁ninlil -49066 ▁nissin -49067 ▁niyong -49068 ▁nomine -49069 ▁notice -49070 ▁opened -49071 ▁operas -49072 ▁oswald -49073 ▁pagdur -49074 ▁pagsal -49075 ▁palale -49076 ▁palpak -49077 ▁paltos -49078 ▁pamela -49079 ▁patubo -49080 ▁pelvic -49081 ▁pelvis -49082 ▁permit -49083 ▁phenol -49084 ▁phones -49085 ▁piston -49086 ▁posong -49087 ▁presby -49088 ▁primer -49089 ▁pumang -49090 ▁rabino -49091 ▁radyus -49092 ▁ransom -49093 ▁regala -49094 ▁regens -49095 ▁regime -49096 ▁renkin -49097 ▁robbie -49098 ▁rodney -49099 ▁roncal -49100 ▁sabath -49101 ▁saipan -49102 ▁sasaki -49103 ▁scenes -49104 ▁seimei -49105 ▁senyal -49106 ▁sevens -49107 ▁sheets -49108 ▁shorts -49109 ▁silong -49110 ▁simply -49111 ▁sineng -49112 ▁sinilo -49113 ▁sipero -49114 ▁strand -49115 ▁suppor -49116 ▁sūratu -49117 ▁tabuan -49118 ▁takraw -49119 ▁tamara -49120 ▁tattoo -49121 ▁tavera -49122 ▁tazuna -49123 ▁telugu -49124 ▁tetris -49125 ▁thetis -49126 ▁tinala -49127 ▁tirana -49128 ▁tisiyu -49129 ▁tonong -49130 ▁toraks -49131 ▁toward -49132 ▁uliran -49133 ▁ulirat -49134 ▁umarte -49135 ▁unable -49136 ▁uranyo -49137 ▁utanes -49138 ▁varena -49139 ▁vashem -49140 ▁velvet -49141 ▁walked -49142 ▁warped -49143 ▁winnie -49144 ▁yakumo -49145 ▁yoyong -49146 ▁yusaku -49147 ▁zapata -49148 :00.0000 -49149 aasikaso -49150 aatubili -49151 absolute -49152 alaalang -49153 anyayang -49154 aprikano -49155 bacillus -49156 bansagan -49157 bernardo -49158 cellular -49159 cephalus -49160 cimiento -49161 commerce -49162 counting -49163 credited -49164 delusyon -49165 dialogue -49166 dikadong -49167 distance -49168 doktrina -49169 dyesebel -49170 enhanced -49171 external -49172 genstein -49173 goldberg -49174 harapang -49175 hihintay -49176 imperium -49177 infinite -49178 itakatta -49179 kabuuang -49180 kamandag -49181 kasyunal -49182 katulong -49183 kiskisan -49184 kodigong -49185 kuwerdas -49186 kwadrado -49187 kwentang -49188 lockdown -49189 lohikang -49190 mahaging -49191 malayong -49192 maliliit -49193 mamaylan -49194 membrane -49195 miyembro -49196 nagdaang -49197 napoleon -49198 olohikal -49199 orthodox -49200 pagpalit -49201 pakistan -49202 palarang -49203 patricia -49204 pikiwiki -49205 ranggong -49206 remember -49207 richmond -49208 sentrong -49209 shakugan -49210 sikotiko -49211 sunshine -49212 tatikong -49213 tnugutan -49214 tosaurus -49215 universe -49216 universi -49217 venchito -49218 vertical -49219 ▁0000.” -49220 ▁00:0-00 -49221 ▁adviser -49222 ▁aegypti -49223 ▁agonist -49224 ▁agrippa -49225 ▁akbayan -49226 ▁aklanon -49227 ▁akronim -49228 ▁alapaap -49229 ▁alejand -49230 ▁amazona -49231 ▁amnesia -49232 ▁andrada -49233 ▁annales -49234 ▁argente -49235 ▁arnaldo -49236 ▁arpanet -49237 ▁auction -49238 ▁autismo -49239 ▁barilin -49240 ▁basedow -49241 ▁baytang -49242 ▁beloved -49243 ▁bendahe -49244 ▁benilde -49245 ▁binigti -49246 ▁birmano -49247 ▁blister -49248 ▁bowling -49249 ▁braille -49250 ▁bromide -49251 ▁bubuwit -49252 ▁bulilit -49253 ▁bulusan -49254 ▁bumigay -49255 ▁bumihag -49256 ▁busabos -49257 ▁cabinet -49258 ▁calling -49259 ▁charice -49260 ▁chizuru -49261 ▁classes -49262 ▁cocaine -49263 ▁compact -49264 ▁costume -49265 ▁covered -49266 ▁crocodi -49267 ▁crowned -49268 ▁damasco -49269 ▁darrell -49270 ▁decided -49271 ▁delilah -49272 ▁destino -49273 ▁didache -49274 ▁dinurog -49275 ▁diploid -49276 ▁diquark -49277 ▁earlier -49278 ▁ekinoks -49279 ▁empleyo -49280 ▁ensimas -49281 ▁epidemi -49282 ▁equinox -49283 ▁erasmus -49284 ▁ethanol -49285 ▁factors -49286 ▁filipos -49287 ▁filters -49288 ▁fingers -49289 ▁foramen -49290 ▁gagarin -49291 ▁galamay -49292 ▁gallego -49293 ▁garison -49294 ▁gibbons -49295 ▁gumball -49296 ▁haeckel -49297 ▁hampton -49298 ▁hapilon -49299 ▁hatulan -49300 ▁hexapla -49301 ▁hinaing -49302 ▁hinubog -49303 ▁horsley -49304 ▁hoshino -49305 ▁hugasan -49306 ▁humatol -49307 ▁humilde -49308 ▁igalang -49309 ▁inahing -49310 ▁iniayos -49311 ▁inverse -49312 ▁ipinaki -49313 ▁isinuot -49314 ▁ismaili -49315 ▁isperma -49316 ▁italiko -49317 ▁kaibhan -49318 ▁kalibre -49319 ▁kardiyo -49320 ▁kenseth -49321 ▁ketuvim -49322 ▁kinagat -49323 ▁kinagig -49324 ▁kondesa -49325 ▁koridor -49326 ▁koryano -49327 ▁kotecha -49328 ▁kuhanan -49329 ▁kulambo -49330 ▁kurtina -49331 ▁lalahok -49332 ▁lamitan -49333 ▁lampang -49334 ▁lantian -49335 ▁leagues -49336 ▁lecture -49337 ▁lessons -49338 ▁leviste -49339 ▁lilipat -49340 ▁longitu -49341 ▁madness -49342 ▁maghari -49343 ▁maglaho -49344 ▁magneto -49345 ▁magsara -49346 ▁maharap -49347 ▁mahjong -49348 ▁mahubog -49349 ▁maiikli -49350 ▁malagim -49351 ▁manahan -49352 ▁mapilit -49353 ▁marathi -49354 ▁marines -49355 ▁mashimo -49356 ▁masugpo -49357 ▁masunog -49358 ▁masupil -49359 ▁matakot -49360 ▁matalab -49361 ▁matalim -49362 ▁matanto -49363 ▁mathura -49364 ▁matters -49365 ▁matubig -49366 ▁matulin -49367 ▁mawasak -49368 ▁maxilom -49369 ▁maximvs -49370 ▁meadows -49371 ▁messina -49372 ▁michiko -49373 ▁militia -49374 ▁naitaas -49375 ▁naninin -49376 ▁nauubos -49377 ▁nazismo -49378 ▁nilahat -49379 ▁nilinis -49380 ▁ninurta -49381 ▁oakwood -49382 ▁osahito -49383 ▁pabatid -49384 ▁pagpawi -49385 ▁pagsala -49386 ▁pahilis -49387 ▁pallium -49388 ▁pamaman -49389 ▁pambili -49390 ▁pamutat -49391 ▁pandaig -49392 ▁partici -49393 ▁pasigan -49394 ▁pasilyo -49395 ▁pasista -49396 ▁pauling -49397 ▁peligro -49398 ▁peppers -49399 ▁philips -49400 ▁phospho -49401 ▁piyansa -49402 ▁plasmid -49403 ▁plateau -49404 ▁poaceae -49405 ▁poisson -49406 ▁premise -49407 ▁prosang -49408 ▁prosecu -49409 ▁pumanig -49410 ▁putukan -49411 ▁reduced -49412 ▁restitu -49413 ▁reverse -49414 ▁romanum -49415 ▁runners -49416 ▁sabtang -49417 ▁saqqara -49418 ▁sarcoma -49419 ▁satsuki -49420 ▁scorpio -49421 ▁secular -49422 ▁shelley -49423 ▁sheshon -49424 ▁sibulan -49425 ▁silbing -49426 ▁sillona -49427 ▁simmons -49428 ▁sirosis -49429 ▁sismang -49430 ▁stabili -49431 ▁staples -49432 ▁strikes -49433 ▁subdyek -49434 ▁substra -49435 ▁surname -49436 ▁survive -49437 ▁suzanne -49438 ▁suzette -49439 ▁swahili -49440 ▁symposi -49441 ▁tagpong -49442 ▁takasan -49443 ▁takutin -49444 ▁tapatan -49445 ▁tapioca -49446 ▁tawirin -49447 ▁textile -49448 ▁tinakda -49449 ▁tinanaw -49450 ▁tinupad -49451 ▁tolkien -49452 ▁tornado -49453 ▁trohano -49454 ▁tumanda -49455 ▁tumango -49456 ▁tunawin -49457 ▁turumba -49458 ▁umaming -49459 ▁umiihip -49460 ▁uppsala -49461 ▁vaccine -49462 ▁vikings -49463 ▁warwick -49464 ▁whisper -49465 ▁willing -49466 ▁woodrow -49467 ▁yasmien -49468 ▁yoshiko -49469 ▁yumaman -49470 0000–0000 -49471 alization -49472 bularyong -49473 bursement -49474 cambridge -49475 chaetodon -49476 discovery -49477 disenyong -49478 emergency -49479 fficiency -49480 financial -49481 gationist -49482 griyegong -49483 hadlangan -49484 kapisanan -49485 kisangkot -49486 komunidad -49487 kondisyon -49488 limbagang -49489 logenetic -49490 lungatang -49491 luwalhati -49492 magnetiko -49493 manlalaro -49494 mekanikal -49495 miyentong -49496 oskeleton -49497 petsahang -49498 pribadong -49499 prusisyon -49500 rebellion -49501 rehiyonal -49502 scolopsis -49503 siyonismo -49504 strandong -49505 terosoiko -49506 vancouver -49507 ▁0000-00, -49508 ▁aborsyon -49509 ▁acoustic -49510 ▁adoption -49511 ▁adornado -49512 ▁affected -49513 ▁agresyon -49514 ▁alemania -49515 ▁androgen -49516 ▁anteater -49517 ▁antonius -49518 ▁aprikang -49519 ▁athletes -49520 ▁atletiko -49521 ▁atmosper -49522 ▁bacungan -49523 ▁balwarte -49524 ▁barangka -49525 ▁barianto -49526 ▁basement -49527 ▁battista -49528 ▁beatrice -49529 ▁bermudez -49530 ▁beverage -49531 ▁bibihira -49532 ▁bigender -49533 ▁biyenang -49534 ▁bombahin -49535 ▁brønsted -49536 ▁bukarest -49537 ▁bumaling -49538 ▁cabaroan -49539 ▁calbayog -49540 ▁canberra -49541 ▁capacity -49542 ▁castille -49543 ▁chamorro -49544 ▁changing -49545 ▁chrysler -49546 ▁coolidge -49547 ▁cornwall -49548 ▁crescent -49549 ▁decision -49550 ▁dekatlon -49551 ▁detailed -49552 ▁diamante -49553 ▁dinadayo -49554 ▁editions -49555 ▁elephant -49556 ▁emiliano -49557 ▁ergonomi -49558 ▁europang -49559 ▁eutheria -49560 ▁factbook -49561 ▁ferdowsi -49562 ▁flagship -49563 ▁gagaling -49564 ▁galapong -49565 ▁gameplay -49566 ▁gangster -49567 ▁gisantes -49568 ▁gyeonggi -49569 ▁hamasaki -49570 ▁hathaway -49571 ▁hatoyama -49572 ▁hesuwita -49573 ▁hipolito -49574 ▁hoffmann -49575 ▁homologo -49576 ▁hulihang -49577 ▁husgahan -49578 ▁ichikawa -49579 ▁igarashi -49580 ▁ililipat -49581 ▁iniimbak -49582 ▁inimbita -49583 ▁interval -49584 ▁inventor -49585 ▁ipagpapa -49586 ▁ipatapon -49587 ▁ipinagbu -49588 ▁ipinagdi -49589 ▁japonica -49590 ▁jeronima -49591 ▁kabaitan -49592 ▁kabiláng -49593 ▁kadalian -49594 ▁kageyama -49595 ▁kakawate -49596 ▁kalaguyo -49597 ▁kalipata -49598 ▁kalkulus -49599 ▁kamiseta -49600 ▁katuusan -49601 ▁kingdoms -49602 ▁koloides -49603 ▁kolombya -49604 ▁kopyahin -49605 ▁kuntento -49606 ▁kwentong -49607 ▁lalampas -49608 ▁lamangan -49609 ▁lancelot -49610 ▁languyan -49611 ▁lantaran -49612 ▁lehiyong -49613 ▁ligurian -49614 ▁madadala -49615 ▁magarang -49616 ▁magnakaw -49617 ▁magpataw -49618 ▁magsikap -49619 ▁makaakit -49620 ▁makaluma -49621 ▁makatamo -49622 ▁makuhang -49623 ▁malabnaw -49624 ▁malagasy -49625 ▁mammalia -49626 ▁mananahi -49627 ▁mangarap -49628 ▁mapasama -49629 ▁marianne -49630 ▁maritima -49631 ▁markahan -49632 ▁marsella -49633 ▁matsuoka -49634 ▁maykapal -49635 ▁mcgregor -49636 ▁mesoderm -49637 ▁momozono -49638 a -49639 ▁ -49640 n -49641 g -49642 i -49643 s -49644 o -49645 t -49646 l -49647 m -49648 e -49649 r -49650 p -49651 u -49652 k -49653 y -49654 b -49655 0 -49656 d -49657 h -49658 ‘ -49659 , -49660 . -49661 c -49662 w -49663 * -49664 – -49665 ) -49666 ( -49667 f -49668 v -49669 ” -49670 : -49671 j -49672 z -49673 x -49674 q -49675 – -49676 ; -49677 | -49678 # -49679 / -49680 é -49681 ! -49682 á -49683 % -49684 ō -49685 = -49686 ’ -49687 “ -49688 ” -49689 ñ -49690 _ -49691 í -49692 — -49693 ó -49694 ? -49695 & -49696 ā -49697 + -49698 ü -49699 ا -49700 а -49701 о -49702 ū -49703 ー -49704 α -49705 с -49706 ö -49707 и -49708 $ -49709 е -49710 ú -49711 ل -49712 р -49713 ο -49714 ン -49715 н -49716 · -49717 â -49718 ᜔ -49719 • -49720 ς -49721 ‘ -49722 ° -49723 ν -49724 è -49725 à -49726 ~ -49727 λ -49728 ر -49729 в -49730 の -49731 و -49732 ī -49733 к -49734 т -49735 م -49736 ι -49737 ρ -49738 י -49739 ي -49740 2 -49741 ن -49742 ä -49743 д -49744 š -49745 ε -49746 τ -49747 ç -49748 μ -49749 л -49750 σ -49751 ו -49752 { -49753 ː -49754 ə -49755 َ -49756 у -49757 ı -49758 κ -49759 † -49760 ب -49761 イ -49762 ô -49763 п -49764 ル -49765 π -49766 ē -49767 м -49768 ה -49769 س -49770 ス -49771 × -49772 б -49773 -49774 ר -49775 − -49776 ş -49777 ł -49778 ラ -49779 ᜈ -49780 ة -49781 ᜒ -49782 א -49783 ᜓ -49784 δ -49785 æ -49786 ί -49787 ᜅ -49788 ל -49789 د -49790 ό -49791 г -49792 ッ -49793 マ -49794 č -49795 я -49796 γ -49797 ά -49798 η -49799 ₱ -49800 ò -49801 ᜐ -49802 ^ -49803 い -49804 ク -49805 ت -49806 ᜆ -49807 ë -49808 ì -49809 θ -49810 ь -49811 ê -49812 ト -49813 ã -49814 ジ -49815 ・ -49816 ω -49817 ア -49818 מ -49819 υ -49820 ב -49821 î -49822 ロ -49823 タ -49824 ž -49825 ש -49826 ć -49827 й -49828 ع -49829 з -49830 ん -49831 β -49832 ы -49833 ه -49834 リ -49835 ת -49836 ی -49837 ø -49838 ˈ -49839 å -49840 ● -49841 ᜀ -49842 大 -49843 х -49844 ج -49845 シ -49846 ャ -49847 ч -49848 た -49849 カ -49850 ド -49851 > -49852 ` -49853 ُ -49854 ِ -49855 ᜌ -49856 レ -49857 ś -49858 φ -49859 נ -49860 ָ -49861 ق -49862 ж -49863 ′ -49864 な -49865 ğ -49866 ḥ -49867 か -49868 バ -49869 子 -49870 } -49871 « -49872 » -49873 ᜉ -49874 ï -49875 ᜎ -49876 テ -49877 ف -49878 ■ -49879 ح -49880 人 -49881 1 -49882 đ -49883 ま -49884 ד -49885 ע -49886 ᜄ -49887 「 -49888 キ -49889 ミ -49890 一 -49891 ك -49892 ْ -49893 ガ -49894

Source

“https://bpemb.h-its.org/tl/tl.wiki.bpe.vs50000.vocab”
Pubblichiamo solo i migliori articoli della rete. Clicca qui per visitare il sito di provenienza. SITE: the best of the best ⭐⭐⭐⭐⭐

Prestiti personali – delibera immediata

Siamo operativi in tutta Italia

La rete Adessonews è un aggregatore di news e replica gli articoli senza fini di lucro ma con finalità di critica, discussione od insegnamento, come previsto dall’art. 70 legge sul diritto d’autore e art. 41 della costituzione Italiana. Al termine di ciascun articolo è indicata la provenienza dell’articolo. Per richiedere la rimozione dell’articolo clicca qui

Finanziamenti per estinguere debiti a saldo e stralcio

Siamo operativi in tutta Italia

La rete Adessonews è un aggregatore di news e replica gli articoli senza fini di lucro ma con finalità di critica, discussione od insegnamento,

come previsto dall’art. 70 legge sul diritto d’autore e art. 41 della costituzione Italiana. Al termine di ciascun articolo è indicata la provenienza dell’articolo.

Per richiedere la rimozione dell’articolo clicca qui

%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: